Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Basispakket doet geen recht aan ggz-patiënt

Het Landelijk Platform GGz pleit voor uitbreiding van het basispakket. Het platform van patiënten- en familieorganisaties wil dat specifi eke voorzieningen, zoals lotgenotencontact, psycho-educatie, onafhankelijke informatie, preventie en nazorg een plek krijgen in het verzekerde pakket. Een en ander is terug te lezen in het rapport Beste Koop, ggz-inkoop vanuit cliënten- en familieperspectief, dat door het Verwey-Jonker Instituut is opgesteld.

Aanleiding voor het rapport vormen veranderingen in de bekostiging van de ggz. Vanaf 2008 komt het grootste deel van de ggz onder de Zorgverzekeringswet te vallen. Daarnaast krijgen ggz-cliënten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) te maken met de gemeenten. Het Landelijk Platform GGz denkt dat deze herijking gepaard gaat met grote problemen. Het platform vreest voor versnippering van het zorgaanbod. Doordat de ggz te maken krijgt met drie financieringsstromen – AWBZ,

WMO en Zorgverzekeringswet – dreigt verkokering en komt het integrale karakter van behandelingen

onder druk te staan.

Activerende begeleiding

Het platform is bovendien bezorgd over het voortbestaan van enkele voorzieningen, die patiënten en familie als zeer waardevol ervaren. Dat zijn vooral de onafhankelijke informatie- en wegwijsfunctie, ervaringsdeskundigheid, lotgenotencontact, zelfhulp, preventie en nazorg. Ook dreigt de activerende begeleiding, voor veel ggz-cliënten van groot belang voor de kwaliteit van leven, te worden weg gedefinieerd. Daarnaast wijst het platform nog op enkele kleinere tekortkomingen in het nieuwe stelsel. Zo is er weinig oog voor de precaire financiële situatie waar ggz-cliënten in verkeren. Ook is de plaats van familieleden onduidelijk. Een blijvende bron van zorg is de onzekere financiering van cliëntenen familieorganisaties, die “vaak een derde deel van hun tijd kwijt zijn om over hun bestaanszekerheid te soebatten.”

Inkoopgids

Het Landelijk Platform GGz vindt ook dat er binnen het nieuwe stelsel te veel waarde wordt gehecht aan evidence based-behandelingen, waardoor experience en practice based-interventies over het hoofd worden gezien. Om het cliëntperspectief nadrukkelijker voor het voetlicht te brengen, komt het platform met een eigen ggz-inkoopgids. Ook wil het platform een eigen keurmerk voor zorgverzekeraars en ggz-instellingen invoeren. Om zorgaanbieders te prikkelen, wil het platform contractering verbinden met de mate waarin ze het cliëntperspectief meenemen in het zorgaanbod. (Zorgvisie – Philip van de Poel)

Links:

Het Landelijk Platform GGz

NZa stort ggz in financiële wanorde

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.