Congres Zorg HOT Topics 2020

Zicht op uw zorgbeleid in één dag
Topics2020 700x350

Tijdens de 2e editie van congres Zorg HOT Topics 2020 krijgt u in één dag inspiratie en praktische tips over hoe u uw zorgbeleid voor de toekomst duurzaam inricht en de uitdagingen van de toekomst in de kern aanpakt.

‘Een toename van chronische ziektes en een steeds complexere zorgvraag, een enorm capaciteitsprobleem en te kort aan zorgpersoneel, opkomst van artificial intelligence, e-health en robotica, verschuiving van de tweede naar de eerste lijn en een sterke toename van thuisbehandelingen.’

Hoe gaat u om met de toekomstige uitdagingen in de zorg en houdt u tegelijkertijd uw mensen aan boord?

Bereid u tijdens congres Zorg HOT Topics 2020 voor op uw zorgbeleid en krijg duiding, samenhang en praktijkvoorbeelden van de meest bevlogen experts en koplopers uit de zorg en trendwatcher Jeroen Tas van Philips Healthcare.

Meld u vandaag nog aan en kom er in één dag achter of uw organisatie op het goede spoor zit!

Eerdere deelnemers over dit congres:

  • ‘Een congres waar je goed zicht krijgt op wat er op ons afkomt in de zorg. Legt de zere vinger op de noodzaak om samen vraagstukken op te pakken’
  • In één dag bijgepraat over wat ons de komende jaren te doen staat: vol energie en geïnspireerd naar huis’
  • ‘Hier moeten veel meer zorgbestuurders naar toe’
08.45
Registratie en ontvangst met koffie en thee
09.15

Professioneel moderator en dagvoorzitter Kjell Lutz zorgt deze dag voor interactie en van elkaar leren. Tijdens de opening gaat hij in gesprek met Simon Broersma, hoofdredacteur Zorgvisie.

09.30
Lees meer Sluiten
De zorg’instelling’ van de toekomst

Bestaat die instelling dan nog wel? Als we kijken naar dé 5 grootste zorgtrends op dit moment wat is er dan nodig voor de organisatie van de zorg in 2040? En hoe verhouden deze trends zich tot ‘goede, humane zorg’? Volgens Jeroen Tas heeft de digitale transformatie in de gezondheidszorg een enorme potentie om de resultaten en patiëntervaringen in de zorg te verbeteren. Hij gaat in op de ontwikkelingen van o.a. artificial Intelligence in de zorg, de toekomst van ziekenhuisopnames en de grote voordelen die zorg op afstand kan bieden.
Trendwatcher Jeroen Tas, Chief innovation & strategy officer, Philips Healthcare

10.00
Lees meer Sluiten
Topic 1: Hoe krijg en behoud ik bevlogen mensen aan boord?

Hoe zorgt u voor ‘the human factor’ binnen uw organisatie? Hoe vergroot u weerbaarheid en enthousiasme van uw medewerkers als alle tekenen op rood staan? Gegeven de systeemwereld waarin we leven, en de tekorten op de arbeidsmarkt, heeft Lia de Jongh besloten radicale keuzes van binnenuit te maken. Zij laat zien hoe u onderwijsinstellingen kunt betrekken bij hoe (toekomstige) medewerkers leren, hoe u kunt omgaan met kwaliteitseisen en hoe u de zorg van de toekomst weer aantrekkelijk kunt maken voor cliënten, professionals en de arbeidsmarkt.
Lia de Jongh, voorzitter raad van bestuur Topaz, een bestuurder met lef

10.45

Hoe bepaalt u uw strategie en hoe vernieuwt u van binnenuit? Wat voor type medewerkers heeft u nodig, wat wordt er van hen gevraagd en van vrijwilligers en mantelzorgers? Hoe zorgt u dat mensen met plezier bij u blijven? Wat werkt wel en wat werkt niet?
In gesprek met u en Eva van Zelm, projectleider Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg Topaz

11.15
Ochtendbreak
11.45
Lees meer Sluiten
Topic 2: Impact van technologische innovaties op zorgvrager en medewerker

Veel mensen zien technologische innovaties in de zorg als een bedreiging; hun werk verandert of verdwijnt en men twijfelt aan de toegevoegde waarde van robots en machines. Esther Talboom zegt dat als je slimme technologische innovaties goed in- en uitvoert het werken in de zorg juist weer leuk wordt. Zij laat zien hoe u met verschillende technologische innovaties patiënten beter kunnen betrekken bij hun zorg en gezondheid en dat zij en professionals juist meer profijt hebben van technologie en geen last.
Esther Talboom, bestuursvoorzitter Saltro en bestuurslid national eHealth Living Lab

12.30

Hoe ontwikkelt en implementeert u concrete ideeën samen met ontwikkelaars? Hoe past u uw zorgprocessen aan? Hoe zorgt u ervoor dat uw mensen nieuwe technologieën omarmen? Wat als de computer een fout maakt?
In gesprek met u en Paul Elbers, lid projectteam Verbetering IC-zorg met Machine Learning i.s.m. Pacmed

13.00
Lunchbreak
13.45
Lees meer Sluiten
Topic 3: omgaan met uitdagingen en betaalbaarheid van chronische ziekten

Dankzij medische technologische ontwikkelingen leven we langer en zijn er steeds meer mensen met een chronische ziekte. Hoe kunnen technologie en leefstijlbevordering het probleem van de daarbij behorende oplopende zorgkosten en capaciteitstekorten oplossen?
Joep de Groot ziet dat de overheid zijn financiële middelen richt op toevoegen van meer handen aan het bed. ‘Maar die zijn er gewoon niet genoeg’. Een deel van de oplossing ligt volgens De Groot in meer zelfmanagement van patiënten. Wat zijn specifieke interventies die hierbij kunnen helpen en leefstijl kunnen bevorderen?
Interview met Joep de Groot, bestuursvoorzitter Zorgverzekeraar CZ

14.15
Lees meer Sluiten
Interactieve Q&A: wat betekent dit voor uw kwaliteit, beleid en financiering?

Welke aanpak is nodig in de transformatie naar zelfzorg en wat zijn de voordelen? Wat levert de maatschappelijke businesscase op, in termen van leefstijl en bekostiging? Welke keuzes maakt u en wat betekent dit voor kwaliteit, finance en beleid? Hoe zorgt u ervoor dat niet de zorgverzekeraar maar de patiënt centraal staat en de regels bepaalt? En wat als het niet lukt?
In gesprek met u en Eugen Zuiderwijk, zorggroepmanager, huisarts en bestuurslid InEen, Zelfzorg Ondersteund

15.00
Middagbreak
15.15
Lees meer Sluiten
Topic 4: Effect van netwerkzorg op instelling en professional

Peter de Visser heeft een uitgesproken mening over ‘netwerkzorg’, waarbij je volgens hem eerst goed moet begrijpen wat het probleem van de patiënt is voordat je zorg gaat leveren. Door vervolgens het persoonlijke netwerk rond de patiënt optimaal bij elkaar te brengen ontstaat er een nieuwe radicaal integrale manier van organiseren en uitvoeren van zorg, het sociaal domein en dienstverlening op wijkniveau. Wat betekent deze nieuwe manier van netwerkzorg voor het bestaansrecht van uw instelling, wat komt ervoor in de plaats? Hoe gaan zorgprofessionals om met de nieuwe identiteit die zij hierdoor krijgen? En wat betekent het voor de patiënt zelf of zijn of haar mantelzorgers?
Peter de Visser, algemeen directeur Incluzio en Zorgmanager van het jaar 2019

16.00

Hoe organiseert u complexe zorg buiten u instelling en bij de patiënt thuis? Wie of wat is hierin leidend? Aan de hand van het project Beter Thuis geeft Zorgmanager van het jaar, Peter de Visser, tips voor een betere samenwerking en co-creatie over domeinen heen en wat dat vergt aan leiderschap.
In gesprek met u en Peter de Visser, algemeen directeur Incluzio en Zorgmanager van het jaar 2019

16.25
Lees meer Sluiten
Conclusies en prioriteiten door de dagvoorzitter

Conclusies en prioriteiten door de dagvoorzitter.
Kjell Lutz, professioneel interactieve moderator

16.30
Afsluiting en netwerkborrel

14 oktober 2019

‘Omdat goed opgeleide mensen essentieel zijn voor een cultuurverandering’

Het nieuwe netwerk Radicale vernieuwing zorgonderwijs, onderdeel van de landelijke beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, werkt aan beter zorgonderwijs. Met als doel meer nieuwe mensen te bereiken die in de verpleeghuiszorg willen werken. En om bestaande medewerkers voor de zorg te behouden. Deze vernieuwing van het onderwijs gaat hand in hand met vernieuwing binnen de zorgorganisaties zelf. Minister de Jongh ging op 11 september langs bij zorginstelling Topaz hoe deze nieuwe vorm van onderwijs bijdraagt aan het oplossen van het personeelsprobleem in de ouderenzorg.

Buro JP

Landelijke vernieuwingsbeweging
Het initiatief voor het netwerk en de publicatie komt vanuit de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. Tientallen verpleeghuizen werken aan een verpleeghuiszorg waarin mensen het belangrijkst zijn, en niet de regels of protocollen. Uniek aan de beweging is dat alle betrokkenen samenwerken aan dit perspectief. Zoals bewoners, naasten, cliëntenraden, medewerkers, managers en (para)medici en bestuurders, hand in hand met zorgkantoren, IGJ, Zorginstituut Nederland en het ministerie van VWS. In de beweging is er veel behoefte om niet alleen de zorg te veranderen, maar ook het onderwijs. Omdat goed opgeleide mensen essentieel zijn voor een cultuurverandering.

Netwerkonderwijs
Zorgorganisaties die meedoen aan de landelijke beweging ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg’ gaan samen met het onderwijs een breder netwerk vormen om tot onderwijsvernieuwing te komen. Zodat ze elkaar kunnen helpen en van elkaar kunnen leren. De voorbeelden in de nieuwe publicatie laten zien dat vernieuwing van het onderwijs kan. En dat er mooie resultaten geboekt worden. Zoals: meer enthousiasme en aantrekkelijke opleidingen. VWS-minister Hugo de Jonge was onder de indruk toen hem werd verteld dat er duizend reacties op één advertentie komen voor het nieuwe onderwijs, van mensen uit de omgeving die in de verpleeghuiszorg willen werken.

Buro JP

Werkbezoek

Op 11 september bracht de Minister een werkbezoek aan zorginstelling Topaz. Daar sprak hij met studenten, medewerkers en bewoners over de vernieuwende praktijk-leerroute Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® (RVWO) én met pioniers die het zorgonderwijs vernieuwen in West-Brabant, Friesland en Zeeland. Minister de Jonge kreeg een aantal voorbeelden te horen van waarom deze nieuwe vorm van zorgonderwijs bijdraagt aan meer bevlogen en betrokken medewerkers in de ouderenzorg. Zo verrijkt Topaz het curriculum met aspecten als gastvrijheid, zorgtechnologie en zorg-ICT, opdat studenten beter kunnen afstemmen op bewoners die nu in de verpleeghuizen wonen. Daarnaast krijgen studenten meer regie over hun eigen leerproces waardoor ze hun eigen leervragen kunnen uitdiepen. Door steeds met elkaar in gesprek te blijven kunnen actuele praktijkleervragen van de studenten steeds besproken worden in de lessen.

Het geheim
Maar wat is nu de kracht deze nieuwe vorm van zorgonderwijs en hoe zorgt die ervoor dat er nieuwe studenten worden aangetrokken en dat er bij vacatures voor hun leren-en-werken-trajecten voldoende sollicitanten komen? Het helpt als een zorgorganisatie deel uitmaakt van de samenleving, er binding mee heeft, zo denken verschillende deelnemers aan het werkbezoekgesprek. Verder helpen natuurlijk ook de extra financiële middelen die zijn vrijgemaakt voor de verpleeghuiszorg, al is de bureaucratie die nodig is om er aanspraak op te kunnen maken wel een hele toer. Ook spreekt het (potentiële) studenten aan dat de opleiding nog niet helemaal vastligt, dat ze ‘mee mogen pionieren’. Bovendien waarderen zij het dat ze zelf veel regie hebben over hun leerproces, professionele autonomie ervaren – en soms ook sneller hun diploma kunnen behalen, dankzij de modulaire opbouw van het programma.


Lia de Jongh, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Topaz, is spreker op het congres Zorg HOT Topics dat Zorgvisie op 22 november organiseert in Veenendaal. Gegeven de systeemwereld waarin we leven, en de tekorten op de arbeidsmarkt, heeft Lia de Jongh besloten radicale keuzes van binnenuit te maken. Zij laat zien hoe u onderwijsinstellingen kunt betrekken bij hoe (toekomstige) medewerkers leren, hoe u kunt omgaan met kwaliteitseisen en hoe u de zorg van de toekomst weer aantrekkelijk kunt maken voor cliënten, professionals en de arbeidsmarkt. Lees verder.

Datum
Vrijdag 22 november 2019

Locatie
Van der Valk hotel
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal (routebeschrijving)

Tarief
€ 399,- per persoon (btw vrij) | Collega tarief vanaf drie personen voor de primaire doelgroep
€ 425,- per persoon (btw vrij) | Vroegboektarief voor de eerste 40 aanmeldingen
€ 499,- per persoon (btw vrij) | Standaardtarief

Doelgroep
Alle zorgbranches van VTT, gehandicaptenzorg, GGZ, ziekenhuizen, verzekeraars, beleidsmakers bij de overheid tot zorg en welzijn, gemeenten en sociaal domein.
Functies: directeuren en managers, afdelingshoofden, operationeel managers, kwaliteitsmanagers, raad van bestuur, raad van toezicht, secretarissen van raden van besturen, beleidsmanagers, ICT managers, HR managers, financieel managers, bedrijfsanalisten, medisch en verpleegkundig specialisten, juridisch medewerkers, adviseurs en overige geïnteresseerden.

CEDEO erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Accreditatie
Vraag ons naar de accreditatie mogelijkheden. Het congres Zorg HOT Topics staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Klantenservice:
T: 030 – 6 38 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Portfoliomanager (inhoudelijke vragen)
Hellen Dankers
E: hellen.dankers@bsl.nl

Eventcoördinator (praktische vragen)
Yvette de Jager
E: yvette.dejager@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.