Zorgvisie magazine nr. 6, 2023

  Cover Zorgvisie magazine nr. 6/2023
  Foto cover: Paul Tolenaar

  ‘Je moet het dak repareren als de zon schijnt’, is het motto van Karin Leferink, bestuursvoorzitter van IJsselheem. Daarom is de ouderenzorgorganisatie al in 2019 gaan voorsorteren op een toekomst van personeelsschaarste, stijgende zorgvraag en minder geld. Verder in het septembernummer artikelen over de onvrede van de ouderenzorgorganisaties, technologische innovaties in de huisartsenpraktijk en een open cultuur kan grensoverschrijdend gedrag voorkomen.

  Juridische rubriek Terecht

  Terecht: Moed gevraagd

  In een interview met Zorgvisie riep ACM zorgdirecteur Bart Broers zorgaanbieders onlangs op om "moed" te tonen in het aangaan van samenwerkingen. Eenzelfde oproep deed minister Kuipers in een brief aan de Kamer van 20 juni. Hij ziet namelijk terughoudendheid bij zorgaanbieders om samenwerkingen aan te gaan, uit angst voor mededingingsrechtelijke boetes. Maar is dit wel echt het probleem?

  Simon Broersma

  Van leefstijlgeneeskunde naar leefstijlgezondheidskunde

  Leefstijlgeneeskunde past als vorm van zorg totaal niet in een systeem dat gebaseerd is op productie en op genezing. Willen we leefstijl echt op de kaart zetten, dan zal er een vorm van populatiebekostiging moeten komen. In ieder geval voor de eerstelijn.

  Kommer den Uil De Schutse

  Van de bouw naar de zorg: ‘De overstap voelt als een reset’

  Kommer den Uil heeft bij BAM Infra diverse management- en directieposities bekleed. Dit jaar stapte hij over naar de gehandicaptenzorg. “Iedereen in de bouw snapt de taal van tijd, geld en ego. Zo moet ook de zorg een taal zien te vinden.”

  Op de foto: Judith Godschalx, psychiater en manager in het Flevoziekenhuis

  Raden van toezicht ondoorzichtig over eigen functioneren

  Raden van toezicht van grote ziekenhuizen zijn onvoldoende transparant in de verantwoording over hoe zij toezicht houden. Dat blijkt uit onderzoek van Judith Godschalx, psychiater en manager in het Flevoziekenhuis.

  Ver weg, maar harder nodig dan ooit tevoren

  Niet alle huisartsen zien de mogelijkheden en toegevoegde waarde van technologie. Gebrek aan geld, tijd en kennis en de machtige positie van grote bedrijven en ketens speelt hen parten. Nu donkere wolken zich samenpakken boven de eerstelijnszorg, is het de vraag hoe lang dat nog houdbaar is.

  Rechtbank

  Samen naar de rechter

  Hoewel onduidelijk gedefinieerd, staan veel ouderenzorgorganisaties achter de 'thuis als het kan'-beweging van demissionair minister Conny Helder, maar niet als die gepaard gaat met een stapeling van financiële tegenvallers.

  Spreken in plaats van typen

  Niemand is in de zorg gaan werken uit liefde voor typen. Toch zijn zorgprofessionals vele uren kwijt aan verslaglegging en rapportages. Inspreken in plaats van opschrijven is daar een mogelijke oplossing voor, zeker als dit wordt ondersteund door de nieuwe generatie artificial intelligence.

  Als afbeelding: een lijntekening van een meisje met staart zittend op de grond achter haar laptop

  Nog veel werk aan de winkel voor jeugdzorg

  Na een vertraging van anderhalf jaar lag er voor de zomer eindelijk een hervormingsplan voor de jeugdzorg in Nederland. Door onzekerheid rond de plannen van het demissionaire kabinet, dreigt nu ook vertraging bij de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028.

  ‘Leefstijl is van iedereen en daarmee van niemand’

  Huisartsen de Weijer, Halbertsma en Burgers pleiten voor een structurele bekostiging van leefstijlgeneeskunde. "We leven in een toxische maatschappij. Iedereen is druk, meer dan de helft van de mensen heeft overgewicht, we bewegen veel te weinig en de samenleving wordt steeds individualistischer."

  Karin Leferink IJsselheem

  ‘IGJ en zorgkantoor zullen hun piketpaaltjes minder scherp moeten plaatsen’

  Als de ouderenzorg het met minder geld moet doen, dan zullen IGJ en zorgkantoor anders moeten acteren, vindt IJsselheem-bestuurder Karin Leferink. “De echte klap komt in 2024.”

  Fenna Eefting, bestuurslid Vogellanden

  Vogellanden zet in op prevalidatie

  In mei vierde Vogellanden, centrum voor revalidatie, bijzondere tandheelkunde en gezonde leefstijl, zijn 25-jarig bestaan. Bestuurslid Fenna Eefting ziet een bredere rol weggelegd voor de revalidatie in de maatschappij. Daarbij gaat het niet alleen om de aandoening, maar ook om de oorzaak ervan en de mentale gemoedstoestand.

  Bas van Oosterhout Amarant

  De eerste honderd dagen van Bas van Oosterhout: ‘Leiderschap is overal om je heen’

  In de nieuwe Zorgvisie-serie ‘De eerste honderd dagen’ blikken bestuurders en experts terug op hun nieuwe functie. Bas van Oosterhout bijt het spits af. Met zijn overstap naar Amarant koos hij voor een nieuwe rol, een nieuwe organisatie en een nieuwe sector. “Ik houd van de no-nonsense-aanpak van de gehandicaptenzorg.”

  Anette Pet: ‘Je hoeft je nooit af te vragen: heeft het wel zin wat ik doe?’

  “Ik had niet gedacht dat ik het hier zo lang zou uithouden”, lacht vertrekkend directeur zorg Anette Pet. Ze heeft 23 jaar gewerkt bij het Helen Dowling Instituut, een tweedelijns ggz-instelling voor psychologische zorg bij kanker, terwijl ze in vorige functies nooit langer dan vier jaar op dezelfde plek bleef. “Ik ben voor deze tak van sport gevallen.” 

  LUMC, Douwe Biesma,

  Onregelmatigheid: de achilleshiel van de zorg

  De onaantrekkelijkheid van diensten is een van de grootste uitdagingen op het gebied van HRM de komende jaren, denkt LUMC-bestuursvoorzitter Douwe Biesma. Er zullen creatieve oplossingen moeten komen om meer mensen te interesseren voor werken buiten kantoortijd.

  Danielle van Veen, bestuurder HOZO

  ‘Wij willen zorgzame wijken opzetten’

  De agenda van Daniëlle van Veen, bestuurder van ouderenzorgorganisatie HOZO, is medio juli gevuld met afspraken om de regionale vraag naar ouderenzorg in de toekomst goed op te kunnen vangen. ‘We ervaren allemaal een gevoel van urgentie.’

  Grensoverschrijdend gedrag houten poppen

  ‘Dit gedrag mogen we nooit accepteren’

  Sinds een jaar zet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zwaar in op bewustwording en preventie om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Praat over seksualiteit, is de oproep van de toezichthouder aan zorgaanbieders. Het Amphia Ziekenhuis hoopt met focus op praten een cultuurverandering teweeg te brengen.