Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties1

Eerst afschaffen en dan klagen

Rob Scheerder
Het is 30 november en het is nog steeds wachten op de brief van de minister van VWS over de overgangsproblemen als gevolg van de beëindiging van het bouwregime voor de ziekenhuizen. Het is natuurlijk wel even druk geweest met het beleid ten aanzien van de Mexicaanse griep, maar de brief was al begin oktober toegezegd. Er ligt tenslotte ook al een advies van de NZa van 2 september 2009 over deze probleemstelling met een paar concrete oplossingsrichtingen.
Eerst afschaffen en dan klagen

Ondertussen gaat het leven verder. Het ziekenhuis in Delft komt met een claim van 80 miljoen euro naar de overheid, vanwege kosten gemaakt in het verleden ten behoeve van bouwplannen onder het vergunningenregime, de hogere rentelasten en de noodzaak voor renovatie. Hoewel de bouwplannen van het ziekenhuis destijds ook al door het Bouwcollege van kritiek zijn voorzien, zijn de problemen realistisch. Met name als het gaat om de exploitatie en de kwaliteit van de huidige huisvesting.

Orbis

Daarnaast lijkt het fameuze ziekenhuis Orbis, het ziekenhuis van de toekomst in midden Limburg, er helemaal niet meer uit te komen. De herfinanciering is een groot probleem, de exploitatie is bedroevend en overheden die daar garanties afgeven gedragen zich als verzekeraars die brandende huizen alsnog verzekeren. Overigens is de problematiek bij Orbis niet alleen te wijten aan het ontbreken van een overgangsregime, maar evenzeer door het megalomane concept dat daar in het verleden is bedacht door betrokken bestuurders.

Boekwaardeproblematie

Terug naar het algemene beleid. De NZa heeft een ingewikkeld advies afgegeven, met nog al wat open einden. Het valt niet mee dat advies te beschrijven en te beoordelen in een blog van 500 woorden. Feit is dat het gaat om een tweetal zaken. De bekende boekwaardeproblematiek als gevolg van de eisen van herwaardering door nieuwe regelgeving omtrent de financiële verslaglegging, met andere woorden de confrontatie tussen de boekwaarde en de bedrijfswaarde. De tweede probleemstelling concentreert zich op de exploitatieproblemen die voortvloeien uit investeringen uit de tijd van het Bouwregime.

Nacalculatie

De NZa maakt een duidelijk keuze. Zij stelt voor alleen een vorm van nacalculatie toe te passen voor problemen die betrekking hebben op investeringen van vóór 2008, die nog vielen onder het WTZi-vergunningensysteem. Voor investeringen nadien wordt geen voorziening noodzakelijk geacht. Voorts is het de bedoeling dat deze zogenaamde gefaseerde nacalculatie op individuele basis wordt toegepast. Teneinde te voorkomen dat er ruis komt tussen verzekeraars en deze ziekenhuizen, stelt de NZa voor de kosten van deze individuele regeling ten laste te brengen van het fonds van de Zorgverzekeringswet (ZVW).

ZVW-fonds

Bij dit voorstel passen enkele kanttekeningen. Ten eerste is het merkwaardig dat het fonds van ZVW wordt gebruikt voor dit soort zaken. Dat is al weer een soort collectivering van het systeem. Het is een beetje vergelijkbaar met wat er met de AWBZ fondsen gebeurt: daar worden ook altijd bijzondere problemen door gefinancierd. Maar ja, dat is nog steeds een erkend collectief systeem, terwijl het hier gaat om een systeem van de markt. Dus oppassen geblazen, want dit idee kan wel eens leiden tot een veelvuldig gebruik/misbruik van dit fonds. Denk maar even aan ziekenhuizen in nood. Daar wordt dan bijvoorbeeld van vastgesteld dat het systeemziekenhuizen betreft en vervolgens worden de extra kosten ten laste gebracht van het ZVW fonds. Zo kan Orbis ook altijd nog uit de uitslaande brand geholpen worden.

Commissie-Havermans

Ten tweede stelt de NZa vast dat het hele idee van nadeelcompensatie van de commissie-Havermans niet van toepassing kan zijn omdat het geen individueel probleem is, maar een probleem van algemene aard, dat een generieke oplossing vraagt. Dat had men bij die Commissie zelf ook eerder kunnen bedenken. Het probleem is sinds die commissie niet veranderd.

Kapitaallastenbrief

Welnu, het wachten is op de brief van de minster. Het probleem ligt er al bijna twee jaar, dus een maandje uitstel moet kunnen. Tenslotte hadden de ziekenhuizen zelf ook wel kunnen bedenken dat een onverhoedse afschaffing van het bouwregime problemen zou opleveren. Maar daar lag een beleid aan ten grondslag. Eerst weg met het bouwregime en daarna gaan klagen over de gevolgen. Zo werkt dat in de wereld van de zorgkoepels. (Rob Scheerder, voorzitter Bouwcollege)

(copyright foto: College bouw zorginstellingen)

1 REACTIE

  1. Een beetje verbaasd door deze blog ben ik wel: Zowel Delft als Orbis dateren volgens mij nog van de periode dat het CBZ volop in functie was. Achteraf zeggen dat bij Orbis van megalomanie sprake was (een terechte constatering overigens) vind ik wel wat gemakkelijk voor een bestuurder van datzelfde CBZ, dat in een eerder stadium hiervoor vergunning heeft verleend

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.