Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties22

Een tweede Meavita?

Carina van Aartsen is redacteur bij Zorgvisie, Skipr en Qruxx. Ze schrijft over alle sectoren van de zorg, maar vooral over de ouderenzorg en eerste lijn. Omdat daar nu de grootste uitdagingen liggen: voor de zorg zelf maar ook voor de samenleving. Als aandachtsgebieden heeft zij de thema´s: governance, zorgverzekeraars en financiën.
Eén ding weet staatssecretaris Jet Bussemaker zeker: na de debacles met Meavita en Philadelphia moet een volgende ramp met een zorginstelling koste wat het kost worden afgewend. Stichting WWZ-Mariënstate-Valent verliest miljoenen en sommigen denken zelfs dat de pas gefuseerde zorgorganisatie het eind van het jaar niet haalt.
Een tweede Meavita?

Bussemaker krijgt nu de gelegenheid om de daad bij haar woord te voegen. In de Zuid-Hollandse Bollenstreek is een conglomeraat in de thuis- en ouderenzorg in zwaar weer terecht gekomen. Ze verwacht veel van het early warning-systeem dat dreigende faillissementen tijdig op het spoor moet komen. De raad van bestuur zou niet tegen haar taak zijn opgewassen en risicovolle vastgoedtransacties hebben doorgevoerd of nog van plan zijn, zeggen ingewijden.

Het sterk verliesgevende Valent moet nu worden gered met het vastgoed van de veel rijkere fusiepartners, vermoeden anderen. Feit is dat drie toezichthouders dit jaar zich vlak na elkaar hebben teruggetrokken. Het is onwaarschijnlijk dat dit premature vertrek berust op louter toeval. Inmiddels bestaat de raad van toezicht alleen nog uit de vroegere toezichthouders van Valent. Feit is ook dat de raad, evenals de ondernemingsraden van de drie afzonderlijke instellingen, moest beslissen over de fusie zonder dat zij over de jaarcijfers kon beschikken.

Die kwamen pas later, toen de fusie al een feit was. De raad van toezicht en twee ondernemingsraden stemden uiteindelijk voor de fusie. Zij kwamen daar echter op terug toen de jaarcijfers eenmaal bekend waren, maar toen was het al te laat. Alleen de OR van WWZ stemde tegen en stapte naar de rechter. Een onderzoeker van PWC moet nu aantonen hoe de stichting er financieel voor staat. Het resultaat laat nog minstens twee maanden op zich wachten.

Ondertussen maken medewerkers zich grote zorgen, zo blijkt uit de vele reacties op de website van Zorgvisie. Zij klagen over de schaarse informatievoorziening door de raad van bestuur. Men vreest voor de kwaliteit van zorg en het lot van de cliënten.

Hoeveel waarschuwingssignalen heeft u nodig mevrouw Bussemaker? Dit is uw kans om daadkrachtig op te treden en een tweede Meavita te voorkomen. (Zorgvisie – Carina van Aartsen)

Carina van Aartsen is redacteur bij Zorgvisie, Skipr en Qruxx. Ze schrijft over alle sectoren van de zorg, maar vooral over de ouderenzorg en eerste lijn. Omdat daar nu de grootste uitdagingen liggen: voor de zorg zelf maar ook voor de samenleving. Als aandachtsgebieden heeft zij de thema´s: governance, zorgverzekeraars en financiën.

22 REACTIES

 1. Sorry hoor, anoniempje, maar je noemt nu een gewenst mt, waarbij de meeste mensen al uit dienst zijn of op een zijspoor zijn gezet. de mensen die weg zijn gaan echt niet terug komen.
  er zal gewoon een nieuw mt moeten komen in zo’n geval. denk je nu echt dat mensen als harmes, vd wel en de jager nog terug gaan komen? die mensen zijn blij dat ze van deze ellendige rvb af zijn.

 2. Lees alle reacties
 3. Als WWZ en Mariënstaete samen waren gegaan had je een prima mt kunnen samenstellen. Wat mij betreft had iemand als v.d. Wel als bestuurder kunnen optreden, Van Kampen heeft zich evenals Houtzagers en De Vries helemaal onmogelijk gemaakt.
  Gewenst mt:
  BESTUURDER – vd wel (wwz) (*)
  DIV.MANAGER ZORG – harmes (marienstaete) (*)
  DIV. MANAGER WELZIJN – bignell (wwz) (*)
  HOOFD PO&O – firet (wwz en marienstaete)
  HEAD – de jager (wwz) (*)
  CONTROLLER – heylkoop (marienstaete) (* ?)
  HOOFD MEDISCHE DIENST – vd hoeve (wwz)
  Dit zou toch een prima mt zijn geweest? maar de mensen met een (*) zijn al weg.

 4. Complimenten van mij voor Kalimero en JW!!
  Jullie slaan de spijker op z’n kop.
  Mensen die jarenlang het vuur uit de sloffen hebben gelopen worden zomaar aan de kant gezet
  ” Het hart op de juiste plaats??”
  Het is ZUM KOTZEN dat er nergens iemand ingrijpt.
  Terwijl ondertussen de tonnen wegstromen richting…………
  En dan te lezen dat er mensen zijn die verdedigen dat het forum uit de lucht is gehaald! Nee mevrouw Ricky Slingerland; u bent blij dat u uw baan nog heeft. Vooral trouw blijven aan het geheel dan redt u het in ieder gevan netjes tot uw pensioen!!!

 5. Even een snelle berekening van de kosten van die interimmers (let u op?)
  die kosten 700 tot 1.000 euro per dag, laten we dus zeggen 850 euro gemiddeld. die interimmers werken vaak 40 uur per week ipv 36, dus per interimmer per week:
  40 x 850,– = € 34.000,–
  En er lopen er een stuk of zes, zeven schat ik van rond momenteel, er van uitgaande dat niet iedereen fulltimer werkt, ga ik voorzichtigheidshalve maar uit van 36 uur ipv 40 uur gemiddeld, dat zou dus:
  7 interimmers x 36/40 x € 34.000,– = € 214.200,– per week kosten.
  Op jaarbasis betekent dit (schrikt u niet?) – ervan uitgaande dat ze ongeveer 46 weken werken: 46 x € 214.200,– = € 9.853.200,–.
  Daar komen de kosten RvB nog bij, die verdienen geloof ik ongeveer € 12.000,– bruto per maand, dus op jaarbasis = € 144.000,–. Maar hier komen ook nog sociale lasten en dat soort zaken bij, dus volgens mijn man kun je daar wel 40% bij optellen, dan kom je dus op € 201.600,– per bestuurder. Er zijn er 3 van (nu nog), dus betekent dit: € 604.800,–.
  Totale kosten interimmers en RvB dus op jaarbasis: € 9.853.200,– + € 604.800,– = € 10.458.000,–.
  Dus bijna 10% van het jaarbudget gaat op aan interimmers en RvB – en dan reken ik die dure leasebakken van die Valent-bestuurders nog niet eens mee.
  Plus de kosten van de kallt-gestelde mt-leden meerekenen en je zit zo op € 13,5 miljoen.

 6. Om het maar bij 1 weblog te houden:
  Nog een groot vraagteken erbij: Naar aanleiding van 1 assesment worden de drie unitmanagers van Valent en 1 van MS per 1 september uit hun functie gezet. Nog nooit eerder is er van dysfnctioneren sprake geweest. Ze werken al tientallen jaren voor de stichting. Zij krijgen geen vervangend werk aangeboden en moeten gelijk een outplacementtraject in. Hoe kan dit nu tov het sociale plan (waar de bond mee akkoord is gegaan) en het feit dat er geen onomkeerbare beslissingen mogen genomen in afwachting van de uitspraak van de rechter?
  Wie betaald dit nu allemaal en waarvan? Terwijl er wellicht ook een veel respectvoller oplossing mogelijk zou zijn, welke de continuiteit ook niet in gevaar zal brengen?
  En straks geldt dit voor iedereen: ondanks dat in het sociale plan staat dat je je rechten/functie en salaris behoudt moet je toch weer opnieuw solliciteren: elke veiligheid is toch weg als er volgens bovenstaand voorbeeld met medewerkers wordt omgegaan!
  Onbegrijpelijk!

 7. Ook geplaatst op de weblog van 30 juni: uit Zorgmarkt:
  ter info:
  Rapport: Slecht bestuur leidde tot ondergang Meavita 02 september 2009 College Sanering Zorginstellingen (CSZ) De ondergang van thuiszorgconcern Meavita heeft met name interne oorzaken, die terug te voeren zijn op ontoereikend bestuur. In tegenstelling tot wat voormalige bestuurders zeiden, is het faillissement niet terug te voeren op externe factoren. In werkelijkheid gingen werkmaatschappijen hun eigen gang terwijl de concerntop bezig was met pretentieuze, abstracte plannen. Ook greep de leiding onvoldoende in toen moeilijkheden naar boven kwamen. Deze conclusie trekt G. Keijser, onderzoeker van het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) in zijn analyse van de oorzaken van de financiële problemen bij thuiszorginstelling Meavita. De directe aanleiding voor het onderzoek was het faillissement van Meavitagroep Den Haag. Het rapport kwam tot stand op basis van verslagen, jaarrekeningen en interne stukken. Ook voerde de onderzoeker en gesprekken met (oud-)leden van de raden van bestuur en toezicht, financieel directeuren, regiodirecteuren van Meavita, en met vertegenwoordigers van externe partijen, accountants en curatoren.
  Slecht management
  In het onderzoek worden drie hoofdoorzaken onderscheiden voor het ontstaan van de financiële problemen bij Meavita. De eerste oorzaak is het best samen te vatten als ‘slecht management’. De grote fusies die ten grondslag liggen aan Meavita zijn feitelijk niet geëffectueerd. De werkmaatschappijen hebben vrijwel zelfstandig doorgefunctioneerd, waardoor schaalvoordelen niet behaald zijn. Ook de aansturing van de organisatie was ontoereikend: de aandacht van het management was gericht op concernbeleid en schaalvergroting. De risicovolle innovatieve projecten die zijn gestart, hebben tot financiële problemen geleid.
  Wmo
  Bij het uitvoeren van de Wmo in Den Haag heeft Meavita geen gebruik gemaakt van de sterke onderhandelingspositie die het marktaandeel van 70% met zich bracht. In plaats daarvan heeft men – mede uit oogpunt van maatschappelijk ondernemerschap – onder de kostprijs gewerkt, hetgeen tot aanzienlijke verliezen heeft geleid. Een reorganisatie sorteerde niet het gewenste resultaat. Vanwege de invoering van een nieuw automatiseringssysteem was bovendien de administratie niet in orde. Daardoor konden ongewenste situaties ontstaan, zoals slecht lopende aansturing van huishoudelijke hulpen en problemen bij het checken van de rechtmatigheid van indicaties voor hulpverlening.
  Overproductie
  De onderzoeker stelt vast dat bij Sensire/TZG problemen zijn ontstaan door de uitwerking van productieafspraken, de toepassing ervan, de overproductie en het vervolgens niet of gedeeltelijk betalen ervan. De sturing van de vraag en de productie door TZG is onder de maat geweest. Doordat afspraken werden gemaakt met de zusterorganisatie Sensire, waren de specifieke productie en de kostenontwikkeling bij TZG vrijwel onzichtbaar. Dat leidde tot onvoldoende sturing van vraag en productie. Door overproductie van Sensire/TZG ontstond er in 2007 een niet-betaalde rekening van € 5,8 miljoen. De problemen van de overproductie hebben zich voortgezet in 2008, toen na een interne raming van een tekort van ongeveer € 9 miljoen een cliëntenstop werd ingesteld. Conclusie is dat TZG gewoon heeft voldaan aan de vraag naar thuiszorg in het vertrouwen dat alles uiteindelijk betaald zou worden.
  Audit en corporate governance
  De werking van het interne toezicht bij Meavita was niet optimaal. Dat blijkt uit de geruststellende werking die telkens weer uitging van positieve signalen die konden worden gegeven naast (soms ernstige) waarschuwingen. Ook corporate governance was, althans op papier, goed geregeld. Al in 2006 werden transparantie en de Health Care Governance Code als uitgangspunt genomen voor de invulling van verantwoord ondernemingsbestuur. De ingestelde auditcommissie heeft zich beziggehouden met onder meer externe financiële rapportages, kwaliteit en effectiviteit van managementrapportages en het beoordelen van risicogebieden. Concrete maatregelen werden echter nauwelijks genomen en ook aan de informatieverschaffing ontbrak veel. Dat zorgde ervoor dat men voortdurend achter de feiten aanliep omdat het beeld steeds veranderde.
  Meer informatie:
  – rapport CSZ;
  – Zorgmarkt ResearchBase: zoek op Meavita.

 8. Wel A.noniem. het lijkt me dat de achterban van de OR’en, en dat zijn alle medewerkers, veel meer contact met elkaar moeten hebben in de zaken die je schetst. De RvB is hondsbrutaal en haalt binnen wat ze binnen kunnen halen totdat het point of no return is bereikt. Dat is een bewuste strategie. Het klopt dat er geen onomkeerbare besluiten genomen kunnen worden door de RvB. Laat dat dan ook gebeuren en ga er dwars voor liggen. Het ligt dus nu duidelijk aan jullie zelf of er wordt voortgegaan met de personele integratie. dat heeft met fusie te maken, terwijl juist dat wordt onderzocht. Communiceer meer met je eigen OR en schort alle besluiten die stinken naar fusie gewoon op. De RvB wacht maar op het rapport en de conclusies hiervan. En dan begin het spel pas goed. Want zowel RvT als RvB gaan niet uit zichzelf weg. Dus je moet oorlog willen voeren via de rechter en zowel het vertrek eisen van de RvB als de RvT. Ook de staatssecretaris zit te wachten, maar dat alléén als jullie eensgezind zijn. Dus die hele personele integratie is grote onzin en duidt op het verder invulling geven aan de fusie. En daarom is juist de OR van WWZ naar de Ondernemingskamer gegaan. Verenigt u en laat je toch niet zo makkelijk uit elkaar spelen.

 9. Ik snap er echt niks meer van. Gelezen in de Nieuwsflits bij de salarisstrook: “Zolang de procedure bij de Ondernemingskamer nog loopt, worden geen besluiten met onomkeerbare gevolgen genomen. Wel hebbben Raad van Bestuur en OR afgesproken dat de personele integratie door kan gaan.” Dat betekent dus dat per volgende week een aantal mensen geen baan binnen de organisatie meer heeft en dat voor het BEEC (dat er zonder fusie niet zou komen) een manager is benoemd. Dat is toch tamelijk onomkeerbaar? Welke OR heeft dit goed gevonden, niet die van WWZ mag ik aannemen? De trein dendert kortom gewoon door, zodat straks gezegd wordt dat de fusie een point-of-no-return is gepasseerd en dus maar door moet gaan. Waarom wordt er niet fatsoenlijk met mensen omgegaan in een organisatie die zegt ‘hart voor zorg’ te hebben? Wat betekent dat voor ons als medewerkers? Want we kunnen allemaal de volgende zijn wiens baan ineens ophoudt te bestaan omdat er een ander geplaatst wordt of die ineens niet meer functioneert en dus moet vertrekken. Hoe kunnen we zo onze cliënten verantwoorde zorg bieden en tegelijk de zorgzwaartebekostiging invoeren terwijl we allemaal over onze schouder moeten kijken? Nog los van de enorme sommen (gemeenschaps)geld die met deze handelswijze gemoeid zijn. WIE O WIE ZORGT ERVOOR DAT DIT OPHOUDT? We willen allemaal gewoon weer aan het werk en redden wat er te redden valt de zorg- en dienstverlening waar we ooit zo trots op waren!

 10. Beste anoniempje,
  Je schrijft ergens: “Van Hees is wat ik begrepen heb geen uitvoerdertje, maar degene die bepaalt wat de RvB moet doen. De RvB schijnt als een stel makke lammetjes achter dit Paard van Troje aan te lopen.”
  Van Hees is binnengehaald door RvB en met goedkeuring van RvT, zo veronderstel ik. Hij heeft hetzelfde trucje al dus toegepast bij Meavita, dus hij wordt door de RvB en overgebleven leden RvT gezien als de “verlosser”. Kortom: de RvB en RvT laten hiermee zien, dat ze veel te weinig (financiële) competenties hebben om de gerezen financiële problemen zelf op te lossen.
  Er is dus sprake van een dramatische armoede aan financieel inzicht en dus feitelijke incompententie. Inherent hieraan is, dat de gehele organisatie opgezadeld wordt met de financiële wantoestanden, waardoor het moraal onder de werknemers wordt ondergraven en het respect en vertrouwen vanuit de RvB en RvT voor hun werknemers
  is gereduceerd tot onder nul.
  Zonder respect en vertrouwen in je eigen personeel en zonder enig draagvlak voor deze fusie ben je bezig met een verloren wedstrijd. Maar de bestuurders zijn net “harderwijkers” en denken dat zij ver verheven zijn boven hun personeel. Ook hier herhaalt de geschiedenis zich: “hoogmoed komt voor de val”.
  De OR’en en Cliëntenraden kunnen flink aan de bak, want deze situatie moet niet te lang duren. Zet ze maar op non actief en stuur de RvT met de RvB zo snel mogelijk naar huis, uiteraad zonder gouden handdruk. De OR’en en Cliëntenraden kunnen natuurlijk steun vragen bij de staatssecretaris VWS, want zij is al lang volledig op de hoogte van deze ongein bij WMV.
  Hoogste tijd om de voordeur wijd open te zetten en ze eruit te schoppen.

 11. Problemen met Internet kan je melden bij het systeembeheer.
  We zijn druk bezig met een nieuw forum, daar krijg je dan alle gelegenheid om met collega’s en bestuur van gedachten te wisselen. Op een externe website je onvrede uiten heeft meestal niet zoveel zin. Je beschadigt je organisatie er mee, en dat wil je ook niet lijkt mij.

 12. Hallo dhr/mw. Slingerland,
  Dank dat u reageert en hierover duidelijkheid geeft. Maar waarom kan vanaf bepaalde werkplekken de site http://www.zorgvisie.nl niet meer geraadpleegd worden?
  En zou het geen goede zaak zijn om in het kader van de transparantie op de fusie-site te vermelden dat verreweg de meerderheid van alle medewerkers – zeker bij wwz en marienstaete – TEGEN de fusie is.
  Ik bedoel daarmee: in het kader van volledige informatie zou een samenvatting van hetgeen hierboven verwoord is ook op de fusie-site vermeld moeten worden met een reactie van de raad van bestuur.
  Als medewerker M&C kunt u niet anders als dit met mij eens zijn in het kader van hoor en wederhoor en transparantie.

 13. hr/mevr. Slingerland,
  Ik heb geen problemen met het internet, omdat ik het onjuist vind om onder werktijd te gaan zitten internetten. dat doe ik dus thuis. maar ik heb het wel in een reactie gelezen, al weet ik niet bij welk organisatiedeel dit speelt. Wanneer ik werk ben ik er voor de clienten, en heb ik helemaal geen tijd om te gaan internetten.
  Van het forum op de fusie-site waarnaar u/je verwijst zal ik geen gebruik maken. Daarvoor heb ik zo mijn redenen.
  Het valt mij wel tegen dat de Raad van Bestur zelf geen reactie plaatst op deze site, er zijn al meer dan 100 reacties geweest, maar van hen hoor je – ondanks oproepen – helemaal niets.
  De communicatie van de Raad van Bestuur is sowieso dramatisch, lees alle reacties er nog maar eens op na. Ik ben het met u/je oneens dat wij onze organisatie beschadigen, dat hebben Houtzagers en haar collega’s al gedaan.
  Wat wij willen is duidelijk lijkt me: Geen fusie, maar zelfstandig blijven. WWZ-Mariënstaete zou samen een prima organisatie zijn, Valent is de boosdoener. Ik heb niks tegen de uitvoerende medewerkers van Valent, maar het management en bestuur van deze club is gewoon oneerlijk.
  En als het over mijn organisatie gaat heb ik het voor alle duidelijkheid over wwz. Want wij gaan er vanuit dat het fusiebesluit teruggedraaid gaat worden.
  Wel vind ik het knap dat u/je reageert op deze site. U/je bent dus wel transparant. Ik hoop alleen dat u geen problemen met het bestuur krijgt door onder uw eigen naam te reageren. Want het zijn nogal rancuneuze mensen.

 14. Ik werk op mijn werk vrijwel nooit met de p.c. en heb er daar ook geen tijd voor. dus de rvb kan wel denken dat ze deze site kunnen blokkeren, maar monddood maken zullen de ratten ons niet!
  Waarom dat forum trouwens verwijderd is weet ik ook niet. Ik zag het inderdaad. Medewerkers van marketing & communicatie zijn blijkbaar laffe meelopers die slaafs achter de falende RvB aanlopen.

 15. Nu het forum van het fusiejournaal verwijderd is en naar ik heb begrepen sommige medewerkers vanaf hun werkplek deze website niet (meer) kunnen benaderen, moeten we maar reageren buiten werktijd. Onze zorgen over de koers van deze organisatie blijven ons tenslotte ook buiten werktijd bezighouden! Ik deel die zorgen maar weet geen oplossing. Misschien de oproep beantwoorden onderaan de vele reacties? (zie het nieuwsartikel op deze website “Stichting WWZ-Mariënstate-Valent in de problemen” van 30 juni 2009)

 16. Reeds eerder stelde ik voor om de ondernemingsraad een plaats in het “early warning system” toe te kennen. OR- leden en ook bestuurders zullen (h)erkennen dat de waarschuwingen die OR’en voorafgaand aan grote veranderingen binnen bedrijven afgeven na/ tijdens de uitvoering niet voor niets bleken. Vaak gaan de OR’en helaas niet tot het uiterste. Dit zou een heleboel ellende hebben kunnen voorkomen. OR:neem uw verantwoordelijkheid en adviseer negatief als u twijfelt! Bestuurder: luister!

 17. Zoals ik ook al bij het artikel van 30 juni herhaaldelijk heb aangegeven, eveneens prima geschreven door mevrouw Van Aartsen (het heet: Stichting WWZ-Mariënstaete-Valent in de problemen), MOET deze Raad van Bestuur binnen nu en twee weken OP STAANDE VOET ontslagen worden. Zoveel wanbeleid is toch te gek voor woorden?
  Mevrouw Houtzagers heeft niks met de zorg, zij heeft bij het UWV er ook al een puinhoop van gemaakt, daar waren ze dolblij dat ze vertrokken was. Ze voert een dictatoriaal bewind, waarbij je alleen maar ja en amen mag zeggen.
  De heer De Vries komt over als een cowboy, een schreeuwlelijk die niks toevoegt en verantwoordelijk is voor de vastgoedportefeuille en alle ellende daarin. MENEER DE VRIES, REAGEERT U EENS OP DEZE VERHALEN, MAAR U VERSTOPT U. Terwijl u anders altijd de mond open heeft en als u in Katwijk een toespraak houdt in Warmond en Oegstgeest te horen bent.
  En Van Kampen is nerveus, als ik hem tegenkwam in de gang in Oegstgeest in het voorjaar (nu niet meer, want je ziet hem nauwelijks meer in Oegstgeest) zag ik dat de zenuwen bezit van hem hadden. Van Kampen staat nog zogenaamd achter zijn collega’s, maar heel diep van binnen weet de man natuurlijk al dat hij de grootste fout van zijn leven heeft gemaakt, door een fusie aan te gaan met Valent. Helaas kan hij daar nu weinig meer aan doen. En hij is natuurlijk als bestuurslid net zo goed verantwoordelijk, want samen vormen zij een integrale raad van bestuur, die gezamenlijk verantwoordelijk is.
  dat 10 punten verbeterplan is helemaal niks, het staat op de fusie-site, maar is alleen maar holle lucht. wat meneer van hees bij onze organisatie doet behalve iedereen schrik aanjagen en zelf grof geld verdienen en vriendjes binnen halen weet ik niet, maar hij voegt helemaal niks toe. als de man niet was binnen gehaald, hadden we nu in minder ellende gezeten als nu hij er wel is. Van Hees moet maar eens uitleggen wat zijn taak en opdracht is, tegenover de or’en heeft hij alleen maar zitten liegen of informatie achter gehouden. misschien is dat voor interimmers een normale gang van zaken, bij wwz (en ongetwijfeld ook bij marienstaete) zijn wij niet gewend zo te werken.
  het meest jammerlijke vind ik nog dat er binnen wwz hartstikke goede mt-leden rondliepen, maar van hen zijn maasland, vd meer, vd wel en de jager allemaal vertrokken. en dankzij wie? dank zij deze raad van bestuur!
  en bij marienstaete zal het niet anders zijn, ook daar zijn de managers inmiddels kallt-gestellt.

 18. Het zogeheten 10 punten Verbeterplan van de RvB kan zo de prullenbak in. Er is geen enkele financiële onderbouwing in dit plan gegeven. Het is prutswerk! De topsalarissen van de RvB staat in geen enkele verhouding tot de geleverde prestaties. Je zou verwachten dat ze voor dat geld ook topprestaties leveren, quod non.
  Naar zo langzamerhand duidelijk wordt, is er feitelijk sprake van een grote wanprestatie.
  Wat er nodig is, is een heftig Saneringsplan. Ik ben het wel met Gijs eens; zet de huidige RvB af en zet er een top interimmanager neer voor maximaal 1 jaar. Dus OR’en en Cliëntenraden: zet de boel op scherp en stel deze mensen binnen de kortste keren op non actief, of liever: stuur ze weg.

 19. Hoeveel waarschuwingen heeft de zittende RvT en de RvB van WMV nog nodig? Er zouden geen onomkeerbare stappen gezet worden, maar waar komen al die interimmers binnen WMV nu opeens vandaan en tegen welke kosten? Daarom pleit ik voor vervanging huidige RvB door een sterke interimmanager die snel orde opzaken stelt en zich binnen 1 jaar overbodig maakt.En dat is veel goedkoper dan de drie dikke salarissen van de huidige RvB. En geen gouden handdrukken!

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.