Home Serie

IZA

di 04 jun 2024 | Passende zorg

IZA-talentennetwerk: ‘Zonder betere randvoorwaarden kan akkoord niet slagen’

Het IZA-talentennetwerk heeft fundamentele kritiek op het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het proces. Zo wordt de inbreng van patiënten en burgers alleen op papier meegenomen in de transformatieplannen. En het epd zou een nutsvoorziening moeten worden, anders komt de regionale samenwerking niet tot stand. 

ma 03 jun 2024 | Sociaal domein

Gemeenten blijven zo goed als verstoken van IZA-transformatiegeld

Gemeenten in Nederland hebben nog nauwelijks transformatiegelden toegekend gekregen. Het aantal door zorgverzekeraars goedgekeurde aanvragen waar gemeenten bij betrokken zijn, is op één hand te tellen. Toch zijn gemeenten een essentieel onderdeel van het Integraal Zorgakkoord (IZA) omdat het sociaal veld moet voorkomen dat burgers bij ziekenhuizen en de eerstelijn aankloppen.

wo 24 apr 2024 | Ziekenhuiszorg

Zorgverzekeraars keuren veel plannen via snelle toets Integraal Zorgakkoord af

52 van de 183 aanvragen voor de snelle toets voor de transformatiegelden van het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn afgekeurd. 88 zijn goedgekeurd, de rest is nog in afwachting van het oordeel van de zorgverzekeraars. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van het IZA. 

do 21 mrt 2024 | Financiën

NZa introduceert alternatieve contractvormen

Relationele contracten - niet te verwarren met knuffelcontracten - kunnen de platte pxq-financiering vervangen. De NZa vindt dat zorgaanbieders en verzekeraars andere contracten kunnen gebruiken die beter passen bij de transformatieplannen van Het Integraal Zorgakkoord. 

vr 15 mrt 2024 | Kwaliteit

Verzekeraars vergelijken declaratiedata niet uit angst voor privacyregels

Zorgverzekeraars gebruiken slechts op kleine schaal kwaliteitsdata van ziekenhuizen om hun klanten beter passende zorg te bieden, terwijl ze via declaratiegegevens een schat aan informatie bezitten. De reden? Angst voor privacywetgeving. Experts laten weten dat die angst ongegrond is. 

wo 06 mrt 2024 | Tech

Nieuwe lijst voor moeiteloos opschalen van digitale toepassingen is nog leeg

Het nieuwe platform Digizo.nu van veertien partijen die het Integraal Zorgakkoord (IZA) hebben ondertekend, moet een impuls geven aan opschaling van digitale en hybride processen. Bij de lancering van de website staat er nog geen enkel proces op de lijst waarmee zorgorganisaties meteen en zonder problemen aan de slag kunnen.

di 05 mrt 2024 | Ziekenhuiszorg

Minister zoekt uitweg in impasse concentratie ziekenhuiszorg

Het ministerie van VWS gaat op zeer korte termijn met betrokken zorgbestuurders in gesprek over de weg naar de invoering van normen die van belang zijn voor de concentratie- en spreidingsdoelstellingen uit het integraal zorgakkoord (IZA). Ook komt er een 'impactanalyse'. Dat zei demissionair minister Pia Dijkstra van Medische Zorg tegen Zorgvisie tijdens het IZA-congres op maandag 4 maart.

wo 28 feb 2024 | Financiën

ETZ maakt meerjarige afspraken met zorgverzekeraars voor structurele transformaties

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) heeft met zorgverzekeraar VGZ een contractafspraak gemaakt van een miljard euro voor vijf jaar, grotendeels via een lumpsum-financiering. Daarbij komen nog meerdere miljoenen aan prestatieafhankelijke transformatiemiddelen. Het ziekenhuis denkt dat alleen door de combinatie van passende contractering en de incidentele transformatie-middelen ziekenhuizen ongekende veranderingen kunnen doorvoeren, zoals een forse teruggang in vierkante meters.   

ma 26 feb 2024 | Ziekenhuiszorg

Indammen zorgvraag essentieel voor IZA-aanvraag Groene Hart Ziekenhuis

Alle doelstellingen die in het transformatieplan van het Groene Hart Ziekenhuis staan, moeten worden gehaald. Alleen dan blijft de zorg toegankelijk. Daarvoor is een integrale aanpak nodig, over alle ketens heen. Bestuurder Lodewijk de Beukelaar: “Ik zou willen dat ik een nog groter deel van mijn tijd kon besteden aan de samenwerking in de regio.”

do 01 feb 2024 | Personeel

Zeeuwen aan de slag met IZA-gelden, moeilijke gesprekken volgen

Alles wat bewezen effectief is, wordt de komende tijd ingevoerd bij vrijwel alle zorgorganisaties in Zeeland. De Zeeuwse Zorg Coalitie heeft via het Integraal Zorgakkoord 83,4 miljoen euro gekregen. Het hoogst uitgekeerde bedrag tot nu toe. De transformatie zit ’m niet in het nieuwe, maar in het grootschalige en het gezamenlijke.

Nieuwsbrief Abonneren