Home 2007

Laatste blogs

Dertiende scène: Big bang

Er komen integrale tarieven voor dbc´s en zorgzwaartepakketten. De huisvestingskosten gaan daar deel van uitmaken. Nou is er sprake kunnen zijn van een big bang , gaat dat in een klap over, gaat dat gebeuren?

Twaalfde scène: Hypocriete discussie

Over het inkomen van vele duizenden professionals hoor je relatief weinig. Is dat geen politiek-bestuurlijk issue?
Thuiszorg

Elfde scène: Mateloze bureaucratie

Een manager in de thuiszorg beklaagt zich per brief over de mateloze bureaucratie. Kan dat nou niet anders?

Tiende scène: Zieke medemens

Wat heeft u eigenlijk gedaan voor de zieke medemens?

Negende scène: Bittere nederlaag

De premie ging over de kop. En meer. “Welja. Ik heb een brief naar alle Nederlanders geschreven.” (Wendt zich tot de mensen in de zaal.) “U hebt hem allemaal in de bus gekregen. Als u ziekenfondspatiënt bent, wordt uw premie 1100 euro. Er komt nog wat compensatie, maar dat kan ik allemaal niet zo precies zeggen.” (Zucht.) “Ik ging toen op vakantie.”

Achtste scène: Stoïcijnse reputatie

Uw reputatie: Hoogervorst had bij zijn aantreden gereguleerde marktwerking voor ogen, is vrij stoïcijns op pad geweest naar dat doel en heeft zich door niets of niemand van de wijs laten brengen. “Ik geloof niet dat mijn vrouw me zou beschrijven als stoïcijns. Naar haar luister ik altijd zeer goed.”
Thuiszorg

Zevende scène: Heisa in de chronische zorg

De chronische zorg gaat gebukt onder marktontwikkelingen. We hebben recentelijk heisa beleefd rond de aanbestedingen van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO). Veel thuiszorgaanbieders zijn buiten de aanbesteding gevallen; schoonmaakbedrijven en thuiszorgorganisaties gaan samenwerken; winnaar en verliezers gaan samenwerken, misschien wel fuseren. Ze omzeilen zo wellicht de marktwerking. Maar die thuiszorg, die huishoudelijke hulp, is dat in essentie een markt?
Preventie

Zesde scène: De minister wist niks van zorg

U bent historicus van huis uit, financieel grondig bijgeschoold en u hebt een financiële carrière gehad. Juist vanwege de lastige klus om het zorgstelsel ingrijpend te wijzigen, hebt u voor de ministerspost van Volksgezondheid gekozen.

Vijfde scène: Liberale vriendjespolitiek

U hebt een grote bijdrage geleverd aan de liberalisering van de zorg, ook in personele zin. Er is een relletje geweest over Frank de Grave. U hebt hem benoemd als bestuurder van de Nederlandse Zorgautoriteit. Hij is evenals u VVD’er. “Ik had er overigens eerst een PvdA’er voor gevraagd. Die kon het om privé-redenen niet op zich nemen. Dus ik was erg boos op de Ombudsman die dit verhaal de wereld in heeft geholpen, die dit suggereerde. Ik heb hem dus gezegd dat het lulkoek was.”
Bekostiging

Vierde scène: Bloedneus

In november 2003 stelde u over het eind van uw ministerschap in 2007: ‘Patiënten zijn dan meer kostenbewust, we hebben dan een andere financieringssystematiek, meer marktwerking en een nieuwe zorgstelsel en ik hoop dat dit alles bij elkaar zal leiden tot een meer betaalbare en kwalitatief betere zorg. Laten we ze even nalopen: Zijn patiënten kostenbewuster? “Absoluut, iedereen weet wat zijn zorgverzekering kost. Dat wisten vroeger alleen particulier verzekerden.”