Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties1

Kabinet akkoord met cliëntenwet

De ministerraad heeft afgelopen vrijdag ingestemd met het wetsvoorstel cliëntenrechten zorg (Wcz). De nieuwe wet brengt de rechten van cliënten samen in wettelijke regeling.

Het kabinet denkt dat cliënten zo een sterkere positie verkrijgen ten opzichte van zorgaanbieders. De rechten gelden niet alleen voor geneeskundige behandelingen, maar voor alle relaties tussen cliënten en zorgaanbieders. De verwachting is dat cliënten bij conflicten met zorgaanbieders met deze wet gemakkelijker hun rechten kunnen afdwingen bij een externe geschilleninstantie.

Klink scherpt regels voor good governance aan

Uit de rechten van cliënten volgen verplichtingen voor zorgaanbieders. Zo is de raad van bestuur van zorginstelling eindverantwoordelijk voor de kwaliteit. Daarom gaat het ministerie van VWS de eisen rond goed bestuur aanscherpen. Een dezer dagen stuurt minister Klink hierover zijn ‘governance brief’ naar de Tweede Kamer. Eerder al was uitgelekt dat hij overweegt zorgbestuurders aansprakelijk te stellen voor falend bestuur. Daar staat tegenover dat bestuurders meer macht krijgen. Zo overweegt Klink hen een wettelijke aanwijzingsbevoegdheid te geven om disfunctionerende medisch specialisten de laan uit te kunnen sturen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat toezien op de naleving van alle verplichtingen die voor zorgaanbieders voortvloeien uit deze wet.

Wcz in 2011 in werking

In de nieuwe Wet cliëntenrechten zorg gaan maar liefst zeven wetten op: de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ); de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ); de Kwaliteitswet zorginstellingen (WKZ); de Wet toelating zorginstellingen (WTZi), de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst WGBO); de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) en de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG). De eerste vier wetten verdwijnen geheel, de overige drie wetten ingekort en gewijzigd. Het wetsvoorstel ligt nu ter advies bij de Raad van State. Klink wil de wet in 2011 in werking laten treden.

Cliëntenrechten

In de nieuwe wet zijn zeven patiëntenrechten verenigd: het recht op beschikbare en bereikbare zorg; het recht op keuze en keuze-informatie; het recht op kwaliteit en veiligheid; het recht op informatie, toestemming, dossiervorming en privacy; het recht op afstemming tussen zorgverleners; het recht op een effectieve, laagdrempelige klacht- en geschillenbehandeling en het recht op medezeggenschap en goed bestuur.

KNMG tegen

In het veld heerst grote verdeeldheid over de nieuwe wet. Cliëntenorganisaties zijn voorstander. De KNMG is zeer kritisch over de wet. Een overzichtsartikel in het juni-nummer van Zorgvisie brengt alle hete hangijzers in kaart. (Zorgvisie – Bart Kiers)

Lees ook:

Concept wetsvoorstel

1 REACTIE

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.