Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties29

Bezuiniging ggz drijft wig tussen werknemer en cliënt

De suggestie van de raad van bestuur van Mondriaan voor een “vrijwillige arbeidsduurverkorting” om bezuinigingen in de ggz in te vullen, verhit de gemoederen. Vakbond Abvakabo vindt dat werknemers niet verantwoordelijk zijn voor de bezuinigingen. De belangenbehartigersorganisatie van de cliënten kiest voor korting op salaris in plaats van minder zorg.
Bezuiniging ggz drijft wig tussen werknemer en cliënt

“Het gaat om een voorstel”, aldus bestuurslid Peter Peters over het idee om arbeidsuren en inkomen in te leveren om de bezuinigingen in te vullen. Peters is lid van de raad van bestuur van Mondriaan, instelling voor geestelijke gezondheid in Limburg. “Je kunt werknemers niet verantwoordelijk maken voor bezuinigingen waar zij part noch deel aan hebben”, zegt Betty van Dokkum van vakbond Abvakabo op de Limburgse zender L1. “Een algemene korting op alle salarissen in de zorg heeft de voorkeur boven snijden in de hoeveelheid zorg voor de cliënt”, vindt Jo Maes van cliëntenorganisatie Zorgbelang Limburg.

Uitgespeeld

Zo lijken werknemers en cliënten tegen elkaar uitgespeeld te worden als het gaat om de manier waarop de bezuiniging van 593 miljoen in de ggz gehaald moeten worden. Minister Schippers zal op Prinsjesdag het bezuinigingsdoel bekendmaken. De raad van bestuur van Mondriaan moet volgens de huidige ideeën zo’n 7 miljoen euro bezuinigen. Een van de suggesties van de directieleden was om aan het personeel te vragen vrijwillig vijf tot tien procent van de werkuren korter te werken met inlevering van salaris. Bestuurslid Peter Peters noemde het voorstel in dagblad De Limburger: ‘Een prachtig idee’, omdat de organisatie op deze manier niemand kwijt raakt. Daarnaast moeten volgens Peters ook andere bezuinigingsmaatregelen worden getroffen.

Ingrijpen

Jo Maes van cliëntenorganisatie ‘Het huis voor de zorg’ gaat nog verder. Hij vindt dat “de minister moet ingrijpen in de salarissen in de zorg en met een algemene salariskorting de zorg goedkoper moet maken. Tachtig procent van de kosten in de zorg zijn personeelskosten. Bezuinigen betekent dat er óf mensen ontslagen moeten worden, of dat iedereen salaris inlevert.” Een structurele salarisverlaging zal jaarlijks ongeveer 2,1 miljard euro opleveren, becijfert Maes.

Peanuts

Volgens Maes mag het niet gebeuren dat de hoeveelheid zorg wordt aangetast en de wachtlijsten oplopen. Hij erkent dat de andere optie is dat de klant meer premie betaalt. “Maar die boodschap wordt niet door de regering uitgedragen. Ik vind ook dat we meer premie moeten betalen als we meer zorg willen. In vergelijking met de stijging van de benzineprijs is dat peanuts.”

Arbeidsmarkt

Niet onbelangrijk zijn ook de effecten van een salariskorting op de arbeidsmarkt. Lagere salarissen zal het imago van de zorg geen goed doen. Terwijl juist meer handen nodig zijn voor de toenemende vraag naar zorg en voor verbetering van de kwaliteit. Dat is precies de reden voor het voorstel van de raad van bestuur van Mondriaan, bevestigt woordvoerder Lyanne Brouwer. “Wij willen mensen voor de zorg behouden in de wetenschap dat er over een aantal jaren een tekort is aan personeel.”

Laatste middel

In een persbericht laat de raad van bestuur van Mondriaan – geschrokken van de discussie – weten dat zij het niet voor de hand vindt liggen dat overheidsingrepen direct in de arbeidsvoorwaarden doorwerken. “Arbeidsduurverkorting is het allerlaatste middel om de bezuinigingen op te vangen.” De raad sluit niet uit dat de maatregelen consequenties hebben voor medewerkers, kwaliteit of wachttijden: “Daar kiest de politiek voor.” (Zorgvisie – Carolien Stam)

Lees meer

Schippers: prestatiebekostiging ggz in 2013

‘Bezuinigingen ggz zijn paniekvoetbal’

Schippers zet ggz mes op de keel

29 REACTIES

 1. Het U-center een commerciële GGZ fabriek
  Het U-center een privé kliniek ? Of misschien beter gezegd een commerciële lopende band GGZ fabriek ( http://www.u-center.nl)
  De ligging van deze commerciële geld verslindende lopende band GGZ fabriek is in het Zuid-Limburgse heuvelland en garandeert een herstelbevorderende rust en de vereiste privacy. Het U-center hanteert geen bureaucratische wachttijden en geen Spartaanse tucht. Intensief betalen en balen is al zwaar genoeg.
  Het U-center prijst zich zelf de markt in door zich de eerste privé kliniek in Nederland te noemen en nota bene ook noch eens door VWS gekwalificeerd als medisch specialistische instelling met ambulante en klinische zorg. Als u benieuwd bent waar deze eerste Nederlandse GGZ lopende band fabriek gelegen is krijgt u hierbij gratis het adres, Julianastraat 23A Epen (L)
  Onze website:
  http://antiucenter.wordpress.com/

 2. Lees alle reacties
 3. Zeker moeten al die niksdoenende dikverdieners de deur uit.
  Geen patient wordt er beter van.
  Maar er lopen ook nog zat niks doende lagere personeelsleden rond. Uren nodig om van A naar B te lopen, om een lijstje in te vullen.Een lijstje dat iedere week hetzelfde is.
  Zich niet echt inzetten om mensen een behoorlijke dagbesteding te geven. Geen geld. De begeleiders lopen rond en worden betaald, dus kunnen ze ook hun werk goed doen.
  Daarnaast verdienen de heren medici ook buiten alle proporties.
  Zouden ze zich met al hun studies niet kunnen realiseren dat ze gigantische grootverdieners zijn tegenover hun cliënten. Daar kan het ook minder. Hebben ze nog een riant leven.

 4. Zelf kritisch kijken naar eigen functioneren en salaris en dat uitdragen, dan ben je als bestuurder een goed voorbeeld maar ‘de bestuurscultuur’is ziek en zelfkritiek zoek. Dat levert geen gigantische besparingen op maar wel besparingen die goed zijn voor het menselijke kapitaal: een goede werksfeer, een goed begrip van elkaar en dat is de werklast minder zwaar en valt er minder personeel in de zorg voor kortere of langere tijd uit. Anoniem reageren (of verzin een naam) is nogal logisch, zo heb ik ervaren als je het niet doet want binnen de slechte bedrijfscultuur is ‘wie niet voor is tegen mij en dus ga je eruit of gaan we je het moeilijk maken’..

 5. Bij sanering ziet men altijd beren op de weg. Probleem is dat er geen dossier opbouw is door functioneringsgesprekken. Sterker dat is een papieren tijger en daarom vallen managers daar vaak buiten. Ja dan kost het geld.
  Maar het probleem is altijd dat deze niet functionerende personen altijd weer een nieuwe functie vinden en daar weer niet functioneren.
  Als een maneger wordt aangetrokken praat eens met zijn personeel van zijn vorige werkgever heel verhelderend.

 6. 1000 bestuurders die afzien van een vertrekregeling ad E 250.000,- levert 250 miljoen op. De managementlagen saneren -ergo- de helft van 5000 managers weg levert ook een besparing van 2500 X E 100.000,- = 250 miljoen op.
  Zitten we al op 500 miljoen.
  Natuurlijk een simplistische voorstelling van zaken want de praktijk is weerbarstig en de problematiek van een bestuurlijke/manageriale sanering ingewikkeld.

 7. 200 bestuurders die 30.000,= euro inleveren levert 6 miljoen op. bij 50.000 10 miljoen. Heeft iemand dan suggesties voor de overige 590 – 594 miljoen? Stel er is een bestuurder die zonder ontslagen en met loonsverhoging voor het personeel een zorgorganisatie helpt efficienter te worden. Mag die dan 400.000,= euro verdienen?

 8. Laten we inderdaad eerst eens beginnen de salarissen van bestuurders en directeuren dit jaar (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011) daadwerkelijk op de Balkenendenorm te zetten. Geen toeslagen, geen bonussen of andere trucjes om dit inkomen toch weer op een hoger peil te trekken.
  Vervolgens schrappen we alle vertrekregelingen en oprotpremies uit de contracten.
  Bang voor een leegloop op bestuurs-/directieniveau? Het is juist de hoogste tijd dat het zichzelf in standhoudende ‘old boys zorgdirecteuren graaiers netwerk’ wordt geëlimineerd en voorgoed uit de zorgsector verdwijnt. Er loopt op het lagere echelon heel wat capabeler en met de juiste kennis en vaardigheden toegerust talent rond. Talent bovendien wat zich wel bewust is van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en daar ook daadwerkelijk naar handelt. Maar die worden door de zittende en vooral zichzelf de hand boven het hoofd houdende garde angstvallig uit de bestuurskamers geweerd.

 9. Werkgevers en cliënten vinden de salariskorting van zorgpersoneel geen punt? Niet te geloven!
  Nogmaals: het spijt me voor de cliënten, maar bij mij is de rek eruit! De morele chantage in de vorm van: “Als je niet voor minder gaat werken, krijgt jouw cliënt geen zorg meer” heeft geen vat meer op mij. Ik heb geen Florence-Nightingale-syndroom, heren bestuurders, ik werk met plezier voor mijn SALARIS, niet voor een grijpstuiver; het is geen liefdewerk en oud papier, maar business. Productief zijn? Ik ben hartstikke productief, ik wel! En met mij veel collega’s, onder wie ik de managers, als ze niet meewerken, al lang niet meer reken. Wie bezuinigt op mijn inkomsten, kan rekenen op een verpleegkundige minder. Ook de cliënten, helaas!

 10. Batman was niet zo slim.
  Toen ik vandaag in de LIMBURGER las wat onze bestuursleden verdienen, zette dat bij mij kwaad bloed. Snij eerst maar eens in het management! Daar kun je behoorlijk wat verpleegkundigen voor aantrekken wanneer men zo vreest voor een tekort de komende jaren!

 11. Batman is niet slim geweest.
  Staat met naam en toenaam op de sight. Nou ja, dan moet dat maar.
  Las vandaag in de limburger wat onze bestuursleden van de GGZ zoal verdienen. Gaat soms om meer dan 2 ton!!!
  Vind het ongepast om dat loonoffer van ons als verpleegkundigen te vragen.

 12. @Anoniem 11:01
  Al die extra management-lagen zijn gecreëerd door een ‘old boys zorgbestuurders network’ bestaande uit een clubje hopeloos incompetente figuren. Op papier hebben ze hiermee een zogenaamd zware zorgorganisatie verwezenlijkt om zo hun eigen salaris zo hoog mogelijk vast te kunnen stellen.
  En nu er eindelijk een maatschappelijke discussie is ontstaan over deze schandalige misstand onttrekken deze immorele lui zich domweg aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.
  Hoogste tijd dat er door de huidige raden van toezicht en het bestuurdersclubje een hele grove bezem gaat die schoon schip maakt.
  En wie dan nog het lef heeft gebruik te willen maken van een vertrekregeling dient te worden beloond met een persoonlijke aansprakelijkheidstelling voor onbehoorlijk bestuur, financieel mismanagement en misbruik van gemeenschapsgeld.

 13. Ik begrijp niets van de reactie van Jo Maes. Hij is zeker vergeten dat vorige maand de GGZ-medewerkers samen met de clienten op het Malieveld stonden om te demonstreren tegen de bezuinigingen. NU ze toch door gaan de bezuinigingen dan maar af te wentelen op het personeel, is stank voor dank.

 14. Bezuinigen op salarissen is een idee, maar begin dan eens bij de raad van bestuur die vaak door slimme truucjes boven de Balkenende norm verdienen.
  Dan is er nog een overschot aan managers die hoog ingeschaalt zijn. In een gemiddelde zorginstelling zijn aanwezig;
  een Algemeendirecteur, een directeur vastgoed, een directeur financiën, een geneesheer directeur, een regiomanager,
  een clustermanager, een manager zorg, een fascilitairmanager, teammanagers. Waarschijnlijk is de lijst nog lang niet compleet.
  En niemand weet waarom al die functies gecreëerd zijn, want de zorg is er niet beter op geworden tot nu toe.
  Men wil dus dat patiënten verzorgd worden door personeel dat minder gaat verdienen en hun motivatie kwijt raakt.
  Dit beleid past perfect in plaatje dat minister Schippers schetst, kortzichtig en niet kwaliteitsgericht.

 15. 1. Hr Maes spreekt namens zich zelf en niet namens de clientenbeweging. KansPlus bijv. heeft zich gedistancieerd van de uitspraken van hr Maes.
  2. Als voorzitter van een regionaal Platform VG vind ik het ook een onzinnig en een beetje laf voorstel. Maes zou er beter aan doen in zijn ongetwijfeld CDA en PVV omgeving mensen op te roepen ‘hun’ volksvertegenwoordigers op te roepen tegen veel van de bezuinigingen op de zorg te stemmen en het geld dat nodig is, ergens anders te halen.
  3. Omdat de regering, nog steeds gesteund door een meerderheid in de TK, foute keuzes maakt, moet je niet de gevolgen daarvan voor zorgvragers afschuiven op juist die groep mensen die elke dag hun stinkende best doen voor ons en daarvoor toch al te weinig loon voor krijgen.

 16. en de heer Maes zou ik het voorstel willen doen alle zorggebruikers iets meer te laten bijdragen om de dreigende loonsverlaging voor de medewerkers in de zorg te compenseren. maar ik heb ook een alternatief: als we de hoogste belastingschijf nou eens een procentje of zo verhogen, wellicht is dan een belangrijk deel van de bezuiniging al binnen. ook dat zou een vorm van solidariteit zijn.

 17. Een geldstroom binnen iedere organisatie bestaat uit inkomsten en uitgaven.
  Ook leveranciers zullen gedwongen moeten worden om mee te denken met GGZ instellingen. Kostenreducties (uitgaven) van 10%-40% zijn normaal.
  Het is maar een voorbeeld van andere mogelijkheden. Echter, het ondernemersklimaat is helaas nog lang niet ingeburgerd binnen de cure and care sector. Het management moet hierin verder opgeleid worden.

 18. De bezuinigingen op de zorg gaan dus zo ver dat het op dit moment op veel plaatsen niet meer mogelijk is geld uit algemene middellen weg te bezuinigen, dus moet het nu over de rug van de medewerker. Dit standpunt zal zorgen voor toenemende te korten van personeel dat in de zorg wil werken. Dit personeel zal daardoor kwalitatief minder zijn waardoor automatisch de kwaliteit van zorg afneemt. Het probleem los je dus niet op het zal alleen maar verergeren. Volgens mij zijn er nog zat andere dingen buiten de zorg waar op bezuinigd kan worden.

 19. Binnen de gezondheidszorg, maar met name binnen de GGZ, is het erg moeilijk om aan goed gekwalificeerd personeel te komen. Verpleging en verzorging zijn zware beroepen en worden in vergelijking met het bedrijfsleven slecht betaald. Werven van personeel wordt nog moeilijker wanneer er 5, 10 of meer procenten wordt gekort op de karige beloningen van die handen aan het bed

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.