Zorgvisie Zorg HOT Topics congres

Topsprekers over dé zorgtrends

Tijdens het Zorgvisie congres Zorg HOT Topics 2020 krijgt u inspiratie en praktische tips over hoe u uw zorgbeleid voor de toekomst duurzaam inricht en de uitdagingen van de toekomst in de kern kunt aanpakken.

‘Een toename van chronische ziektes en een steeds complexere zorgvraag, een enorm capaciteitsprobleem en te kort aan zorgpersoneel, opkomst van artificial intelligence, e-health en robotica, verschuiving van de tweede naar de eerste lijn en een sterke toename van thuisbehandelingen.’

Wat betekenen deze trends voor de manier waarop u zorg aanbiedt? Hoe verhoudt zich dat tot ‘goede humane zorg’? Hoe brengt u de ‘human factor’ terug in de zorg en wordt de zorg weer aantrekkelijk? Wat betekent dit voor uw kwaliteit, beleid, personeel en financiering?

In een compleet nieuw programma krijgt u in één dag zicht op wat er op de zorg afkomt en wat dit vergt van uw organisatie, uw medewerkers en uw klanten.

Bereid u tijdens congres Zorg HOT Topics 2020 voor op uw zorgbeleid en krijg hiervoor duiding, samenhang en praktijkvoorbeelden van de meest inspirerende trendwatchers, experts en koplopers uit de zorg.

Meld u vandaag nog aan en kom er in één dag achter of uw organisatie op het goede spoor zit!

Eerdere deelnemers over dit congres:

  • “Een congres waar je goed zicht krijgt op wat er op ons afkomt in de zorg. Legt de zere vinger op de noodzaak om samen vraagstukken op te pakken”
  • “In één dag bijgepraat over wat ons de komende jaren te doen staat: vol energie en geïnspireerd naar huis”
  • “Hier moeten veel meer zorgbestuurders naar toe”
08.50
Registratie en ontvangst met koffie en thee
09.20
Lees meer Sluiten
Opening van de dag

Dagvoorzitter in gesprek met Simon Broersma, hoofdredacteur Zorgvisie

09.20
Lees meer Sluiten
Hoe ziet de zorg’instelling’ van de toekomst eruit?

Bestaat die instelling nog wel? Als we kijken naar dé 5 grootste zorgtrends op dit moment wat is er dan nodig voor de organisatie van de zorg in 2040? En hoe verhouden deze trends zich tot ‘goede, humane zorg’?

09.30
Lees meer Sluiten
Topic 1: DE HUMAN FACTOR TERUG IN DE ZORG BRENGEN

Hoe zorgt u voor ‘the human factor’ binnen uw organisatie? Hoe vergroot u weerbaarheid en enthousiasme van uw medewerkers als alle tekenen op rood staan? Gegeven de systeemwereld waarin we leven, en de tekorten op de arbeidsmarkt, heeft Lia de Jongh besloten radicale keuzes van binnenuit te maken. Zij laat zien hoe u onderwijsinstellingen kunt betrekken bij hoe (toekomstige) medewerkers leren, hoe u kunt omgaan met kwaliteitseisen en hoe u de zorg van de toekomst weer aantrekkelijk kunt maken voor cliënten, professionals en de arbeidsmarkt.
Lia de Jongh, voorzitter raad van bestuur Topaz, een bestuurder met lef

10.45
Lees meer Sluiten
Interactieve Q&A: waar zet u op in?

Hoe bepaalt u uw strategie en hoe verandert u van binnenuit? Wat voor type medewerkers heeft u nodig, wat wordt er van hen gevraagd en van vrijwilligers en mantelzorgers? Hoe zorgt u dat mensen met plezier bij u blijven?
In gesprek met u en Eva van Zelm, projectleider Radicale Vernieuwing Verleeghuiszorg Topaz

11.15
Ochtendbreak
11.45
Lees meer Sluiten
Topics 2: IMPACT VAN INNOVATIES OP DE MENSELIJKE KANT VAN DE ZORG

Veel mensen zien technologische innovaties in de zorg als een bedreiging; hun werk verandert of verdwijnt en men twijfelt aan de toegevoegde waarde van robots en machines. Esther Talboom zegt dat als je slimme technologische innovaties goed in- en uitvoert het werken in de zorg juist weer leuk wordt. Zij laat zien hoe verschillende technologische innovaties patiënten meer kunnen betrekken bij hun zorg en gezondheid en dat zij en professionals juist meer profijt hebben van technologie en geen last.
Esther Talboom, bestuursvoorzitter Saltro en bestuurslid national eHealth Living Lab

10.45
Lees meer Sluiten
Interactieve Q&A: welke keuzes moet u maken?

Hoe ontwikkelt en implementeert u concrete ideeën samen met ontwikkelaars? Hoe past u uw zorgprocessen aan? Hoe zorgt u ervoor dat uw mensen nieuwe technologieën omarmen? Wat als de computer een fout maakt?
In gesprek met u en Paul Elbers, intensivist Amsterdam UMC over aantal heropnames IC: hoger risico op mortaliteit, lange ligduur, hoge kosten

13.00
Lunchbreak
13.45
Lees meer Sluiten
Topics 3: ZELFMANAGEMENT: ANDERS OMGAAN MET CHRONISCHE ZIEKTEN

Dankzij medische technologische ontwikkelingen leven we langer en zijn er steeds meer mensen met een chronische ziekte. Hoe kunnen technologie en leefstijlbevordering het probleem van de daarbij behorende oplopende zorgkosten en capaciteitstekorten oplossen?
Joep de Groot ziet dat de overheid zijn financiële middelen richt op toevoegen van meer handen aan het bed. ‘Maar die zijn er gewoon niet genoeg’. Een deel van de oplossing ligt volgens De Groot in meer zelfmanagement van patiënten. Wat zijn specifieke interventies die hierbij kunnen helpen en leefstijl kunnen bevorderen?
Interview met Joep de Groot, bestuursvoorzitter Zorgverzekeraar CZ en een ervaringsdeskundige met een chronische ziekte

14.15
Lees meer Sluiten
Interactieve Q&A: wat betekent dit voor uw kwaliteit, beleid en financiering?

Welke aanpak is nodig in de transformatie naar zelfzorg en wat zijn de voordelen? Wat levert de maatschappelijke businesscase op, in termen van leefstijl en bekostiging? Welke keuzes maakt u en wat betekent dit voor kwaliteit, finance en beleid? Hoe zorgt u ervoor dat niet de zorgverzekeraar maar de patiënt centraal staat en de regels bepaalt?
In gesprek met u en Eugen Zuiderwijk, zorggroepmanager, huisarts en bestuurslid InEen, Zelfzorg Ondersteund

15.00
Middagbreak
15.15
Lees meer Sluiten
Topics 4: ZORG RADICAAL INTEGRAAL ORGANISEREN VANUIT DE PATIENT ZELF

Peter de Visser heeft een uitgesproken mening over ‘netwerkzorg’, waarbij je volgens hem eerst goed moet begrijpen wat het probleem van de patiënt is voordat je zorg gaat leveren. Door vervolgens het persoonlijke netwerk rond de patiënt optimaal bij elkaar te brengen ontstaat er een nieuwe radicaal integrale manier van organiseren en uitvoeren van zorg, het sociaal domein en dienstverlening op wijkniveau. Wat betekent deze compleet nieuwe denkwijze voor het bestaansrecht van uw instelling, wat komt ervoor in de plaats? Hoe gaan zorgprofessionals om met hun nieuwe identiteit? En wat betekent deze nieuwe vorm van netwerkzorg voor de patiënt zelf of zijn of haar mantelzorgers?
Peter de Visser, algemeen directeur Incluzio en Zorgmanager van het jaar 2019

16.00
Lees meer Sluiten
Interactieve Q&A: zit u op het goede spoor?

Hoe organiseert u complexe zorg buiten u instelling en bij de patiënt thuis? Wie of wat is hierin leidend? Aan de hand van het project Beter Thuis geeft Zorgmanager van het jaar, Peter de Visser, tips voor een betere samenwerking en co-creatie over domeinen heen en wat dat vergt aan leiderschap.
In gesprek met u en Peter de Visser, algemeen directeur Incluzio en Zorgmanager van het jaar 2019

16.30
Afsluiting en netwerkborrel

Datum
Vrijdag 22 november 2019

Locatie
Van der Valk hotel
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal (routebeschrijving)

Tarief
€ 399,- per persoon (btw vrij) | Collega tarief vanaf drie personen voor de primaire doelgroep
€ 425,- per persoon (btw vrij) | Vroegboektarief voor de eerste 40 aanmeldingen
€ 499,- per persoon (btw vrij) | Standaardtarief

Doelgroep
Alle zorgbranches van VTT, gehandicaptenzorg, GGZ, ziekenhuizen, verzekeraars, beleidsmakers bij de overheid tot zorg en welzijn, gemeenten en sociaal domein.
Functies: directeuren en managers, afdelingshoofden, operationeel managers, kwaliteitsmanagers, raad van bestuur, raad van toezicht, secretarissen van raden van besturen, beleidsmanagers, ICT managers, HR managers, financieel managers, bedrijfsanalisten, medisch en verpleegkundig specialisten, juridisch medewerkers, adviseurs en overige geïnteresseerden.

CEDEO erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Accreditatie
Vraag ons naar de accreditatie mogelijkheden. Het congres Zorg HOT Topics staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Klantenservice:
T: 030 – 6 38 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Portfoliomanager (inhoudelijke vragen)
Hellen Dankers
E: hellen.dankers@bsl.nl

Eventcoördinator (praktische vragen)
Yvette de Jager
E: yvette.dejager@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.