Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties2

Zorgwerkgevers en vakbonden pleiten voor marktconforme beloning van zorgpersoneel

Carina van Aartsen is redacteur bij Zorgvisie, Skipr en Qruxx. Ze schrijft over alle sectoren van de zorg, maar vooral over de ouderenzorg en eerste lijn. Omdat daar nu de grootste uitdagingen liggen: voor de zorg zelf maar ook voor de samenleving. Als aandachtsgebieden heeft zij de thema´s: governance, zorgverzekeraars en financiën.
Werkgeversorganisaties in de zorg en vakbonden willen dat de overheid meer investeert in de arbeidsvoorwaarden van zorgprofessionals.
zorgpersoneel marktconforme beloning
Beeld: Fotolia

Op 5 juli boden ze gezamenlijk een pamflet aan waarin ze vragen geld vrij te maken voor de verbetering van arbeidsvoorwaarden in de zorg. ‘De beloning voor de middengroepen in de zorg ligt nog steeds onder het marktniveau. Ondanks herhaalde oproepen om de loonkloof te dichten, ontbreekt ruimte in de Rijksbegroting.’

Marktconforme beloning

De vakbonden en werkgeversorganisaties maken naar eigen zeggen werk van de adviezen uit het SER-rapport ‘Aan de slag voor de zorg’. ‘Zo werken we in gezamenlijkheid aan goede arbeidsvoorwaarden, loopbaanpaden en het verhogen van professionele autonomie en zeggenschap op de werkvloer. Met als doel: een toekomstbestendige arbeidsmarkt met voldoende toegeruste en gemotiveerde professionals op de juiste plek.’

Wat dringend nodig is, is een substantiële verbetering van de arbeidsvoorwaarden: ‘Een goede en marktconforme beloning staat aan de basis van goede zorg en goed werkgeverschap. Het vorige kabinet stelde na een aangenomen motie in de Kamer vanaf dit jaar 675 miljoen euro beschikbaar voor salarisverhogingen in de zorg. Een goede en belangrijke eerste stap. Toch ligt de beloning voor de middengroepen in de zorg nog steeds onder het marktniveau. Dat is een probleem van nationaal belang, want de zorg moet aantrekkelijk zijn en blijven voor nieuw personeel. Ondanks herhaalde oproepen om de loonkloof te dichten, ontbreekt ruimte in de Rijksbegroting. Dit is niet uit te leggen aan onze zorgprofessionals en draagt niet bij aan het oplossen van de arbeidsmarktproblematiek.’

Zorgsalarissen

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: ‘De salarissen in de zorg lopen gemiddeld 9 procent achter op de lonen in de marktsector. Met de bestaande middelen vanuit de overheid komen we nooit van die loonkloof af. We hebben berekend dat minimaal 2,5 miljard euro extra nodig is om de achterstand in te kunnen halen. Er daarvoor doen we nu een groot beroep op het kabinet. Willen we de zorg toegankelijk en op peil houden, dan valt of staat dat met voldoende en gemotiveerde zorgprofessionals. Die verdienen de juiste arbeidsvoorwaarden.’

SER-adviezen

De belangrijkste aanbevelingen uit het SER-advies: 1. Vergroot de professionele ruimte van en voor zorgmedewerkers. 2. Verbeter de mogelijkheden voor scholing, ontwikkeling en loopbaanperspectief en maak hiervoor geoormerkt geld vrij. 3. Behoud medewerkers door betere stageplekken te bieden en maak hiervoor financiering mogelijk. 4. Vergroot de waardering en betrokkenheid door structureel extra geld vrij te maken om de beloningen te verbeteren. 5. Betrek zorgmedewerkers bij technologische en sociale innovaties, zodat de technologie is aangesloten op de werksituatie.

Duizenden zorgprofessionals tekort

De krapte op de arbeidsmarkt in de zorg laat zich voelen; in de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg, de umc’s en de ziekenhuizen. De zorg kampt met een groot personeelstekort. Uit het prognosemodel zorg en welzijn blijkt dat het tekort toeneemt van 49 duizend in 2022 tot circa 117 duizend mensen in 2030. Bovendien is er reeds sprake van een ernstig verloop en hoog ziekteverzuim onder medewerkers. Door de vergrijzing zullen de zorgvraag en zorgzwaarte verder toenemen.

Goed werkgeverschap

‘Goed werkgeverschap in de zorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zeker in een tijd waarin medewerkers schaars zijn, de concurrentie op de arbeidsmarkt groot is en het aantal patiënten en cliënten mede door de vergrijzing groeit. Overheid en zorgverzekeraars, sector en branches, en zorgmedewerkers en hun zorgorganisaties, iedere partij heeft een rol om het werken in de zorg aantrekkelijker, lonender en interessanter te maken.’

2 REACTIES

  1. Eindelijk treden de zorgbranches ( werkgevers ) en de betreffende CAO vakbonden ( werknemers ) samen op om de structurele onderhonorering te doen repareren! Historische actie. Het gaat hier om de reparatie van loonschalen ( FWG: FG 35 t/m 60), want daarin heeft de SER op 12 mei 2021 de fout zichtbaar gemaakt. 9% achterstand tov de vergelijkbare loonschalen in de MarktCAO schalen ( peil begin 2021; nu nog groter !). Ten opzichte van de publieke sectoren was de achterstand 6 %, en daarmee is de kloof dit jaar nog veel groter geworden ( zie CAO lonen voor PABO leraren, Politie enz.). Deze onderhonorering staat los van indexering aan prijsstijgingen enz.,(OVA), maar vormt wel de basis daarvan. Het vorig kabinet bood slechts 1,13 % voor de reparatie van de 9% achterstand en erkende dit feit dus ook, maar verwees naar de effecten op de zorgpremie. Daarmee is duidelijk dat de huidige zorgpremie te laag is en “over de ruggen van verzorgenden IG en verpleegkundigen” laag gehouden wordt! Onrechtvaardig, zeker als we dat vergelijken met de publieke sector en bijv. CAO lonen van Rijksambtenaren. Een alternatief dat ook bezien werd door de RVS, keuze voor een “brancheoverstijgende CAO voor de 400.000 verpleegkundigen en verzorgenden IG” werd nog niet overgenomen. Hoewel iedere insider weet dat dit de kernberoepen waarover het primair gaat blijft men spreken over “zorgprofessionals”. In de CAO van de academische ziekenhuizen kent men wel aparte loonschalen voor deze kernberoepen en het was daar dat de reparatie onder aanvoering van NU’91 in 2021 begon. De huidige minister van VWS was bestuurder in die branche en onderkende de argumenten. De Tweede Kamer heeft zich ruim achter betreffende moties geschaard omdat “applaus, bruto bonus en verwijzen naar roeping” in deze vals is.

  2. Lees alle reacties
  3. Mijn mening: de CAO in de ziekenhuizen is nog altijd veel beter dan de 1e lijns prijzen van ondernemers in de zorg welke wel zelf alle risico’s lopen (zoals bv COVID). Volgens mij dienen daar dus de eerste correcties plaats te vinden voordat echt niemand meer in de 1e lijns fysiotherapie meer wil werken bijvoorbeeld.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.