Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Kwaliteit niet beter door stijgende kosten ouderenzorg

Hoewel de overheidsuitgaven voor verpleging en verzorging sinds 1995 gemiddeld fors zijn gestegen, is de kwaliteit er niet op vooruit gegaan. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in haar rapport ‘Waar voor ons belastinggeld’.
Kwaliteit niet beter door stijgende kosten ouderenzorg

Het SCP heeft onderzocht wat de belastingbetaler terug krijgt voor alle miljoenen euro’s aan belastinggeld die sinds 1995 zijn uitgegeven, onder andere in de ouderenzorg. Hoewel de kostprijs van zorg in de instellingen sinds 1995 gemiddeld steeg met 2,4 procent en in de thuiszorg met 3,7 procent, is de kwaliteit er niet zichtbaar door toegenomen. Wel zijn er meer mensen geholpen.

Productie

“De kwaliteit van verzorging en verpleging lijkt in de waargenomen periode nauwelijks veranderd”, schrijven de SCP-onderzoekers. “Dit zou betekenen dat kostprijsontwikkelingen geen relatie hebben met ontwikkelingen in de kwaliteit van dienstverlening.” In tegenstelling tot de kwaliteit is de productie door de groeiende overheidsinvesteringen wel toegenomen. De productie in de thuiszorg steeg gemiddeld met 4,6 procent volgens SCP-cijfers en 0,2 procent in de intramurale zorg. Kostenstijgingen in de sector vonden vooral plaats in de periode 2000 tot en met 2003. Voor het oplossen van de wachtlijsten kwamen toen veel middelen vrij. “Hiervoor is een ‘boter bij de vis’-strategie gevolgd, waarbij de extra middelen in belangrijke mate hebben bijgedragen aan een hogere productie. Deze periode markeert ook de overgang naar een meer vraaggestuurd stelsel.” (Zorgvisie – Wouter van den Elsen / Twitter / Beeld ©ANP Roos Koole)

Lees meer:

Ziekenhuizen vergroten productiviteit
Bekijk het rapport 'Waar voor ons belastinggeld?'
'Zorgkosten ouderen onvermijdelijk omhoog'
Kwaliteit ouderenzorg boven het gemiddelde uit
SCP rekent op 1,5 miljard voor huishoudelijke hulp

16 reacties

 • no-profile-image

  Sylvia

  Adje,zou jij je reactie kunnen toelichten? Want de manier waarop ik hem interpreteer, is hoop ik niet de juiste...
  Wat mij betreft zijn er allerlei manieren waarop in de zorg, op juiste manier, bezuinigd kan worden.En volgens mij hoeft dit helemaal niet ten koste te gaan van de (ouderen)zorg of medewerkers in de zorg.....

 • no-profile-image

  adje rem

  Lieve Kees. Veel verzorgenden zorgen er al voor dat euthanasie niet bespreekbaar HOEFT te worden , omdat die bij veel ouderen al dan niet bewust wordt toegepast via altijd verwijtbare verwaarlozing door dehydratie, waarop overigens als diagnose kan worden gesteld : hersenstamaandoening.

 • no-profile-image

  Kees

  Kunnen we niet beter afspreken in Nederland dat we geen onderzoeken meer doen en van alle ouderen in de zorg vragen om al hun geld in te leveren? En is het niet handiger om verplicht euthanisie bespreekbaar te maken als mensen gaan klagen en zeuren over slechte zorg?

 • no-profile-image

  Mark

  Bij het lezen van bovenstaande reacties vraag ik mij of wie het rapport daadwerkelijk helemaal gelezen heeft. Al is het maar het deel over de zorg. Jammer dat er onvoldoende verbinding tussen de sectoren wordt gelegd. De vermindering van de verpleegduur in ziekenhuizen is mede mogelijk door de verbetering van opnemen en verzorgen, verplegen, behandelen van 'zwaardere' patiënten in de intra- en etramurale AWBZ. productieviteit in relatie tot zorgzwaarte zal echt inzicht geven. daar is leiderschap voor nodig onder professionals (medisch en management) en de zorg heeft dat de afgelopen jaren getoond. Dit in tegenstelling tot een aantal van bovenstaande reacties van, althans die indruk wekken zij, mensen die het leiderschap ontberen. Jammer.

 • no-profile-image

  adje rem

  Volgende Item in de zzzzzzzzzzorg : kwaliteit managers is omgekeerde evenredig met hono-RAAR-ium.Weer een open deur intrappen.!!

 • no-profile-image

  adje rem

  Slechte kop : DE KOP HAD MOETEN ZIJN : DE ZORGKOSTENTOENAME IS EVENREDIG AAN DE TOENEMENDE KWALITEITSAFNAME !!
  De vraag moet zijn : is er geld voor de nodige ZORG ?? of ...is er slechts ZORG voor het ( van overheidswege) beschikbare GELD??

 • no-profile-image

  GaviMensch

  Ik kan kort zijn http://gavimensch.blogspot.com/2012/01/tel-uit-je-winst.html
  De overhead blijft, op de werkvloer valt weinig meer in te leveren behalve het lullige salaris en het als vrijwillerswerk doen.

 • no-profile-image

  criet

  vergelijk het met de schoonmaakwereld-als ze op de basiskrachten gaan bezuinigen, wordt het steeds viezer!!?

 • no-profile-image

  JAN C

  Weer 7 reacties, ik heb ze niet eens gelezen. Want alle ophef, geleuter, geldverslinderij kun je elke keer afdoen met:
  De verpleeghuis en ouderenzorg (en misschien ook wel de ziekenhuis en gehandicaptenzorg) bestaat niet meer en minder dan uit BETROKKENHEID, liefdevolle en goede verzorging (voldoende vaak wassen), privacy, goed en voldoende eten, steeds (en dat is belangrijk) aandacht voor niet teveel en de juiste medicijnen, aantrekkelijke situatie voor bezoek (de beste genezer) en vertier (naar buiten, beweging en entertainment) AL HET ANDERE MET WAT ONDERSTEUNEND ADMINISTRATIEF WERK IS MARGEWERK EN VAAK VEEL GELEUTER OM NOG IETS MEE TE PIKKEN UIT DE SUBSIDIEPOT
  Wat zit al die dure overhead te doen in zorginstellingen??.
  Zorgvisie biedt al 15 jaar of meer allerlei cursussen aan en deze zorgvisie opent met dat de zorg niet verbeterd is; dat is niet juist: DIE IS AANMERKELIJK VERSLECHTERD.

 • no-profile-image

  Martijn Hoenkamp

  Zorg is mensenwerk (net als overigens onderwijs) en loonkosten stijgen, minimaal met de inflatie (in tegenstelling tot bijvoorbeeld machinale productiekosten).

  Gelukkig krijgen de medewerkers in de zorg het nog steeds voor elkaar om tegen een beperkte prijsstijging veel meer mensen te helpen!!

 • no-profile-image

  tjark reininga

  als de productie, zoals het bericht lijkt te laten zien, procentueel meer gestegen is dan de kosten, dan mogen we blij zijn dat de kwaliteit niet hollend achteruit gegaan is.

  het onderzoek is nuttig, dat lijken ook de reacties uit het onderwijs aan te geven, maar de presentatie is ongelukkig en kan aanleiding zijn voor ongewenste beleidsgevolgen.

 • no-profile-image

  antoinet

  Inderdaad een ongenuanceerd artikel. De productie is toegenomen en dat lijkt ook logisch met de huidige vergrijzing. Ook logisch dat dat geld heeft gekost.
  En in de verpleeg en verzorgingshuizen met de meest complexe problematiek moet omwille van de kosten nog steeds het laagst geschoolde personeel worden ingezet. Ik zou zeggen meer deskundigheid op de werkvloer en dan kan het hoger management vanzelf inkrimpen! Dat zal tot meer kwaliteit van de directe zorg leiden.

 • no-profile-image

  rob

  Bestuurders en managers zijn 'wel' meer gaan verdienen. Logisch dan toch dat dit ten koste gaat van de kwaliteit op de werkvloer. Gekkie toch!!

 • no-profile-image

  herman

  Kijk maar eens hoeveel gouden handdrukken er worden gegeven managers en bestuurders daar gaat het geld na toe maar niet op de vloer

 • no-profile-image

  Slechte Kop

  Het rapport van het SCP is prima maar komt niet overeen met de kop. Het rapport is genuanceerd en laat zien dat de kwaliteit van de kwaliteitsinformatie of tekort schiet of grondige analyse behoeft voordat er conclusies kunnen worden getrokken. De kop had moeten zijn: "Kwaliteitsontwikkeling onduidelijk ondanks stijgende kosten ouderenzorg"

 • no-profile-image

  Bill

  Hoeveel extra overhead en managers zijn er in de tussentijd bijgekomen die niks toevoegen aan de productiviteit maar wel bakken met geld kosten??? Kijk daar eens kritisch naar...

Of registreer u om te kunnen reageren.