Home Tags Care

care

Nieuwe stichting moet zorgen voor kwaliteitsverbetering langdurige zorg

De nieuwe Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg (SKILZ) wil de ondersteuning en zorg voor mensen met een complexe en langdurige zorgvraag verbeteren. Daartoe gaat zij multidisciplinaire kwaliteitsstandaarden ontwikkelen.

Met aandacht zorg verlenen, is te leren

Met Presentie leren medewerkers in de langdurige zorg hoe ze met aandacht zorg kunnen verlenen. AxionContinu heeft een eigen didactisch model ontwikkeld, geïnspireerd op de Presentiemethode.
Gehandicaptenzorg
gehandicapten gehandicaptenzorg VWS

Bluiminck: Verdeel budget langdurige zorg met persoonsvolgende bekostiging

Het nieuwe model van de NZa voor verdeling van het budget voor de langdurige zorg is wegens nadelige gevolgen verworpen. In het veld is veel steun voor een persoonsvolgend systeem, aldus Frank Bluiminck van de VGN.
Financiën

Benchmark Care: overhead daalt, administratieve lasten stijgen

De overhead in de langdurige zorg is verder gedaald. Dat blijkt uit de jaarlijkse Benchmark Care van Berenschot. De onderzoekers wijzen minder management door de invoering van zelfsturing en minder administratief personeel door toenemende automatisering als belangrijke oorzaken aan.
wachttijden

Wachttijden in de zorg lopen maar moeizaam terug

Ondanks alle inspanningen om de wachttijden terug te dringen, is nog niet overal direct het gewenste effect te zien. Dat stelt de NZa in het rapport Wachttijdprojecten Tussenstand.

‘Cliëntondersteuning vereist duidelijke toegang’

Onafhankelijke cliëntondersteuning is niet de oplossing tot het verbeteren van de toegang tot de langdurige zorg. Beter zou het zijn als een ondersteuner ook via de huisarts, gemeente of wijkverpleging toegankelijk is. Dat zegt Henk Nies, lid van de raad van bestuur van Vilans in een reactie op het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau over de langdurige zorg.
Kamerlid Ellemeet Groen Links

Ellemeet: ‘Wachtlijsten dreigen in verpleeghuizen’

Verpleeghuizen krijgen te weinig geld voor bewoners met complexe en zware zorgvragen. De weigering van minister De Jonge van VWS om de tarieven aan te passen, kan leiden tot wachtlijsten in verpleeghuizen, waarschuwt Corinne Ellemeet (GroenLinks).
Hugo de Jonge jeugdzorg wmo sociaal domein gemeenten

De Jonge: ‘Tarieven verpleeghuizen niet nu aanpassen’

Minister De Jonge van VWS wil niet dat de Nederlandse Zorgautoriteit de tarieven voor verpleeghuizen nu al aanpast. Hij heeft de NZa opdracht gegeven voor een nieuw onderzoek dat ook rekening houdt met de 2,1 miljard euro extra voor personeel.

Minister noemt knelpunten langdurige zorg ‘forse opgave’

De minister van VWS wil de knelpunten in de langdurige zorg binnen het huidige stelsel aanpakken. Het evaluatierapport van het Sociaal Cultureel Planbureau bevestigt volgens Bruno Bruins dat er voor het kabinet en betrokken partijen 'een forse opgave' ligt om de praktijk te verbeteren.
geld

Uitgaven wijkverpleging stijgen met 47 procent in zeven jaar

De uitgaven voor wijkverpleging zijn in de periode 2010-2017 toegenomen met 47 procent. De groei van de uitgaven voor de hele langdurige zorg is over die periode wel afgevlakt, zoals de bedoeling was van de hervorming van de langdurige zorg. Dat concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).