Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties20

SCP: Verspilling en management zorg zijn doorn in het oog

Mark van Dorresteijn
Solidariteit bij het betalen van zorg is prima, maar als het uit de eigen portemonnee moet komen zijn mensen er toch minder happig op. De ondervraagden leveren extra kritiek op hoge bestuurderssalarissen en verspilling. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) naar solidariteit en betaalbaarheid van de zorg.
SCP: Verspilling en management zorg zijn doorn in het oog

Het principe van solidariteit wordt omarmd, zo concludeert het SCP. Maar het wordt lastiger als de consequentie daarvan is dat men meer zelf moet gaan betalen. ‘Dan kijkt men graag naar de iets rijkeren om voor die kosten op te draaien’, aldus onderzoeker Sjoerd Kooiker. De meer vermogende mensen kijken op hun beurt graag naar de besparingen die mogelijk zijn, zodat ze niet zelf meer hoeven te betalen. Sowieso hebben mensen het gevoel dat ze steeds meer zelf moeten betalen.

Grootverdieners in de zorg

‘Een veel gehoorde reactie is: pak eerst die verspilling in de zorg aan, want daar is nog veel geld te besparen.’ Wat veel mensen volgens hem irriteert is dat bestuurders in de publieke en semi-publieke sector, waar de zorg onder valt, veel kunnen verdienen, zelfs ruim boven de balkenendenorm. ‘Het is echt een steen des aanstoots dat de managers behoorlijk veel geld krijgen, terwijl de mensen die het fysieke werk doen – de zogenaamde handen aan het bed – een laag salaris hebben.’

Bereidheid tot meer betalen

Als mensen zeker weten dat het geld goed besteed wordt, zijn ze echt wel bereid meer te betalen voor de zorg, zo blijkt uit het SCP-onderzoek. ‘Maar de verspilling in de zorg en de hoge managementskosten zijn veel mensen een doorn in het oog.’ Daarom adviseert het SCP het ministerie om de verspilling aan te pakken. ‘Op die manier blijft er draagvlak voor de hogere zorgpremies’, zo verwacht Kooiker. Daarnaast zou er volgens het onderzoek ook meer inzicht moeten komen in de kosten.

Onderzoek

Onderzoekers van het SCP voerde groepsgesprekken in mei 2012 vier groepsgesprekken van twee uur gehouden met in totaal 31 mensen uit verschillende inkomensklassen en met een verschillend opleidingsniveau.

(ANP – Mark van Dorresteijn | Twitter | Foto: ANP )

Meer:

Meebetalen aan de zorg (PDF)

20 REACTIES

 1. @cees, je bedoelt dat het geld bij de burger uit de zakken wordt geklopt?
  Als je bij zorgverzekeraar aankaart, dat een eenmalige actie van 5-jaar geleden en na-controles alleen de portemonee van de burger aantast en alleen die van zorgverzekeraar en behandelaar vult, krijg je mooi geen antwoord.
  Dacht dat DBC juist ingesteld was om de burger te ontzien en dit meer bij de behandelaar te leggen?

 2. Lees alle reacties
 3. Is het wel te meten waaraan het geld wordt uitgegeven. Als het om de dbc’s gaat is het vaak gespreid over verschillende kalenderjaren. Op die manier komt er helemaal geen helder beeld.
  Aan de RvB en RvT kan men zich wel ergeren, want deze functies ontsnappen aan toezicht, iets wat goed is voor het voorkomen van fouten en blunders. Dat gebeurt, kijk naar het verleden. Ik herinner me een passage in de memoires van Generaal Montgomery: hij beschrijft dat de Min. van Oorlog Hore-Belisha in het parlement zegt dat ze een goed uitgerust leger naar Frankrijk sturen, up-to-date voor de oorlog terwijl er (aanvankelijk) geen enkele tank mee gaat en er mitrailleurs in zijn divisie geleend moeten worden van de Fransen en er in de jaren 1932-1938 niets aan het leger is verbeterd. We waren uiteindelijk uitgerust voor de oorlog van 1914-1918 emaar niet voor die van 1939-1945.

 4. Doe nu gewoon wat in de zorg moet gebeuren. Of de man of vrouw bij een bepaalde leeftijd nog actief en niet actief is en nog veel meer wordt bepaald door de CIZ (centraal indicatie zorgzwaartepakket) en zo zijn er instanties die dit en dit bepalen. Zorg nu eerst voor goed gevarieerd en geen koud eten, op tijd naar en van het toilet (geen half uur voordat iemand eraf gehaald wordt!!!), steeds, op tijd, en de goede medicijnen EN MET WATER, meer dan 1x douchen per week (zeker als het gloeiend heet is), noodzakelijke therapie of bewegingstherapie (niet alsmaar auweh… over beweging en niet eens therapie geven aan iemand die 14 uur per dag in een rolstoel zit), voldoende entertainment en EENS EEN KEER NAAR BUITEN. EN EENS EEN BETROKKEN EN LIEFDEVOL GESPREKJE OF ARM OM IEMAND HEEN. Weer zo’n afleidingmanouvre van een onderzoek. Daar is de zorg sterk in: veel onderzoeken, veel nietszeggende cursussen, geen efficiency — waardoor het alsmaar duurder wordt — en VOORAL NIET DOEN WAARMEE JE HET TROOSTELOZE EN TRIESTE LEVEN VAN EEN (GEHANDICAPT) OUDJE VERAANGENAAMT.

 5. Verspilling, het is maar van welke kant je het bekijkt. Wanneer ik denk, dat ik voor al die mensen die zich, omdat het zo gezond zou zijn verwonden in sporten, die ronduit gevaarlijk zijn, maar waarvoor wij als algemeenheid moeten opdraaien, dan vind ik dat verspilling.
  Wanneer ik aan de andere kant zie, dat steeds meer commissies met steeds minder vakmanschap zich een oordeel aanmatigen over een beroep, dat ze misschien uit de krant kennen en zich dit oordeel ook nog goed laten betalen, dan is dat verspilling.
  Wanneer in ziekenhuizen heel dure apparatuur 16 uur per dag stilstaat, omdat de heren artsen geen nachtelijke OP-s doorvoeren, dan is ook dat verspilling
  Wanneer mensen in verzorgingshuizen worden opgenomen en teveel verkeerde, onnodige zorg krijgen en teveel onnodige medicatie krijgen, omdat dat nu eenmaal in het systeem past, dan is dat verspilling.
  De lijst kan oneindig lang worden. We verschuilen ons allemaal achter een, door ons, gekozen regering, die natuurlijk de verantwoording voordat wat ze besluit en doet niet meer neemt. Immers, na de verkiezingen is voor de verkiezingen. En, niet te vergeten: na ons de zondvloed.
  Uiteindelijk zijn wij allemaal zelf verantwoordelijk voor onze verspillingen, omdat wij allemaal zelf toelaten, dat dat zo gebeurd.

 6. Er zijn simpele maatregelen om verspilling te voorkomen en niet te korten op de zorg. Ik ben zelf werkzaam binnen de zorg en zie met lede ogen de onnodige uitgaven en vooral de competentie van bestuurders. Letwel ik spreek over bestuurders en hun direct onderliggende laag. Ik heb het uitdrukkelijk niet over de managementlaag die de werkvloer rechtstreeks aanstuurt. Deze zijn veelal creatief en weten met weinig middelen een, binnen hun bereik, goede zorg te organiseren.
  Een bestuurder mag best goed verdienen als hij ook de bijbehorende kennis en verantwoordelijkheid neemt. M.a.w. bestuurders die steeds weer externen moeten inhuren om een rapport te maken over een bepaald thema, daarna weer een andere club om een aanvullend rapport hebben geen kennis en zijn niet competent binnen een organisatie. Het beste kunnen deze vertrekken en een tweede keuze aanzienlijk minder salaris voor hun aanwezigheid.
  Het leger aan externen die voor advies worden ingehuurd drastisch afbouwen. Als je die externen analyseert zie je een trend. Adviezen zijn standaard producten die in andere gelijksoortige organisaties ook zijn aangedragen en nog erger, ze zorgen ervoor dat weer andere externen ingehuurd moeten worden. Het is een cirkel waar je bijna niet van afkomt en handen vol onnodig geld kost.
  Neem de specialisten in loondienst en spreek een goed honorarium af. In het huidige systeem kunnen ze zelf hun eigen inkomen opkrikken. Ongewenste extra onderzoeken worden gepland met dito declaratie gedrag.
  Neem de eigen professionals serieus. Deze hebben veel kennis van de organisatie en
  kunnen een zinvolle bijdrage leveren. De bestuurderslaag moet met deze mensen willen overleggen en serieus nemen.
  De zorg is geen NASA. We vliegen niet tot aan de maan of mars. Pas daarop het ICT landschap aan. Door een angstcultuur moet het steeds maar weer beter en indekken tegen van alles en nog wat, met dito kosten.
  Ik zou zeggen regels die je eenvoudig in overheidsbeleid kunt omzetten en uitvoeren. Zo krijgen wij weer ruimte in de zorg.

 7. Ongenuanceerde uitspraken waar ik mij zeer aan stoor. Zet de complexiteit van het besturen van een instelling eens uiteen, voordat er kritieken worden rondgestrooid. Geef eerst de mensen eens een overview van hetgeen er nodig is om intern en extern te verantwoorden in de zorg, de enorme bureaucratie die van alles en nog wat eist. De driedubbele functies die het overhead team uitvoert om de kosten laag te houden. De 80 urige werkweken. Deze uitspraken zijn zo kort door de bocht.

 8. In aansluiting op de vorige reacties, geheel eens dat de nuances ontbreken. Maar goed, geeft ons allen iedere keer weer de gelegenheid te reageren en te vitten. Nou zal de gemiddelde lezer van ZV wel beter weten, maar te vaak wordt de relatie gelegd tussen het vraagstuk zorgkosten, gedrag van bepaalde bestuurders en de vraag of we wel of niet een extra financiële bijdrage willen leveren. Als leken daadwerkelijk zouden weten waaruit de kosten van de zorg bestaan, en op welke wijze wij daar met z’n allen (gebruiker, aanbieder, verzekeraar, toezichthouder, overheid) vorm aan geven, dan zou het commentaar zich zeker niet beperken tot het ‘gedrag’ van sommige bestuurders. Ik vind het overigens storend dat bestuurders en managers op een hoop gegooid worden. Totaal verschillende grootheden, professies en beloningscultuur.

 9. Met het verlagen salaris van de managers gaan we het niet winnen in de zorg naar mijn mening. Wel met goed onderzoek naar malafide praktijken met onroerend goed, b.v. constructies, louche taxibedrijven en allerlei proeftuintjes waar “kennissen” zeer veel geld aan verdienen maar verder niets opleveren. Het gebrek aan kennis / kunde bij het management en het gebrek aan vertrouwen in medewerkers, dat is waar de zorg heel veel last van heeft.
  Een goede onderzoek journalist kant hier een geweldige docu over maken. De bewijzen liggen voor het oprapen.

 10. ‘Daarom adviseert het SCP het ministerie om de verspilling aan te pakken’.. ‘om draagvlak te behouden..’. Een erg slecht adviesvan het SCP. Want dit is een onderzoek naar meningen en geen feiten!
  Gelukkig corrigeren ze zich door toch maar eens te onderzoeken (alweer een commissie erbij!) waar de zogenaamde verspilling en de kosten in de zorg nu echt zitten.
  Met dank aan de voorgaande reacties hoeft dat niet meer gedaan te worden. Uit allerlei bench mark onderzoek blijkt dat de overhead in de zorg al (erg) laag is. Dus als je nu beleid gaat voeren obv(mis)percepties ipv eerst eens echt te feiten te onderzoeken dan pakt je de echte problemen niet aan.

 11. Er is 13 tot 14% overhead in de zorg. Dat is alles wat niet client gebonden is, inclusief management. Maar ook schoonmaak, administratie, ict etc. etc. Daarmee is de zorg een van de laagst gemanagte en overhead ‘ verslindende’ sectoren. Echter de realiteit wil dat veel mensen hier niets van willen horen of weten, dan wel meewegen in hun oordeelsvorming. Het is grotendeels een imago kwestie. de misstanden, die in alle sectoren spelen, niet bagetaliseren natuurlijk.

 12. Managers in de zorg, het blijft een hekel punt. Er dient een zekere vorm van aansturing te zijn en ondersteuning, hier dienen de managers voor. De overhead in de zorg is nog te groot naar mijn mening. Maar de zorg is ook inefficiënt aan het worden. Handen aan bed, ondersteuners, managers en directies dienen steeds meer te registreren, zich in te dekken voor klachten en te rapporteren naar allerlei instanties. Als ik zie hoeveel tijd een gemiddelde zorgverlener tegenwoordig bezig is met registreren en niet met directe patiënten zorg maak ik mij hier grote zorgen over. op en werkdag wordt er vaak meer als 2.5 uur aan registratie besteed. Doe hier wat aan en de zorg kan het doen met minder managers en krijgt meer handjes aan bed.

 13. Kan er niet eens een goed onderzoek komen naar management? Ik heb zelf het idee dat er helemaal geen overschot is aan managers. Als je de overhead in zorgorganisaties vergelijkt met andere sectoren, dan doen we het met 10-30% minder. Ik word zo moe van de ongenuanceerde mening en zweem.
  Tuurlijk zijn er graaiers. En ja, dat moet worden tegengegaan. Maar ik denk juist dat er soms te weinig (competent) leiderschap is in de zorg en dat dat de oorzaak is van veel issues.
  Ook denk ik dat professionals te weinig ruimte hebben om coordinerend werk te doen en dat dit is weggemanaged. Dus daar kun je naar kijken, zoals Buurtzorg. Ze hebben misschien weinig management, maar het werk blijft en wordt grotendeels goed gefaciliteerd en anderzijds hebben daar professionals ruimte.
  Tijd voor een onafhankelijk onderzoek om de beeldvorming op feiten te gaan baseren.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.