Home Rapport

Rapport

Ziekenhuiszorg

‘De beloning van het experiment Zinvolle Registratie is ongeëvenaard’

Het schrappen van honderd kwaliteitsindicatoren op de IC’s van het Radboudumc en omliggende ziekenhuizen levert artsen en verpleegkundigen een half uur tijdwinst per dag op. Dat blijkt uit het eindrapport van het NFU-experiment Zinvolle Registratie (ZIRE). “Zinvol registreren leidt tot een enorme verbeterdrive en passende zorg op de werkvloer”, vertelt initiatiefnemer Hans van der Hoeven.
Tech
Data stream

Goede waarborgen nodig om patiënt zijn medische data te laten delen

Patiënten zijn bereid hun gezondheidsgegevens te delen, mits ze zeggenschap en keuzemogelijkheden hebben. Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland in aanloop naar de European Health Data Space (EHDS).
Eerstelijnszorg

Onnodige taken verdringen tijd voor de patiënt bij de huisarts

Doorgeschoven taken naar de huisarts, onnodige verwijzingen en lange wachttijden in het ziekenhuis en bij ggz-instellingen zijn de drie meest genoemde problemen als het gaat om ongepaste huisartsenzorg. “Eisen van zorgverzekeraars en onnodige bureaucratie zorgen ervoor dat de huisartsen de schaarse tijd niet volledig kunnen benutten voor zorg aan de patiënten”, zegt Shakib Sana, huisarts en ambassadeur van LHV afdeling Rotterdam.
Ggz

Ruis in gegevens verplichte zorg bemoeilijkt analyse en toezicht

Zorgverleners zetten vraagtekens bij alle details die moeten worden aangeleverd bij de IGJ over verplichte en onvrijwillige zorg. Een zorginstelling blijkt bijvoorbeeld zelf andere gegevens te gebruiken over verplichte zorg dan de gegevens die naar de inspectie worden gestuurd.
E-health
E Healthmonitor Rivm

Meer zorgorganisaties bieden patiëntportaal aan, gebruik blijft achter

Het gebruik van digitale zorg is tussen 2019 en 2021 toegenomen, maar er zijn nog genoeg hobbels. Ook bieden meer zorgorganisaties een patiëntportaal aan, maar blijft het gebruik onder zorggebruikers achter. Dat blijkt uit de E-healthmonitor van het RIVM. ‘Een lange adem is en blijft nodig.’
Ziekenhuiszorg
Scores Per Bouwsteen Jzojp, Bron: Nvz Jump Scan

NVZ JuMP-scan 2021: Voor JZOJP krijgt regiovisie prioriteit

Uit resultaten van de JuMP-scan 2021 van de Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (NVZ) blijkt dat ‘Juiste zorg op de juiste plek’ (JZOJP) steeds meer verankerd is in de organisatie van NVZ-leden. Ziekenhuizen zijn verder dan andere zorginstellingen met drie bouwstenen voor JZOJP, waaronder regiovisie.
Ggz
ggz, crisisdiensten

IGJ: ‘Zorg van 14 crisisdiensten op orde, maar personeelsbezetting blijft kwetsbaar’

De zorg bij 14 bezochte crisisdiensten is goed en veilig. De instellingen zijn 24/7 bereikbaar en hebben deskundige medewerkers ter beschikking. Toch blijft de personeelsbezetting kwetsbaar en is de drempel voor incidentenmelding bij agressie hoog. Dat concludeert de IGJ in een rapportage.
Personeel
Zorgpersoneel

Meer dan helft specialisten in loondienst

Voor het eerst is meer dan de helft van de medisch specialisten in loondienst. Dat blijkt uit het Brancherapport algemene ziekenhuizen 2018 dat de NVZ heeft gepubliceerd.