Care-sector wisselt nauwelijks van ecd

In navolging op het onderzoek naar de ecd-markt in de jaren 2014 t/m 2016, heeft M&I/Partners in het voorjaar van 2017 opnieuw een onderzoek uitgevoerd naar de huidige markt van elektronische cliëntendossiers (ecd’s) en cliëntportalen onder de vijftig grootste organisaties in de ouderenzorg (vvt) en gehandicaptenzorg (gz).
computer300.jpg

Opvallend is dat een grote verschuiving op dit moment uitblijft en dat er geen grote veranderingen zichtbaar zijn in de inventarisatie naar het gebruik van de verschillende ecd’s. We zien enkel dat steeds meer instellingen investeren in een cliëntportaal of persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) om cliënten en verwanten digitaal actiever digitaal te betrekken.

Ouderenzorg
In de intramurale setting van de ouderenzorg is het aandeel van zowel PinkRoccade als Nedap licht gedaald, maar ze blijven de onbetwiste nummer 1 en 2. Het aandeel van de nummers 3 t/m 5 (QIC, Unit4 en LableCare) is licht gestegen ten opzichte van vorig jaar. Ambulant zijn er tevens beperkte wijzigingen, ONS van Nedap is licht gedaald en mijnCaress van PinkRoccade is licht gestegen. Cura is gelijk gebleven, de nummers 4 t/m 7 zijn licht gestegen. Het gebruik van Ysis als separaat behandeldossier naast het ecd blijft flink toenemen. Het gebruik van Ysis als apart behandeldossier is gegroeid naar 40 procent.

Tabel 1: Ouderenzorg intramuraal 2017

# ECD Leverancier Intramuraal
1 mijnCaress PinkRoccade 35%
2 ONS Nedap 22%
3 Cura Unit4 15%
4 QIC Cormel IT Services 9%
5 Lable Care Lable Care 6%
6 PlanCare De Heer Software 6%
7 Pluriform Zorg Adapcare 4%
8 Puur Ecare 2%
9 VitalHealth VitalHealth 2%

Tabel 2: Ouderenzorg ambulant 2017

# ECD Leverancier Ambulant
1 ONS Nedap 34%
2 mijnCaress PinkRoccade 28%
3 Cura Unit4 11%
4 Puur Ecare 9%
5 QIC Cormel IT Services 6%
6 Pluriform Zorg Adapcare 6%
7 PlanCare De Heer Software 4%
8 VitalHealth VitalHealth 2%

Gehandicaptenzorg
De nummer 1 en 2 uit 2016 zijn ongewijzigd gebleven waarbij de nummer 1 (De Heer Software) wel 3 procent intramuraal en ambulant heeft ingeleverd en Unit4 1 procent intramuraal heeft ingeleverd en ambulant 4 procent aan terrein heeft gewonnen. Ook het aandeel van PinkRoccade en Nedap daalt licht in de gehandicaptenzorg, daar waar het aandeel van Adapcare en User licht stijgen. Ook in deze markt geen grote wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Dat geldt eveneens voor het aandeel van Ysis dat blijft steken op 14 procent in deze markt.

Tabel 3: Gehandicaptenzorg 2017

# ECD Leverancier Intramuraal Ambulant
1 PlanCare De Heer Software 35% 33%
2 Cura Unit4 25% 25%
3 ONS Nedap 9% 9%
4 mijnCaress PinkRoccade 5% 7%
5 Pluriform Zorg Adapcare 5% 5%
6 User Impulse 4% 4%
7 Careview Simac 2% 2%
8 Jouw Omgeving Jouw Omgeving 2% 2%
9 Mextra Symax 2% 2%
10 Puur Ecare 2% 2%
11 Vinova VCD 2% 2%
12 ResidentWeb ECD TTS Technology To Serve 2% 2%
13 Eigen  maatwerkoplossing   5% 5%
14 Geen informatie bekend   0% 0%

Duidelijk meer focus op cliëntportalen
De grootste verschuivingen in de lijsten dit jaar zit in het gebruik van een cliëntportaal of persoonlijk gezondheidsdossier. In de gehandicaptenzorg is 56 procent van de instellingen bezig met de implementatie of heeft een portaal al in gebruik. Een forse stijging ten opzichte van de 38 procent eind 2016. Eenzelfde beeld geldt voor de ouderenzorg, waar nu 63 procent een portaal heeft of aan het implementeren is tegenover 42 procent eind 2016.

In het gebruik van een portaal of pgo blijft een opvallend verschil tussen de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Maakt de ouderenzorg voornamelijk gebruik van de portaalfunctie van hun ecd, de gehandicaptenzorg maakt vaker de keuze voor een apart pgo. De reden is wellicht dat de doelgroep in de ouderenzorg voor het merendeel de familie en verwanten betreft; in de gehandicaptenzorg wordt ook de cliënten actief ondersteund. Voor deze cliënten wordt ook de portaalfunctie gecombineerd met het aanbieden van digitaal instructie- en begeleidingsmateriaal. Applicaties als Jouwomgeving en Quli komen daarmee voornamelijk voor in de gehandicaptenzorg.

Tabel 4: Cliëntportaal/pgo

Cliëntportaal of pgo Gehandicaptenzorg
2016
Gehandicaptenzorg
2017
Ouderenzorg
2016
Ouderenzorg
2017
Nee 59% 37% 48% 31%
Ja 17% 48% 29% 53%
Implementatie of pilot 11% 8% 13% 10%
Geen informatie bekend 13% 8% 10% 6%

Tabel 5: Cliëntportaal/pgo per leverancier

Cliëntportaal of pgo Leverancier Gehandicaptenzorg aantal Gehandicaptenzorg percentage Ouderenzorg aantal Ouderenzorg percentage
Caren Nedap 4 14% 16 42%
mijnCaress PinkRoccade 3 10% 8 21%
Cura Unit4 3 10% 3 8%
Puur Ecare 1 3% 3 8%
Quli Quli 3 10% 0 0%
Pluriform Zorg Adapcare 1 3% 2 5%
QIC Cormel IT Services 0 0% 3 8%
Jouw Omgeving Jouw Omgeving 2 7% 0 0%
PlanCare De Heer Software 2 7% 0 0%
User Impulse 1 3% 0 0%
Mextra Symax 1 3% 0 0%
ResidentWeb ECD TTS Technology To Serve 1 3% 0 0%
VitalHealthVitalHealth VitalHealth 0 0% 1 3%
Eigen  maatwerkoplossing   2 7% 1 3%
Onbekend   5 17% 1 3%

Ontwikkeling van best of suite naar best of breed
In onze vorige inventarisatie spraken wij onze verwachting uit van de ontwikkeling naar een best of breed ecd-landschap. Op dit moment is dit nog niet terug te zien in de inventarisatie. Wel zien wij deze vraag in onze adviespraktijk terug. Meer en meer mag er voor intramuraal en ambulant (zeker als het om Wmo-zorg gaat) een aparte ecd-keuze gemaakt worden. In de ouderenzorg is deze tendens sterker dan in de gehandicaptenzorg. In die sector heeft slechts 2 procent een apart ecd voor de ambulante en de intramurale zorg versus 30 procent in de ouderenzorg.

Ook hebben we dit jaar de eerste vragen gehad of het zelf samenstellen van componenten uit de markt met eigen ontwikkeling een haalbaar scenario is. Deze ontwikkeling zou met twee tot drie jaar in onze inventarisatie zichtbaar moeten zijn. We houden het in de gaten.

Verantwoording
Het overzicht is samengesteld door adviseurs van M&I/Partners op basis van marktkennis en een inventarisatie bij de betrokken zorgorganisaties. Bij organisaties die gekozen hebben voor een nieuw ecd en in de implementatiefase zitten, is het nieuwe ecd meegenomen in de inventarisatie. Peildatum is voorjaar 2017. Beide overzichten van de vijftig grootste zorgorganisaties van de gehandicaptenzorg en ouderenzorg zijn gebaseerd op informatie van de VGN en Actiz.

Fabienne Eurlings, Joost Adams, Eveline Stevens zijn als adviseur werkzaam bij M&I/Partners.

Wilt u meer weten over dit thema?
Meld u dan aan voor de zorginnovatiemiddag op 28 september waarin wij de verbinding zoeken tussen het ecd met e-health, domotica, robotica en een persoonlijke gezondheidsdossier. Op deze middag presenteren 21 leveranciers en 2 start-ups hun oplossing op het gebied van zorginnovatie. Voor aanmelden klik hier of kijk op www.mxi.nl.
Download hieronder het totaaloverzicht van het ECD artikel 2017

1 REACTIE

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.