Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties15

Kamer: betrek ombudsman bij onderzoek naar IGZ

Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg.
Er tekent zich een Kamermeerderheid af die wil dat minister Edith Schippers van VWS de Nationale Ombudsman betrekt bij het onafhankelijke onderzoek naar het functioneren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dat bleek dinsdag 28 februari bij een Kameroverleg.
Kamer: betrek ombudsman bij onderzoek naar IGZ

De Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, heeft in december een uiterst kritisch rapport gepresenteerd over de IGZ. Hij stelt dat de IGZ te technocratisch te werk gaat en de menselijke maat uit het oog is verloren. De organisatie houdt onvoldoende rekening met patiënten en nabestaanden en werkt te traag. De IGZ erkent fouten te maken, maar vindt dat de ombudsman veel te ver gaat in zijn oordeel. De inspectie vindt dat Brenninkmeijer geen conclusies kan trekken over het structurele functioneren op basis van enkele incidenten.

Honderd extra IGZ-inspecteurs

De minister is ook niet tevreden over de IGZ. Schippers wil dat de inspectie klachten van burgers sneller afhandelt en sneller ingrijpt als zorgaanbieders niet goed functioneren. De organisatie krijgt daarvoor 10 miljoen euro extra. Dat betekent dat de begroting met een kwart wordt verhoogd. Dat moet leiden tot circa honderd extra inspecteurs.

Schippers: onderzoek IGZ

Schippers heeft de Tweede Kamer in januari een onderzoek toegezegd, maar diverse Kamerleden hebben twijfels of het voorstel van de minister wel leidt tot een echt onafhankelijk onderzoek. De minister wil het onderzoek via een openbare aanbesteding laten uitvoeren door een onafhankelijk extern bureau. Die zou moeten kijken of de IGZ met de nieuwe kabinetsplannen voldoende robuust is toegerust om haar toezichthoudende taak uit te voeren.

Maar de Tweede Kamer twijfelt of het onderzoek op die manier wel echt onafhankelijk zal zijn. Wie betaalt, bepaalt, geldt bij Haagse onderzoeken. “Het is niet voldoende als de onderzoekscommissie alleen de kabinetsplannen onder de loep neemt”, zegt PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester. “Betrek er ook de luizen in de pels bij: de ombudsman en hoogleraren. Het gaat erom dat het vertrouwen van de burger in de IGZ wordt hersteld.”

Kamermeerderheid

De SP, PVV, D66 en het CDA lijken op dezelfde golflengte te zitten. Daarmee tekent zich een Kamermeerderheid af. SP-Kamerlid Renske Leijten stelt dat “het blijft stinken als de deuren niet open gaan”. Ze wil dat de onderzoekscommissie circa honderdvijftig willekeurige casussen analyseert om te leren of de IGZ die adequaat afhandelt. Daarbij moet de commissie in haar ogen kijken of de IGZ vooral de belangen van patiënten of juist van zorgaanbieders dient.

Schippers volgt Kamer

Tijdens het debat wilde Schippers aanvankelijk niets weten van een andere opzet van het onderzoek. Ze richt zich liever op de toekomst en wil niet dat de IGZ met onderzoek op onderzoek wordt geconfronteerd. Maar later gaf ze aan de Kamer hierin vrij te laten en haar oordeel te volgen. De Kamer stemt waarschijnlijk volgende week over dit onderwerp.

Verslag Kameroverleg

Lees het volledige verslag van het Kamerdebat in het papieren nieuwsoverzicht nummer 10. Word nu abonnee van Zorgvisie. (Zorgvisie – Bart Kiers) Foto: IGZ

Lees ook:

Schippers wil toezicht van IGZ verbeteren

Ombudsman en Tros Radar verzamelen klachten over IGZ

15 REACTIES

 1. Beter laat dan nooit. In deze rubriek houd ik al jaren een vurig pleidooi om het IGZ uit haar diepe slaap te halen en ze aan te sporen om vooral onaangekondigde en intensieve bezoeken te doen aan verpleeg en zorginstellingen; en die inspecties zo te organiseren dat (vooral lagere) personeelsleden en zeker patienten en familieleden ZONDER ENIGE AFHANKELIJKHEID hun situatie kunnen uitspreken (men moet dus een situatie creeren waarbij deze groep kan vertellen hoe het eten is, hoe vaak men buiten komt, of de medicijnen goed (en met water) worden toegediend, hoe lang men op het toilet moet zitten (of in eigen ontlasting) etc etc.
  Heel jammer dat Schipper en haar voorgangers daar nu pas achter komen (heb daar zeker in 50 reacties de laatste 4 jaar op aangedrongen). Wellicht doet de IGZ het nog steeds op haar manier (aankondigen met het oog op een goed diner en alleen met de directie) maar dan blijven we in deze rubriek maar volhouden hoe het eigenlijk moet; doe ik graag zonder het salaris te vangen van IGZ mensen en instellingenbestuurders. Doe ik met plezier WANT HET GAAT OVER OUDERE en of GEHANDICAPTE en of ZIEKE MENSEN die het al heel heel erg moeilijk hebben.

 2. Lees alle reacties
 3. Dat bij het productieproces van TV’s of wat dan ook fouten gemaakt worden, is menselijk als het er maar niet teveel zijn. Vooral omdat er nog een controle-apparaat achter zit. Zo ook bij de zorg. Enorm veel geld wordt daarin geïnvesteerd – onder andere allerlei instanties proberen bij NUL-INBRENG toch nog flink wat graan mee te pikken (en nul-cursus effect van allerlei zorgbijscholingingen en cursussen en DAT AL MINSTENS TIEN JAAR). Bij de zorg fungeert onder andere het IGZ als zo’n controle-apparaat. Bij voortduring EN UIT EIGEN WAARNEMING zie ik dat het controle-apparaat IGZ NIET FUNCTIONEERT. Dat is schrijnend, dramatisch, triest, walgelijk EN MISDADIG CRIMINEEL. We hebben het – als het de verpleeg- en ouderenzorg betreft over de meest trieste mensenkant van onze samenleving. En helaas is het zo. ONTKENNEN KAN NIET MEER. 1) Ikzelf ervaar het 2) de Nederlandse Patiëntenorganisatie spreekt van niet of heel slecht of veel en veel te traag functioneren; voortdurend de doofpot. Let wel binnen de gezondheid DE DOOFPOT dat is misdadig crimineel. 3) de Nationale Ombudsman heeft geen goed woord over voor het functioneren van de IGZ. 4) Dezelfde uitlatingen hoor ik bij voortduring op de radio (Radio 1). Onderzoeksprogramma ARGOS spreekt van zeer ernstig wanbeleid. 5) En tenslotte hoor ik vanmorgen een top medewerker/medicus — 9 jaar IGZ werkzaam (ik meen ene heer Ming of zoiets) zeggen: “Het is een grote rotzooi”. Hr van de Wal eruit sodemieteren heeft geen zin (moet wel met onmiddellijke ingang gebeuren), want wat ik weet, weten 80% van de IGZ medewerkers en die hebben UIT EIGEN VOORDEEL EN LIJFSBEHOUD hun ba… hun mond dichtgehouden. Dat is – ik herhaal het want ik spreek over oudjes die ons land grootgebracht hebben – misdadig crimineel. Ik heb dat nog maar een keer eerder meegemaakt, want ik ben van voor de oorlog?!? Dus van de Wal en nog velen meer op straat donderen zonder ENIGE VERGOEDING OF AFKOOPSAM; zo straf je BANDIETEN Minister Schippers wil het nog niet geloven. Drie mogelijkheden: ze zit in het complot, ze is gruwelijk naïef of het komt haar politiek niet goed uit. Met dat laatste spant ze dan de kroon bij de kwalificaties die ik hiervoor enkele malen gebezigd heb. Wie dit leest en vrouw Schippers kent gelieve haar deze email door te sturen, waarvoor mijn hartelijke dank

 4. Beste Lezer,
  Ik begrijp dat u IGZ nodig heeft… Ik waarschuw u hier voor het feit dat NIEMAND de Nationale Ombudsman controleert… En ook TROSradar liegt er vrolijk op los.
  Ik ben slachtoffer van een ander soort geweld = rechters folteren & doden individuen op verzoek van politici. Het dossier staat op http://www.desireestokkel.nl
  Dit is voor u van belang, omdat de Nationale Ombudsman liegt over deze feiten. Ook de media weigert deze gruwelijke waarheid aan het volk uit te leggen.
  Alex Brenninkmeijer laat NL-ers doelbewust uitmoorden door politici om zijn baan te houden.
  Ditzelfde geldt voor Journlaisten & tv-presentatoren.
  Ik ben de 1ste vrouw die in mei2007 een rechtzaak is gestart tegen de Hoge Raad & politici bij het Internationaal strafhof, OMDAT zij indiviuden rechtenloos maken.
  Ook u kunt een dossier bouwen tegen politici voor een rechtzaak ‘Ambtsmisdrijven begaan door leden van de State-Generaal = Artk.76-procedure Wet op de Rechterlijke Organisatie’. Burgers rechtenloos maken = dwingen zich te laten flteren, verminken of doden is aan Ambtsmisdrijf.
  Hiervoor heeft u geen advocaat nodig, maar u moet wel bedenken dat de HR deze dossiers dus weggoooit op bevel van politici.
  Ook Ministers Schippers weet dit.

 5. Mr Sophie Hankes
  Uw kritiek op Mr Alex Brenninkmeijer vind ik niet terecht. Hij heeft zich voor de verstandelijk gehandicaptenzorg zeer ingezet en daarbij de IGZ alle hoeken van de kamer laten zien. Dat is niet leuk voor de Minister.Dit als resultaat van een uitvoerige correspondentie gebaseerd op feiten. Gedaan door een voorbeeldige penvoerster. En dat laatste ontbreekt helaas bij zoveel clubs die klachten indienen. Je moet die correspondentie intelligent voeren. Maar waar vind je de mensen die bereid zijn dat op zich te nemen!

 6. Door het rondpompen van managers van de een naar de andere instelling ontlopen veel managers de dans en kost dit bovendien veel geld door de afkoopsommen etc. Alles op de lange baan schuiven, is ook een van de (vertragings)taktieken. Burgers zijn echt niet gek, maar worden wel gek gemaakt!

 7. Ik was nog iets vergeten. Indertijd heb ik een klacht over mishandeling van mijn moeder ingediend bij het toentertijd door de Tweede Kamer bedachte meldpunt bij de inspectie. Het duurde 3 maanden eer er een reactie van de IGZ kwam. Die reactie luidde: ‘excuus dat we niet eerder reageerde, we dachten dat uw moeder op dezelfde afdeling lag alwaar we al inspectie deden. Uit niets is ons gebleken of u uw klacht al heeft ingediend bij de klachtencommissie van de zorginstelling. Kunt u aangeven of u dit heeft gedaan?’ Inmiddels lagen de klachten al bij het Tuchtcollege en had de bestuurder van de zorginstelling geen zin om brieven aan haar te beantwoorden en liet de klachtencommissie al maanden weten ook niet het plan te hebben om de klachten te behandelen. Ik schreef de inspectie terug dat er inderdaad klachten waren ingediend volgens de richtlijnen en mogelijkheiden die die richtlijnen boden. De IGZ beloofde onderzoek. Maar er gebeurde niets!!! Toen overleed moeder en stuurde de bestuurder 3 dagen na overlijden van moeder een brief dat zij had vernomen dat moeder was overleden en dat ze daarom mij condoleerde. Toen ik haar en de IGZ schreef dat moeder 3 dagen eerder was overleden, schreef de IGZ dat er een verslag zat aan te komen…Lang verhaal kort, ik ben 3 jaar bezig geweest om de onderste steen boven te krijgen. Uiteindelijk kwam het Openbaar Ministerie er aan te pas en die tilden zoveel stenen op dat de IGZ besloot in te grijpen. Maar … de klacht over de mishandeling is al die jaren onbeantwoord gebleven! Wie weet komt er nog een antwoord? Inmiddels is de bestuurder afgelopen jaar vertrokken en zit er weer een nieuwe ( de 4e in 5 jaar) lokatiemanager. En inmiddels loopt de IGZ weer in en uit en dit vanwege een gelijksoortige klachtenregen als die ik indertijd indiende. Op basis van gesprekken met IGZ inspecteurs en Joke de Vries en directie begrijp ik inmiddels dat de slagkracht van de IGZ wordt bepaald door de besluiten die de Tweede Kamer neemt. Ik heb ook begrepen dat de minister niet voornemens is om het klachtrecht ten gunste van bewoners en nabestaanden te veranderen. Welnu dit is niet alleen vragen om kritiek op de IGZ dit is ook vragen om nieuwe ellende in te huizen die zich naar verwachting pas oplost als het toezicht en het klachtrecht anders en beter geborgd worden. Waarvan Akte!

 8. Ja,schippers wil niet luisteren.Ik had klachten over de uitvioering wmo die naar mijn idee niet deugen in zuidhorn zo,als uitvoering wet 2006 waar zuidhorn nu op de site gezet heeft ingang 2012,terwijl dat niet meer geld
  Eigenbijdragen inkomsten afhankelijk b.v betalen aan de gemeente voor scoot terwijl het cak hier niet wordt geinformeerd .Ik kreeg eerst een brief gaat in de com behandeld worden,later kreeg ik een brief daar heeft schippers geen zin in.Later kreeg ik een mail of ik even mijn tel wilde doorgeven.en werd ik gebeld.Klachten worden niet in behandeling genomen dan moet ze met haar billen ….Het is zeker goed de nat ombudsman te raadplegen die is zeer goed op de hoogte.

 9. “”Een Kamermeerderheid (en hopelijk minister Schippers ook) wil de Nationale Ombudsman nadrukkelijk betrekken bij het onafhankelijke onderzoek naar het functioneren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dat bleek dinsdag 28 februari 2012 bij een Kameroverleg””.
  Zo opent deze zorgvisie aankondiging.
  Ik zal de Ombudsman en minister Schippers helpen dan zijn ze vlug klaar in deze tijd van crisis en bezuinigingen: “DE IGZ FUNKTIONEERT NIET.
  De I staat voor INSPECTIE de g en de z worden alleen genoemd om aan te geven op welk terrein die INSPECTIE plaats MOET vinden.
  Ik was jarenlang kwaliteitsmanager bij een zeer groot bedrijf en doceerde dat inspectie inhield “Controle achteraf” (correctief), maar dat velen malen belangrijker is “de controle VOORAf” (preventief). VOORAF (preventief) gaat het kwaad zich niet voordoen, verstoort om die reden de werkverhoudingen niet en (heel belangrijk) is vele malen meer kostenbesparend dan dat de investering op mbt preventie (materialen worden niet verknoeit, belangrijk minder tijd, geen ergernis en — zeer belangrijk in de zorg — geen onnodige pijn en vooral leed bij de patienten die dit land welvarend hebben gemaakt en daarbij vaak in een treurige en uitzichtloze situatie zitten.
  Zolang als ik op tal van plaatsen in verzorgings en verpleegtehuizen de overtuiging heb dat er zelden of nooit ONAANGEKONDIGDE PREVENTIEVE CONTROLES plaatsvinden (dan pas loopt men tegen de realiteit aan) durf ik te beweren dat dat de IGZ onvoldoende en slecht funktioneert. Ja, maar daar hangen toch kwaliteitscertificaten. Klopt, die zijn tegen een leuk prijsje te koop bij instituten die waarschijnlijk ook nog zorg en of overheidssubsidie krijgen van Minister Schippers. OOK DAAR KIJKT DE IGZ NIET NAAR OF NOG ERGER, HEEFT DAAR HELEMAAL GEEN WEET VAN; maar dat kan ook niet als je matig of niet funktioneert.

 10. De IGZ gaat – als het mee zit – aangekondigde inspectiebezoeken brengen aan instellingen. Blijkt uit zo’n rapportage dat de risico’s hoog zijn voor de bewoners, dan komt er een papierwinkel om de hoek kijken: Plan van Aanpak, diverse verantwoordingsrapportages etc. En dan is vaak de conclusie dat de risico’s verminderd zijn, althans op papier. Want maanden daarna zijn de risico’s, klachten en ellende weer op het oude niveau. Iedere dochter of zoon die haar of zijn vader of moeder in een verzorgings- of verpleeghuis moet achterlaten, moet weer opnieuw het wiel uitvinden. Helaas maken instellingen hier misbruik van, zij hoeven het wiel niet meer uit te vinden. Als zoon of dochter denk je dat je je ouder in goede handen achterlaat. Maar nee hoor – alle papierhandel ten spijt -is de zorg onvoldoende. Als ik een inspecteur van de IGZ was, zou ik zo’n manager in zijn kantoor de huid vol schelden en hem of haar aan de haren naar de werkvloer slepen. Dat zal meestal een lange sleep worden, want de meeste duurbetaalde managers houden kantoor op een liefst ver weg gelegen locatie. Bah, wat een wereld. Zet i.p.v. een naambadge eens een bordje op je bureau : IK BEN VERANTWOORDELIJK!

 11. Het bewust negeren van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden of SIN-NL de onafhankelijke organisatie die zich al jaren inzet zegt alles. Mw Schippers en Uw mede-ministers, ter herinnering: Uw taak is de behartiging van de belangen van de Nederlandse burgers.
  Uw taak is niet het beschermen van de falende Inspectie Gezondheidszorg. Ook Mr. Alex Brenninkmeijer toonde selectieve verontwaardiging.
  Hij organiseert wel een hoorzitting mbt de Q-koorts maar niet mbt de Inspectie Gezondheidszorg en medische fouten. Toch te bang voor artsen, vroegere vriendjes??

 12. Jarenlang hebben familieleden geklaagd dat er van alles mis gaat bij de IGZ en wie worden er weer niet gehoord? Precies: de familieleden van slachtoffers in de zorg! En wie luisterde er helemaal nooit en is nu weer de grote zwijger? Precies: de PvdA!!! Het zijn steeds de slachtoffers en hun nabestaanden die monddood worden gemaakt als zij klagen. De IGZ verwijst naar niet onafhankelijke klachtencommissies en ze dronken een glaasje en deden een plas en alles bleef zoals het was…

 13. De IGZ is toezichthouder. Op dit moment worden medewerkers thuiszorg-organisaties onder de loep genomen, onderwerp medicatieveiligheid in de thuiszorg, programma 7.
  Ziekenverzorgenden/verpleegkundigen zonder veel kennis van medicijnen en bijwerkingen worden bevraagd..Terwijl bv de specialist in het ziekenhuis een ontslagrecept, niet preferent, voorschrijft terwijl de client dat tabletje al wel in huis heeft heeft van de huisarts. (Ziekenhuis apotheek is niet gekoppeld met apotheek van client) Dat kan betekenen dat de patient, niet wetend en geen CIZ-indicatie/toezicht bij innemen, dubbele medicatie inneemt. .en belandt de patient voor de 2e keer in het ziekenhuis..zie ook HARM onderzoek. Raar maar waar. Gelukkig zijn de IGZ onderzoeken openbaar en kunnen we veel van elkaar leren.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.