Congres Zorg HOT Topics 2020

Zicht op uw zorgbeleid in één dag

Tijdens de 2e editie van congres Zorg HOT Topics 2020 krijgt u in één dag inspiratie en praktische tips over hoe u uw zorgbeleid voor de toekomst duurzaam inricht en de uitdagingen van de toekomst in de kern aanpakt.

‘Een toename van chronische ziektes en een steeds complexere zorgvraag, een enorm capaciteitsprobleem en te kort aan zorgpersoneel, opkomst van artificial intelligence, e-health en robotica, verschuiving van de tweede naar de eerste lijn en een sterke toename van thuisbehandelingen.’

Hoe moet u omgaan met de toekomstige uitdagingen van de zorg en kunt u tegelijkertijd uw personeel aan boord krijgen en behouden?

Bereid u tijdens congres Zorg HOT Topics 2020 voor op uw zorgbeleid en krijg duiding, samenhang en praktijkvoorbeelden van de meest bevlogen experts en koplopers uit de zorg en trendwatcher Jeroen Tas van Philips Healthcare.

Meld u vandaag nog aan en kom er in één dag achter of uw organisatie op het goede spoor zit!

Eerdere deelnemers over dit congres:

  • ‘Een congres waar je goed zicht krijgt op wat er op ons afkomt in de zorg. Legt de zere vinger op de noodzaak om samen vraagstukken op te pakken’
  • In één dag bijgepraat over wat ons de komende jaren te doen staat: vol energie en geïnspireerd naar huis’
  • ‘Hier moeten veel meer zorgbestuurders naar toe’
08.50
Registratie en ontvangst met koffie en thee
09.20

Dagvoorzitter Kjell Lutz in gesprek met Simon Broersma, hoofdredacteur Zorgvisie

09.30
Lees meer Sluiten
De zorg’instelling’ van de toekomst

Bestaat die instelling dan nog wel? Als we kijken naar dé 5 grootste zorgtrends op dit moment wat is er dan nodig voor de organisatie van de zorg in 2040? En hoe verhouden deze trends zich tot ‘goede, humane zorg’? Volgens Jeroen Tas heeft de digitale transformatie in de gezondheidszorg een enorme potentie om de resultaten en patiëntervaringen in de zorg te verbeteren. Hij gaat in op de ontwikkelingen van o.a. artificial Intelligence in de zorg, de toekomst van ziekenhuisopnames en de grote voordelen die zorg op afstand kan bieden.

Trendwatcher Jeroen Tas, Chief innovation & strategy officer, Philips Healthcare

10.00
Lees meer Sluiten
Topic 1: Hoe krijg en behoud ik bevlogen mensen aan boord?

Hoe zorgt u voor ‘the human factor’ binnen uw organisatie? Hoe vergroot u weerbaarheid en enthousiasme van uw medewerkers als alle tekenen op rood staan? Gegeven de systeemwereld waarin we leven, en de tekorten op de arbeidsmarkt, heeft Lia de Jongh besloten radicale keuzes van binnenuit te maken. Zij laat zien hoe u onderwijsinstellingen kunt betrekken bij hoe (toekomstige) medewerkers leren, hoe u kunt omgaan met kwaliteitseisen en hoe u de zorg van de toekomst weer aantrekkelijk kunt maken voor cliënten, professionals en de arbeidsmarkt.
Lia de Jongh, voorzitter raad van bestuur Topaz, een bestuurder met lef

10.45

Hoe bepaalt u uw strategie en hoe vernieuwt u van binnenuit? Wat voor type medewerkers heeft u nodig, wat wordt er van hen gevraagd en van vrijwilligers en mantelzorgers? Hoe zorgt u dat mensen met plezier bij u blijven? Wat werkt wel en wat werkt niet?
In gesprek met u en Eva van Zelm, projectleider Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg Topaz

11.15
Ochtendbreak
11.45
Lees meer Sluiten
Topic 2: Impact van technologische innovaties op zorgvrager en medewerker

Veel mensen zien technologische innovaties in de zorg als een bedreiging; hun werk verandert of verdwijnt en men twijfelt aan de toegevoegde waarde van robots en machines. Esther Talboom zegt dat als je slimme technologische innovaties goed in- en uitvoert het werken in de zorg juist weer leuk wordt. Zij laat zien hoe verschillende technologische innovaties patiënten meer kunnen betrekken bij hun zorg en gezondheid en dat zij en professionals juist meer profijt hebben van technologie en geen last.
Esther Talboom, bestuursvoorzitter Saltro en bestuurslid national eHealth Living Lab

12.30

Hoe ontwikkelt en implementeert u concrete ideeën samen met ontwikkelaars? Hoe past u uw zorgprocessen aan? Hoe zorgt u ervoor dat uw mensen nieuwe technologieën omarmen? Wat als de computer een fout maakt?
In gesprek met u en Paul Elbers, lid projectteam Verbetering IC-zorg met Machine Learning i.s.m. Pacmed

13.00
Lunchbreak
13.45
Lees meer Sluiten
Topic 3: omgaan met de uitdagingen en betaalbaarheid van chronische ziekten

Dankzij medische technologische ontwikkelingen leven we langer en zijn er steeds meer mensen met een chronische ziekte. Hoe kunnen technologie en leefstijlbevordering het probleem van de daarbij behorende oplopende zorgkosten en capaciteitstekorten oplossen?
Joep de Groot ziet dat de overheid zijn financiële middelen richt op toevoegen van meer handen aan het bed. ‘Maar die zijn er gewoon niet genoeg’. Een deel van de oplossing ligt volgens De Groot in meer zelfmanagement van patiënten. Wat zijn specifieke interventies die hierbij kunnen helpen en leefstijl kunnen bevorderen?
Interview met Joep de Groot, bestuursvoorzitter Zorgverzekeraar CZ en een ervaringsdeskundige met een chronische ziekte

14.15
Lees meer Sluiten
Interactieve Q&A: wat betekent dit voor uw kwaliteit, beleid en financiering?

Welke aanpak is nodig in de transformatie naar zelfzorg en wat zijn de voordelen? Wat levert de maatschappelijke businesscase op, in termen van leefstijl en bekostiging? Welke keuzes maakt u en wat betekent dit voor kwaliteit, finance en beleid? Hoe zorgt u ervoor dat niet de zorgverzekeraar maar de patiënt centraal staat en de regels bepaalt? En wat als het niet lukt?
In gesprek met u en Eugen Zuiderwijk, zorggroepmanager, huisarts en bestuurslid InEen, Zelfzorg Ondersteund

15.00
Middagbreak
15.15
Lees meer Sluiten
Topic 4: Effect van netwerkzorg op instelling en professional

Peter de Visser heeft een uitgesproken mening over ‘netwerkzorg’, waarbij je volgens hem eerst goed moet begrijpen wat het probleem van de patiënt is voordat je zorg gaat leveren. Door vervolgens het persoonlijke netwerk rond de patiënt optimaal bij elkaar te brengen ontstaat er een nieuwe radicaal integrale manier van organiseren en uitvoeren van zorg, het sociaal domein en dienstverlening op wijkniveau. Wat betekent deze nieuwe manier van netwerkzorg voor het bestaansrecht van uw instelling, wat komt ervoor in de plaats? Hoe gaan zorgprofessionals om met de nieuwe identiteit die zij hierdoor krijgen? En wat betekent het voor de patiënt zelf of zijn of haar mantelzorgers?
Peter de Visser, algemeen directeur Incluzio en Zorgmanager van het jaar 2019

16.00

Hoe organiseert u complexe zorg buiten u instelling en bij de patiënt thuis? Wie of wat is hierin leidend? Aan de hand van het project Beter Thuis geeft Zorgmanager van het jaar, Peter de Visser, tips voor een betere samenwerking en co-creatie over domeinen heen en wat dat vergt aan leiderschap.
In gesprek met u en Peter de Visser, algemeen directeur Incluzio en Zorgmanager van het jaar 2019

16.25
Lees meer Sluiten
Conclusies en prioriteiten door de dagvoorzitter

Conclusies en prioriteiten door de dagvoorzitter
Kjell Lutz, professioneel interactieve moderator

16.30
Afsluiting en netwerkborrel

Datum
Vrijdag 22 november 2019

Locatie
Van der Valk hotel
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal (routebeschrijving)

Tarief
€ 399,- per persoon (btw vrij) | Collega tarief vanaf drie personen voor de primaire doelgroep
€ 425,- per persoon (btw vrij) | Vroegboektarief voor de eerste 40 aanmeldingen
€ 499,- per persoon (btw vrij) | Standaardtarief

Doelgroep
Alle zorgbranches van VTT, gehandicaptenzorg, GGZ, ziekenhuizen, verzekeraars, beleidsmakers bij de overheid tot zorg en welzijn, gemeenten en sociaal domein.
Functies: directeuren en managers, afdelingshoofden, operationeel managers, kwaliteitsmanagers, raad van bestuur, raad van toezicht, secretarissen van raden van besturen, beleidsmanagers, ICT managers, HR managers, financieel managers, bedrijfsanalisten, medisch en verpleegkundig specialisten, juridisch medewerkers, adviseurs en overige geïnteresseerden.

CEDEO erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Accreditatie
Vraag ons naar de accreditatie mogelijkheden. Het congres Zorg HOT Topics staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Klantenservice:
T: 030 – 6 38 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Portfoliomanager (inhoudelijke vragen)
Hellen Dankers
E: hellen.dankers@bsl.nl

Eventcoördinator (praktische vragen)
Yvette de Jager
E: yvette.dejager@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.