Home Zoek

Rapporten

Geef een zoekterm op ( 136 resultaten )

Verfijn zoekresultaten
Zorgkosten

Grondige screening maakt geriatrisch patiënt minder kwetsbaar

Het onderzoek van Van Seben bestaat uit drie delen. Het laatste deel heeft als doel meer inzicht te krijgen in het beloop van geriatrische syndromen van ziekenhuisopname tot in de eerste maanden na ontslag, en hoe geriatrische syndromen mogelijk herstel in de weg staan. Inzicht hierin is van groot belang voor het ontwikkelen van toekomstige […]
Willy Spaan, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, overhandigt het plan 'Onderzoek & Innovatie met en voor de gezonde regio' aan minister Bruins van Medische zorg

Umc’s ambiëren actievere rol in de regio

De universitair medische centra (umc’s) willen de verbindende schakel worden in het oplossen van gezondheidsvraagstukken dicht bij huis. ‘Vanwege onze kennis- en zorgfunctie hebben we als umc’s een unieke rol die we steeds meer ook regionaal inzetten,’ zegt Willy Spaan, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra.

Niet-professionals ingezet bij zorg kwetsbare jongeren

Op 25 maart is het rapport ‘De best passende zorg voor kwetsbare jongeren’ gepubliceerd. Het betreft een gezamenlijk plan van Jeugdzorg NL, GGZ NL, VOBC en VGN, OZJ, IGJ, het Nederlands Jeugd Instituut, beroepsorganisaties NIP, NVvP, NVO, BPSW, en VWS. Een van de actiepunten behelst de inzet van niet-professionals om zo professionele hulpverleners te ondersteunen.
oudere met tablet

Ouderen en e-health: simpelere inlogmethoden is prioriteit

Gaby Anne Wildenbos promoveerde op 22 maart op een onderzoek naar de aansluiting tussen e-health en 50-plussers. Verschillende barrières, gerelateerd aan cognitie, motivatie, perceptie en fysiek, bleken de reden dat e-health nog geen succes is onder ouderen.
Artsen in opleiding

Capaciteitsplan 2019: meer jonge artsen nodig

Om aan de zorgvraag te kunnen voldoen, is het nodig om iets meer medisch specialisten op te leiden dan het Capaciteitsplan meldde in 2016. Het Capaciteitsorgaan adviseert in het rapport ‘Capaciteitsplan 2020-2023 Deelrapport 1’ minister Bruins van VWS om dit jaar 1182 artsen op te leiden.
Focus wijkverpleging, NZa

NZa stelt invoeringsdatum bekostiging wijkverpleging uit

Het nieuwe bekostigingssysteem wijkverpleging laat nog even op zich wachten. Zo’n systeemwijziging is complex en vereist meer wetenschappelijk onderzoek. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van de NZa.

Overheid wil meer mensen met beperking in het ov

Het openbaar vervoer moet toegankelijker worden voor mensen met een beperking en het doelgroepenvervoer moet betrouwbaarder worden. De twee moeten ook beter op elkaar aansluiten.

Private investeerders stuwen fusies en overnames zorg

Het aantal fusies en overnames in de gezondheidszorg is in 2018 opnieuw meer dan het jaar ervoor. Dit komt mede door een gestegen inbreng van private equity, zo blijkt uit de jaarlijkse marktanalyse van Deloitte.
IGJ

IGJ gaat met Nivel-uitkomsten kleinschalige jeugdzorg aan de slag

Het toetsingskader van de IGJ sluit niet goed aan op kleinschalige jeugdzorg. Dat blijkt uit onderzoek van Nivel. De IGJ gaat aan de slag met de verbeterpunten.
Alliade

Alliade-debacle keerpunt in denken IGJ en NZa

De kerstboom aan bv’s die bij Alliade is gevonden, heeft ook invloed op de denkwijze van de inspectie en de NZa. 

Verfijn de zoekresultaten