Home Zoek

Rapporten

Geef een zoekterm op ( 149 resultaten )

Verfijn zoekresultaten
brandbrief jeugdzorg

Aanbieders zeer negatief over inkoopproces jeugdhulp

Bijna 40 procent van de zorgaanbieders is zeer ontevreden over de inkoop van zorg in het sociaal domein. Dat blijkt uit het onderzoek 'Inkoop zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking' van bureau Andersson Elffers Felix in opdracht van de VGN.
rolstoel

‘Te weinig aandacht voor financiële positie cliënten’

Patiëntenfederatie Nederland Twee keer per jaar krijgen mensen via Mijnkwaliteitvanleven.nl een persoonlijke vragenlijst voorgelegd over hun persoonlijke situatie, mogelijkheden en beperkingen. Dit is een landelijk initiatief van Patiëntenfederatie Nederland, in samenwerking met MantelzorgNL, Per Saldo, Zorgbelang, KBO-PCOB, NOOM en Ieder(in). Het programma moet meer inzicht geven in het leven van mensen met een chronische aandoening […]

Informatievoorziening nazorg (ex-)kankerpatiënten schiet te kort

Mensen die leven met of na kanker, kampen nog lang na de behandeling met klachten. Dit kan alarmerende gevolgen hebben voor zowel het functioneren van de individu, als voor het functioneren van de maatschappij. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de UvT, het IKNL, en NFK.

Zorginstituut Nederland: verwachte stijging geneesmiddelen tot bijna 5,1 miljard in 2022

Het Zorginstituut Nederland verwacht over de periode 2018-2022 een gemiddelde jaarlijkse groei van de uitgaven aan hulpmiddelenzorg met 0,9 procent. Daarnaast raamt het instituut dat de kosten voor farmaceutische zorg in diezelfde periode jaarlijks zullen stijgen met 2,3 procent. Dat blijkt uit de nieuwste GIPeilingen van het Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP).

Veiligheid bij ernstige psychische problemen in het geding

Het zorg- en hulpverleningsstelsel is er niet op toegerust om de veiligheid van mensen met een ernstige psychische aandoening en hun omgeving te borgen. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in het rapport Zorg voor veiligheid.
ouderenzorg

SCP: Meer geld en personeel nodig ouderenzorg thuis

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) waarschuwt voor toenemend tekort aan deskundig personeel in de zorg voor ouderen thuis. Het SCP pleit voor meer geld en creatieve oplossingsrichtingen in de zorg aan thuiswonende ouderen. Dat blijkt uit het SCP-onderzoek Zorgen voor thuiswonende ouderen.

Een op de zes paramedici verwacht praktijk te moeten sluiten

De NZa blikt met de Monitor Paramedische zorg terug op een aantal roerige jaren. Zorgaanbieders zijn niet te spreken over de tarieven waar zorgverzekeraars mee werken. 15 procent van de paramedici verwacht om die reden binnen vijf jaar de praktijk te moeten sluiten. De verzekeraars op hun beurt vinden dat de kwaliteit niet te beoordelen is vanwege gebrekkige transparantie.
zorgvastgoed

Integratie zorg en behandeling in Wlz heeft grote gevolgen

Moet er nou wel of niet een integraal pakket aan zorg en behandeling voor alle cliënten in de Wet langdurige zorg (Wlz) komen? Het Zorginstituut en brancheorganisaties zijn voorstander, omdat daarmee een einde wordt gemaakt aan het onderscheid tussen verblijf met behandeling en verblijf zonder behandeling. Onderzoeksbureau Significant waarschuwt dat dit grote gevolgen zou hebben voor de uitvoeringspraktijk.
Leefstijlgeneeskunde

Belemmeringen bij leefstijlinterventie voor psychiatrische patiënten

Jeroen Deenik promoveert aan de Universiteit Maastricht op een onderzoek naar beweging en leefstijl bij mensen met een ernstig psychiatrisch aandoening. Organisatorische en persoonlijke factoren vormen belemmeringen voor de implementatie van de leefstijlinterventie, zo blijkt uit zijn onderzoek.

Vier jaar pionierswerk voor jongeren met chronische aandoening: de lessen

Een op de vier kinderen en jongeren heeft een chronische aandoening. Onder de noemer Zorg én Perspectief zijn de afgelopen jaren ruim vijftig projecten uitgevoerd om deze jongeren zo volwaardig mogelijk te laten participeren. Nivel evalueerde ze allemaal. Dat levert interessante inzichten en lessen op voor zorgaanbieders. Die zijn des te waardevoller aangezien het programma in 2020 een doorstart maakt.

Verfijn de zoekresultaten