Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties6

Kan de medisch specialist ondernemer blijven?

Tom van Helmond
Medisch specialistisch Nederland is in rep en roer. Vrijgevestigde medisch specialisten willen namelijk graag ondernemer blijven.
Kan de medisch specialist ondernemer blijven?

Voor hun gevoel zijn ze dat nu al, maar als de integrale bekostiging voor de cure per 1 januari 2015 werkelijkheid wordt, kan het met dat ondernemerschap wel eens gedaan zijn. Althans, in fiscale zin.

Declareren

Het recht van medisch specialisten om – via het ziekenhuis – te mogen declareren komt namelijk te vervallen. Voor de Belastingdienst zal dat reden zijn om medisch specialisten niet langer als ondernemer te zien, maar een fictief dienstverband aan te nemen. Concreet: medisch specialisten verliezen dan hun aftrekposten en ziekenhuizen moeten loonbelasting afdragen. Dat klinkt allemaal niet aantrekkelijk, maar naar ons idee hoeft het niet het einde te zijn van het (fiscaal) ondernemerschap. Wat is er dan mogelijk?

Orde van Medisch Specialisten

De Orde van Medisch Specialisten en de NVZ hebben diverse modellen ontwikkeld. Kortweg vallen die uiteen in participatiemodellen en samenwerkingsmodellen. De participatiemodellen kunnen naar ons idee de prullenbak in. Ze gaan namelijk uit van samenwerking tussen een ziekenhuis en medisch specialisten in de vorm van een gezamenlijk juridisch vehikel. Hiervoor is nodig dat dit vehikel winst mag uitkeren. Dit kan echter alleen indien de zogenaamde ‘winstklem’ voor zorginstellingen op korte termijn zou komen te vervallen. De wetswijziging die daarvoor nodig is, lijkt voorlopig echter van de baan. Wat blijft er dan over?

Samenwerking

Het zal naar ons idee moeten komen van de zogenaamde samenwerkingsmodellen van de Orde en de NVZ. Er zijn verschillende variaties mogelijk, maar in de kern komt het er op neer dat medisch specialisten zich verenigen in een maatschap of BV en vervolgens een samenwerkingsovereenkomst sluiten met het ziekenhuis of met meerdere ziekenhuizen. Deze samenwerkingsovereenkomst is dan de opvolger van de huidige toelatingsovereenkomst. Het idee is dat de specialistenmaatschap of -BV vervolgens ondernemersrisico op zich neemt.

Meer risico’s

Belangrijk is dat het ondernemerschap niet vrijblijvend is. Dit ondernemerschap mag niet uitsluitend ‘op papier’ bestaan. Er zal daadwerkelijk meer risico moeten worden gelopen door medisch specialisten dan nu het geval is. Concreet: de mogelijkheid moet bestaan dat kosten ‘doorlopen’ terwijl de inkomsten achter blijven.

Fiscale en juridische expertise gaan hierbij hand in hand. Het resultaat moet een maatwerkstructuur zijn waarbij de medisch specialisten voldoende risico lopen om fiscaal ondernemer te blijven, en die qua governance prettig werkbaar en goed bestuurbaar is.

Belastingdienst

Om zekerheid te krijgen kan een concrete structuur aan de Belastingdienst worden voorgelegd. Alleen een goedkeurende stempel van de Belastingdienst, een ‘ruling’, geeft medisch specialisten en ziekenhuizen de benodigde zekerheid. Dit lijkt ons noodzakelijk. De eerste ervaringen van ons Zorgteam bij de Belastingdienst zijn voorzichtig positief. Het sombere beeld dat onder medisch specialisten leeft, hoeft naar ons idee dan ook geen werkelijkheid te worden. Daarvoor is wel zaak dat er niet nog meer tijd verloren gaat en dat ziekenhuizen en medisch specialisten met voortvarendheid aan de slag gaan om het ondernemerschap verder vorm te geven en daarna snel de gang naar de Belastingdienst maken. Al met al een serieuze uitdaging voor de komende maanden!

Tom van Helmond (advocaat), Redmar Damsma (advocaat) en Ralph Ferouge (belastingadviseur)

Zorgteam Loyens & Loeff N.V.

6 REACTIES

 1. L.S. De ruling verdwijnt inderdaad, dat staat op vele plaatsen beschreven. Het ‘vrij’ ondernemerschap met de daarbij horende fiscale emolumenten vervalt dan. Maar wat komt ervoor in de plaats? Is het inderdaad een fictief dienstverband of wordt de medisch specialist een resultaatgenieter, resultaat uit overige werkzaamheden? Daarnaast zijn de MKB vrijstelling en de zelfstandigenaftrek fiscale maatregelen die met één ministeriele pennenstreek kunnen beëindigen. En wat is er dan nog over van die fiscale voordelen?

 2. Lees alle reacties
 3. Tom van Helmond:
  Dank voor jullie reacties. Ik ben het niet helemaal met sommige zaken eens en bevind me overigens in goed gezelschap. Het vervallen van het zelfstandig declaratierecht per 2015 leidt er juist wél toe dat het fiscaal ondernemerschap tot een einde komt. Dat schrijft de Minister van VWS letterlijk in haar brief van 18 december 2013 aan de Tweede Kamer (kenmerk 184690-115598-CZ). “Vrijgevestigde medisch specialisten die hun praktijk ongewijzigd voortzetten zullen onder integrale bekostiging in de regel niet langer aangemerkt worden als fiscaal ondernemer”, aldus de Minister. Wij hebben dan ook met grote verbazing kennis genomen van het artikel van de heer Ravesteyn in MC van 27 februari jl. Niets doen betekent het verlies van fiscale vrijstellingen die in de wandelgangen geraamd worden op circa € 35.000 per medisch specialist. Ook financieel dus een goede reden om actie te ondernemen!

 4. Volgens dhr van Ravensteyn in het MC blijft de specialist ook in 2015 ondernemer!
  citaat:’De Hoge Raad definieert een onderneming als: ‘zelfstandig duurzame activiteiten die zijn gericht op een risicodragende deelname in het economische verkeer’ en zegt met betrekking tot het ondernemingsrisico: ‘voor antwoord op de vraag of belanghebbende ondernemers-risico heeft gelopen, is slechts van belang of het debiteurenrisico voor haar rekening was, en niet of het risico zich daadwerkelijk heeft gemanifesteerd.’
  Ik heb sterk het idee dat allerlei bueautjes proberen een slaatje te slaan uit de nieuwe regelgeving. In ons ziekenhuis gaan we met Logex in zee, die vraagt maar liefst €500 per specialist, tel uit je winst.
  nog een citaat: ‘Toetsing van het fiscaal ondernemerschap door de belastingdienst vindt, zoals gebruikelijk is bij ondernemers, achteraf plaats. Hierdoor zullen de modellen, die de Orde van Medisch Specialisten heeft gecreëerd om voldoende ondernemerschap te waarborgen, overbodig zijn.’
  Niks doen lijkt dus het meest logische en mi ook veruit het goedkoopste!

 5. Zou ik ook zeggen: verdiep je eens in het ondernemen zoals dat in de markt bekent staat en probeer niet via allerlei constructies vast te houden aan vervlogen tijden. Een nieuw tijdperk geeft ook nieuwe kansen, waaronder het vergroten van vrijheid en misschien wel het verhogen van de werkvreugde ….?

 6. Dit leest toch een beetje als een: geef ons veel van uw geld, en misschien, misschien komt daar iets voor terug.
  Prettig werkbaar en goed bestuurbaar? Dat lijkt mij onbestaanbaar tenzij een bestuur een contract met een maatschap gemakkelijk en zonder hoge kosten kan verbreken. Dat is niet het type risico waar de specialisten op zitten te wachten.
  Wat mij betreft probeert Loyens&Loeff hier een geld te verdienen op een manier die precies tegen het doel van de wetgever in gaat. Dat leidt altijd tot meer problemen, en dus meer geld voor Loyens&Loeff.

 7. dat is mijn inziens allang een achterhaalde zaak, jaren geleden merkte ik al de legio regeltjes, die gesteld werden, waarbij je jezelf ging afvragen of de verantwoording bij de zorgverzekeraar lag of bij de zorgverlener?
  Vandaar dat deze wijze van handelen geen vrij ondernemerschap te noemen is, alhoewel in de ‘zin’ van het woord, ik heb mijn twijfels?

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.