Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties34

Huisartspraktijk levert geld op

Bezuinigen moet iedereen. Dus ook de huisartsen. Dat zegt de minister echter niet. Ze zegt dat de huisartsen te veel gedaan hebben, te veel in rekening hebben gebracht, en dus moeten terugbetalen. En ze moeten eerst maar eens aantonen dat ze patiënten uit het ziekenhuis weghouden voor hun budget omhoog kan.
Huisartspraktijk levert geld op

Huisartsen lossen 95 procent van de gezondheidsproblemen op voor 5 procent van het budget. De minister wil ‘substitutie’ van zorg. Hierbij worden patiënten niet in het dure ziekenhuis maar in de goedkope huisartspraktijk behandeld. Cijfers hierover zijn echter schaars. Het gaat natuurlijk over geld. Hoeveel bespaart de huisarts door patiënten zelf te behandelen?

Dat willen wij, huisartsen van een grote groepspraktijk, zelf ook graag weten. We hebben opgeteld hoeveel verrichtingen in 2011 hebben plaatsgevonden in de praktijk en zijn op zoek gegaan naar wat dit in het ziekenhuis zou hebben gekost.

Reacties zorgverzekeraars

Eerst hebben we zorgverzekeraars gevraagd wat bepaalde verrichtingen in het ziekenhuis kosten. Zij moeten immers betalen dus we dachten dat ze zelf ook wel in de verschillen geïnteresseerd zouden zijn. Slechts van twee zorgverzekeraars kregen we antwoord:

“Helaas is het niet mogelijk om tweedelijnstarieven te koppelen aan prestaties uitgevoerd in de eerste lijn. Dat komt doordat de financiering van de tweede lijn een andere systematiek kent waardoor de genoemde prestaties niet als zodanig gedeclareerd worden. Veelal zijn ze onderdeel van een diagnose-behandelingcombinatie en is er geen prijs per onderdeel bekend.”

Als er geen vergelijking gemaakt kan worden hoe weet de minister dan dat de huisartsen te weinig ‘substitutiezorg’ verleend hebben? Ook interessant is de volgende reactie:

“Het is een algemene beleidslijn (….) dat wij geen contractafspraken, waaronder dus ook tarieven, met anderen dan de betreffende contractpartner(s) delen. Wij kunnen de door u gevraagde informatie over tarieven voor bepaalde verrichtingen in ziekenhuizen dus niet verstrekken. Daar komt bij dat de tarieven per ziekenhuis verschillen en de financieringsstructuur van ziekenhuizen fundamenteel anders is dan voor huisartsenzorg waardoor een één-op-éénvergelijking niet mogelijk is. In het algemeen is aan te geven dat een verrichting uitgevoerd door een huisarts goedkoper is dan dezelfde verrichting uitgevoerd door een medisch specialist.”

De huisartstarieven zijn gewoon openbaar. Kennelijk die van specialisten en ziekenhuizen niet. Is dat nu transparantie? Als huisarts zou ik wel willen weten welk ziekenhuis goedkoper werkt. Ik kan dan samen met mijn patiënt beslissen om daarheen te verwijzen. Waarom is dit geheim?

NZa-tarieven

Een ziekenhuis in onze stad was bereid om mee te denken en verwees ons naar de site van de Nederlandse Zorgautoriteit waar vastgestelde tarieven voor specialistische behandeling te vinden zijn.

De tarieven van de polikliniek in 2011:

– Chirurgie operatief poliklinisch € 528,92

– KNO uitspuiten oren € 44,04

– Dermatologie poliklinisch kleine verrichting € 372, 72

– Gynaecologisch poliklinisch verrichting € 485,50

En dan nu die van de huisarts in 2011:

– Consult : € 9,11

– Chirurgische verrichting: € 83,18

– Gynaecologische verrichting zoals het plaatsen van een spiraaltje: € 55,46

– Behandelen een wrat: € 12,81 (consult plus stikstof)

– Oren uitspuiten: € 9,11

Voor onze groepspraktijk in Amsterdam komen we op een besparing van meer dan 860.000 euro. We tellen dan alleen nog maar ons wrattenspreekuur, het plaatsen van een spiraaltje of een hormoonstaafje, het verwijderen van huidgezwellen en de behandeling van ingegroeide nagels. Het diagnosticeren, behandelen en begeleiden van tal van ziektes, in plaats van patiënten naar het ziekenhuis te sturen, tellen we niet mee.

Aantoonbare besparing

De minister wordt al op haar wenken bediend. Onze huisartsengroepspraktijk heeft aantoonbaar in 2011 meer dan € 860.000 op zorgkosten bespaard. Opvallend is ook dat de zorgverzekeraars niet geïnteresseerd lijken in een vergelijking tussen de kosten van de huisarts en de specialist. Ze reageren niet op relevante vragen en kunnen geen vergelijking maken. Dat eenzelfde verrichting door een huisarts goedkoper is dan dezelfde door een medisch specialist zou de zorgverzekeraar toch tot actie moeten aanzetten. Als de specialisten de behandelingen gewoon vergoed krijgen is er toch geen prikkel voor substitutie?

Loon naar werken

Bij huisartsen ligt natuurlijk ook een verantwoordelijkheid. Als er nog steeds huisartsen van de opleiding komen die geen spiraaltje kunnen plaatsen is dat niet best. Maar goed, iedere arts kan zich scholen en dat moet dan maar gebeuren.

Wij willen in ieder geval serieus zorg verlenen, maar we willen ook serieus genomen worden. Bezuinigen omdat het land in crisis verkeert: akkoord. Maar bezuinigen omdat we te veel doen: ongehoord. Het kabinet roept “ loon naar werken”. Mogen wij uit het ziekenhuisbudget een deel van die 860.000 euro terug?

Peter Vonk, huisarts

34 REACTIES

 1. Peter (Vonk) en anderen,
  Zorg in de praktijk is – voor dezelfde verrichting – natuurlijk goedkoper en dat is al jaren bekend. Wat ik echter mis in het bovenstaande is het preventieve effect van de huisarts. “Vroeg opmerken en uit de hand lopen voorkomen” dus. Daar ligt IMHO de echte toegevoegde waarde van de huisarts, maar dat was tot op heden al helemaal niet “te meten”.
  Recente ontwikkelingen in de wetenschap (preziezer, in het grijze gebied tussen harde en zachte wetenschappen) maken nu mogelijk om deze meting wel te doen.
  Uit concurrentieoverwegingen ga ik hier niet uitleggen hoe het werkt, maar als de auteur of iemand anders in de huisartsenhoek meer details wil hoor ik het graag. Contactgegevens erbij en ik neem contact op.

 2. Lees alle reacties
 3. @peter vonk.
  Door deze taakherschikking/verschuiving moet inderdaad het budget van de huisartsen omhoog en gelijktijdig het budget voor het ziekenhuis omlaag om de totale kosten gelijk te houden.
  Om dat in een zin te stellen dat die medisch specialisten dan maar meer complexe handelingen moeten gaan doen is hiermee strijdig: het budget van het ziekenhuis mag immers niet omhoog. Meer complexe ingrepen verrichten zal het budget nog meer doen overschrijden.
  Die vlieger gaat dus niet op.
  Wat wel mogelijk is dat gelijktijdig met deze taakherschikking er een concentratie van complexe ingrepen plaatsvindt waarbij de overblijvende specialisten door efficienter te werken, efficienter en daardoor met minder complicaties en daardoor tegen lagere kosten per ingreep, waardoor het volume effect niet optreedt: dan kunnen zij meer complexe ingrepen doen tegen eenzelfde budget.
  Bottom line is dan wel dat zij meer moeten doen voor minder geld. Totale budget mag niet omhoog. En het ziekenhuisbudget wordt zelfs verlaagd.
  En daarbij blijven de huisartsen en medisch specialisten allemaal ook nog zelfstandige ondernemers.
  Oplossing zal toch een andere moeten zijn: model groepspraktijk a la Mayo Clinic of Cleveland Clinic.
  Kost wat, maar dan heb je ook wat.

 4. Lees in Elsevier eens de column “”perverse zorg”” van Syp Wynia, die daarin aantoont dat de verzekeraasgieren geen enkel financieel risico in de ZORG lopen.
  Beluister het intervieuw van zaterdagochtend 11.02.2011 van de tros met hoogleraar Guus Schrijvers.Conclusie : deze minister heeft niets met wetenschap of wetensxhappers, alleen een financiele agenda en is totaal becijferd. De navelstreng met gezondheidsZORG is allang ontbonden .
  Bovenstaande discussies bereiken echt niet de hoogte van de vws-toren. Daar is bewust veel uitzicht. Weinig overzicht. Geen inzicht. Heil de j.s.f.

 5. Beste Peter Vonk,
  Mijn complimenten voor deze down-to-earth heldere en inzichtelijke kostenvergelijking. Er is inmiddels een inhoudelijke discussie wat wel en niet met elkaar te vergelijken is ontstaan. Ik wil u complimenten maken voor uw pro-actieve en ondernemende houding!!Verzekeraars zouden deze pro-actieve en meedenkende opstelling van een zorgverlener alleen maar moeten belonen en stimuleren.

 6. Dank voor de reacties. Een paar punten.
  – We willen wel met de zorgverzekeraars onderhandelen, maar de tarieven liggen vast. De zorgverzekeraar onderhandelt niet met een (grote) huisartsen groepspraktijk. De gepresenteerde bedragen zijn het verschil tussen huisarts en ziekenhuis. De zorgverzekeraar “verdient” dit al.
  – Opvallend is dat de zorgverzekeraars kennelijk en zelf de verschillen niet kennen of willen weten. En dat ze niet actiever achter huisartsen (om het wel te doen) en specialisten (om het niet te doen) aan gaan.
  – Het abonnementstarief voor huisartsen staat hier buiten. De diagnose en het behandelplan worden in een gewoon consult besproken. Dan is er een beslissing: doet de huisarts het zelf of gaat de patient naar het ziekenhuis. Het artikel gaat over de bespaarde kosten als de huisarts het zelf doet.
  – Natuurlijk zijn er vele ziekten en problemen waarvoor de huisarts de patient naar de secialist moet sturen, dat staat buiten kijf. Maar daar gaat het hier niet om.
  – Impliciet bepleit ik voor hetzelfde werk eenzelfde tarief. Dus voorbeeld de behandeling van een ingegroeide teennagel zou in de huisarspraktijk en in het ziekenhuis even duur moeten zijn. Dan zal of het ziekenhuisbudget naar beneden moeten of het huisartsen budget omhoog of een combi hiervan. Dat zal tot gevolg hebben dat huisartsen meer gaan doen en chirurgen minder. Die kunnen dan ingewikkelder operaties doen. Echte marktwerking zoals de overheid het kennelijk wel wil (maar niet doet).

 7. Hè, zo tekenend weer hoe een goede discussie dreigt te ontaarden in strijd. Complimenten voor de poging vergelijkbare handelingen in prijs te vergelijken. De opmerking over het basisinkomen lijkt me een prachtige suggestie om een nóg betere vergelijking te maken. Op basis daarvan kunnen we dan een steeds duidelijkere beleidslijn ontwikkelen over wat in de 1e en wat in de 2e lijn gebeurt, en welke kosten en besparingen daarmee gemoeid zijn. Oftewel: ga door op de ingeslagen weg, neem de kritiek mee als gratis advies en laat je niet (af)leiden door gekissebis tussen de verschillende domeinen.

 8. Dit verhaal gaat alleen maar op bij vergelijkbare laag complexe behandelingen. Helaas komt het maar al te vaak voor dat een huisarts een dermate groot ego heeft dat hij denkt de positie van de specialist in te kunnen nemen, met fatale gevolgen. Een voorbeeld uit de praktijk, een ex-patiënte baarmoederhalskanker komt met ernstige buikklachten bij een huisarts, de huisarts houdt haar anderhalf jaar aan het lijntje, voordat de patiënte wordt doorgestuurd. Uiteraard te laat, patiënte is inmiddels overleden. Conclusie, het ego van de huisarts staat hier een adequate behandeling van een ernstig zieke patiënte in de weg! In plaats van zichzelf op de borst te kloppen, hoe geweldig ze wel niet zijn, hoeveel ze besparen, huisartsenzorg is nooit een alternatief voor een specialistische behandeling.

 9. Waarom de verzekeraars niet geinteresseert zijn? Hun winst is een percentage van hun omzet. Als de zorg goedkoper wordt, neemt hun winst af.
  In de keten patient – zorgeverleners en hun leveranciers – verzekereraars heeft idereen belang bij hogere zorgkosten. De patient klaagt wel over de hoogte van de premie, maar niet als hij hulp nodig heeft. De regering is de enige partij die mogelijk belang heeft bij lagere zorgkosten, maar kan dat niet doorzetten tegen de kracht van de andere spelers.

 10. AWBZ betaalt in geen geval de rekening van de Ziekenhuizen. Het potje voor de ziekenhuizen wordt gevuld door de inkomensafhankelijke premie en een deel Overheid. (Overheid=Belastingbetaler, de Overheid produceert immers niets).
  Verpleeghuiszorg, verzorgingshuizen e.d. vallen wel onder de AWBZ.
  En dan heb je ook nog de WMO.
  Huisartsen en ziekenhuizen vallen onder de Zvw en de WMG systematiek. Per sector een budget en met zijn allen een totaal budget. Los van de ABWZ budgetten en de WMO budgetten.
  Ongetwijfeld zullen partijen proberen van elkaars potje te snoepen om zo uit de budgettaire klem te komen.
  De Belastingdienst weet alles en daarmee ook niets. Met een BV en Holdingconstructie kunnen partijen de belastbare inkomens flink drukken.
  NHS model, Scandinavisch model of het Kaiser Permanente Model zijn oplossingen voor het door de ambtenaren en politici in dit land geschapen non-probleem: prognose is in 2040 bij ongewijzigd beleid nota bene uitgaven zorg 14% van het BNP. Dat is totaal geen probleem volgens de rekenmeesters van het CPB. Het zijn de ambtenaren en politici die het niet willen. Hans Hillen zegt het zelf: de JSF moet er komen. DAt is het dossier. Als enige land gaan we bestellen waar we voor getekend hebben. Contract is contract. Nadien gaan we pas evalueren wat er is mis gegaan.
  Schrappen van de JSF levert voor de looptijd van het bestaan van dit vliegtuig een besparing op van 40miljard euro. Volg JSFnieuws.nl en dan begrijp je ook waarom VWS en NZa doen wat zij doen.
  “Knattergak” zei iemand in de Tweede Kamer. En zo is het.
  Zo ook met de Zvw en WMG. Deadline is 2016. Dan vervallen de 10 miljard ziekenfondspremies als staatssteun aan de private verzekeraars. Na afloop van de deadline, point of no return is dan gepasseerd, zal de Tweede Kamer evalueren wat er is misgegaan.
  Dit is Nederland. Zo is het spel, zo zijn de regels en zo gaan we het vals spelen.
  De kosten wentelen we af op de belastingbetalers, de private wel te verstaan.

 11. De NZa heeft nog bedacht dat de huisartsen een “norminkomen” heeft. Afgezien van de triviale onderbouwing is dat de permanente manier om de huisarts te korten, maar dan steeds achteraf. Grappig genoeg zijn er genoeg huisartsen die dat niet halen, maar de NZa heeft geen loket voor die huisartsen; ook al werken ze even hard als de huisartsen die dat wel halen.
  Tenslotte is een inkomensnorm in strijd met liberalisering van de zorg en in strijd met Europese wetgeving. WMg is in strijd met deze wetgeving maar in het poldermodel denken LHV, KNMG en KNMP liever niet aan een weg richting het Europese Hof. Voor nu: lekker doormodderen in die polder…
  Zelden zo’n zelfingenomen stapel van mensen bij elkaar gezien die denken dat marktwerking in de zorg werkt.
  SER-Rapport en advies Raad van State vooraf aan de WMg waren negatief; maar ja die tellen niet mee. De SER mag nu als een braaf hondje met een rapport komen binnen het kader dat VWS heeft aangegeven en dus binnen het failliete discours.

 12. Jammmer deze incomplete weergave door een academisch opgeleid persoon. Complete verhaal: De huisarts begint al met een basisinkomen van ca 125.000,- met 2500 patienten waarvan een groot deel weinig tot niet in de parktijk komt ziet. Daar is het lage consulttarief op gebaseerd. Deze vergoeding mag best hoger naar bv 30, — voor 10 minuten maar dan het vast inschrijftarief omlaag. De vergoeding komt bovenop het basisinkomen waarvoor alleen maar kantoor gehouden hoeft te worden. I.i.t. het ziekenhuis zijn de meeste handelingen van de huisarts over het algemeen eenvoudig en ook weer extra op het basisinkomen. Een beetje hardwerkende huisarts haalt zo makkelijk een inkomen van 150.000,– na aftrek van praktijkkosten. Helaas is deze maatschappelijk zo bevoorrechte groep klagerig geworden. Huisarts wees blij met je bevoorrechte job en fraaie vrij zekere inkomen! I.i.t. de grote massa kan je niet zomaar ontslagen worden

 13. die dat zeggen zijn gewoonweg zijkers en nog eens zijkers zij hebben gewoonweg daar niets anders te doen daar ik vindt dat de huisarts deze best mag hebben zo heeft de huis arts heel veel te doen gehad met mij de laatste jaren dus op houden met zeuren ja laten zij daar maar eens opletten op de rolstoelen en schootmobiels daar wordt misbruik van gemaakt maar nee dat hoort erbij nee echt niet opletten daar dan bespaart men meer uit!!!!!!!!!!!!! de rest gaat op aan die groete kopstukken echt waar…

 14. @Bram; jij snapt het! Dat is de essentie van het verhaal. De budgettoename vindt plaats in de AWBZ en die meerkosten worden afgewikkeld op de basiszorg. Gezien het feit dat de politiek zijn handen niet wil branden aan het ‘meer handen aan het bed beleid’ van o.m.door het electoraat van de SP en PVV (zie bijv. de PGB ellende), betaalt de cure de rekening. De huisartsen moeten zich dus niet afzetten tegen de ziekenhuizen, maar zich samen met de ziekenhuizen hardop afvragen of alle algemeen bijzondere ziektekosten wel ziektekosten zijn..? Nu speel je de hete aardappel naar een partij die net als ‘de huisarts’ mede verantwoordlijk is voor het doelmatig voorkomen en genezen van ziekte. Terwijl de AWBZ ongebreideld vrijwel ongebruikte rollators en scootmobielen in haar kelders kan opslaan die niets met ziekte te maken hebben.

 15. Probleem is natuurlijk wat die Medisch Specialisten gaan doen nadat de huisartsen een fors deel van hun werkzaamheden hebben overgenomen? Potje klaverjassen tegen een ZZP tarief? Of gaan ze andere dingen doen en om zo de omzet voor het ziekenhuis en hun eigen inkomens veilig te stellen? De totale schadelast zorg zal door dit initiatief alleen maar stijgen. Oplossing ligt in de lijn van NHS achtige systeemmodellen. Daar krijgt iedere medicus een “overheids” inkomen en is productie losgekoppelt van inkomen. De medici in de NHS klagen overigens niet over hun inkomens. De patiënten klagen wel over de kwaliteit van de zorg als ze eenmaal aan de beur zijn geweest. Per Saldo wil men de NHS wel aanhouden. Dat is de bottom line.
  Zolang Nederland een hybride model aanhoudt zal deze discussie over taakherschikking en verschuiving zonder oplossing blijven worden gevoerd.
  Ook de zorgverzekeraar komt hier niet uit. Maar ja, dat wisten we al. Zorgverzekeraars zijn in het hybride model geheel overbodig. Die blijven uitsluitend praten over de ideeën van VWS en suggesties van zorgaanbieders zolang zij maar als eersten uit de premie ruif mogen eten. En eten doen ze. Bestuurders en werknemers van zorgverzekeraars vallen niet onder de Balkenende Norm. Uvit bestuurder ging dan ook met 800.000 naar huis. Per jaar! Dat is nog eens productie draaien. Bij Coop VGZ, andere naam, zelfde kruidenier, is het niet anders.
  Idee van de huisartsen is natuurlijk goed.
  Wat de Minister van plan is is echter de enige oplossing die in dit hybride model kan: salarisverlaging afdwingen door taakherschikking binnen de beroepsgroepen: Medisch Verpleegkundige wordt de nieuwe huisarts bijvoorbeeld.
  En per 2015 moeten de Medisch Specialisten voor hun loonstrookje aankloppen bij de directie van het ziekenhuis waar zij mogen werken: bij binnenkomst wel even de voeten vegen. Reken op een maximum salaris van 200.000 per jaar. All inn.
  Zo is het Zorgspel 2006, zo zijn de regels en zo zal het worden valsgespeeld.

 16. @Rob,
  Zolang de uitgaven/verdiensten op basis van (volgens de minister) beschikbare (?!) budgetten door die minister achteraf worden gekort bij de hulpverlener, is geen enkele afspraak met zorgverzekeraar over zorglevering veilig. De korting valt vervolgens in de basiszorg! De minister is met haar eigen reden ziende blind voor deze fuik. Zoals meestal is dan de kunst om niet in de fuik te zwemmen want eenmaal erin is er geen weg terug.

 17. @Mitrasing. Met passantentarieven bedoel ik niet de huisartstarieven maar de ziekenhuistarieven (de potentiele besparing dus..)De stijgende zorgvraag waar je naar verwijst zit met name in de AWBZ. Maar ga je nou zorg aannemen of niet? Iemand moet het toch doen, waarom jij dan niet?

 18. @Rob, het zijn geen passanten tarieven. In het bedrag van een chirurgische verrichting zit al het bedrag van het consult in verwerkt, incl. nacontrole.
  Advies om minder M&I ’s te doen is zeer legitiem.
  Enige tijd geleden schreef ik al: “Als in Nederland meerwerk (in de hand gewerkt door factoren als vergrijzing, nieuwe innovatieve medische ontwikkelingen etc), wordt geduid als ineffectief met korting als gevolg voor….de zorgverleners(!!!) dan kunnen we met een stijgende zorgvraag nog onze lol wel op”.

 19. Beste Peter,
  Indien jullie besparing aantoonbaar 860.000,- is, waarom neem je deze zorg voor dat bedrag dan niet aan bij de zorgverzekeraar? De zorgverzekeraar zal jullie daarbij graag ter wille zijn. De consequentie daarvan is wel dat de enkele noodzakelijke ziekenhuisrekening wel uit deze aannamesom door jullie betaald moet worden. Maar als jullie registraties zo hard zijn kan dat geen problemen opleveren. Bedenk wel dat je er dan reking mee houd dat er nog ca. 25% van de 860.000,- af gaat, want je baseert je waarschijnlijk op de ‘passanten’ tarieven. En die liggen normaliter ca 25% hoger dan de gecontracteerde tarieven. Dus is het veiliger van 645.000,- uit te gaan, maar ook dat is natuurlijk nog steeds een mooi bedrag. Het zou een mooie geste zijn wanneer je de eigen registraties uit jullie praktijk hard genoeg vind om dit gebaar naar de zorgverzekeraar te doen. Maar ik betwijfel dat, want vaak zijn het met name de huisartsen registraties die er de oorzaak van zijn dat zorgpaden niet transparant gemaakt kunnen worden. Zo is de LINH is een leuk initiatief maar rammelt aan alle kanten en verbetering ligt niet erg in het verschiet omdat je eigen NHG mordicus tegen verdergaande transparantie is.
  Dus blijft over; gewoon op basis van je eigen registraties naar de zorgverzekeraar stappen en de zorg, zoals door jou hierboven bedoeld, aannemen. Zo lang je die stap niet durft te nemen, mag Edith Schippers blijven.

 20. Huisartsen: speel het slimmer. Verwijs meer door naar de tweedelijnszorg. De minister waardeert uw besparingen niet, tijd om eens duidelijk te maken wat ze bespaart met u.
  De huisarts is al jaren de pineut, omdat ze een easy target is. De huisarts klaagt van nature weinig en wordt vertegenwoordigd door een zwakke beroepsorganisatie. Men weet dat; de überpitbull in Den Haag en haar trawanten de ZV’s.
  Vergelijk uw positie met die van de tandartsen de afgelopen jaren. En leer, of “gehoorzaam”…

 21. Steeds meer laat Schippers haar overmogen zien als minister.
  Ik heb de indruk dat haar besluiten de zorg uiteindelijk duurder maken.Huisarts is nu eenmaal de spil binnen ons zorgstelsel.
  Op dit moment gaan veel psychiatrisch patienten min of meer gedwongen vanwege hun te lage ZZP score zelfstandig wonen. met een minium aan middel en kansarm op de arbeidsmarkt. Naar de huisartsen zal dit ongetwijfeld meer druk leggen mn omdat deze patienten hen zorg via GGZ instellingen niet meer kunnen betalen.
  Daar komt noh bij dat de ZZP scores veelal in een voor de patient ideale situatie zijn afgenomen hetgeen niet presentatief dan zou kunnen zijn.
  Daarbij w2orden alerlei ingewikkelde en verschillende systemen gebruikt die ook nog arbeidsintesief zijn.
  Nee Schippers kost ons geld maar ze laat ook geen respect zien.
  Schippers moet weg!

 22. Aan verzekeraar eens voorgesteld: mag ik U wat suggesties doen om aantoonbaar miljoenen te besparen? En op elk bespaard bedrag een nette vergoeding? Of overheveling van een deel van dat bedrag naar de eerste lijn?
  Ik wacht nog steeds op antwoord….

 23. Interessant en helder stuk, als radioloog zou ik graag willen meewerken aan deze verschuivingen richting eerste lijn, maar mag en kan niet. Mag niet meer doen en/of krijg het niet vergoed. Alles bij elkaar meer een ordinaire bezuiniging ten koste van patient en de dokter. ‘Die zijn te duur en inefficient’ roepen ze steeds, blijkbaar moet dat de beeldvorming zijn. Bijzonder motiverend zo’n overheid en verzekeraars! Bah!

 24. Leuk stuk om te lezen, mooi initiatief ook omdat dit vanuit positieve insteek bottom-up te benaderen! De zelfstandige huisarts zal waarschijnlijk moeite hebben om alle verrichten zelf goed te doen, maar in een praktijk is natuurlijk veel meer variatie/(deel)specialisatie mogelijk. Vergeet alleen niet dat de Minister pas begint met rekenen voor de besparing als de reeds behaalde prestaties uit 2011 evenaart worden.. maar zelfs denk ik dat de huisartsen een prima valide punt hebben als ze e.e.a. met cijfers kunnen onder bouwen! Nu is het wachten op de eerste zorgverzekeraar die maximaal inzet op de 1e lijnszorg.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.