Home Tags Pgo

pgo

Tech
beter een functioneel dan een goedgevuld pgo

Beter een functioneel dan een goedgevuld pgo

Vaak heeft juist de patiënt of de mantelzorger een goed beeld over de benodigde zorg. Een informatief en functioneel pgo kan daarbij helpen en daarmee de zorg verbeteren en wellicht werk uit handen nemen van zorgprofessionals.
Tech
pog-leveranciers brandbrief

Pgo-leveranciers sturen brandbrief: “400 miljoen euro verdampt”

Pgo’s worden nog veel te weinig gebruikt, terwijl de pgo-leveranciers al zeker drie jaar lang kosten moeten maken om aan alle eisen te voldoen.
Tech
Huisarts Werkt Met Laptop

Landelijke uitrol pgo’s huisartsen ‘goed op weg, maar nog niet gereed’

De landelijke uitrol van de persoonlijke gezondheidsomgevingen (pgo’s) is eind januari 2022 nog altijd niet gereed. ‘Momenteel is van ongeveer vijftien pgo’s en alle in Nederland gebruikte HIS’en aangetoond dat gegevensoverdracht mogelijk is en in de meeste gevallen succesvol verloopt,’ stelt Bart Brandenburg van OPEN.
Tech
Bart Brandenburg, Open

Huisartsen bereiden zich voor op de komst van pgo’s

Huisartsen en ict-leveranciers kregen twee maanden extra tijd om de koppeling met de persoonlijke gezondheidsomgevingen (pgo’s) in te richten. Bart Brandenburg, programmamanager van OPEN geeft de stand van zaken en licht het belang van digitale zorgvernieuwing voor huisartsen toe.
Tech
Pgo.jpg

Engelse miljoenendeal brengt potentie pgo tot wasdom

Dankzij een overeenkomst met de gemeente Londen springt het potentiële gebruikersaantal van de persoonlijke gezondheidsomgeving voor aanbieder Patients Know Best (PKB) van 12 miljoen naar 20 miljoen in het Verenigd Koninkrijk. ‘Met zulke aantallen kunnen we eindelijk laten zien dat een pgo op schaal werkt’, zegt voorzitter Richard Smith van de raad van commissarissen.
Tech
Pgo

‘Als de kinderziekten eruit zijn, kan een pgo iets gaan betekenen’

Dankzij de coronacrisis krijgt de digitalisering van de zorg een impuls. Wat zijn de voorwaarden om dan ook de persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) tot een succes te maken? Deel 3 van een serie.
Coverinterview Zorgvisie ict magazine nr. 2, 2019

‘Inzicht in eigen zorg is hard nodig’

Dianda Veldman, directeur Patiëntenfederatie Nederland, is voorstander van de invoering van pgo's. Daarmee komen wel partijen van buiten de zorg binnen. 'We moeten nadenken hoe wij die op een veilige manier inpassen in ons zorgsysteem.'
Ivido

Pgo-leverancier Ivido neemt Patient1 over

Ivido, een van de grotere ontwikkelaars van persoonlijke gezondheidsomgevingen (pgo’s) in Nederland, neemt de failliete pgo-leverancier Patient1 over.
E-health
BeterDichtbij

VIPP GGZ-subsidieregeling van start gegaan

De VIPP GGZ-subsidieregeling is op 1 november van kracht gegaan. Met de regeling kunnen ggz-instellingen subsidie aanvragen voor de uitwisseling van gestandaardiseerde informatie met de patiënt.
E-health
Barometer Nederlandse Gezondheidszorg

Artsen: ‘Pgo zorgt voor extra administratieve rompslomp’

Het ministerie van VWS beoogt dat men binnen twee jaar inzicht krijgt in diens eigen gezondheidsgegevens. Of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren, is nog maar de vraag. Enthousiasme over persoonlijke gezondheidsomgevingen onder artsen en medisch specialisten ontbreekt.