Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties28

Nieuwe regeling pgb heeft haken en ogen

Mensen die door de kabinetsplannen het recht op een persoonsgebonden budget (pgb) verliezen, kunnen gebruik maken van een vergoedingsregeling. Dat kondigde staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) gisteren aan. Belangenvereniging Per Saldo van budgethouders verwelkomt de komst van een vergoedingsregeling, maar vreest dat weinig mensen er in de praktijk gebruik van kunnen maken.
Nieuwe regeling pgb heeft haken en ogen

Waar de staatssecretaris in eerste instantie iedere budgethouder zonder een verblijfindicatie wilde uitsluiten van het pgb, heeft ze nu een uitzonderingsregel gecreëerd. Dankzij deze regeling kunnen budgethouders die denken dat er voor hen geen geschikte zorg in natura is, naar het zorgkantoor met een zorgplan. Indien het zorgkantoor instemt met dit plan, krijgen zij het trekkingsrecht op een bedrag waarmee ze hun zorg naar eigen inzicht kunnen inrichten. “Hiermee zet de staatssecretaris de deur weer op een kier voor mensen die hun zorg echt het beste zelf kunnen regelen”, aldus Aline Saers van belangenvereniging Per Saldo.

Obstakels

Saers waardeert de regeling maar is niet tevreden over de obstakels die mensen moeten overwinnen om van de regeling gebruik te kunnen maken. “Er wordt gedacht aan een minimale zorgvraag van tien uur per week. Daarmee sluit je enorm veel mensen uit van deze regeling. Bijvoorbeeld zo’n beetje iedereen met een autistische aandoening. Maar er zijn ook mensen met een lichamelijke beperking die maar een uur per dag hulp nodig hebben en dus bij lange na niet tien uur per week halen.”

Brief

Andere barrières zijn de voorwaarden dat er geen vergelijkbare ‘adequate zorg’ in natura voorhanden mag zijn en dat het zorgkantoor een akkoord moet geven op het zorgplan. Saers ziet de barrières van VWS als een instrument om wel een opening te bieden zonder de besparing van 700 miljoen op de pgb-maatregel in gevaar te brengen. “We weten niet wat ‘adequate zorg’ precies betekent”, zegt Saers. “We weten ook niet op basis van welke voorwaarden het zorgkantoor plannen goedkeurt. Hierover wil ik met VWS om de tafel. De staatssecretaris heeft een brief aangekondigd waarin ze de regeling uitwerkt en dan moet dit soort vragen opgehelderd zijn. De maatregel in het pgb gaat immers volgend jaar al van start.” (Zorgvisie – Wouter van den Elsen / Twitter)

Lees meer:

Staatssecretaris houdt vast aan pgb-plannen

‘Haal de pgb-plannen van tafel’

‘Ingreep pgb lever 300 miljoen minder op’

Pgb-bemiddelaars worden ‘cliëntondersteuners’

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

28 REACTIES

 1. in zuidhorn krijg je geen bevestiging als je bezwaar brief hebt afgegeven en ook is het bezwaar nooit in behandeling genomen,ze willen niets op papier zetten.Nee niet de schuld aan zieken geven de nza mag van mij controlles doen bij zorgkantoren,en dan zien ze waar de fouten zitten,en mensen die zorg nodig hebben met rust laten.bij menzis regelen ze loonstroken ,opting in alles dus hoe frauderen.?Ik had een brief aan de com vws gestuurd en het zou behandeld worden maar later kreeg ik een brief geen behandeling ,dus ze
  wil niet luisteren naar pgb ers
  afz griffier drs.a.j.m. teunissen tweede kamer der staten generaal,
  Het gaat niet om mensen.

 2. Lees alle reacties
 3. Zorgkantoren moeten eens flink onder de loep genomen worden .
  Het zelfde geld voor pgb hh1
  Geen verz hulp,geen reisgeld hulp geen loonstrook 2.085 voor 185 uur hulp min reisgeld min verz over 1.500euro dus onder min loon uwv zegt hulp ontslaan zonder verz.
  Ze willen geen beroeps krachten ze zijn bang voor potten kijkers,schaamteloos. hoe moet je geld verantwoorden als ze geen geld voor verz geven en geen loonstroken dan word er geen belasting ingehouden,fraude werken ze zelf in de hand.

 4. Het PGB en fraude.
  Ik lees de reactie van Jan en Pien. Pien spreekt zelfs over een PGB bdrijf.
  Het zou kunnen zijn dat er een bemiddelingsbureau bedoeld wordt. Ik, als simpele budgethouder die nooit van een bureau gebruik gemaakt heeft en met mij tienduizenden anderen, word nu de dupe van deze maatregel.
  Verantwoording van en controle op besteding van het PGB wordt door het Zorgkantoor gedaan. De grootste ziektekostenverzekeraar in de regio krijgt deze taak toebedeeld. Het Zorgkantoor controleert budgethouders op dezelfde wijze als zij de instellingen controleren. Mocht controle niet effectief of doelmatig zijn, dan dient deze voor alle takken van sport aangepast te worden en niet alleen voor budgethouders.
  Overal waar geldstromen rondgepompt worden wordt gefraudeerd. Sociale Dienst, Belastingdienst, artsen die knoeien met declaraties. De frauderende psychiaters werden in de pers breed uitgemeten als weer fraude met het PGB. Kortom er wordt met meerdere maten gemeten.
  Ik zal u een geheimpje verklappen. De Thuiszorginstellingen krijgen geld om zorg te leveren binnen de bandbreedte van een indicatie; d.w.z. een onder- en een bovengrens. Budgethouders slagen er goed in om het maximale uit hun indicatie te halen (bovengrens); de instellingen leveren gemidddeld 53% van hetgeen ze voor betaald worden.
  Uit eigen ervaring kan ik daar aan toevoegen; 40/45 minuten werken wordt geschreven als 60 min. Diverse malen meegemaakt op dagen dat clienten afwezig zijn wordt ‘door geschreven’.
  Clienten kunnen immers alleen nagaan wat er in rekening gebracht is door de facturen van het CAK te controleren. CAK factureert 2 periodes na de daadwerkelijk geleverde zorg.
  Veel mensen vinden deze facturen ingewikkeld; bovendien betaalt men veelal de maximale eigen bijdrage en maakt het voor clienten niet meer uit.
  Het voor 90% van de budgethouders opheffen van het PGB is een stap terug in de tijd voor alle mensen die levenslang van zorg afhankelijk zijn. Bovendien is het tegengesteld aan wat de trend is, langer thuis blijven wonen.
  I.p.v. het kind met het badwater weggooien zou men moeten kijken naar de oorspronkelijk doelgroep van de AWBZ. Met het wegwerken van de wachtlijsten van Bureau Jeugdzorg is er een grote instroom op het PGB gekomen.
  Tot slot de ‘glasheldere polis AWBZ’ waar alle Staatssecretarissen, van welk kabinet dan ook, altijd over spraken, blijkt een stuk minder helder nu onverzekerbare zorg in handen gaat komen van verzekeraars.

 5. Het is mij volkomen onduidelijk wat de daadwerkelijke reden is van dit kabinet om door deze maatregel opnames in de intramurale zorg te belonen en niet te kiezen voor het zo onafhankelijk mogelijk en op individueel nivo inkopen van zorg via PGB. Het afschaffen/beperken van de toekenning van PGB’s zal maar weinig besparing opleveren. Welke ‘deal’ is hier achter de schermen gesloten met de zorgverzekeraars en zorgaanbieders en de overheid. Er lijkt wel angst te heersen (lees verlies aan inkomsten)voor het succes van PGB’s en het op individueel nivo regelen van zorg. Hiermee wordt toch het tegenovergestelde bereikt van de visie van het kabinet, zo lang mogelijk thuis blijven en zorg aan huis? In mijn beleving is dit een staaltje van selectieve marktwerking en gedwongen winkelnering.

 6. De reactie van Herman is me uit het hart gegrepen! De fraude met PGB is (veel) minder dan in andere bedrijfstakken. En als je zorgvisie van 20/9 leest over het verschil in uren in PGB of ZIN, wordt dat dus een besparing over de ruggen van de zorgvragers heen. Het woord zorgvragers suggereert dat deze mensen een keus hebben: ze ‘vragen’ zorg uit noodzaak niet voor de lol.

 7. Nu ik een paar reacties heb gelezen wil ik graag duidelijkheid geven over de zorg in natura, die aan grote instellingen worden uitgekeerd. Er word daar erg veel mee gefraudeerd. Ik heb onlangs daar ervaring mee gehad en zelfs zo erg dat de arts mijn familielid wilde ompraten terwijl er duidelijk was aangegeven wat de familie wilde.
  Verder word er door zorginstellingen meer uren gerekend dan daadwerkelijk de client aanwezig is. Ik denk dat de regering niet naar de doelgroep moet kijken maar naar de organisatie structuur en de hoeveelheid onzinnige tekst er op papier moet worden gezet in plaats van dat er die uren voor de client word gezorgd. Ik werk zelf met mensen die een PGB hebben, ik werk thuis in de avonduren de evaluaties uit omdat ik vind dat zij recht hebben op alle aandacht waar ze naar vragen. Als we naar de nieuwe regeling gaan dan kunnen kleine instellingen die betere zorg bieden en minder geld kosten niet meer bestaan. De regering snijd zichzelf dan in de vingers doordat deze mensen dan opgenomen zullen worden in psychiatrische ziekenhuizen en dit gaat hun veel en veel meer geld kosten.

 8. de pgb was bedoeld om de klant de eigen regie te laten voeren meteen bij de invoering waren er al een aantal punten die oneigenlijk gebruik in de hand werkten maar het grootste deel van de gebruikers is niet crimineel.Ik ben ervan overtuigd dat PGB goedkoper is dan ZIN en dat het onmogelijk is om in instellingen dezelfde zorg te leveren als met een PGB daarom is het in het leven geroepen en nu 15 jaar later zijn we weer terug bij af en zo gaat het altijd in zorgland

 9. Heeft Jan van Dijk ervaring met zorgverleners in de thuissituatie? de overheid denkt te bezuinigen. vraag me alleen af waar ze die wijsheid weg halen omdat een keer die nu een indicatie heeft en gekozen heeft voor PGB en het PGB kwijt raakt zal of kiezen voor zorg in natura of als blijkt dat de persoon beslist niet zelfstandig kan wonen doordat er bijvoorbeeld zorg in de directe nabijheid moet zijn, een indicatie aan zal vragen uitgedrukt in ZZP. waarschijnlijk zullen de bedragen wel wat lager uitvallen dan nu het geval is.
  Misschien komt de minister haarzellf wel de overgebleven uren opvullen als goedwillende vrijwilliger?????????? Wordt er moedeloos van……
  Je hebt toch niet gekozen om in een rgelijke situatie terecht te komen.

 10. Het pakken van de Somalische piraten heeft geen zin; het zijn de arme sloebers die je dan pakt en niet de big bonzen die in een duur resort de winst opstrijken EN BUITEN SCHOT BLIJVEN.
  Maar de PGB-fraude wordt door het individu gedaan. Dreig wettelijk met volledige terugbetaling van de fraude, door terugbetaling, inhouding van een uitkering of werkstraf totdat de fraude geheel is terugverdiend. EERDER HOUDT DE FRAUDE IN DE GEZONDHEID (en daarbuiten) NIET OP.

 11. Wat een hoop onzin in deze reacties! 70% van de pgb gelden gebruikt voor verbouwing van de woning!? Vakanties worden er mee betaald!? Een pgb houder mag niet net zo leven als een gezond mens!? Hoe verzin je het?? Wat een domheid wordt door sommigen tentoon gespreid!
  Dat de media een enkel geval van misbruik aangrijpt om het hele pgb in een kwaad daglicht te stellen, wil nog niet zeggen dat dit ook zo is. Denk even na, mensen.
  Bewezen is, ogv onderzoek, dat 1% van het pgb mogelijk onjuist “gebruikt” wordt. Dat is 200 mln. Waar praten we over, als je weet dat als iedereen gewoon aan zijn fiscale verplichtingen zou voldoen, we allemaal ettelijke duizenden euro’s per jaar meer te besteden zouden hebben.
  Als de financiering van de sportongelukken anders gefinancierd zouden worden, we helemaal niet hoefden te korten op de zorg (incl. pgb)! En zo kan ik er nog wel een paar noemen.
  Dus ga zo maar door…

 12. Het is inderdaad zo dat er heel veel fraude plaatsvindt met PGB gelden. Ik vind het dan ook een goede zaak dat de PGB onder curatele gesteld worden en op termijn verdwijnen (hoop ik). het is toch te gek voor woorden dat van onze centen er mensen op vakantie gaan, televisies kopen en ga zo maar door. Stoppen!

 13. Twee zaken moeten uit elkaar gehouden worden, de fraude gevoeligheid van de PGB-regeling en de zorg die cliënten nodig hebben.
  Voor wat betreft het eerste; een groep (klein of groot kan ik niet beoordelen) heeft het verpest voor de anderen. Daardoor is in de media het beeld ontstaan dat PGB’ers massaal zorggeld gebruiken voor materiële zaken. Het is helaas inherent aan de regeling dat misbruik mogelijk is. Aanscherping om dat misbruik terug te dringen verdient steun.
  De zorg die mensen met een PGB nodig hebben, staat buiten kijf want die is geïndiceerd door het CIZ die onpartijdig en onafhankelijk is. Althans ZIN- of PGB maken qua indicatie traject niet uit.
  Die zorg moet gecontinueerd worden, als PGB ophoudt. En daar zit de kneep want veel PGB’ers hebben indicaties voor begeleiding, en dat gaat naar de WMO. Dat geldt overigens net zo goed voor de ZINners die het nu extramuraal krijgen van een instelling.
  Ergo: het was een goed experiment maar het doel waarvoor het was bedacht, gaat voor een groot deel naar de WMO. En daar wordt vanuit andere aandachtspunten geredeneerd waardoor veel van deze zorg onbetaald gaat worden, want de buurvrouw wordt als mantelzorg gezien en niet meer als betaalde PGB zorg.
  En zo ontstaat er toch een besparing voor het ministerie en voor de gemeente.
  De dupe zijn die mensen die de begeleidingszorg nodig hebben maar niet overduidelijk zichtbaar problemen veroorzaken of hebben. En dat zijn helaas o.a. autisten. De verborgen kosten daarvan komen later terug via de GGZ als deze mensen zijn vastgelopen door gebrek aan begeleiding.

 14. Wat Per Saldo niet moet vergeten is dat de AWBZ funtie Begeleiding binnenkort naar de WMO gaat.
  Een hele grote groep PGB-houders moet met de gemeenten in de slag. In de WMO is helemaal geen recht op zorg. Al die PGB-houders die een indicatie voor Begeleiding hebben, staan dus volledig IN DE KOU!!!

 15. dat de huidige PGB-regeling efficiënt is en effectief als ervan kan worden uitegegaan dat de indicatie correct is, zal door niemand worden betwist. voorzover sprake is van fraude zit die dan ook, denk ik, vooral in de indicatiefase. maar daaraan lijkt de staatssecretaris niet te willen tornen. en ze lijkt al helemaal geen goed functionerend controlesysteem te willen opzetten.
  wel komt ze met een soort tweede indicatiestelling, de beoordelingsrol die het zorgkantoor krijgt t.a.v. het zorgpakket. die rol maakt het geheel veel duurder, zowel omdat de eisen aan vooral zorg van beperkte omvang hoger zullen zijn dan de patiënt die zelf stelt (met name op het gebied van kwalificaties etc.) en omdat een tweede controle- c.q. indicatietraject opgezet moet worden.
  in ieder geval zou voor bestaande gevallen het al bestaande zorgplan het uitgangspunt moeten zijn. maar dan komen we weer terug bij het gegeven, dat dan per saldo nauwelijks bezuinigd zal worden. en voor dit boekhoudkabinet zijn die juist het uitgangspunt voor alles.

 16. Ik sluit mij geheel bij de uitspraak van Jan van Dijk aan!!! Ik kan je vertellen, ik heb zelf bij een PGB instelling gewerkt en het is één en al oplichterij. In deze instelling gebruikte zeker 70% van de PGB houders het geld voor verbouwing van hun woning, vakanties werden geboekt die door de hard werkende man lees belasting betaler niet eens haalbaar waren. Eindelijk wordt er wat aan deze praktijken gedaan en ga a.u.b. niet zeggen dat deze inselling een uitzondering was.Bovenstaande was mijn reden om uit eigen wil mijn goed betaalde baan op te zeggen, het voelde niet goed. Ik accepteer nu maandelijks met minder geld te moeten rondkomen. En natuurlijk wilt idereen 3 x per jaar ipv 1 x per jaar op vakantie. Ook ik moet het met 1 x per jaar vakantie doen, maar voelt wel goed. Sterker nog: er zijn mensen die nooit op vakantie kunnen, hard werkende mensen zonder subsidie, PGB’s etc. En wat is er mis om met een gedegen zorgplan te moeten komen??? als de zorg echt nodig is kan je dit heel goed onderbouwen en aantonen. Ik moet ook aan mijn baas laten zien wat ik waard ben en moet ook goed functioneren om maandelijks mijn salaris op mijn rekening terug te kunnen zien.Marlies Veldhuijzen van Zanten krijgt mijn volledige steun.

 17. hoe het ook zij, er is in ieder geval een beetje beweging in de richting van de vele gedupeerden. Voor wat het waard is dan want in 2014 verdwijnen de zorgkantoren geheel. Het is dus een lap maatregel voor 2013, misschien een doekje voor een slagaderlijke bloeding, maar misschien is hierdoor het aantal slachtoffers wat minder groot en heel misschien bewijzen die paar uitzonderingen dat de doelmatigheid van het zelf inkopen van goede zorg uiteindelijk een win win situatie is voor ons allemaal!

 18. Als je bij het zorgkantoor moet aankloppen, zijn ze niet altijd toeschietelijk. Ze willen hun handen niet branden. Met de vorige regel dat mensen met een verblijf wel een pgb konden krijgen als ze in een kleinschallige woonvorm gingen wonen, lukte ook niet bij ons zorgkantoor.

 19. Mijn (erkende!) zorginstelling krijgt geen ZIN toegewezen van inmiddels 9 zorgkantoren, omdat onmogelijk voldaan kan worden aan de criteria. Die zijn namelijk niet duidelijk, niet consistent en bovendien zeer bureaucratisch. Dat wordt trouwens gewoon erkend door dezelfde zorgkantoren. Er komt pas duidelijkheid over in 2013. Zie Elsevier. Gevolg: mijn vertrouwde hulpverleners die werkzaam zijn in een prachtig bedrijf staan straks met 50 man gewoon op straat, want PGB klanten zijn er niet meer en ZIN mogen ze voorlopig nog niet leveren. En mijn autistische zoon is voor de broodnodige zorg en begeleiding aan de goden overgeleverd. Dus: verbeter de controle. Dring fraude terug en dupeer de grote groep mensen niet die werkelijk gebaat zijn bij een PGB voor de inkoop van zorg. Regel het alternatief, ZIN, goed voor de oude regeling wordt opgeheven. Deze handelwijze kost 20.000 banen in de zorg, tel uit je winst….

 20. uiteindelijk wel een oplossing om PGB langzaam te laten verdwijnen, iets wat al van begin af aan duidelijk was, en de enige manier om de uitgaven van de AWBZ gelden te kunnen controleren is via de instellingen, zij moeten verantwoording afleggen aan de zorgverzekeraar en in een later stadium rechtstreeks aan de zorgverzekeraar, het zorgkantoor zal dan verdwijnen, dat een zorgverzekeraar de controles zal opschroeven is in zijn eigen belang.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.