Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Minister noemt knelpunten langdurige zorg ‘forse opgave’

Anouk Brinkman
De minister van VWS wil de knelpunten in de langdurige zorg binnen het huidige stelsel aanpakken. Het evaluatierapport van het Sociaal Cultureel Planbureau bevestigt volgens Bruno Bruins dat er voor het kabinet en betrokken partijen 'een forse opgave' ligt om de praktijk te verbeteren, maar een stelselwijziging is volgens hem niet nodig.
Pag28 29a Vbhc Ouderenzorg

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laat in een eerste reactie op het SCP-rapport over de langdurige zorg weten dat hij in het najaar van 2018 en het vroege voorjaar van 2019 met betrokken partijen in gesprek gaat over de uitkomsten. De Jonge vindt het vanwege ‘het grote maatschappelijke belang van deze hervorming’ belangrijk om op de uitkomsten van de evaluatie te reflecteren met cliënten, gemeenten, zorgaanbieders en -professionals, zorgkantoren en verzekeraars. Ook staat in de brief dat de minister veel waarde hecht aan de evaluatie van het SCP en de uitkomsten veel concrete aanknopingspunten geven voor verbetering. Hoewel de onderzoeksresultaten volgens de minister geen aanleiding geven tot een stelselwijziging, vindt De Jonge wel dat ‘herbezinning op de werking van het stelsel’ nodig is. Hiermee beaamt hij de conclusie van het SCP, dat het kabinet adviseert om opnieuw na te denken over een aantal aannames achter de hervorming van het zorgstelsel. In navolging van de geplande gesprekken met betrokkenen, wil de minister in het voorjaar van 2019 een uitgebreidere beleidsreactie aan de Tweede Kamer sturen.

Aansluitende programma’s

In de begeleidende brief aan de Kamer staat verder dat het huidige kabinet al veel initiatieven in gang heeft gezet die betrekking hebben op de verbeterpunten uit het SCP-rapport. Zo noemt de minister onder meer drie programma’s die binnen het Pact voor de Ouderenzorg zijn gestart, met als doel om de woonsituatie voor ouderen te verbeteren. Ook het programma Onbeperkt meedoen, dat gericht is op de participatie van mensen met een beperking, sluit aan op adviezen van het SCP. De uitkomsten van de evaluatie en de geplande gesprekken met betrokkenen, wil de minister meenemen in verdere uitwerking van lopende programma’s.

Ingezet op continuïteit

Gisteren publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau het rapport Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Landelijke evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg, waarvoor het SCP tussen 2015 en 2017 managers en bestuurders van gemeenten en zorginstellingen, (potentiële) cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers, cliëntondersteuners en zorgprofessionals heeft bevraagd. Het SCP heeft in de evaluatie de nadruk gelegd op het perspectief van zorgvragers, cliënten, mantelzorgers en professionals. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de afgelopen jaren vooral is ingezet op continuïteit van de ondersteuning en het opvangen van de mensen die voorheen bijvoorbeeld begeleiding of zorg met verblijf kregen vanuit de AWBZ. De implementatie van de hervorming van de langdurige zorg is nog volop gaande en heeft tijd nodig, aldus de minister en het SCP.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.