Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Opbrengsten gehandicaptenzorg dalen

Hoewel de gehandicaptenzorg in Nederland het financieel relatief goed blijft doen, vertoont de sector voor het eerst tekenen van krimp. In 2015 zijn de bedrijfsopbrengsten van de sector gedaald met 104 miljoen euro ten opzichte van 2014.
wheelchairfotolia400.jpg
Foto: Fotolia

De krimp in de gehandicaptenzorg (GHZ) wordt voornamelijk veroorzaakt door de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). Dat stellen analisten van Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg en Verstegen accountants en adviseurs. De krimp leidt tot een vermindering van het aantal intramurale cliënten en een afname van het wettelijk toegekende budget. Omdat de sector met het verlagen van personeelskosten en het reduceren van investeringen sterk heeft ingezet op kostenbeheersing, is het totale netto resultaat nog positief en zelfs iets beter (+ 2,4 procent) dan in 2014 (+ 2,2 procent). Deze resultaten zijn gebaseerd op de jaarcijfers over 2015 van 163 organisaties, die samen ruim 92 procent van de organisaties in de Nederlandse gehandicaptenzorg vormen. Bekijk het de complete jaaranalyse.

Terugdringen van kosten
Met een stijging van het netto resultaat van 180 miljoen euro in 2014 naar 188 miljoen euro in 2015 doet de gehandicaptenzorg het financieel nog steeds goed ten opzichte van andere sectoren in de zorg. Deze stijging komt echter alleen tot stand, doordat de sector zelf actief is doorgegaan met het terugdringen van kosten. De bedrijfsopbrengsten dalen het afgelopen jaar met 104 miljoen euro. Dit heeft vooral te maken met de ingrijpende effecten die de invoering van de Wlz, de opvolger van de AWBZ, ook in de gehandicaptenzorg teweeg heeft gebracht. Het aantal cliënten dat intensieve zorg op locatie (intramuraal) ontvangt is met 5,9 procent gedaald, terwijl het aantal extramurale cliënten toeneemt. Zo is het aantal cliënten dat zorg krijgt op basis van het volledig pakket thuis (VPT) in 2015 met 17,1 procent gestegen. Deze verschuiving heeft grote gevolgen voor het budget van de onderzochte organisaties. Volgens Frank Kaptein, directeur/bestuurder van Intrakoop, is het daarom belangrijk om de ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg goed te blijven monitoren: ‘Ook de gehandicaptenzorg krijgt nu te maken met krimp. Omdat ze goed hebben geanticipeerd op de lagere opbrengsten en de kosten navenant hebben laten dalen, is hun financiële positie niet verslechterd. Maar vanwege de verdergaande extramuralisering van de zorg blijft dit een uitdaging voor de toekomst.’

Druk op liquiditeit
Uit de jaarverslagenanalyse blijkt dat de liquiditeit van de gehandicaptenzorgsector met een ratio van 1,2 gelijk is gebleven ten opzichte van 2014 en dus nog boven de traditionele norm van 1,0 ligt. Wel ziet Intrakoop dat de druk op de liquiditeit binnen de sector toeneemt. Sinds 2015 wordt alleen de door de Wlz bekostigde zorg bevoorschot. De zorg bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de WMO wordt op declaratiebasis vergoed. Dat leidt ertoe dat er aanzienlijk beslag gelegd wordt op de liquide middelen van organisaties in de gehandicaptenzorg. Met name organisaties met veel activiteiten op het gebied van jeugdzorg hebben hierdoor te maken met knelpunten in de liquiditeit.

Daling medewerkers in loondienst
De bedrijfslasten zijn vorig jaar met 1,4 procent gedaald. Dit was onder meer het gevolg van minder intramurale cliënten en een afname van het aantal fte werkzaam in de gehandicaptenzorg met – 2,1 procent. Personeelskosten vormen bijna driekwart van de totale kosten van de sector. Binnen deze personeelskosten valt – naast een daling van de salariskosten met 1,1 procent – met name de stijging van de uitgaven aan personeel dat niet in loondienst is op (+ 10,5 procent). Door gebruik te maken van externe inhuur vangt de gehandicaptenzorgsector gedeeltelijk de daling van het aantal medewerkers in loondienst op. Uit de jaarverslagenanalyse van de gehandicaptenzorg blijkt verder dat de patiënt- en bewonersgebonden kosten in 2015 zijn gestegen met 1,5 procent. Dit zijn onder meer de uitgaven aan therapieën, geneesmiddelen en hulpmiddelen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat organisaties niet bezuinigen op goede zorg voor hun cliënten, ondanks een gemiddelde omzetdaling van -1,3 procent.

Inkoop
De onderzochte organisaties geven in 2015 samen 2,7 miljard euro uit aan inkoop, waarvan 2,3 miljard euro aan exploitatiekosten en 462 miljoen euro aan investeringen. Dit is een daling van 1,7 procent ten opzichte van 2014. Het zijn vooral de investeringen die in 2015 flink teruglopen, met gemiddeld -12,7 procent (in 2014 -12 procent). Er is minder geïnvesteerd in bestaande gebouwen en terreinen (-33,6 procent), terwijl dat met 196 miljoen euro de belangrijkste investeringscategorie is. Dit komt onder andere doordat meerdere organisaties vastgoed hebben afgestoten. Tegelijkertijd nemen de investeringen in materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetaling toe met 35,6 procent, omdat diverse organisaties hun vastgoed gedeeltelijk vervangen door nieuwbouw.

Dossier gehandicaptenzorg
In het dossier gehandicaptenzorg staat al het nieuws uit de gehandicaptenzorg, van cao’s tot updates over zorginstellingen.Lees hier over bezuinigingen op de langdurige zorg, bestuurswisselingen binnen gehandicaptenzorginstellingen en al het andere nieuws dat gerelateerd is aan de sector.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.