Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties32

Helft Nederlanders klaar met marktwerking

Redacteur Zorg+Welzijn
De overheid moet weer een meer sturende rol krijgen in de zorg. Dit blijkt uit de resultaten van de Monitor Marktwerking Zorg 2012, uitgevoerd door onderzoeksbureau Intomart GfK. Een ruime meerderheid van de verzekerden - 63 procent - vindt dat de marktwerking in de zorg is doorgeschoten.
Helft Nederlanders klaar met marktwerking

Verzekerden zijn veel kritischer geworden over marktwerking in de zorg. Het aantal mensen dat een negatieve en zeer negatieve houding tegenover marktwerking in de zorg heeft, is gestegen van 38 procent in 2011 naar 47 procent in 2012. Overigens is 27 procent van de ondervraagden positief over marktwerking en 25 procent is neutraal. Hoe ouder en hoger opgeleid, des te negatiever is de mening over de marktwerking in de zorg. Dat blijkt uit een steekproef onder 1500 mensen door het bureau Intomart GfK.

Sturende rol

Op de stelling dat marktwerking te veel negatieve effecten heeft en we terug moeten naar een zorgstelsel waarbij de overheid een meer sturende rol heeft en zorgverzekeraars een minder sterke rol, antwoordt ruim 63 procent dat de marktwerking te ver is doorgeschoten. Van de ondervraagden vindt slechts 9 procent dat de marktwerking moet worden doorgezet. Bijna 28 procent heeft daarover geen mening.

Premie

Uit het onderzoek blijkt verder dat meer dan driekwart van de verzekerden (76 procent) een stijging van meer dan 10 procent verwacht van de premie voor de zorgverzekering. Dat zijn veel meer mensen dan in de voorgaande jaren: in 2011 verwachtte 60 procent een sterke premiestijging. Een meerderheid (56 procent) noemt de vergrijzing van de bevolking de belangrijkste oorzaak hiervoor. Politieke beslissingen en te veel bureaucratie worden ook als oorzaken van de verwachte premiestijgingen genoemd. Slechts een kwart van de ondervraagden (24 procent) noemt het inefficiënt werken door zorgverleners als mogelijke oorzaak van een premiestijging.

Kwantitatief

Het onderzoek Monitor Marktwerking Zorg 2012 is een kwantitatieve monitor onder consumenten naar ontwikkelingen in de zorg- en zorgverzekeringsmarkt en wordt jaarlijks uitgevoerd door Intomart GfK. (Zorgvisie – Carolien Stam / foto: ANP )

Lees meer

Gezin is meer dan 3000 euro kwijt aan zorgverzekering in 201…

NZa: Voldoende ruimte op de zorgverzekeringsmarkt

Nederlanders besparen weinig op zorgverzekering

‘Marktwerking zorgverzekeraars nog ver te zoeken’

32 REACTIES

 1. Toen de Marktwerking in de Zorg geintroduceerd werd , was ik een groot voorstander en zag veel voordelen in dit systeem . Terugkijkend naar het heden , ben ik zwaar teleurgesteld in het Marktmechanisme kijkend naar de resultaten. De Zorg is geexplodeerd in Miljarden stijgende kosten. De Zorg ging ; fuseren; meer medische peperdure instrumenten en handelingen verrichten; zinloze ingrepen verrichten; ziekenhuisnieuwbouw; RvB in salaris hoger dan de Minister-President ; de burocratie enorm laten toenemen; DOT in het leven roepen ; etc..
  De Politiek laat het allemaal gebeuren en roept achteraf het hards. Wie is de “klos “de CLIENT v/d Zorg !”.

 2. Lees alle reacties
 3. FOUT beste Fred v.d.Laar . Heeft u uw kinderen efficient (op)gevoed en goedkoop verzorgd met behoud van welke ??? “” huidige”” kwaliteit ????? Efficiency hoort bij economen en fabrikanten . Zeker niet bij ZORG !!!!! Zorg kost tijd !! Geen geld. Regelaars kosten geld , zelfs veel geld , omdat ze nergens tijd voor hebben . Sorry jj , dat ik weer FULMINEER. In de eed van Hippocrates wordt nergens een tijdslimiet genoemd !!

 4. Geachte redactie,beste lezers,
  Hoe je het wendt of keert:”Bij ongewijzigd beleid is over ruim 10 jaar slechts 60% van de huidige kwaliteit nog te realiseren(citaat oud-minister Donner).”
  Alles draait om een slimmer en efficienter organiseren van de zorg.

 5. Laten we aan de hand van de reacties in ieder geval concluderen dat de meningen sterk uiteenlopen. Hoe kan dit toch? Misschien moet de politiek eens met de billen bloot waarom ze kostenbeheersing marktwerking zijn gaan noemen. Het woord marktwerking komt in de dikke van dale geeneens voor. Grappig he.
  Logisch toch dat iedereen er een andere betekenis aan geeft.
  Vervolgens is de spraakverwarring compleet. Wie voelt zich geroepen om het begrip marktwerking te definieren zodat we het hierover allereerst eens kunnen worden. Vervolgens kijken we of datgene wat er in de zorg gebeurd hier iets mee te maken heeft. Schept misschien wat orde in de chaos. Lijkt me een geode start. Wie durft?

 6. Marktwerking….priveklinieken mogen uitbreiden, pateinten mogen naar het buitenland ( ook als het daar duurder is ), patienten die moeilijker zijn mogen wel in de gewone ziekenhuizen ( zij mogen de stront van de vercommercialisering opruimen) zorgverzekeraars kopen 10% minder zorg in en klagen dan dat er wachtlijsten zijn en sturen mensen naar het buitenland. Zorgverzekeraars hebben blijkbaar miljarden over om in zinloze projecten te stoppen, maar wij betalen steeds meer premie en krijgen er minder voor terug. De verzekeraars hebben de macht maar de politiek is te dom, weet niet waar e het over hebben, kijken maar 4 jaar verder zodat ze goede sier kunnen maken. Misschien moeten we de ziekenhuizen zelf weer de macht geven, de patienten laten helpen die komen zonder dat ze zich aan een quotum moeten houden. Want zeg nu zelf, als de bakker maar voor 100 broden betaald krijgt levert hij er toch geen 110!!!

 7. Er wordt bagataliserend gedaan over een aantal reacties. Helaas is de praktijk echter anders dan op papier. Zorgverzekeraars en geselecteerde hulpverleners hebben contracten gesloten, die de wettelijke rechten van de patiënten schaden. Dit gaat zo ver dat zorgverleners declaraties vergoed krijgen voor diensten die ze niet of niet juist geleverd hebben. Het bezwaar van de patiënt wordt genegeerd en deze komt hierdoor ook nog zonder voorziening te zitten. ‘het spijt ons’ wordt er dan gezegd, maar de broekzak is dan vanuit de vestzak stevig gevuld. Er is geen marktwerking, doch een zeer smerige ‘preverentie’ politiek. Het wordt tijd voor een consumenten opstand!

 8. Weer een onderzoeksbureau dat een heel heel flinke slodder geld heeft verdiend aan een rapport dat onder in de la komt te liggen. Kopieren dit stuk dan kun je volgend jaar vaststellen dat dit bureau (of een ander onder dezelfde directie/criminelen) weer een rapport uitbrengt voor heel veel geld dat het omgekeerde beweerd. Hoezo de zorg duur. Droom maar lekker door.

 9. Weten we nu wel waar we het over hebben?
  Het bericht doet vermoeden dat we marktwerking 1 op 1 vertalen naar de rol van de zorgverzekeraar.
  Marktwerking is naar mijn mening iets anders dan regelzucht vanuit kostenbeheersing.
  Ik hoop toch echt dat we deze twee begrippen uit elkaar gaan trekken. Marktwerking moet gaan over vrije keuzemogelijkheden voor de Client wat de zorg op scherp zet en ons meer kwaliteitsbewust maakt.
  Kom op nou jongens, discussie is perfect maar dan wel wat genuanceerder graag.

 10. Altijd opvallend in deze discussie. Als er kritiek is op de markt, wordt consequent gereageerd op een sussende manier: “beginprobleempjes”, “er is eigenlijk helemaal geen marktwerking”, “laten we het vooral geen marktwerking noemen” en meer van dat soort dooddoeners.
  De feiten spreken voor zich, en de burger is niet zo gek als men hoopt. Gelukkig maar.
  Er staat een olifant in de verpletterde porseleinkast, en men roept vervolgens doodleuk dat de porseleinkast kapot is gegaan door alles, behalve die olifant…….

 11. Levensbedrijgend die marktwerking.Mijn Dochter wordt Dinsdagmiddag om 2 uur geopereerd aan een Nekhernia in het UMCG,Groningen, om vijf uur van de uitslaapkamer, om acht uur bij haar vandaan om de volgende dag weer op bezoek te gaan,volgende dag om drie uur telefoon Pa ik lig al op de boot naar Terschelling waar ze woont ,vanmorgen alles eruit getrokken en ontslagen,hoezo onverantwoorde risico,s nemen,nazorg is geen budget meer voor,wegwezen de managers moeten hun zakken vullen. A.Ri Ambulancepleeg.

 12. De marktwerking wordt door de Zorgverzekeraars anders geïnterpreteerd dan door de doorsnee burger. Contracten voor de uitleen van hulpmiddelen, in het bijzonder de bedden en de AD-matrassen(ook onderdeel van de zorg), zoals nu in de AWBZ bedoeld, worden afgesloten met grote leveranciers, die een landelijke dekking hebben. De regel voor snele levering, binnen 24 uur bij spoed, wordt er maar alvast uitgehaald om te voorkomen, dat de grote leveranciers zich hierin verslikken.En de tarieven zullen waarschijnlijk omhoog gaan. Uiteindelijk zullen de kosten dus omhoog gaan en kunnen de ziekenhuizen de patiënten niet meer binnen 24 uur ontslaan of moeten mensen, die al thuis zijn en zorg nodig hebben, deze niet meer krijgen, omdat het arbo-technisch niet verantwoord is iemand op de bank te wassen. En alle kleine leveranciers, die tot volle tevredenheid van de klanten hun werk hebben gedaan, krijgen nu door de zorgverzekeraars de strop om hun nek. En dan toch maar blijven volhouden, dat de wens van de klant voorop blijft staan!!! Onbegrijpelijk

 13. Laat de overheid eerst eens zorgen dat er niet voor miljoenen aan medicijnen wordt wordt weggegooid! Hoe komt het toch allemaal dat de ziektekostenverzekering elk jaar fors omhoog moet. Nu nog minder managers in de (academische)ziekenhuizen en wij zijn dan op de goede weg!

 14. Hier blijkt toch al gauw het gevaar van enquetes. Dit soort resultaten bepalen (helaas) vaak wel de politieke besluitvorming, des te ernstiger is dat zij vaak gebaseerd zijn op emoties. Wanneer kosten -en daaruit volgende premieverhogingen eenvoudigweg worden gekoppeld worden aan de invoering van marktwerking ligt het erg voor de hand dat burgers daar niet zo voor zijn. Evengoed laat zich echter volhouden dat het feitelijke gebrek aan echte marktwerking de oorzaak van de kostenstijgingen is. Grote kans dat een evengrote meerderheid met dat uitgangspuntpunt opeens zou vinden dat er werk gemaakt moest worden van de arktwerking in de cure. Men krijgt er dus uit wat men erin stopt. Ondertussen zou het mooi zijn als de beleidsmakers kritisch zouden kijken naar het functioneren van de cure markt, en voor alle verbeteringen zouden openstaan zonder naar twijfelachtige enquetes te kijken.
  Till Kressin

 15. In het tijdschrift voor gezondheidsrecht heeft E. Plomp een fantastisch artikel geschreven over het wetsvoorstel voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch specialistische zorg. Eindconclusie o.a.Is het doel bezuinigen of het dienen van publieke belangen?

 16. Er is geen echte marktwerking. Echte marktwerking zou betekenen dat de klant kan kiezen. De zorgvrager / klant is dan de baas van de markt, niet de zorgverzekeraars zoals dat nu het geval is, en niet de overheid of de zorgaanbieders. Meer macht naar de overheid is zeker niet de oplossing. Kortom, meer (echte) marktwerking!! Power to the people. Probleem is echter, hoe maak je de markt transparant zodat klanten echt objectief kunnen kiezen. Daar ligt de belangrijkste taak van de overheid.

 17. In het tijdschrift voor gezondheidsrecht 7-2012 blz 548 staat een fantastisch artikel over het Wetsvoorstel voorwaarden winstuitkering aanbieders medisch specialistische zorg. Eindconclusie o.a. Doel van deze wetswijziging bezuiniging of dienen van publieke belangen?

 18. Ik heb in mijn eigen praktijk dit jaar een aantal Menzis verzekerden die graag bij mij in zorg wilden, nee moeten verkopen omdat Menzis mij als nieuwe aanbieder voor 2012 niet wilde contacteren. De zorgmakelaar van Menzis leidde ze naar een andere instelling waar ze 4 maanden op de wachtlijst mochten. Wij doen ons best klantgericht, kortdurend, effectief en professioneel te werken. Die patienten waren naar mijn praktijk gekomen via tevreden mensen in hun kennissenkring. Wat nou marktwerking? Er is geen marktwerking wanneer de verzekeraar bepaalt wát ik lever, hoeveel ik daarvan mag leveren en tegen welke prijs.

 19. Onderzocht door de stichting “open deur” zeker, jarenlang wordt alles wat mis gaat structureel ongenuanceerd in de media weggezet als gevolg van marktwerking. En dan gaan we vragen wat mensen van marktwerking vinden…. Ronduit waardeloos onderzoek.

 20. Ik begrijp dit niet. Mijns inziens werkt de markt juist nog niet in de zorg. Weliswaar zijn verzekeraars elkaars concurrenten, maar dat is nog marginaal. De échte markt zou nog moeten starten en dat is werking ervan bij aanbieders van zorg. Ik kan als zorgklant nog altijd niet kiezen op basis van een prijs en kwaliteitvergelijking.

 21. Kunnen we het containerbegrip ‘zorg’ eens wat meer duiden in de publicaties? Het gaat hier over de Cure. In de care is (helaas) nog geen sprake van echte marktwerking omdat nieuwe aanbieders bijna geen mogelijkheid hebben om toe te treden waardoor er van keuzevrijheid in dit deel van ‘de zorg’ soms nauwelijks sprake is. Dus graag in artikelen zoals dit enige nuance om begripsverwarring te voorkomen!

 22. Nu de verzekeraars zelfs de macht hebben (genomen), om de door een arts noodzakelijk bevonden behandelingen, medicatie en hulpmiddelen af te wijzen en daarmee de gezondheid en het welzijn van de verzekerden ernstig in gevaar brengen, zou er toch ingegrepen moeten worden. Dat zij zo corrupt zijn, dat zij bestaande wetten negeren is al ernstig, maar als zij een gevaar voor de volksgezondheid vormen, dan mag de overheid niet langer de andere kant opkijken. Ik spreek hierbij uit eigen ervaring met Menzis onderdeel Anderzorg.

 23. Marktwerking ? waar dan ? die verzekeraars hebben er een potje van gemaakt en de overheid doet daar met allerlei niets toevoegende regelzucht (DOT) nog een schepje boven op. een zorgondernemer is daarmee een uitstervend ras dankzij de wurggreep van overheid en zorgverzekeraar terwijl we nu net innovatie nodig hebben om ons uit dit gebeuren te trekken…wie pakt dat op ?

 24. Wat gaan we doen met dit nieuws???
  Als of er enige beweging is om de stekker van de marktwerking eruit te trekken.
  Maakt niet uit wat je stemt in dit land… links of rechts… er verandert toch niets… Marktwerking staat als een huis… De verzekeraars hebben alle macht (en het geld…) dus geen kans…

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.