Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Focus op het verbeteren van uitkomsten van zorg!

GrowWork is een HR-dienstverlener met verstand van zorg en kennis van de arbeidsmarkt. Wij helpen zorgprofessionals aan passend werk en bieden de mogelijkheid zich te ontwikkelen.
Met de invoering van de nieuwe bekostiging van wijkverpleging vanaf 2016 wordt het verbeteren van uitkomsten van zorg beloond in plaats van productie. Naast de CanMEDSrollen van zorgverlener, communicator, organisator en samenwerker worden wijkverpleegkundigen specifiek opgeleid in de rollen van kwaliteitsbevorderaar, gezondheidsbevorderaar en reflectieve professional (Evicence Based Practice). Daarbij zijn zij bij uitstek in de positie om uitkomsten van zorg te verbeteren door hun rol in zowel een zorgteam, 1e lijnsteam als sociaal wijkteam. Toch komen zij hier in de dagelijkse praktijk nog maar mondjesmaat aan toe. Een onwenselijke situatie vanuit het perspectief van de noodzakelijke doorontwikkeling van wijkverpleging. Hoe kunt u hier verandering in realiseren?
Focus op het verbeteren van uitkomsten van zorg!

Er blijken nogal wat redenen te zijn waardoor wijkverpleegkundigen nog nauwelijks aan deze aspecten van hun nieuwe rol  toe komen. Er is een tekort aan wijkverpleegkundigen. Daarnaast heeft in het eerste half jaar van 2015 het accent vooral gelegen op het herindiceren. Om zwarte cijfers te draaien is er veel druk op de productiviteit en daarmee op wijkverpleegkundigen om vooral de zorgverlenersrol op te pakken. In zorgteams wordt de toegevoegde waarde van de niveau 5 verpleegkundige ten aanzien van het verbeteren van de uitkomsten van zorg vaak nog onvoldoende herkend en erkend. In de 1e lijnsteams en de sociale wijkteams ligt de focus  nog erg op het inrichten van de samenwerking in plaats van de uitkomsten van samenwerking. De conclusie is dat wijkverpleegkundigen hard werken, maar nog met weinig rendement op betere uitkomsten van zorg.

Rolontwikkeling

Er is meer focus nodig om de aanjagende rollen van wijkverpleegkundigen als kwaliteitsbevorderaar, gezondheidsbevorderaar en reflectieve professional verder in praktijk vorm te geven. Allereerst focus van het management. Door expliciet het belang van het realiseren van verbeteringen in uitkomsten van zorg uit te dragen en de gewenste rol en opdracht van wijkverpleegkundigen als aanjager hierin. Maar ook door facilitering van wijkverpleegkundigen met stuurinformatie rond uitkomsten van zorg, rolontwikkeling en coaching en het verder vergroten van het zelforganiserend vermogen van zorgteams om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het verbeteren uitkomsten van zorg te versterken.

Pro-actief

Ten tweede focus van wijkverpleegkundigen zelf om pro-actief de ruimte te zoeken om deze rollen meer op te pakken en vorm te geven. Daarbij is het van belang dat zij heel goed stil staan bij wat zij doen, waarom zij dat doen en hoe zij dat doen. Zij dienen daarbij maximaal gebruik te maken van de deskundigheid en competenties van collega’s uit het zorgteam danwel de andere professionals uit het 1e lijnsteam en sociaal wijkteam. Dit bevordert niet alleen ieders betrokkenheid en werkplezier en de kwaliteit van de uitkomsten van zorg, maar ook een betere werk- en tijdsverdeling voor de wijkverpleegkundige zelf.

Autorisatie en motivatie

En ten derde focus van diezelfde collega’s in zorgteams en andere professionals in 1e lijnsteams en sociaal wijkteams om deze rollen van de wijkverpleegkundige te onderkennen als cruciaal om goede teamresultaten te behalen in termen van uitkomsten van zorg. Vanuit die focus ontstaat autorisatie van wijkverpleegkundigen om deze rollen vorm te geven in de dagelijkse praktijk en de motivatie om daar zelf een actieve bijdrage aan te leveren.

Met de juiste focus van het management, de wijkverpleegkundigen zelf en de collega’s waar mee wordt samengewerkt, ontstaan de randvoorwaarden om de blik te verleggen van aandacht voor productie naar aandacht voor uitkomsten van zorg.

 

Annemarie Koopman is directeur Zorg en ontwikkelt kennis- & capaciteitsoplossingen voor de gezondheidszorg.

Deze rubriek is geschreven door een partner van Zorgvisie en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.