Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties10

Ggz is verbijsterd over bezuinigingen

Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg.
De ggz-sector is verbijsterd over de bezuinigingen van bijna 600 miljoen euro. Volgens minister Edith Schippers zijn de ingrepen noodzakelijk om de groei van de uitgaven in de ggz te matigen.
Ggz is verbijsterd over bezuinigingen

Met de maatregelen worden niet alleen tegenvallers op de lopende begroting van VWS (tot nu toe 1,1 miljard euro) ondervangen, maar worden ook al maatregelen aangekondigd voor de begroting van 2012 die niet kunnen wachten tot Prinsjesdag.

Ggz groeit te snel

Vooral de ggz moet het ontgelden, omdat die volgens Schippers veel te snel groeit. In 2009 bedroeg de overschrijding 255 miljoen euro. Ggz-instellingen krijgen een collectieve korting opgelegd van 222 miljoen euro. Nieuwe ggz-aanbieders en vrijgevestigden worden voortaan net als de reguliere instellingen gebudgetteerd. Dat levert 53 miljoen euro op. Daarnaast voert Schippers een bijdrage in voor tweedelijns-ggz en verhoogt ze de eigen bijdrage voor de eerstelijns-psychologische zorg. Daarmee verwacht ze 226 miljoen euro op te halen. Verder verlaagt de minister het aantal zittingen eerstelijnspychologie (van acht naar vijf), voert ze een eigen bijdrage in voor verblijf en moeten cliënten die niet komen opdagen bij een afspraak die voortaan wel betalen.

Discriminerend en ontoelaatbaar

De sector noemt de ingrepen “discriminerend en ontoelaatbaar” voor mensen met een psychische aandoening en geen oplossing voor de financiële knelpunten. GGZ Nederland, het Landelijk Platform GGz (LPGGz) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) stellen dat de meest ernstig zieke mensen het hardst worden getroffen. Het meest stuitend vinden GGZ NL, LPGGz en de NVvP de invoering van de eigen bijdrage die volgens hen per behandeling kan oplopen tot 425 euro. De organisaties wijzen erop dat het inkomen van ggz-patiënten dertig procent lager is dan gemiddeld.

Ggz weigert innen eigen bijdrage

Marleen Barth, voorzitter GGZ Nederland, kondigt op de website van Psy aan dat de sector niet zal meewerken aan het innen van de eigen bijdrage. “Onze leden gaan niet innen of registreren. Nadere acties bespreken we op de algemene ledenvergadering later deze maand.” (Zorgvisie – Bart Kiers)

Lees ook:

De ggz door de trechter van Dunning

Weer uitstel voor marktwerking ggz

Tegenvallers ggz en AWBZ in Voorjaarsnota

Neem een abonnement

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

10 REACTIES

 1. Lees alle reacties
 2. ik vindt het zeer en zeer triest dat men op GGz moeten bezuinigen dit is niet normaal meer ook geld deze voor de zorg,deze kan helemaal niet, als ik eerlijk mag zijn van waarom pakken jullie de mensen niet die lid van de 2e kamer zijn geweest die gaan met wacht geld van 75.000 euro per jaar en kan dat dan wel daar moeten wij voor opknappen ik vraag mij af is dat wel eerlijk. dacht het niet.en door dat alles op z’n kop staat moeten de mensen van GGz en de gewone zorg onder lijden. waar moet dat heen,vraag ik mij af.ik vindt dit niet normaal meer en dan nog was de gulden maar weer terug inplaats van de smerige euro die heeft ook alles maar ook alles kapot gemaakt.en vertel niet van dat het niet zo is ik wil deze wel benadrukken van dat het wel waar is.zij moeten nioet gaan liegen, het is gewoonweg waar.punt

 3. Natuurlijk is de zorg veel te duur aan het worden en moet er worden ingegrepen. Als we kijken naar de afgelopen aantal jaren zien we binnen de GGZ wereld een enorme toename van zogenoemde kwaliteitskenmerken. We moeten als praktijk of instellingen vooral een keurmerk hebben, voldoen aan allerlei eisen zoals BHV, en vooral de inkoopcriteria van de zorgverzekeraars. Daarmee kun je dan enkele procenten van een DBC meer ” verdienen”, maar zelden 100% van een DBC waarde. Het organiseren van deze zaken, onder de noemer van kwaliteit, kost een enorme vracht aan niet-patient gebonden uren. Vervolgens moet er een duur softwarepakket komen, lees: gemaakt worden, om de DIS gegevens te kunnen aanleveren en digitaal te kunnen factureren. Als we nu eens met elkaar een alternatief plan gaan maken om (een deel van) de benodigde bezuiniging te gaan organiseren. Ik zal alvast een gooi doen:
  hef de papieren ratrace onder de noemer van kwaliteit op en houd op met de HKZ, KEMA etc. Je wordt als instelling voldoende afgerekend door clienten als je geen goede zorg regelt. Echt , dat regelt zich vanzelf. Vereenvoudig de DBC of schaf het af, maak geen onderscheid meer tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde partijen, hiermee is tenslotte een niet te beheersen situatie ontstaan, schaf de CIZ af en laat de huisarts of wijkzuster weer gewoon indiceren, dat hebben ze altijd prima gedaan.
  Ik ben van mening dat de bezuinigingen deels opgelost kunnen worden door weer gewoon te gaan doen en niet een enorm controle systeem (DBC, DIS) erop na houden, waar eigenlijk een wantrouwen uit blijkt. Dat vind ik al een stuk aangenamer dan de bezuinigingen af te wimpelen op de arme clienten die echt niet hebben gekozen voor een psychiatrische aandoening of opname tegen de zin in.

 4. Of de GGZ in Nederland voornamelijk links is weet ik niet. Er zaten veel liberalen totdat de VVD een shift naar Centrum Rechts maakte een uiteindelijk een noodlanding bij de extreem rechtse PVV.
  En van preken voor eigen parochie is in deze context geen sprake, dat zou zowel onlogisch als ook onzinnig zijn. Volgens Meester V.d. Brink is er bij de GGZ sprake van een modeatelier waar de dagbesteding bestaat uit stigmatiserende labeltjes plakken. Dat doen we voor de lol en daar krijgen wij dik voor betaald. Ik denk dat er een kleine reality check nodig is. Dus laten we een voorbeeld uit de somatiek nemen om uit te leggen hoe dat logisch zit.
  Laten we zeggen een vrouw komt bij de doktor: ze is erg moe in laatste tijd, valt af en voelt een knobbeltje in haar borst. Na onderzoek krijgt zij een stigmatiserend label, namelijk kankerpatiente. Volgens mr. Van der Brink is zowel de diagnose stigmatiserend alsook de behandeling modieus, dus dat doen we maar niet. Haar wordt aangeraden hete en koude voetenbaden te nemen en dood moeten we tenslotte allemaal een keertje, niet waar? Er is alleen een klein probleem. Mevrouw had al kanker voordat ze naar de doktor ging. Laten we de analogie meteen doortrekken naar de GGZ. Een meneer komt bij de Psycholoog, hij is moe, lusteloos, heeft gebrek aan eetlust, valt af en heeft doodsgedachten. De doktor kan niks vinden en stuurt hem door, want patient is wel ziek thuis. Na onderzoek krijgt de patient de stigmatiserende diagnose depressie. Maar die heeft die wel en die had die al voordat die naar de Psycholoog ging. Volgt u het nog? Mooi. Als we de patient dan vervolgens aanraden voetenbaden te nemen en hij zich de volgende dag dan maar in het trapgat verhangt dan hebben wij ook een dode aan de hand. Begrijpt u nu eindelijk waar het over gaat?

 5. Dit treft velen, die geheel vrijwillig hulp zoeken.
  Maar ook degenen, die nu onder de factor “Bemoeizorg” hulp ontvangen.
  Deze hulp is onmisbaar om verdere teloorgang van een persoon, maar ook forse overlast voor de omgeving te voorkomen.Iedereen kan vooraf zien dat de clienten in deze groep niet bereid en/of in staat zullen zijn om voor de niet-vrijwillige hulp een flinke bijdrage te gaan betalen, met alle gevolgen van dien.
  Dat bij onze overheid een gebrek aan interesse bestaat in de patientengroep, die hierdoor getroffen wordt en elk inzicht ontbreekt van de effecten van dit soort acties, is helder.

 6. Dit treft velen, die geheel vrijwillig hulp zoeken.
  Maar ook degenen, die nu onder de factor “Bemoeizorg”hulp ontvangen.
  Deze hulp is onmisbaar om verdere teloorgang van een persoon, maar ook forse overlast voor de omgeving te voorkomen.Iedereen kan vooraf zien dat de clienten in deze groep niet bereid en/of in staat zullen zijn om voor de niet-vrijwillige hulp een flinke bijdrage te gaan betalen, met alle gevolgen van dien.
  Dat bij onze overheid een gebrek aan interesse bestaat in de patientengroep, die hierdoor getroffen wordt en elk inzicht ontbreekt van de effecten van dit soort acties, is helder.

 7. De voornamelijk links ggz in Nederland zou ook eens de hand in eigen boezem kunnen steken. Honderden miljoenen worden uitgegeven aan “modieuze”zorg.
  Mensen krijgen veel te snel een stigma opgeplakt van een psychosociaal of een psychiatrisch probleem. Is het hier ook niet typisch weer “oratio pro domo”?

 8. Met dik hout zaagt men zorgplanken, zo zou je dit, ik durf het bijna geen beleid te noemen, dus ik noem het maar een rechtse hobby, goed kunnen typeren. Enkele feiten uit GGZ zorgland kunnen het raamwerk waarbinnen wij praten wel verhelderen. De GGZ is goed voor ca 10% van het totale zorgbudget. Waar Klink nog moeite deed om de exorbitante zorgkosten van het medisch specialisme terug te dringen valt dit onderwerp binnen de resterende 90% van de zorgkosten nu geheel onder tafel. Jammer, want daar valt heel wat te halen. Merkwaardig zou je zeggen, echter de medisch specialisten hebben wel een stevige VVD lobby. Als je nu bedenkt dat de zorgvisie van deze regering zich beperkt tot tastbare aandoeningen waarin het mes gezet kan worden en een pilletje waarmee alles vanzelf wel overgaat dan snappen we ook weer hoe dit rechtse gehobby tot stand komt.
  De principes van de GGZ zorg ontgaan de simpele zielen in Den Haag domweg. Het feit dat depressie niet als een soort gezwel op je voorhoofd te zien is toont volgens hen feilloos aan dat het niet bestaat. Net zo als god eigenlijk, maar wacht die pastor komt nog terug! Bij de minister wordt de GGZ een linkse hobby, overbodig en het beste af te schaffen. De PVV heeft laten weten dat de GGZ louter bestaat uit “aandachtsfabrieken”. Tegen zo veel domheid lijkt geen kruid gewassen. Wat ik toch wel fijn zou vinden is dat ik een aanmelding zou krijgen van een prominente PVV’er met een endogene depressie met psychotische kenmerken (bijvoorbeeld paranoide wanen). Ik zeg zo maar wat uiteraard, voor de verduidelijking.
  Vervolgens zou ik hem dan conform de richtlijn van de minister naar zijn moeder, de pastoor (kijk daar heb je het thema god weer) of de melkboer sturen want dat helpt prima en die doen het even goed als onze hulpverleners. Dan moet je erbij bedenken dat dit gezegd gaat worden tegen ca 60% van de bezoekers van de huisartspraktijken door de huisarts die zelf al jaren druk bezet is met psycho-sociale problemen en daarvoor niet geschoold is en ze dus niet kan oplossen. Maar geen nood, nu is er de loodgieter!
  Doorwerken met een depressie is ook een klein probleem, maar kerkbezoek doet wonderen. Dat 60% van alle arbeidsuitval niet ziekte-gerelateerd is maar wel gerelateerd is aan psychische aandoeningen is geen thema. Ik denk dat het een goede tip is richting werkgevers dat ze maar samen met kantoren gelijk een kerkje bouwen om de arbeidspaarticipatie te garanderen van al die mensen die onder hoge druk onze heilige economie een flink zetje gaan geven in de commercie. Hoe dan ook, over enkele jaren krijgen u en ik en de werkgevers de rekening gepresenteerd van deze rampzalige plannen. Maar dan zit er denk ik niets meer in de portemonnees, of denkt u wel?
  Het trieste is dat door de GGZ al jarenlang is gewerkt aan betaalbare kortdurende behandeling om erger te voorkomen. Dat je nu kunt aantonen wat je doet, hoe lang je het doet (DBC) en dat het werkt (effectmeting. Dat je met 10% van het totale zorgbudget geestelijke gezondheid kunt bevorderen en in stand houden en duurdere zorg buiten de deur kunt houden. Een mooi resultaat zou je zeggen.
  Maar zoals al eerder gezegd “gegen die Dummheit kaempfen selbst die Goetter vergebens” (Friedrich Schiller).

 9. Eens met ans gielen. Voor het eerst in mijn leven overweeg ik volgende maal links te stemmen. Wat een stuitende meegaan met het Wilders-sentiment: Ingrid en Henk begrijpen ook niets van psychische problemen, dus… Elke eerlijke huisarts zal niet alleen aan de borreltafel melden dat minstens 60 procent van hun tijd uit geruststelling bestaat, overigens zeer nuttig om overconsumptie bij de specialist te voorkomen. Ik vraag me af waarom ik vele patiënten heb weerhouden van onnodige operaties. Dat gaat niet in 5 gesprekken. Het sommetje is wel eenvoudig. Een huisarts schreef mij ooit: wanneer jij ze niet eens in de maand een half uur ziet, komen ze 3 keer per week bij mij.
  Er is een grote hoeveelheid literatuur die ondersteunt wat ik hier beweer. Kennelijk hebben de minister en/of haar adviseurs niet de moeite genomen even te googelen.
  Stom, stom, stom. Het meest verbijsterend is evenwel het idee om ernstig zieke mensen te laten betalen voor een huisvesting die onderdeel is van hun onvrijwillige opname! Hoe verzin je het! Ik ben met GGZ Nederland verbijsterd.

 10. Tja een kabinet waar rechts van zal smullen, aldus Mark Rutte.
  Wat heeft men de GGZ belazerd c.q. zich laten belazeren: de GGZ moest gaan DBC-en in 2008 en gelijk opgaan met de somatsiche zorg. Want een psychiatrische ziekte /diagnose is toch gelijk aan de somatische werd toen gesteld. De GGZ heeft dit toen geaccepteerd en de privacy ,en het beroepsgeheim, de basis van elke therapie verkocht aan het DBc-en. Zie nu 2011: deze minster geeft aan dat er dus wel verschil is: sterker nog voor psychiatrische of psychologiche problemen kun je wel terecht bij de buren of zo. Wat een grove miskenning! En discriminatie want ik hoor haar niet zeggen dat je met somatsiche klachten wel naar de buren of zo kunt gaan.
  Dat DBC-en een te duur systeem zou worden was helder voor ieder weldenkend en rekend mens ken: waar voorheen alleen patient-psychiater- zorgverzekering geld kosten. Het DBC-systeem is domweg duurder omdat er veel instanties op moeten meedraaien o.a. DBC onderhoud; DIS; duurder online verplicht computerprogramma;.Alleen de Vrije Psych heeft zich consequent verzet tegen tegen dit dure en patient-psychiater/psycholoog onvriendelijke systeem.
  Deze minister, dit rechtse kabinet bewijst dat men psychologische/psychiatrische hulp niet als een wetenschap ziet.Deze transparantie heeft het DBC-en dus wel opgeleverd. Wat een triest resultaat.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.