Home Tags Pgo

pgo

Ziekenhuiszorg

Poll: Verder investeren in pgo’s is trekken aan een dood paard

Terwijl het gebruik, de kwaliteit en de voortgang achterblijven, wordt er nog altijd geïnvesteerd in pgo's. Inmiddels kan dat voor de systeemontwikkelaars niet meer uit. Is het tijd om in te zien dat het niet gaat werken, of zijn er andere middelen nodig? Wat vindt u?
E-health

‘Pgo’s vergroten zonder aanpassing de gezondheidsverschillen’

Minister Ernst Kuipers stelt dat in 2025 de pgo’s van alle Nederlanders goed gevuld moeten zijn. Hoe mooi die ontwikkeling ook is: er schuilt zeker ook een gevaar. Zeker 20 procent van de Nederlanders is niet-digitaal vaardig. Als we nu niets doen, vergroten pgo’s de gezondheidsverschillen, betoogt Anke van Dam, strategisch adviseur bij Pharos.
Tech
beter een functioneel dan een goedgevuld pgo

Beter een functioneel dan een goedgevuld pgo

Vaak heeft juist de patiënt of de mantelzorger een goed beeld over de benodigde zorg. Een informatief en functioneel pgo kan daarbij helpen en daarmee de zorg verbeteren en wellicht werk uit handen nemen van zorgprofessionals.
Tech
pog-leveranciers brandbrief

Pgo-leveranciers sturen brandbrief: “400 miljoen euro verdampt”

Pgo’s worden nog veel te weinig gebruikt, terwijl de pgo-leveranciers al zeker drie jaar lang kosten moeten maken om aan alle eisen te voldoen.
Tech
Huisarts Werkt Met Laptop

Landelijke uitrol pgo’s huisartsen ‘goed op weg, maar nog niet gereed’

De landelijke uitrol van de persoonlijke gezondheidsomgevingen (pgo’s) is eind januari 2022 nog altijd niet gereed. ‘Momenteel is van ongeveer vijftien pgo’s en alle in Nederland gebruikte HIS’en aangetoond dat gegevensoverdracht mogelijk is en in de meeste gevallen succesvol verloopt,’ stelt Bart Brandenburg van OPEN.
Tech
Bart Brandenburg, Open

Huisartsen bereiden zich voor op de komst van pgo’s

Huisartsen en ict-leveranciers kregen twee maanden extra tijd om de koppeling met de persoonlijke gezondheidsomgevingen (pgo’s) in te richten. Bart Brandenburg, programmamanager van OPEN geeft de stand van zaken en licht het belang van digitale zorgvernieuwing voor huisartsen toe.
Tech
Pgo.jpg

Engelse miljoenendeal brengt potentie pgo tot wasdom

Dankzij een overeenkomst met de gemeente Londen springt het potentiële gebruikersaantal van de persoonlijke gezondheidsomgeving voor aanbieder Patients Know Best (PKB) van 12 miljoen naar 20 miljoen in het Verenigd Koninkrijk. ‘Met zulke aantallen kunnen we eindelijk laten zien dat een pgo op schaal werkt’, zegt voorzitter Richard Smith van de raad van commissarissen.
Tech
Pgo

‘Als de kinderziekten eruit zijn, kan een pgo iets gaan betekenen’

Dankzij de coronacrisis krijgt de digitalisering van de zorg een impuls. Wat zijn de voorwaarden om dan ook de persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) tot een succes te maken? Deel 3 van een serie.
Coverinterview Zorgvisie ict magazine nr. 2, 2019

‘Inzicht in eigen zorg is hard nodig’

Dianda Veldman, directeur Patiëntenfederatie Nederland, is voorstander van de invoering van pgo's. Daarmee komen wel partijen van buiten de zorg binnen. 'We moeten nadenken hoe wij die op een veilige manier inpassen in ons zorgsysteem.'
Ivido

Pgo-leverancier Ivido neemt Patient1 over

Ivido, een van de grotere ontwikkelaars van persoonlijke gezondheidsomgevingen (pgo’s) in Nederland, neemt de failliete pgo-leverancier Patient1 over.
Nieuwsbrief Abonneren