Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties4

Wees gewaarschuwd voor de extra fusietoets!

Nu de zorgspecifieke fusietoets door de Tweede Kamer is, zal het niet lang meer duren voor de toets in werking treedt. Dat betekent meer werk en hogere kosten voor zorgaanbieders die willen fuseren.
Edgar Damsma (links) en Marc Wiggers

De Tweede Kamer heeft de zorgspecifieke fusietoets van de NZa op 26 maart 2013 aangenomen. De fusietoets zal naar verwachting binnen afzienbare tijd in werking treden. Niet alleen de Autoriteit Consument & Markt (ACM), maar ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moeten dan fusies tussen zorgaanbieders toetsen op hun toelaatbaarheid.

Zorgspecifieke fusietoets

Instellingen die zorg verlenen en een fusie van een bepaalde omvang teweeg willen brengen, zijn verplicht dit te melden aan de ACM (voorheen o.a. de NMa). Deze meldingsverplichting blijft na de inwerkingtreding van de sectorspecifieke fusietoets bestaan. Voortaan kan een eventuele melding bij de ACM echter pas worden gedaan, nadat de NZa de fusie heeft goedgekeurd. Krijgt een zorgaanbieder geen goedkeuring van de NZa, dan kan deze zijn voornemen om te fuseren niet melden bij de ACM en dus niet fuseren. Het wordt een zorgaanbieder (met vijftig of meer werknemers) voortaan verboden om te fuseren zonder voorafgaande goedkeuring van de NZa.

Concentratie-effectenrapportage

Om goedkeuring van de NZa te verkrijgen, moeten de betrokken zorgaanbieders een ‘concentratie-effectenrapportage’ indienen. Deze rapportage moet onder meer inzicht geven in:

 • de doelstellingen en redenen voor de fusie,
 • de structuur van de nieuwe organisatie,
 • en de verwachte financiële gevolgen en gevolgen voor cliënten.

Verder moet de rapportage duidelijk maken

 • hoe risico’s voor de kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg worden ondervangen;
 • op welke wijze en binnen welk tijdsbestek de fusie wordt gerealiseerd;
 • hoe cliëntenraden, personeel en anderen betrokken zijn in het fusietraject.

Verplichtingen en nadelen

De zorgspecifieke fusietoets komt voor zorgaanbieders vooral neer op de verplichting om een rapportage op te stellen en cliënten, personeel en andere stakeholders tijdig bij de fusie te betrekken. Het gaat om een overwegend procedurele toets: inhoudelijke aspecten, zoals de kwaliteit van zorg, worden slechts indirect, via de input van stakeholders, erbij betrokken. De NZa kijkt slechts in zoverre naar de inhoud dat ze beoordeelt of de beschikbaarheid van cruciale zorg voldoende is. In de Tweede Kamer is tevergeefs gestreden voor een meer inhoudelijke toets.

De toets heeft voor zorgaanbieders verschillende nadelige gevolgen:

 • additionele (interne/externe) kosten,
 • langere doorlooptijd van het fusieproces (voorbereiding op de NZa-toets en een beslistermijn van vier weken exclusief eventuele opschortingen),
 • onzekerheid over de concrete invulling van de fusietoets door de NZa,
 • en een eventueel fusieverbod of goedkeuring onder (strenge) voorwaarden.

Wat gebeurt er als zorgaanbieders hun fusie hebben gemeld bij de ACM en toestemming ervoor hebben gekregen, maar hun fusie nog niet daadwerkelijk tot stand hebben gebracht op het moment dat de zorgspecifieke fusietoets in werking treedt? Het risico lijkt te bestaan dat dan alsnog de gang naar de NZa moet worden gemaakt. Dit vraagt bijzondere aandacht.

Het wetsvoorstel is nog niet geagendeerd door de Eerste Kamer. Het is echter aannemelijk dat de Eerste Kamer nog dit jaar met het wetsvoorstel zal instemmen, waardoor zorgaanbieders er rekening mee moeten houden dat zij al eind 2013 met de gevolgen van de NZa-fusietoets zullen worden geconfronteerd.


Redmar Damsma en Marc Ph.M. Wiggers zijn werkzaam bij de Branchegroep Zorg van Loyens& Loeff N.V.

4 REACTIES

 1. Geachte lezer,
  Het zou wenslijk zijn dat thuiszorgorganisaties die werkzaam zijn in een bepaalde regio een zogenaamde alliantie met elkaar aangaan.
  Ook huisartsen in een bepaalde regio werken nauw met elkaar samen.
  Meer doen met minder geld op een creatieve wijze zou kunnen helpen.
  Vriendelijke groet.

 2. Lees alle reacties
 3. Neen ,beste Jan C. Een draai om de oren helpt niet bij gevoelloze ,geprotocolleerde , dove ZORGblinden . Met hun neus in de strontluiers van onmachtige non-communicatieve non-en rotverzorgden duwen ? ? Helaas…, deze zorgverziekende administratieve computerTOETSENtimmeraars herkennen zich alleen in de geur van geld.

 4. Zelfs ik die de ouderen en gehandicapte zorg al jaren volg heb moeite om alle ontwikkelingen te volgen.
  Een vaststelling is zeer zorgwekkend: je kunt geen TVprogramma, radioprogramma meer aanzetten of krant of tijdschrift lezen of het gaat erover hoe wreed, schrijnend, mensonterend en slecht het er aan toe gaat in verpleeg en zorgtehuizen, hele films, documentaires, ja, zelfs toneelstukken zijn op dit moment in ontwikkeling of draaien al.
  Allen die dat in alle rust TOELATEN/TOEKIJKEN zoals Schippers en van Rijn en consorten ZIJN EVEN SCHULDIG AAN DIE WREDE TOESTANDEN dan diegenen die deze slechte zaken daadwerkelijk UITVOEREN, bestuurders, management, clientenraden en verplegend en verzorgend personeel, deze laatsten kunnen ook veel en veel meer aan de bel trekken.
  Ze moesten een ontiegelijke draai om hun oren krijgen, en dan zeg ik maar EEN PROCENT van wat ik werkelijk bedoel

 5. Toch goed te weten ,dat en hoe het geld voor ZORG , voor fusies en andere overbodige ,ondoorzichtige grootschaligheid op een zeer efficiente wijze nog meer over de balk wordt gesmeten . Ach ja de oudjes hebben toch genoeg spaargeld voor de politieke geldwolvenroedels .

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.