Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties26

Salarisingreep bestuurders is in strijd met eigendomsrecht

Eindredacteur
Zorginstellingen zijn private rechtspersonen, al worden ze uit de premies van burgers betaald. Daarin wijken zij af van publieke en semipublieke instellingen. Dit is belangrijk om te begrijpen waarom de Vereniging van Bestuurders in de Zorg (NVZD) een wet afwijst die op 30 oktober in de Eerste Kamer wordt behandeld.
Salarisingreep bestuurders is in strijd met eigendomsrecht

De voorgestelde Wet Normering Topinkomens (WNT) regelt de salarissen van bestuurders in de publieke en semipublieke sector. De WNT ondermijnt de rechtspositie van bestuurders in de gezondheidszorg. Want straks kan de overheid ook direct ingrijpen in de salarisstructuur van zorginstellingen, dus van private rechtspersonen.

Bestuurders van grote én kleine instellingen kunnen dan minder inkomen verwachten. De ondergrens ligt mogelijk al bij en jaarinkomen van 70.000 euro. Daardoor dreigt het loongebouw in de zorg in te storten.

Beloningscode

De NVZD begrijpt de maatschappelijke wens om topinkomens te matigen. Daarom hebben wij met de Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) in september 2009 een beloningscode ingevoerd. Toenmalig minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties steunt deze code. Maar de Tweede Kamer plaatste de salarissen van zorgbestuurders eind 2011 onder de balkenendenorm: regime 1, het publieke bezoldigingsregime.

Donner wilde de zorgbestuurders onder regime 2 laten vallen. Dan was de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg (BBZ) gehandhaafd. Neemt de Senaat de wet aan, dreigt de code obsoleet te worden.

Geen excessieve stijging

Jammer, want de code werkt matigend. Dit blijkt ook uit cijfers van het ministerie van VWS. De Raad van State stelt dat de lonen in de zorg niet excessief zijn gestegen sinds de beloningscode is ingevoerd.

De NVZD roept de Eerste Kamer op de wet aan te houden. Want het is zowel strijdig met het Nederlandse eigendomsrecht als het Europees recht wanneer de salarissen in privaatrechtelijke zorginstellingen worden gekortwiekt.

Ruud Lapré, voorzitter van de NVZD, de Vereniging van Bestuurders in de Zorg

26 REACTIES

 1. beste Ruud, om te stellen dat sinds de invoering van jullie eigen maatregel in 2009 de beloningen niet nog meer exorbitant zijn gestegen en dit dan een succesfactor van de maatregel noemen maakt het voor mij onmogelijk om te begrijpen dat er iemand is die jou überhaupt serieus neemt.
  Kan iemand die man opsluiten in een GGZ instelling, en zijn eigen kosten laten betalen van zijn door onze premies vergaarde dievengeld.

 2. Lees alle reacties
 3. Eindelijk, eindelijk, eindelijk is er iemand die vertelt dat zorginstellingen géén overheid en géén semi-overheid zijn.
  En het zijn zéker geen ondernemers, want er is formeel vaak sprake van Stichtingen. En aangezien een Stichting geen winstoogmerk hoort te hebben, wordt het binnenkomende geld opgesoupeerd.
  Ik herhaal mijn stelling dat de inkomsten van een zorginstelling als volgt zouden moeten worden ingezet: eerst alle uren van de indicatie invullen, dan mondjesmaat management er op functionele directieleden en een raad van toezicht waarvan de vergoeding veel minder dan € 6.000,= per jaar mag zijn.

 4. Ik kan me herinneren, dat er niet over de noodzaak van een loonmatiging, maar een drastische verlaging van de lonen van bestuurders in de zorg is gesproken. Dus laat maar in elkaar vallen dat kaartenhuis van loonopbouw. Vallen de hoge heren misschien eindelijk eens van hun troon. Het is toch te gek voor woorden, dat de lonen van hardwerkende mensen in de zorg omlaag moeten, om de kosten van de hoge, niet productieve heren te kunnen betalen.

 5. Als het loongebouw in de zorg in kan storten als de grote graaiers niet naar hun wensen bediend worden dan moet dat maar gebeuren.
  Hoge salarissen en bonussen, bijbaantjes, auto’s en de nieuwste gadgets via de instelling. Deze lieden laten zich wel erg veel betalen voor een gering eigen risico.
  Als steakholders niet gediend zijn van een beloning boven de norm en daardoor minder subsidie willen betalen heb ik daarvoor alle begrip. Mijn begrip wordt duidelijk minder als de bestuurder het er op aan laat komen dat waardoor minder zorg geboden kan worden, op de kwaliteit wordt ingeleverd of dat bij cliënten de ballen uit de soep bezuinigd wordt. Als zoiets gebeurt dan vind ik dit schandalig.

 6. De burger moet zijn premie die alsmaar stijgt en eigenlijk niet meer te betalen is met hard werken bij elkaar schrapen om zichzelf en zijn gezin te verzekeren. De alsmaar stijgende kosten van levensonderhoud maken het moeilijk voor de burger die niet veel verdient of net rond modaal zit en daar zijn er veel van. De regering behoort zijn burgers te regeren en niet te pesten. Dan de salarissen van bestuurders dhr. Lapre vindt het niet terecht dat hun salarissen worden gekort en geloof mij ze gaan het winnen, is het niet met salarisverlaging dan vinden ze wel bonussen of toeslagen. Zij behoren toch bij de club van pesters. Kortom de de burger wordt genaaid en wat het aller ergste is, wij laten ons naaien.

 7. Wist je dat?
  Weet je dat het afgeleid is van best-turen…
  Maw wie kon het “beste uren lang turen….”
  Naarmate je dat beter kan, verdiende je meer, vandaar die houten bureau’s dan werkte er nog iets in het kantoor…en dat is waar ik mij aan stoor 🙂

 8. Waarom bestuurders, als je goede directeuren hebt, heb je eigenlijk maar een directeur/bestuurder nodig en ja het zijn geliefde baantjes en ondanks dat ik er zelf 2 heb, geef ik de “gewone” mens gelijk. Ik ga binnenkort met pensioen en dank dat ik nog ff 5 jaar als bestuurder heb mogen fungeren, daar had ik anders jaren voor moeten werken en nu heb ik er niet veel mee geleden, ja behalve dan extra kasboek bijwerkingen …

 9. Bestuurders op allerlei nivo’s en allerlei branches zijn het contact met de realiteit al lang kwijt. Inkomens hebben niets meer te maken met de prestaties die geleverd worden. De beloningsstructuur groeit steeds meer scheef, doordat de mensen die erop zouden moeten toezien, deel uitmaken van dezelfde sociale groep. Het vereist heel bijzondere kwaliteiten om hieraan weerstand te bieden.

 10. Als Lapre gelijk heeft dan kan hij zijn punt scoren bij de rechter. Het is nu aan de politiek (Eerste Kamer) om te laten zien dat het haar menens is. Na ruim 10 jaar van goede bedoelingen en intenties is duidelijk dat de salariskosten van bestuurders niet door de markt zullen worden verlaagd. De meerderheid van het volk, en de meerderheid van de politieke partijen wil dat hier iets aan gebeurd. Dit is het moment voor de PvdA om voet bij stuk te houden. En, mocht Lapre gelijk hebben, laat Lapre en de NVZD dan ook de negatieve publiciteit krijgen. Mocht de PvdA buigen dan is dat een gotspe en zal iedereen verwachten dat de banden van de Eerste Kamerleden met de bestuurders belangrijker waren dan de wensen van de PvdA achterban en de partij-ideologie.

 11. Wat een slap en stom excuus.Degene die het contract maakt weet toch wél, dat hij van gemeenschapsgeld gaat zitten plukken en dat hij op voorhand iets weggeeft wat dan niet van hém is en Sinterklaas spelen op kosten van de gemeenschap: wie heeft er nou eindelijk de moed om eens te zeggen: gaan we niet meer doen.Als zo’n overbetaalde “bestuurder”dan ook nog de moed heeft om aan de medewerkers in de GGZ te vragen een paar % van het salaris in te leveren en daarbij het woord ‘solidariteit’ durft te gebruiken, hebben we dan nog niet door hoe scheef de verhoudingen liggen?De medewerkers VERDIENEN hun salaris, de manager maakt vooraf afspraken over wat hij wil hebben en krijgt het nog ook. Dus sorry managers en bestuurders: fatsoen moet je DOEN.

 12. Kostenbeheersing in de zorg wordt door dergelijke bestuurders met zo,n mening onmogelijk gemaakt. Het bevestigt de individualisering van de maatschappij. Een oplossing is de Balkenendenorm afschaffen en inkomensgrenzen sterk verlagen tot acceptabele normen. Een verpleegkundige verdient gem 38.000. Waarom een bestuurder dan meer dan 100.000?????? Helaas moeten wij constateren dat de materialisten de overhand krijgen.

 13. Komt de uitspraak “”geef de manager wat des managers is”” niet van JESUS zelf ?? De wnt lijkt dus niet alleen in strijd met de grondwet , maar ook met een JESUS` gebod ?? JESUS predikte liefde voor de armen , ook de armen van geest, wier enige zorg het lijkt te zijn zich te wentelen gelijk knorrende varkens in het slijk
  der aarde. Varkens zijn enige jaren geleden in groten getale geruimd wegens de varkensziekte. Zou een dreigende onderbetaling in de vorm van het wnt-virus , dat zich zelfs dreigt te nestelen in de fooien van € 70.000,00 een omvangrijke managersziekte teweeg brengt met dan als gevolg een ruimend-werkende managersdiarree uit de instellingen , als een Godsgeschenk beschouwd kunnen worden ?? Eens zien of de Moses uit de eerste kamer ook de wetstafels laat vallen , waarna het weer jarenlang dolen wordt in de Zorg-prairie , het lustoord voor geld-wolven. Beste meneer Lapré , ik wens u het grote bezit van een goede ZORG-geest toe, deo volente, die uw rechten net zo eerbiedigt als de rechten van de verwaarloosde verpleegden !!

 14. Zoiets moet je niet behoeven af te dwingen met een wet. Dat moet een fatsoens kwestie zijn; een moraliteit zeker onder medici. Afdwingen lukt niet: de notoiren verzinnen wel iets anders. Nee iemand die begaan is met de zorg, doet dat niet. Die pakt een behoorlijke beloning maar doet zich niet illegaal verrijken via de zorg SCHANDE. Schande

 15. Door de verdeelde structuur van de toezichthouders van deze instanties kan het dagelijks bestuur vaak opererend in een machtsvacuum zijn gang gaan.Alvorens de raad van commissarissen of andere toezichthouder ingrijprt is allang zaken gedaan met soms bizarre saliris overeenkomsten die dan helaas niet meer ongedaan te maken zijn (zegt men)

 16. Zorgverzekeraars hebben een andere status dan ‘gewone’ verzekeraars. Zij hebben immers te maken met twee soorten premies: die van de (verplichte) basis verzekering (gedelegeerd door de overheid) en de aanvullende verzekering (vrijwillig).
  Al jaren pleit ik ervoor om ten eerste de premies inkomensafhankelijk te maken, waardoor de lagere inkomens en de hoge inkomens beter af zijn (er behoeven geen enorme afdelingen in stand te worden gehouden om de zorgtoeslag te berekenen; scheelt miljarden). Dit komt er nu door. Ten tweede: de basisverzekering dient geïnt te worden door de belastingdienst! Hierdoor kan direct gestuurd worden op de hoogte van de premie middels de belastingschijf. Als dit tweede wordt doorgevoerd, zijn de zorgverzekeraars ‘normale’ verzekeraars geworden en hebben de bestuurders recht van spreken over hun honorarium.

 17. Een Bestuurder hoort de status van een medewerker te hebben, en geen verheven functionaris. Het besturen is nota bene niet eens een beroep of opleiding. Het zijn gewilde baantjes met salarisjagers. Hun salarissen zijn juist het meest gestegen. De salariering dient onder de CAO en onder de Kwaliteitswet te gaan vallen. Dhr Lapré gelooft alleen zichzelf.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.