Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties1

Care-sector wisselt nauwelijks van ecd

Fabienne Eurlings
Joost Adams
Eveline Stevens
In navolging op het onderzoek naar de ecd-markt in de jaren 2014 t/m 2016, heeft M&I/Partners in het voorjaar van 2017 opnieuw een onderzoek uitgevoerd naar de huidige markt van elektronische cliëntendossiers (ecd’s) en cliëntportalen onder de vijftig grootste organisaties in de ouderenzorg (vvt) en gehandicaptenzorg (gz).
computer300.jpg

Opvallend is dat een grote verschuiving op dit moment uitblijft en dat er geen grote veranderingen zichtbaar zijn in de inventarisatie naar het gebruik van de verschillende ecd’s. Alleen het marktaandeel van Nedap is in zowel de ouderen- als gehandicaptenzorg gestegen. Wat wel opvalt is dat steeds meer instellingen investeren in een cliëntportaal of persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) om cliënten en verwanten digitaal actiever digitaal te betrekken.

Ouderenzorg

In de ouderenzorg neemt het aandeel van Nedap toe in zowel de intramurale als extramurale zorg. Pink blijft nummer twee maar levert wel marktaandeel in. Intramuraal blijft de rest van de top-10 nagenoeg gelijk. Extramuraal zien we een paar kleine wijzigingen: het marktaandeel van Ecare is licht gestegen, van Cura licht gedaald en de overige plekken van de top-10 zijn nagenoeg gelijk gebleven. Het gebruik van Ysis als separaat behandeldossier naast het ecd blijft flink toenemen. Het gebruik van Ysis als apart behandeldossier is gegroeid naar 40 procent.

Tabel 1: Ouderenzorg intramuraal 2017

# Ecd Leverancier Intramuraal
1 mijnCaress PinkRoccade 33%
2 ONS Nedap 30%
3 Cura Unit4 11%
4 QIC Cormel IT Services 9%
5 Lable Care Lable Care 7%
6 PlanCare De Heer Software 4%
7 Pluriform Zorg Adapcare 4%
8 Puur Ecare 2%
9 VitalHealth VitalHealth 0%

 

Tabel 2: Ouderenzorg ambulant 2017

# ECD Leverancier Ambulant
1 ONS Nedap 47%
2 mijnCaress PinkRoccade 21%
3 Cura Unit4 8%
4 Puur Ecare 11%
5 QIC Cormel IT Services 6%
6 Pluriform Zorg Adapcare 6%
7 PlanCare De Heer Software 0%
8 VitalHealth VitalHealth 2%

Gehandicaptenzorg

De nummer 1 en 2 uit 2016 zijn ongewijzigd gebleven waarbij de nummers 1 (De Heer Software) en 2 (Unit4) wel wat marktaandeel hebben ingeleverd. Het aandeel van Nedap is in deze markt toegenomen, het sterkst in de ambulante zorg. De rest van de top-10 blijft nagenoeg hetzelfde, op een lichte stijging van het aandeel Pluriform en User na. Het aandeel van Ysis blijft in deze markt ook nagenoeg gelijk en blijft steken op een percentage van 14 procent.

Tabel 3: Gehandicaptenzorg 2017

# Ecd Leverancier Intramuraal Ambulant
1 PlanCare De Heer Software 33% 31%
2 Cura Unit4 24% 20%
3 ONS Nedap 11% 16%
4 mijnCaress PinkRoccade 5% 7%
5 Pluriform Zorg Adapcare 5% 4%
6 User Impulse 4% 4%
7 Careview Simac 2% 2%
8 Jouw Omgeving Jouw Omgeving 2% 2%
9 Mextra Symax 2% 2%
10 Puur Ecare 2% 2%
11 Vinova VCD 2% 2%
12 ResidentWeb ECD TTS Technology To Serve 2% 2%
13 Eigen maatwerkoplossing 5% 5%
14 Geen informatie bekend 2% 2%

Duidelijk meer focus op cliëntportalen

De grootste verschuivingen in de lijsten dit jaar zit in het gebruik van een cliëntportaal of persoonlijk gezondheidsdossier. In de gehandicaptenzorg is 58 procent van de instellingen bezig met de implementatie of heeft een portaal al in gebruik. Een forse stijging ten opzichte van de 38 procent eind 2016. Eenzelfde beeld geldt voor de ouderenzorg, waar nu 69 procent een portaal heeft of aan het implementeren is tegenover 42 procent eind 2016.

In het gebruik van een portaal of pgo blijft een opvallend verschil tussen de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Maakt de ouderenzorg voornamelijk gebruik van de portaalfunctie van hun ecd, de gehandicaptenzorg maakt vaker de keuze voor een apart pgo. De reden is wellicht dat de doelgroep in de ouderenzorg voor het merendeel de familie en verwanten betreft; in de gehandicaptenzorg wordt ook de cliënten actief ondersteund. Voor deze cliënten wordt ook de portaalfunctie gecombineerd met het aanbieden van digitaal instructie- en begeleidingsmateriaal. Applicaties als Jouwomgeving en Quli komen daarmee voornamelijk voor in de gehandicaptenzorg.

Tabel 4: Cliëntportaal/pgo

Clientportaal Gehandicaptenzorg Ouderenzorg
Aantal % Aantal %
Nee 18 35% 12 24%
Ja 26 50% 28 57%
Implementatie of pilot 4 8% 6 12%
Geen informatie bekend 4 8% 3 6%

 

Tabel 5: Cliëntportaal/pgo per leverancier

Ecd Leverancier Gehandicaptenzorg Ouderenzorg
Aantal % Aantal %
Caren Nedap 4 13% 16 37%
mijnCaress PinkRoccade 3 9% 11 26%
PlanCare De Heer Software 5 16% 1 2%
Cura Unit4 3 9% 3 7%
QIC Cormel IT Services 0 0% 5 12%
Puur Ecare 1 3% 3 7%
Quli Quli 3 9% 0 0%
Pluriform Zorg Adapcare 1 3% 2 5%
Jouw Omgeving Jouw Omgeving 2 6% 0 0%
User Impulse 1 3% 0 0%
Mextra Symax 1 3% 0 0%
ResidentWeb ECD TTS Technology To Serve 1 3% 0 0%
VitalHealth VitalHealth 0 0% 1 2%
Eigen  maatwerkoplossing 2 6% 1 2%
Onbekend 5 16% 0 0%

 

Ontwikkeling van best of suite naar best of breed

In onze vorige inventarisatie spraken wij onze verwachting uit van de ontwikkeling naar een best of breed ecd-landschap. Op dit moment is dit nog niet terug te zien in de inventarisatie. Wel zien wij deze vraag in onze adviespraktijk terug. Meer en meer mag er voor intramuraal en ambulant (zeker als het om Wmo-zorg gaat) een aparte ecd-keuze gemaakt worden. In de ouderenzorg zien we deze tendens sterker dan in de gehandicaptenzorg. In de GZ heeft slechts 7,5 procent een apart ecd voor de ambulante en de intramurale zorg versus 36,8 procent in de ouderenzorg. Ook hebben we dit jaar de eerste vragen gehad of het zelf samenstellen van componenten uit de markt met eigen ontwikkeling een haalbaar scenario is. Deze ontwikkeling zou met twee tot drie jaar in onze inventarisatie zichtbaar moeten zijn. We houden het in de gaten!

Verantwoording
Het overzicht is samengesteld door adviseurs van M&I/Partners op basis van marktkennis en een inventarisatie bij de betrokken zorgorganisaties. De lijst is vervolgens gecontroleerd door de ecd-leveranciers. Bij organisaties die gekozen hebben voor een nieuw ecd en in de implementatiefase zitten, is het nieuwe ecd meegenomen in de inventarisatie. Peildatum is voorjaar 2017. Beide overzichten van de vijftig grootste zorgorganisaties van de gehandicaptenzorg en ouderenzorg zijn gebaseerd op informatie van de VGN en Actiz.

Fabienne Eurlings, Joost Adams, Eveline Stevens zijn als adviseur werkzaam bij M&I/Partners.

Wilt u meer weten over dit thema?
Meld u dan aan voor de zorginnovatiemiddag waarin wij dit jaar de verbinding zoeken tussen het ecd met e-health, domotica, robotica en een persoonlijke gezondheidsdossier. Op deze middag presenteren 21 leveranciers en 2 start-ups hun oplossing op het gebied van zorginnovatie. Voor aanmelden klik hier of kijk op www.mxi.nl.

Download hieronder het totaaloverzicht van het ecd-artikel 2017.

 

1 REACTIE

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.