Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

‘Zorgverzekeraars hebben meer inzicht gekregen in wachtlijstproblematiek ggz’

Avatar
Hester Hinloopen
Zorgverzekeraars hebben meer inzicht gekregen in de wachtlijstproblematiek in de ggz dan voorgaande jaren. Dat komt door kwalitatief betere data, meer geprofessionaliseerde interne processen en aangepaste eisen. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van de recente publicatie 'Controles zorgverzekeraars naar aanpak wachttijden. Samenvattend rapport 2019'.
RAPPORT

In de publicatie zijn de

Premium

Wilt u dit rapport lezen?

Onze rapportendatabank is alleen beschikbaar voor Zorgvisie compleet-abonnees. Met een Zorgvisie compact (online) of een proefabonnement is de databank niet beschikbaar. Bij uw compleet abonnement krijgt u:


  • Toegang tot alle artikelen
  • Elke maand een Zorgvisie of Zorgvisie tech magazine
  • Toegang tot de 100+ rapporten uit de rapportendatabank

Al abonnee? Log dan in

Rapport informatie

Rapport naam:
Controles zorgverzekeraars naar aanpak wachttijden. Samenvattend rapport 2019.
Sector:
Zorgverzekeraars
Soort:
Onderzoek / Wetenschap
Afkomst:
Nederlandse Zorgautoriteit
Auteur:
Nederlandse Zorgautoriteit
Aantal pagina’s :
29
Verschijningsdatum:
19 december 2019
Samenvatting:

In het rapport staan de uitkomsten van de tweede controlereeks die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft gedaan naar de inspanningen van zorgverzekeraars om de wachttijden te verminderen.

Wachttijden is een complex probleem waar meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen, zoals de vraag naar zorg, personeelstekorten en patiëntenstops. Er is niet één oplossing voor alle verschillende (oorzaken van) wachttijden. Er is ook niet één partij die hier alleen aan zet is. Dit rapport richt zich specifiek op de inspanningen van zorgverzekeraars om de wachttijden te verkorten. Zorgverzekeraars zijn in het kader van hun zorgplicht verantwoordelijk voor tijdige zorg voor hun verzekerden.

Uitkomsten controlebezoeken 2018

In 2018 heeft NZa voor het eerst controlebezoeken afgelegd om de inspanningen van zorgverzekeraars om wachttijden te verminderen in drie sectoren in kaart te brengen. Toen constateerde men dat de aanpak van wachttijden nog niet bij alle onderzochte zorgverzekeraars was verankerd in de werkprocessen. Het ontbrak in de drie sectoren bij een aantal zorgverzekeraars aan een structureel inzicht in de ontwikkeling van de wachttijden en in de resultaten van de verschillende ondernomen activiteiten. Zorgverzekeraars hadden nauwelijks inzicht in de opbrengsten van hun activiteiten en daarmee ontbrak een belangrijke randvoorwaarde om te kunnen bijsturen wanneer activiteiten niet voldoende bijdragen aan het verkorten van wachttijden.

Naar aanleiding van hun bevindingen heeft NZa de zorgverzekeraars opgeroepen om verbeteringen te realiseren op in ieder geval drie onderwerpen:

  • Scherper zicht op de aard, omvang en de ontwikkeling van wachttijden;
  • Actieve inzet om wachttijden te beperken daar waar de knelpunten het grootst zijn;
  • Evaluatie van de effectiviteit van de wachtlijstbemiddeling en de gemaakte afspraken met zorgaanbieders.

Uitkomsten controlebezoeken 2019

Dit jaar heeft de Zorgautoriteit opnieuw controlebezoeken afgelegd waarin ze hebben getoetst in hoeverre de aandachtspunten zijn gerealiseerd. Ze zien een positieve ontwikkeling in de inspanningen die zorgverzekeraars doen om de wachttijden te beperken.

Zorgverzekeraars hebben beter inzicht in de aard, omvang en ontwikkeling van wachttijden gekregen. We zien in alle drie de sectoren een positieve ontwikkeling. De toegankelijkheid en kwaliteit van data van zorgaanbieders is verbeterd. Via data in Vektis krijgen zorgverzekeraars nu beter inzicht in de problematiek. Ook monitoren zorgverzekeraars de ontwikkeling van de wachttijden nu via interne rapportages.

Zorgverzekeraars zetten zich actief in om wachtlijsten te beperken daar waar de knelpunten het grootst zijn. Het aantal zorgverzekeraars dat concrete afspraken maakt met aanbieders (of gaat maken in de contracten voor 2020) om te zorgen dat de verzekerde binnen de Treeknorm de benodigde zorg ontvangt is toegenomen. Ook zien ze bij een aantal zorgverzekeraars dat de afspraken verder worden geconcretiseerd.

Onvoldoende evaluatie

Op één van de gewenste verbeterpunten is in onvoldoende mate sprake van een verbetering. Evenals tijdens de controlebezoeken in 2018 stelt de NZa opnieuw vast dat een aantal zorgverzekeraars de effectiviteit van wachtlijstbemiddeling en de gemaakte afspraken met zorgaanbieders (met name bij msz) nog onvoldoende evalueren. Dit is van belang om het effect hiervan te meten en indien nodig bij te sturen. Positief is dat het merendeel van de zorgverzekeraars aangeeft concrete plannen te hebben om de effectiviteit van bemiddeling en de gemaakte afspraken te gaan evalueren. NZa zal de voortgang monitoren. Een klein aantal zorgverzekeraars heeft nog geen concrete verbeterplannen. Met hen gaat de autoriteit in gesprek over hoe deze punten opgepakt kunnen worden.

Bijcontractering

Specifiek voor de wijkverpleging is bijcontractering een belangrijk aandachtspunt. De belangrijkste oorzaak van patiëntenstops is de onzekerheid rondom bijcontractering op het moment dat een aanbieder zijn omzetplafond bereikt. Aanbieders geven aan dat zorgverzekeraars de voorwaarden om extra zorg in te kopen niet goed communiceren en dat het lang duurt voor zorgverzekeraars daarover beslissen.

Vervolg

Er is een positieve beweging gaande, die moeten partijen met elkaar zien vast te houden. Dit rapport is een samenvatting van de tweede ronde controlebezoeken. NZa stelt vast dat de aandachtspunten uit de eerste controle deels zijn aangepakt door de zorgverzekeraars. Ze zijn derhalve positief over de ontwikkeling die de zorgverzekeraars hebben doorgemaakt en zien tegelijkertijd ook nog een aantal concrete verbeterpunten.

Stappen zetten

Alle zorgverzekeraars moeten nog stappen zetten, de ene verzekeraar meer dan de andere. De meeste zorgverzekeraars geven aan dat ze hier ook al mee aan de slag zijn of dit op korte termijn gaan doen. Met CZ, Eno en DSW gaat NZa de komende tijd in gesprek over verdere verbeteringen. De andere zorgverzekeraars moeten op een beperkt aantal punten nog verbetering doorvoeren. Menzis en Zorg en Zekerheid steken er met hun aanpak in positieve zin bovenuit.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.