Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

NZa: Zorgkantoren te laks met controle

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is ontevreden over de controles door zorgkantoren. Zij moeten beter controleren over de gedeclareerde zorg ook daadwerkelijk geleverd is. Dat stelt de NZa in het rapport ‘Uitvoering AWBZ 2011’.
NZa: Zorgkantoren te laks met controle
Foto: NZa

Zorgkantoren zouden tevens misbruik en oneigenlijk gebruik van zorggelden steviger moeten aanpakken. De zorgautoriteit wil meer handhavingsinstrumenten in kunnen zetten als deze punten niet verbeteren.

Onder de maat

Op een aantal onderdelen zoals controle en aanpak van misbruik, presteren de zorgkantoren al een aantal jaar onder de maat. Ondanks waarschuwingen van de NZa vindt er geen verbetering plaats. Om die reden wil de instantie nu ook andere maatregelen kunnen opleggen aan zorgkantoren om ervoor te zorgen dat de komende jaren de AWBZ goed uitgevoerd wordt. Hiervoor is een technische aanpassing van de wet nodig, een voorstel hiervoor ligt bij de wetgevers.

Best practice

Bij de uitvoering van de AWBZ komt het zorgkantoor DSW als 'best practice' naar voren. DSW heeft twee jaar op rij het volledige aantal punten gescoord. Het zorgkantoor dat onderaan de lijst staat is Salland. Daarnaast komen uit het onderzoek zeven zorgkantoren die op onderdelen een 'best practice' hebben getoond en daarmee als voorbeeld kunnen dienen voor de sector.

Administratieve organisatie en interne beheersing

De NZa constateert verder dat de administratieve organisatie en interne beheersing bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) onvoldoende is. Deze organisatie berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de AWBZ en de Wmo. De NZa heeft het CAK een aanwijzing gegeven om haar organisatie op orde te brengen.

Gerelateerde tags

Eén reactie

  • Jan C

    Wordt het voor mij toch nog een mooie Kerst.
    De volgende zin hierboven in het artikel -- waarover ik het al meer dan een jaar intensief heb -- wordt EINDELIJK overgenomen: **De NZa constateert verder dat de administratieve organisatie en interne beheersing bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) onvoldoende is. Deze organisatie berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de AWBZ en de Wmo. De NZa heeft het CAK een aanwijzing gegeven om haar organisatie op orde te brengen.**
    Met andere woorden: AWBZ/WMO/NZa/IGZ e.d. voeren geen enkele controle uit of de door hen verstrekte gelden NIET VEEL EN VEEL MINDER KUNNEN ZIJN en wat heel schrijnend voor de patienten is OF DE TE LEVEREN ZORG DIE DAARTEGENOVER MOET STAAN WEL GELEVERD WORDT (structureel minder personeel, structureel minder opgeleid personeel e.d. !!!).
    Neem mij (74) als Mistery Controller maar in dienst dan bespaar ik miljarden; dat heeft meer effect dan dat oeverloos geklets van Schippers en consorten. Ik heb nu tijd. Mijn vrouw is onder andere vanwege de slechte zorg uit het leven gestapt (knap, heel lief en pas 68 !!)

Of registreer u om te kunnen reageren.