Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

SER: gemeenten ongeschikt om AWBZ uit te voeren

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert de regering dat uitvoering van de AWBZ door zorgverzekeraars moet gebeuren en niet door gemeenten. In het voorlopige advies staat dat de AWBZ flink hervormd moet worden en dat ouderen en anderen die langdurige zorg nodig hebben de kosten voor huisvesting, welzijn en voedsel zelf moeten betalen, ook als ze in een instelling wonen.
SER: gemeenten ongeschikt om AWBZ uit te voeren

Volgens de SER moet er een collectieve verzekering blijven voor gehandicapten en mensen met chronische psychische stoornissen. De rest moet uit de AWBZ. Hierbij moeten veel zaken voortaan door mensen zelf betaald worden zoals wonen, verblijf, welzijn en voeding. Een aantal Kamerpartijen is voorstander van uitvoering van deze AWBZ-taken door gemeenten. Volgens de SER is dat onverstandig ‘zolang de verschillen tussen gemeenten groot zijn, en de belangen van zorgpersoneel onvoldoende in acht worden genomen.’ De SER stelt dat inkoop door de zorgverzekeraar de kans biedt op een meer doelmatige uitvoering en een meer geïntegreerd zorgaanbod met één aanspreekpunt. In een vervolgadvies zal de SER deze optie, inclusief de optie van overheveling naar de Zorgverzekeringswet, nader verkennen.

Bussemaker

Het tussentijdse advies van de SER, dat geschreven is onder leiding van oud VWS-staatssecretaris Jet Bussemaker, is bedoeld voor de informateurs, die het kunnen gebruiken bij het opstellen van een nieuw regeerakkoord. Er komt in oktober nog een vervolgadvies. (Zorgvisie – Wouter van den Elsen / Twitter)

Lees meer:

Zorgverzekeraars trekken AWBZ naar zich toe
Tekort AWBZ meer dan drie miljard
Bussemaker: 'Kwetsbare mensen rekenen op AWBZ'

Gerelateerde tags

8 reacties

 • no-profile-image

  Juanita van der Hoek

  Misschien komt iemand spontaan op het idee om gemeenten een keer serieus te nemen als gesprekspartner zodat niet over hun wordt besloten wat 'ze' wel of niet kunnen maar 'met hen' wordt overlegd wat nodig is en hoe dat bereikt kan worden. De kanteling geldt immers niet alleen voor de Wmo-verordening, iedereen moet mee dus ook de SER uit haar ivoren toren

 • no-profile-image

  jo

  Toch ook zeker niet bij de zorgverzekeraars waarvan vandaag bekend wordt gemaakt de de winsten bijna onmaatschappelijk hoog zijn.En die dan ook gaan plukken bij de zorgvrager

 • no-profile-image

  Erna

  Niet verstandig om de AWBZ-taken bij de gemeenten onder te brengen. Eens met het SER-advies. Bovendien hebben de gemeenten al veel 'op hun bordje' gekregen. Extra menskracht is niet zo maar voorhanden en AWBZ vraagt toch ook een speciale expertise.

 • no-profile-image

  Jan C

  Er zijn teveel deskundige en vooral financiele verschillen tussen de gemeenten, zodat van een ongelijke behandeling sprake is bij dezelfde aandoening die WMO steun nodig heeft.
  Weer een bewijs hoever "de beslissers" (politiek en andere medische hotemetoten) afstaan van de werkelijkheid; ik roep dat al meer dan een jaar, maar nu zal de lijn naar de gemeenten -- en terecht -- wel verlaten worden. HOERA.

 • no-profile-image

  tom

  Kijk wat de gemeenten hebben gebakken van het huishoudelijk werk in de Thuiszorg.

 • no-profile-image

  wilhelmien looymans

  gemeente is ongeschikt om de AWBZ uit te voeren; zie nu al het gedoe met de zichtbare schakel gelden voor de wijkverpleegkundigen; het is niet geoormerkt geld en dan wordt het voor de gemeente erg aantrekkelijk om er andere actviteiten mee te bekostigen!

 • no-profile-image

  Anna

  De Gemeenten zijn absoluut ongeschikt om de AWBZ uit te gaan voeren. Awbz os een volksverzekering waar iedere burger voor betaald; er mag dan ook geen willekeur zijn in de uitvoering hiervan. De Gemeentes hebben niet/ of geen expertise hierin, moeten hiervoor dan weer een extra ambtenarenlaag voor optuigen, en we weten allemaal hoe het met de WMO is vergaan sinds de uitvoering hiervan de de Gemeentes.

 • no-profile-image

  jo

  Als we het dan hebben over zorg dichter bij zijn we denk ik beter af met Gem dan met zorgverzekeraar die de euro's voor zich zien.
  wel dat de zorg binnen Gemeente een recht blijft en het geld geoormerkt en verankerd wordt

Of registreer u om te kunnen reageren.