Governance

Governance
Alette Ducro, werknemers zorginstellingen

Alette Ducro: ‘Zorginstellingen moeten meer kijken naar de persoon van de werknemer’

Alette Ducro heeft veel ervaring in de zakelijke dienstverlening. Ze vindt dat er in de zorg te weinig wordt gekeken naar de persoon en de drijfveren van de werknemers. 'In een markt van schaarste moet je ervoor zorgen dat mensen graag bij je willen werken want dat vertelt zich door.'

Governance

Governance gaat over de wijze van besturen en het toezicht op organisaties, zowel intern als extern. Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Daarom hebben organisaties in de zorg de Governancecode Zorg opgesteld (voorheen de Zorgbrede Governance Code), die is vernieuwd in 2022.

Zorgorganisaties houden zich aan zeven principes: Goede zorg, Waarden en normen, Invloed belanghebbenden, Inrichting governance, Goed bestuur, Verantwoord toezicht en Continue ontwikkeling.

Een deel van de zorgbestuurders is lid van de NVZD vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg. De NVZD werkt aan verbetering van de kwaliteit van het zorgbestuur. Leden kunnen zich laten accrediteren voor een periode van vijf jaar.

Toezichthouders kunnen lid worden van de NVTZ, de vereniging voor toezichthouders in zorg en welzijn. De NVTZ wil het toezicht professionaliseren en biedt het programma Goed Toezicht aan voor de leden.  In het programma staan een jaarlijkse zelfevaluatie en driejaarlijkse evaluatie onder een externe deskundige centraal.