Preventie

Preventie
gezondheidsplicht, passende zorg, passende populatiezorg, GGD, Karine van 't Land, KAMG, preventie, leefstijlinterventie,

‘Armoedebestrijding en preventie gaan hand in hand’

Steeds meer mensen belanden door de toenemende armoede in de zorg. Zolang de oorzaak niet wordt aangepakt, blijven zorgprofessionals dweilen met de kraan open. Daarom roepen zorgpartijen het kabinet op sterk in te zetten op bestaanszekerheid.
Preventie
brede gezondheidsconcepten structurele financiering

Structurele financiering domeinoverstijgend werken blijft struikelblok

Brede gezondheidsconcepten helpen om partijen uit verschillende domeinen op één lijn te krijgen en bevorderen daarmee de onderlinge samenwerking. De hoop is dat dit leidt tot minder zorgvraag. Maar structurele financiering blijft vooralsnog uit.
Sociaal domein
acute mentale jeugdhulp

‘Elk kind dat je uit de gesloten jeugdzorg kunt houden, is winst’

De succesvolle pilot ‘Ambulant team JeugdzorgPlus Marathon’ laat zien dat je met een klein ambulant team een groot aantal jongeren kunt behoeden voor gesloten opname.
Sociaal domein
Sad Boy With Asperger's Syndromesits Alone

‘Maak jeugdzorg kleinschaliger en eenvoudiger’

Om samenwerkingsverbanden, zoals Yeph, te laten slagen, moet de jeugdzorg kleinschaliger en eenvoudiger worden, stelt zorgmanager Saskia Peerenboom. ‘Als elke zorgaanbieder in een kluwen van meerdere samenwerkingen zit, is het niet meer efficiënt en wordt het te verwarrend.’
Preventie
alcohol

IJslands preventiemodel krijgt Nederlands jasje

Het IJslandse preventiemodel, dat zich richt op het terugdringen van middelengebruik onder jongeren, krijgt een Nederlands jasje en gaat hier verder onder de naam ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving’ (OKO). Zes gemeenten draaiden afgelopen twee jaar een pilot met het model. Ze zijn erg tevreden en gaan ermee door. Bovendien sluiten nog eens tien gemeenten zich aan bij de aanpak.
Preventie
Geertjan Overbeek

‘Richt jeugdzorgpreventie op de gezinnen die risico lopen’

De huidige vorm van preventieve jeugdhulp kan nog een stuk effectiever. Hoogleraar pedagogiek Geertjan Overbeek vertelt hoe het wel kan werken.
zomerkamp

Waarom de huidige preventieve jeugdzorg niet werkt

Preventieve jeugdzorg werkt, daar is hoogleraar jeugdzorg preventie Geertjan Overbeek heilig van overtuigd. ‘We maken in Nederland alleen te weinig gebruik van de kennis die er is over welke interventies goed werken.’
Zorg voor de Jeugd

Jeugdwet leidt nog niet tot minder gespecialiseerde hulp

De Jeugdwet leidt nog niet tot een verminderd beroep op gespecialiseerde hulpverlening. Ook is nog niet zichtbaar dat op grote schaal wordt ingezet op preventie. Dat concludeert ZonMw in een tussentijdse evaluatie van de Jeugdwet die dinsdag is verschenen.
Ggz

Acht gemeenten sluiten convenant jeugdzorg

Het convenant is volgens de Zuid-Hollandse gemeenten vernieuwend omdat het uitgaat van vertrouwen.

Over preventie

Waarom preventie?

Preventie van ziekte wordt steeds belangrijker. Het aantal mensen met een chronische ziekte groeit zo hard, dat de gezondheidszorg onbetaalbaar wordt. Het RIVM voorziet een stijging van 5,3 miljoen chronisch zieken in 2011 naar 7 miljoen in 2030. In de helft van de gevallen is de chronische ziekte gerelateerd aan een ongezonde leefstijl. Er valt dus veel gezondheidswinst te boeken door mensen aan te zetten tot een gezondere manier van leven. Meer bewegen, gezond eten. De technologische ontwikkelingen maken het mogelijk dat mensen veel meer zelf de regie gaan voeren over hun gezondheid. Er komen steeds meer apps en apparaten op de markt waarmee mensen in de thuissituatie relevante waardes zelf kunnen volgen, gezonder kunnen leven en zo preventie in eigen hand nemen.

Lees meer

Zorgstelsel stimuleert preventie niet

Toch komt het preventiebeleid maar moeilijk van de grond. In ons zorgstelsel ontbreekt een regisseur voor preventie. Het Nederlandse zorgstelsel is ingesteld op ziekte. Zodra mensen ziek worden, is duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Zorgverleners krijgen betaald voor het behandelen van zieke mensen. Als artsen of andere hulpverleners door een goed gesprek voorkomen dat er zorg wordt geleverd, dan krijgen ze daar niet voor betaald. Met andere woorden, het stelsel prikkelt niet tot de inzet op preventie.

Initiatieven voor preventie

Desondanks zijn er wel veel initiatieven op het gebied van preventie. Ziekenhuizen willen verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van de bevolking in hun werkgebied. Specialisten gaan de wijk in en geven voorlichting aan huisartsen en andere zorgverleners in de eerstelijnszorg. Wijkverpleegkundigen proberen mensen aan te zetten tot gezonder gedrag. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders experimenteren met populatiebekostiging, waarbij ze verantwoordelijkheid nemen voor gezondheid van de bevolking in een gebied. Gemeenten richten zich op risicogroepen, zoals jeugdigen met een risico op overgewicht, mensen met een verhoogd risico op diabetes, vroegsignalering van overbelasting bij mantelzorgers van thuiswonende ouderen met dementie. Knelpunt bij dit soort initiatieven is dat de baten van deze investeringen door gemeenten terechtkomen bij zorgverzekeraars. Het lijkt dan ook redelijk dat zij mee betalen aan preventie. Samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten staat echter nog in de kinderschoenen.