Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties99

NVZD: juridische stappen tegen ingreep inkomen

Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch specialisten, ouderenzorg en ggz.
De Vereniging van Bestuurders in de Zorg (NVZD) overweegt juridische stappen tegen de ingreep van de overheid in het inkomen van zorgbestuurders. ‘Dit is nog erger dan we in onze ergste nachtmerries hadden kunnen vermoeden’, reageert een geschokte NVZD-voorzitter Ruud Lapré.
NVZD: juridische stappen tegen ingreep inkomen

De politiek gaat het inkomen van zorgbestuurders de komende jaren fors verlagen. Dat komt doordat de Eerste Kamer de Wet normering topinkomens (WNT) heeft aangenomen en het nieuwe kabinet in de uitwerking van de wet nog een stap verder gaat. Samen kan dit neerkomen op geleidelijke verlaging van de bestuurdersinkomens tot wel dertig procent.

Salariscode NVZT/NVZD

De NVZD heeft drie bezwaren. De eerste is van principiële aard, vertelt Lapré. ‘De inkomens van zorgbestuurders horen niet te vallen onder de publieke sfeer, maar in de publiek-private sfeer. De brancheorganisatie van toezichthouders NVZT heeft daarvoor een salariscode gemaakt die goed aansluit bij het CAO-gebouw in de zorg. Nu de politiek ervoor kiest de zorg volledig in de publieke sfeer te laten vallen, wordt de positie van raden van toezicht tegenover bestuurders uitgehold. Ze hebben immers bijna niets meer te zeggen over het inkomen. Dit beleid gaat voor veel onduidelijkheid en onrust zorgen.’

Inkomen lager dan CAO-loon

Daarnaast voorziet Lapré praktische problemen bij de uitvoering. ‘De nieuwe inkomens sluiten niet aan bij het bestaande CAO-systeem in de zorg. Bij kleine zorginstellingen kan het voorkomen dat medewerkers in de top van het CAO-loongebouw meer verdienen dan de bestuurder. De uitvoering wordt zeer complex en ingewikkeld.’

Versoberen

Verder vindt Lapré de verlaging wel heel erg fors. ‘Er valt met ons te praten over versobering van de inkomens, maar dat gesprek vindt helaas niet plaats. Dit beleid is een greep op de rechtspositie van zorgbestuurders. Dit is nog erger dan we in onze ergste nachtmerries hadden kunnen vermoeden. Ik acht de kans op juridisch stappen erg groot.’ (Zorgvisie – Bart Kiers)

Lees ook:

Politiek verlaagt loon zorgbestuurder

Senaat vraagt advies over Wet normering topinkomens

Topinkomens zorg onder balkenendenorm

Salarisingreepo bestuurders is instrijd met eigendomsrecht

99 REACTIES

 1. Lees alle reacties
 2. Vraag heb ik gedacht: wat gaat er nu in het hoofd van bestuurders om? Wel dankzij van Til weten we het (weer): diegenen die kritiek hebben op de in zijn ogen ‘redelijke beloning’ (het staat er echt) zijn nitwitten. Zo is in de ogen van veel van de huidige leidinggevenden (manager en raad van bestuur zijn te mooie woorden): wie niet voor is is tegen, daar deugt iets niet aan, weg er mee!

 3. ”We betalen in Nederland trouwens 52% belasting in de hoogste schijf (bijna hoogste van de wereld. We hebben het over bruto salarissen.”(@Ander Geluid om 8.20 uur)
  Maar deze bruto bedragen komen wel ten laste van het zorgbudget.Dus lekker minder verdienen ,betaal je ook meteen minder belasting.

 4. Dat zou fijn zijn allemaal terug naar een maximale€171.000,- ipv de vele uitschieters boven de 2 ton.
  Vervolgens graag ook de weg terug volgen naar de kleinere en beter hanteerbare organisatie.
  Voor dat laatste dient ook de overheid de hand in eigen boezem te steken want zowel in de zorg als in het onderwijs zijn de opgelegde administratieve verplichtingen zo gigantisch geworden waardoor onnodig geld daaraan verspild wordt.
  In een lokaal verband kunnen samenwerkende professionals zoals bv huisarts en specialist ouderengeneeskunde heel goed uitmaken wat iemand nodig heeft, vaak ondersteund door bv GGD . CAK en CIZ zijn overbodige organisaties voor lokale instellingen.

 5. Laten we niet doen of het bijstellen van de salarissen van bestuurders enorm veel opleverd. Het is puur symbolisch. Bestuurders stellen vaak hun hele leven in het teken van werken en verdienen een aantal jaar zo’n salaris. Meestal tussen de 55 en 65 jaar. Als je de beste mensen op die plek wil moet je er ook voor betalen. Er is anders ook geen prikkel meer om op zo’n plek te gaan werken. Je krijgt alleen maar gezeur over je heen.

 6. Grappig dat iedereen zich hier weer zand in de ogen laat strooien door de heren en dames politici.. Die managers in de zorg verdienen idd wel riant maar is natuurlijk peanuts bij de salarissen van bankmanagers, verzekeraars, persioenfondsen , consultants etc.. En daar brengen wij weer netjes onze centjes naar toe.. En die blijven allemaal buiten schot want dat is geen publieke sector.. En over een paar jaar van nu zijn Rutte en Samson ook politicus af en spelen zij leuk consultant voor pak hem beet €495000 per jaar (parttime).. Net als onze grote vrienden Wim Kok, Wouter Bos, Camiel Eurlings.. En heeft iemand idee wat de huidige Balkenende norm is??? Ik zou het loonstrookje van dhr Balkenende ook graag willen zien..
  Kortom allemaal populistisch gelul.. De zorg wordt hier niet beter van, Nederland wordt hier niet beter van en U ook niet..

 7. Ja, ja…”De inkomens van zorgbestuurders horen niet te vallen onder de publieke sfeer, maar in de publiek-private sfeer.” Ga dan lekker in de zelf ondernemen met je eigen geld; dan kunnen jullie dat gaan besturen! Het is gewoon gemeenschapsgeld, waar zorg/ondersteuning van betaald moet worden!

 8. Adje ,ik vind het wel vreemd,
  VanTil, Manager Zorg Zorgvisie Boerhuisterveen wordt ”gesteund” door
  Van Dale, Bestuurder Zorgdoorgang .Ze maken precies hetzelfde soort schrijffouten.Zijn/is het geen trol(len)?
  Boerhuisterveen bestaat ook niet voor zover ik kan vinden.

 9. Van Til:
  ”Té pathétisch deze negatieve reacties. We maken werkweken van 80 uur per week, zeker voor meer dan de helft aan meedenken over; geven ongevraagd en gevraagd onbetaalde adviezen, maken hoge representatiekosten, voeren vele lunchgesprekken, initiëren plannen om door personeelherstructurering en efficiëncy-slagen de kosten aanzienlijk te verlagen.”
  Dhr.Rutte ook,van Til.
  ”Sta helemaal echter H. Lapré. De nivellering die voorgetseld wordt kost mij minstens een ton. Zonder leiderschap in de bestuursoverleggen gaat het helemaal fout en daar mag best een bedragje tegenover staan. Denk aan de uitstraling naar de werknemers als ik niet meer mag verdienen dan 4 x modaal.
  (grote hoeveelheid spellingsfouten van deze hoogbetaalde gecorrigeerd-Frans).Bent u wel manager?
  4 X modaal geeft niet genoeg status??
  Dat is 140000 euro,laat dat nu het jaarloon van onze ministerpresident zijn.
  Ga u schamen.
  De baas van mijn verzorgingshuisgroep is dan blijkbaar nog bescheiden ,die verdient 130000 euro.Een minister(president)salaris voor het besturen van een paar tehuizen.
  En dan nog klagen.Als Rutte een ton zou inleveren hield hij maar 44000 bruto over .Geeft wel aan wat voor mega-salaris van Til wel niet moet verdienen dat er een ton af moet.
  Blijft er waarschijnlijk 150000 over oid. dus oorspronkelijk had van Til bijn het dubbele van een minister-president.
  Wellicht mag ik u op het volgende wijzen .Voor de lol laatst een tuinbouwbemiddelingsbureau gebeld ,ik wilde ”met mijn handjes wapperen”.Was geen probleem,uurloon 12 euro bruto,ongeschoold werk.
  CAO VVT ernaast gelegd,12 euro is aanvangssalaris van een ziekenverzorgende ná 3 jaar opleiding.Tevens is 12 euro het salaris dat een helpende na diplomering bereikt pas als zij 3 jaar heeft gewerkt. Daar hoort het geld heen te gaan hr van Til.

 10. @ VanTil. Ik hoop niet dat jij echt een bestuurder bent, want van bestuurders verwacht ik een betere logica. Nergens, maar dan ook nergens, stelt de wetgever dat bestuur en management geen zinvolle bijdrage aan de zorg levert (net als schoonmakers of artsen trouwens een zinvolle bijdrage leveren). Volgens geen enkele internationale vergelijking is ons stelsel het meest efficient (wel het op een na duurste stelsel). De kostenbeheersing op stelselniveau is geen functie van het bestuurders en managers. Als dat wel zo was dan was de gezondheidszorg idd een bodemloze put. Het enige dat bestuurders en managers doen is de zaak in de lucht houden (niet failliet gaan). Zij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, zij houden enkel de kwartaalcijfers in de gaten en sturen daar op bij als dat nodig is. Dat kan een hoofd boekhouding ook. En dat blijkt ook steeds, want elke keer als er gekeken wordt naar de relatie tussen inkomen en prestaties dan blijkt deze relatie niet te bestaan. Bestuurders en managers vervullen een nuttige rol net zoals zij dat deden in 1990. De salarissen van 1990 ten opzichte van overige functionarissen waren toen voldoende en zouden dat nu weer kunnen zijn. En misschien is het dan mogelijk om de eigen bijdragen voor de chronisch zieken en gehandicapten te verlagen zodat zij ook een menswaardig bestaan kunnen hebben.

 11. De overexposure van de nitwits op deze site t.a.v. het werk en met name de verantwoordelijkheden van bestuurders in de gezondheidszorg zijn overduidelijk.Ik neem het hen niet kwalijk dat de financiële en bestuurlijke horizon zich beperkt tot directe zorg.
  De gezondheidszorg is de facto een bodemloze put. Natuurlijke sterfte is vervangen door een onnatuurlijke eis om alles uit de kast te halen om het leven, hoe beperkt ook, te verlengen. Al met al kost dat handenvol geld. Om orde in deze chaotische benadering te bewerkstelligen en een adequate en verantwoordelijke afweging te maken en bestuurlijk te stroomlijnen is de verantwoordelijkheid van personen in bestuur en management onontbeerlijk.
  Alleen op die manier is kostenhantering en afweging te bewerkstelligen. Per saldo kan hierdoor het meest efficiënte stelsel gehandhaafd blijven; dat is óns werk. Daar mag een redelijke vergoeding tegenover staan. De voorstellen van de regering zijn onredelijk en daarom, nogmaal, kan ik me vinden in de juridische stappen van de NVZD.

 12. Allemaal makkelijk praten. Het is puur Sovjetbeleid en weer de zoveelste nivelleringsactie van met name de PvdA. Men staart zich blind op bruto. Maar als je naar netto-uurloon kijkt, wordt het plaatje opeens heel anders. Als ik het plaatje van iemand in mijn omgeving vergelijk met mijn eigen plaatje (bruto bij voltijdse aanstellinge rond de € 60.000,-) en dat van iemand met een bruto-inkomen van rond de € 180.000,-, wordt het beeld toch heel anders, dan verdient zo iemand gerekend naar het aantal effectieve werkuren al gauw niet meer dan € 4,- euro per gewerkt uur meer. Van 3 keer zoveel bruto jaarinkomen(300%) naar krap 1/5 (20%) meer netto-uurloon. Dat noem ik top nivellering. Los van het geld is mijn mening dat onderbuikgevoel in deze kwestie overheerst en men makkelijk over enorme inzet en verantwoordlijkheid van de meeste bestuurders heen stapt. Ja er zijn uitzonderingen, maar dat zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen.

 13. Allemaal makkelijk praten. Het is puur Sovjetbeleid en weer de zoveelste nivelleringsactie van met name de PvdA. Men staart zich blind op bruto. Maar als je naar netto-uurloon kijkt, wordt het plaatje opeens heel anders. Als ik het plaatje van iemand in mijn omgeving vergelijk met mijn eigen plaatje (bruto bij voltijdse aanstellinge rond de € 60.000,-) en dat van iemand met een bruto-inkomen van rond de € 180.000,-, wordt het beeld toch heel anders, dan verdient zo iemand gerekend naar het aantal effectieve werkuren al gauw niet meer dan € 4,- euro per gewerkt uur meer. Van 3 keer zoveel bruto jaarinkomen(300%) naar krap 1/5 (20%) meer netto-uurloon. Dat noem ik top nivellering. Los van het geld is mijn mening dat onderbuikgevoel in deze kwestie overheerst en men makkelijk over enorme inzet en verantwoordlijkheid van de meeste bestuurders heen stapt. Ja er zijn uitzonderingen, maar dat zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen.

 14. Voor dat alles is er trouwens een nederlands woord: zakkenvullen. Een beetje bestuurder in de zorg had zelf al lang 30% verlaging voorgesteld. Maar misschien gaat het wel om een heel andere principe: Je moet-net als iedereen die werkzaam is in de zorg- redelijk idealistisch zijn ingesteld. Zo veel verantwoording, voor zo’n laag salaris, dat is immers ook niet markt-conform. Mensen, de zorg iss geen markt! En ik denk dat er meer dan genoeg capabele bestuurders rondlopen die veel beter werk leveren voor 30% minder!

 15. Mevrouw van Til, respect dat u hier in het hol van de leeuw reageert. Maar de inhoud van uw reactie illustreert feilloos de gedachten achter de negatieve reacties. Nergens komt het in u op dat u er misschien moet zijn voor uw patienten en het verplegend personeel ipv lunchen en dineren om ongevraagde adviezen te geven. O en dan nog iets; wat zijn de zegeningen van u en uw collega’s? De zorgkosten stijgen tot ongekende hoogten zonder dat de kwaliteit stijgt.

 16. De reactie van van Til laat precies zien dat de zorg beter af is zonder dit soort kromspraak bezigende lieden. “initieren personeelsherstructurering en efficiencyslagen”, man leer eens dat “top”mensen de kunst verstaan zich in goed Nederlands uit te drukken.
  Het bestuur in de zorg bestaat voor een groot deel uit types die het in het echte zakenleven niet kunnen bolwerken, maar men rekent zich maar wat graag wel dezelfde tarieven en status toe.
  Bewijs de zorg een echte vorm van efficiency en verdwijn.

 17. Dit soort graaiers zouden we besmeurd met pek en veren op een kar door de straten moeten trekken. Dankzij zakkenvullers van Ruud Lapré is de zorg onbetaalbaar geworden in dit land. En dan het gore lef hebben om met zo’n verklaring te komen…

 18. @ van Dale, wees niet bang. Ik lees nergens dat u wordt bedreigd. Niemand hier pleit voor geweld. Het is spijtig dat u zich zo voelt. Wees van mij niet bang, ik ben overtuigd pacifist. Evengoed, ik gun u niet zo’n rotgevoel,maar in een discussie vallen soms minder leuke woorden. Ik vind ook dat u begrip moet hebben voor deze emoties, velen zijn door de crisis en alle bezuinigingen die hen wel raken getroffen en vragen zich af hoe zij nog een beetje leuk kunnen leven net als mensen met werk en zonder chronische ziekte of handicap

 19. Ik ben het helemaal met van Til eens. Ik voel me ernstig bedreigd door al deze negatieve reacties. Het wordt tijd dat ik een opslag krijg voor 24×7 beveiliing, voor pantsering van mijn auto. Ik durf nauwelijks nog een lunchroom naar binnen te gaan. Om een lekker broodje te eten met m’n nieuwe vriendin. Misschien moet ik op kick box les.

 20. Werk in de gehandicaptenzorg; Een paar goede boekhouders, en het clienten/beleid kan heel goed gemaakt worden door de instellingsdoktoren, ten aanzien van het aanbieden van verantwoorde zorg. We Gooien alle managers regio/ directeuren en raad van bestuur eruit. Oh wat zou de zorg er van opknappen, en wat houden we dan geld over om de cliënten welzijn te geven, en krijgen de begeleiders/ verzorgers heel veel rust, wat ze aan kwaliteitstijd ook kunnen gaan inzetten weg met de zakkenvullers in de zorg, die het niet kunen maken in het Bedrijfsleven, en directeurtje willen spelen in de zorg. Ze vullen het liefst de tijd met een stelletje jaknikkers in hun omgeving, kritiek dulden ze absoluut niet, zij zijn de zonnekoning op de werkvloer, ter eer en glorie van zichzelf. En hebben ze er een zooitje van gemaakt, gaan ze met van tevoren een riante ontslagvergoeding afgesproken en verdwijnen met de noorderzon. De instelling met de puinhopen voor het zorgpersoneel en de cliënten achterlatend.

 21. @ Van till 80 uur werk?? In Bangladesh werken kindjes 7*24 voor 0,59 euro per dag. Dit even ter relativering. Oh ja personeelherstructurering, dat is een mooi woord voor ontslag. Het feit dat u dat met zo’n mooi woord verdoezeld zegt me genoeg.u kegelt met een glimlach de bijstand in.

 22. Té pathétisch deze negatieve reacties. We maken werkweken van 80 uur per week, zeker voor meer dan de helft aan meedenken over; geven ongevraagd en gevraagd onbetaalde adviezen, maken hoge reperesenatiekosten, voeren vele lunchgesprekken, initiëren plannen om door personeelherstructurering en efficiëncyslagen de kosten aanzienlijk te verlagen. In de profit-sector zouden we aanzienlijk meer verdienen, maar doen dat niet omdat passue hebben voor de publieke sector.

 23. Ik stel voor dat we het Rode Kruis vragen om samen met andere hulporganisaties een plan op te stellen om de stakkers ‘ van till, manager zorg’ en Ruud lapre door de winter te helpen. Misschien kunnen vragen of 3fm serious request hier hun thema van kan maken (cynisme) . Te triest dit…

 24. Sta helemaal echter H. Lapré.
  De niveillering die voorgetseld wordt kost mij minstens een ton.
  Zonder leiderschap in de bestuursoverleggen gaat het helemaal fout en daar mag best een bedragje tegenover staan. Denk aan de uitdtraling naar de werknmemers als ik niet meer mag versdienen dan 4 x modaal. Té erg voor woorden.

 25. Ruud lapre,
  Hoe durft u moord en brand te schreeuwen over mogelijk 30% inkomensverlies. Chronisch zieken en gehandicapten met een klein salaris leveren mogelijk 60% van een veel kleiner bedrag in. Zij kunnen mogelijk niet meer naar theater, de bioscoop, op bezoek bij vrienden, een cursus volgen en zo kan ik nog wel even doorgaan. U heeft recht op een eigen mening en recht om te strijden voor uw doelgroep. Uw gebrek aan inlevingsvermogen met allen die hun baan verliezen om de salarissen van uw doelgroep te betalen wijst op een mogelijk psychopathisch ziektebeeld.

 26. Ik heb het idee dat het zo overal gaat bij instellingen met dit soort besturen. Ik heb ooit bij Sanquin bloed gegeven. Lees ik vandaag dat het zo een zak aan het ziekenhuis verkocht wordt voor 210 euro per zak………. en dan vraagt iedereen waar dat geld heen gaat, nou naar de 3 bestuursleden die gesamelijk bijna 750.000 euro verdienen. Me buurman heeft hier eerder een brief over geschreven naar Sanquin, hij kreeg er één terug. Dat hij niet hoefde te komen als hij dat zo erg vond. Ik begin steeds meer een hekel te krijgen aan dit soort figuren en ik ben blij dat onze nieuwe regering er wat aan doet.

 27. Eindelijk! Al die opgeblazen zelfingenomen zorgbestuurders mogen hun inkomen naar normale proporties terugbrengen. Misschien beseffen ze dan ook weer dat ze gewoon een dienende functie hebben. Zorgorganisaties goed draaiend houden is een groepsprestatie met zeer beperkte besturingsmogelijkheden. Bestuurders doen vaak net of zij het wiel hebben uitgevonden maar lopen vooral heel hard achter elkaar aan. Als je veel van de huidige bestuurders ziet acteren, lijkt het vaak of zij de keizer met de nieuwe kleren zijn.
  Ik schaam mij de afgelopen jaren vaak kapot voor besturen van de verschillende zorgorganisaties waar ik voor gewerkt heb.

 28. De meeste bestuurders werken niet zo hard als de thuiszorgmedewerker, verpleegkundige of arts. Bestuurders zijn nodig, maar het kan een stuk minder. Daarnaast vind ik het vreemd dat bureauwerk wat lichamelijk goed te doen is, veel hoger wordt betaald dan het echte werk. Zorgwerkers maken mensen beter, bieden een helpende hand en hebben veelal een grote verantwoordelijkheid. En medische fout kan immers dodelijk zijn. Bestuurders zorgen over het algemeen alleen maar voor zinloos papierwerk en extreem hoge kosten. De bestuurders willen immers wel 6 keer per jaar op vakantie. Kortom, bestuurders: inleveren of wegwezen!

 29. hoe zo private sector, die bestuurders worden betaald van overheidsgeld dus vallen helemaal niet in de private sector, dus hup omlaag die salarissen en het geld weer terug naar handen en voeten op de werkvloer, is die Ruud nou helemaal van de pot gevallen!!

 30. ‘Nu de politiek ervoor kiest de zorg volledig in de publieke sfeer te laten vallen, wordt de positie van raden van toezicht tegenover bestuurders uitgehold. Ze hebben immers bijna niets meer te zeggen over het inkomen. Dit beleid gaat voor veel onduidelijkheid en onrust zorgen.’
  Erg vervelend dat de Raden van Toezicht nu geen ‘marktconforme ‘ salarissen kunnen toekennen! Dezelfde “toezichthouders” hebben jarenlang exorbitante salarisstijgingen, pensioenpremies en andere kadootjes aan de bestuurders gegund. Wat heb ik toch een medelijden met de “onduidelijkheid en onrust” die dit gaat veroorzaken bij de grootverdieners. Er zou een regel moeten komen dat het totale inkomen van bestuurders in de (-semi)publieke sector maximaal 10x het inkomen mag zijn van de laagst verdienenden in de organisatie. Stukken eerlijker!

 31. Er wordt al jaren bezuinigd op medewerkers aan het bed. Iets waar de client de dupe van is.
  En aangezien wij allemaal meebetalen aan de dure zorg, is het juist logisch dat de overheid dit gaat reguleren.
  De hoge salarissen van bestuurders in de zorg zijn wat mij betref niet uit te leggen aan de maatschappij. En volgens mij kunnen ze best iets missen. Dat is beter dan dat de client nog minder zorg krijgt.

 32. ja al die mensen hier uit de zorg die dit zo mooi vinden, zien hem waarschijnlijk niet helemaal aankomen dat als de directeur 30% omlaag moet , zij uiteindelijk op den duur zelf ook omlaag zullen gaan. de zorg wordt alleen maar onaantrekkelijk voor jonge mensen omdat het salarisverschil met de beroepen buiten de “overheid” zo groot wordt met deze communistische wet.

 33. Wat een negatieve reacties allemaal, we moeten niet vergeten dat deze bestuurders natuurlijk exorbitante hoge maandelijkse kosten hebben. Op een andere wijze leven dan de gemiddelde burger, hun activiteiten en hobby’s uitleven in andere gelegenheden dan de gemiddelde Nederlander. Als je dan bijvoorbeeld je lidmaatschap van de vliegclub zou moeten opzeggen is natuurlijk erg zwaar. Maar zouden wij niet ook protesteren als ze aan ons schamelijke vergoeding komen alleen hebben wij niet de financiele mogelijkheid om te
  procederen.

 34. wellicht kunnen we ook een “week voor de bestuurder” instellen en dan gaan vrijwilligers collecteren om het bestuurssalaris wat aan te vullen. Collectebussen bij de balie van zorginstellingen? extra eigen bijdrage van bewoners om het bestuur de winter door te helpen? “Adopteer een bestuurder” en bezorg hem/haar een prettige kerstmis.
  Als Ruud lapre mij zijn bankrekeningnummer geeft, krijg hij van mij 25 euro van mijn vrijwilligersvergoeding.

 35. Bestuurders zijn ook medewerkers. Of alle medewerkers onder de NVZD regeling, of alle medewerkers onder de CAO. Het is in principe heel goed mogelijk om bestuurders onder de CAO te laten vallen. Deze hoeft daarvoor maar een klein beetje aangepast te worden. Een efficiënte en effectieve aanpassing die snel veel geld en goodwill oplevert.

 36. 1 als de professionel hoger opgeleid is en meer verantwoordelijkheid draagt ( denk aan de dokter, )dan is dat in een kleine organisatie niet zo vreemd dat die professional meer verdient. ( per uur valt dat dan tegen: die professional heeft vaak niet zo’n luxe secretariaat,geen auto van de zaak, geen tankpas, geen luxe secundaire arbeidsvoorwaarden,moet ‘snachts zijn bed uit en een leven lang naast het werk en diensten blijven studeren om het vak bij te houden).die dokter hoor je niet klagen, daar is geen tijd voor en hij ziet dat bestuur en dokter nog steeds het beter hebben als de verpleging.
  2 de riante salarissen en sec. arbeidsvoorwaarden zijn niet toegekend op basis van prestatie en verantwoordelijkheid maar op basis van wat de bestuurders zelf of hun bevriende collegae hen toedichten( die dan zelf daardoor ook weer een hoger salaris krijgen). kortom: beland met beide voeten op de grond, accepteer een salaris dat in verhouding tot alle andere werkenden mensen staat die grote verantwoordelijkheden dragen en bouw in stappen af naar een normaal inkomen, zodat er niet gekort hoeft te worden op verpleging ,degenen die poetsen enkoken, de behandelaars,want uiteindelijk zijn de patiënten de dupe. (denk even aan de zonnehuizen!_

 37. Gemiddeld genomen verdienen bestuurders in de zorg zeker wel €150.000 per jaar met vele uitschieters naar boven en een aantal naar beneden. Dat betekent dat het salaris elk jaar wat minder wordt en na een aantal jaren kan verlaagd worden met wel 30%. Dat zou over een aantale jaren een gemiddeld salaris van €105.000,- zijn. Wat een ramp.

 38. “Ee valt met ons te praten over versobering” geeft de arrogantie van het NVZD aan. Er moet overal fors bezuinigd worden en dat is de afgelopen jaren vooral op de werkvloer gebeurd. Als ze zelf pro-actief waren geweest had dit nu niet zo “ingrijpend” van bovenaf hoeven te gebeuren.
  Terecht dat men nu wel ingrijpt; had eerder gemogen, het gaat namelijk om ons “aller” geld.

 39. Handen aan het bed is toch al jaren de lippendienst? Vraag het eens aan mensen die in de zorg werken, wat daarvan terecht komt. De managementlaag kleiner en enkel nog bevolken met mensen die echt om zorg geven. Weg met de jammerende grootverdieners in de zorg, die in hun heel eigen realiteit leven, los van de dagelijkse werkelijkheid op de werkvloer.

 40. Ik vind het helmaal goed dat de bestuurders worden aangepakt en hoor met walging het gepiep aan dat ze mogelijk in de buurt van de hoogste CAO schaal gaan komen. Die lui begrijpen niet dat er geen draagvlak is voor een buitensporige beloning ten koste van de zorg die geboden moet worden.

 41. Ergste nachtmerrie?? Volgens mij weet u, meneer Lapré, niet wat een nachtmerrie is. Een nachtmerrie is als je niet zeker van je baan bent in deze crisistijden, als je aan het eind van de maand niet weet of je de eindjes aan elkaar kunt knopen, als er in een verzorgingshuis steeds minder tijd is om menslievend een praatje te maken met ouderen/dementerenden die dat écht nodig hebben. Nee, meneer Lapré, uw nachtmerrie is mijn droom! Eindelijk wordt er iets aan die exorbitante salarissen in de zorg gedaan. Dat had al veel eerder moeten gebeuren!!

 42. Ik geloof dat een groot deel van de financiele problemen opgelost kan worden als de topsalarissen goed betaalde salarissen worden. Zoals een voorganger al zei, gewoon de topsalarissen incl. specialisten op de loonlijst en volgens CAO indeling uitbetalen. Ogelooflijk dat nog geen enkel kabinet dit heeft aangepakt.

 43. Ik geloof dat een groot deel van de financiele problemen opgelost kan worden als de topsalarissen goed betaalde salarissen worden. Zoals een voorganger al zei, gewoon de topsalarissen incl. specialisten op de loonlijst en volgens CAO indeling uitbetalen. Ogelooflijk dat nog geen enkel kabinet dit heeft aangepakt.

 44. zielig hoor, die geschokte voorzitter met al zijn nachtmerries. Ik doe het voor de helft en waarschijnlijk beter. Risicoloos werken, salarisgarantie tot je dood, keurig ieder eind van de maand gestort, nu al kun je uitrekenen hoeveel je over 10 jaar verdient en dan maar zeuren om marktconforme salarissen. Op water en brood.

 45. Het zou aandacht verdienen als mensen in de zorg zich zorgzaam zouden inzetten voor anderen. Het (vele) geld gebruiken voor juridische proceduren lijkt mij meer weggelegd voor degene in onze maatschappij die de regels van die maatschappij aan hun laars lappen. Hier geldt toont uw betrokkenheid en accepteer het feit dat zorg niet borg staat voor oneindig geld verdienen.

 46. Ruud, de groep die je vertegenwoordigt verdient niet zomaar te veel, zij verdienen idioot veel te veel! En wie heeft ooit goed gekeurd dat een bestuurder niet in het “CAO-gebouw” hoeft? Kunnen we die alsnog opsporen en opsluiten? Iedereen gewoon inschalen in de CAO, punt uit! En een raad van “toezicht” bestaat alleen op papier.

 47. Goed besluit! In de zorginstellingen waar mijn ouders hebben gewoond (zijn nu overleden)kwam men handen tekort om mensen bij de toiletgang te helpen. Medewerkers overladen met taken vanwege bezuinigingen. Nu kan er weer geld naar de mensen die op de werkvloer staan; daar waar het het hardste nodig is.

 48. Bestuurders hebben jaren de tijd gehad om zelf hun salarissen aan te passen. Elke keer kozen ze voor een zeer kleie aanpassing en dan ook altijd voor nieuwe gevallen. Als je al jaren laat zien dat je dus niet zelf in staat bent om verantwoordelijkheid te nemen dan moet je niet vreemd opkijken dat er nu wordt ingegrepen.

 49. Heb al jaren nachtmerries van minder zorg en kwaliteit voor mijn zoon. Zie groepsleiding steeds minder uren krijgen en dus ook minder salaris en die lopen zich ‘ren je rot’ De bestuurders leven echt wat hun inkomen betreft in een andere werkelijkheid. Goed dat de regering dit aanpakt, Hadden ze jaren eerder moeten doen.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.