Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

CPB: ‘Minder zorg voor lagere inkomens’

Het CPB stelt voor een kleiner zorgpakket voor lagere inkomens te ontwikkelen. Daardoor gaan mensen die minder verdienen minder premie betalen maar krijgen dan ook minder zorg.
CPB: ‘Minder zorg voor lagere inkomens’

Teulings: 'Je kunt denken aan wat minder luxe ziekenhuisvoorzieningen, beperken van bejaardenhuizen, keuzes maken dat bepaalde behandelingen niet meer worden gedaan omdat iemand al heel oud is en het misschien niet zo heel veel nut meer heeft.'

Teulings zei dit gisteren in RTL-nieuws.

Centraal Plan Bureau

Gisteren verscheen ook een rapport van het CPB waaruit blijkt dat lager opgeleiden meer gebruik maken van zorg dan hoger opgeleiden. De zorgkosten komen in toenemende mate voor rekening van hoger opgeleiden, die zelf over het algemeen veel minder een beroep doen op zorg.

Gerelateerde tags

20 reacties

 • adje rem

  Geachte Internetburger.Prima reactie . Maar ja , K. Teulings is gewoon HIS MASTERS ( regering) VOICE .

 • Internetburger

  Het CPB verkondigt een zeer dubieuze politieke stelling en onderbouwd dit met marginale theoretische gegevens, aannames en abstracte statistieken. De `lager opgeleide`is in dit verband een zeer vaag verzamelbegrip waar je alle kanten mee op kunt en uiteindelijk in een doodlopende weg eindigt als het gaat om antwoorden. Dit geldt evenzeer voor het begrip de `hoger opgeleide`. Essentiele waarden als levensstijl, eetpatroon, leefomgeving, gezondheidswaarden, arbeids verleden in relatie tot zorgconsumptie worden volkomen genegeerd.Het onderzoek is gewoon een miskleun en leid af van het essentiele onderzoek en debat dat nodig is om de vraagstukken over de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg in de toekomst serieus te voeren en niet met etiketten te strooien, een non-discussie te starten en niets wezenlijks bij te dragen met bruikbare inzichten. Het CPB moet zich gewoon bezig blijven houden met rekenopdrachten en abstracte macro theoretische modellen en geen jas aan te meten die het niet past.

 • adje rem

  Als de heer Teulings met deze ponering een overheidsstandpunt wil of dient te lanceren om de bevolkingsimplementatie daarvan te peilen, dan geldt hier zeker : NEDERLAND LET OP UW SAACK . Gelukkig voor de VERWORPENEN DER AARDE zit de PVDA in deze regering................dus....................?

 • adje rem

  De heer K.Teulings lijkt mij fysiek gezond met wel erg zieke gedachten en DUS zeker niet het voorbeeld van de aloude wijsheid : MENS SANA IN CORPORE SANO.

 • aaltd

  De minst betaalden krijgen dus in de toekomst ook minder zorg toebedeeld. Eerst moet men zich rot werken en rot betalen aan de zorg, maar als ze het nodig hebben krijgen ze het NIET OF MINDER. Wat een ontzettend a-sociaalplan van die grootverdiener. Maakt zo een minister (of ambtenaar ) wakker die dat wel in een wetje wil laten opnemen. Zo gaan er, iets sneller en meer, ouderen vanzelf naar de andere wereld.

 • E.Kriek

  Gevaarlijke ontwikkeling.

  Er worden door diverse partijen steeds weer opnieuw dezelfde stellingen geponeerd:
  -1. de zorg wordt te duur;
  -2. de solidariteit staat onder druk.

  In 1997 verscheen de film 'wag the dog'; creëer een non- existente tegenstander of 'oorlog' , met als doel je eigen falen te verbloemen.
  In landen met EEN landelijk 'ziekenfonds' , en met een kleine overheid spelen dit soort discussies niet.

  Hoe zou dat toch komen?

  De grafiek zorguitgaven als percentage BBP, sinds invoering van de Markt als Religie is uiterst verontrustend:

  http://www.gezondheidszorgbalans.nl/kosten/zorguitgaven/zorguitgaven-en-bruto-binnenlands-product/

  Waarom hoor ik het CPB hier niet over?

 • fred

  Geachte lezer,
  Dat is een interessante reactie van het CPB om de politieke discussie op gang te brengen.
  Het gaat om kwaliteit van leven en zorg.Mensen gaan niet zomaar naar de dokter.
  Mijn advies zou zijn:Versterk de positie van de huisarts.
  Een ander zou kunnen zijn: evalueer alle advies- en zorgcommissies op hun effectiviteit.
  Weer een ander advies zou kunnen zijn:reorganiseer de curatieve zorg zoals ziekenhuizen (categoraal en topklinisch).
  Vriendelijke groet

 • Kaat

  ik bedoel natuurlijk de vermeende LUXE voor de ouderen.

 • Kaat

  Het CPB overschrijdt grenzen, in meerdere opzichten. Een politieke uitspraak behoort niet tot hun competenties. Deze schandalige uitspraak overschrijdt het menselijk fatsoen. Er valt veel te bezuinigen in de zorg, maar bepaald niet op vermeende voor de ouderen. Misschien wel op de luxe kraamsuites voor het hele gezin, waarmee ziekenhuizen elkaar beconcurreren als gevolg van de marktwerking?

 • J.almeida

  Ik vind het zorgelijk om te constateren dat de bevolking wordt opgedeeld in arm en rijk. Het is lucratiever om het criminele pad op te gaan. Immers, in gevangenissen worden gedetineerden van alle gemakken voorzien. Erg zorgelijk allemaal.....

 • jon

  Dus mensen met minder geld hebben meer zorg nodig.
  Maar juist die mensen met minder geld zouden minder zorg moeten ontvangen?
  Nou nee dus.

 • peter@peterlagendijk.eu

  Ik bren niet de enige die zich ergert aan de eigenwijze, ondoordachte en wel erg gemakkelijke uitlatingen van de directeur van een overheidsinstituut.

 • Jan C

  Kijken wat die Teulings staat te roepen als zijn vader op 88-jarige leeftijd nog een nieuwe heup wil. Dan roep hij tegen wie het maar wil horen dat zijn vader nog heel heel fief is. Wat hebben we nu aan zo'n figuren. Doorspoelen.

 • Jan C

  Daar heb je weer zo'n drol, die precies weet hoe het nog slechter kan voor de gewone man, maar als het zover is met zijn ouders of met hemzelf heeft hij TWEE 24-UURS HULPEN. Zeg niet hoe ik over zo'n figuren denk, want dan wordt mijn boodschap gewist

 • bezorgde

  Tweedeling in de maatschappij zal het sociale klimaat waarschijnlijk niet ten goede komen. De vraag blijft wel : wanneer je als land een rem op zorguitgaven wilt/moet zetten, hoe je dat zo kunt doen, dat het echt zoden aan de dijk zet.
  Wanneer je het ambtenaren laat organiseren, kan het zomaar zijn dat de beheerskosten met 8 % omhoog gaan; zoals bij de overheveling/transities van o.a. begeleiding uit de AWBZ naar de gemeenten.

 • Teceer

  ik heb niet het hele rapport kunnen lezen, maar mis in de berichten erover het belangrijke aspekt van de arbeidsverdeling. veel mensen met een lage of beperkte opleiding verrichten relatief onaangenaam, zwaar en ongezond werk. mede daardoor leven ze niet alleen korter, maar moeten ook op jongere leeftijd vaak meer een beroep op zorg doen. het rapport lijkt aan deze arbeidsverdeling voorbij te gaan. dat hoger opgeleiden meer bijdragen aan het zorgbudget, op grond van het hogere inkomen dat zij verdienen, is niet meer dan redelijk, omdat zij de last van ongezond en onaangenaam werk aan de lager betaalden overlaten. helaas bevestigt het rapport dat hoger opgeleiden zich dit niet alleen steeds minder realiseren, maar ook steeds minder bereid zijn anderen fatsoenlijk te betalen voor dat vuile, zware en onaangename, maar maatschappelijk en voor hun privégenot o zo noodzakelijke, werk.

 • Caroline

  Juist de mensen die weinig geld hebben, in een kwetsbare positie zitten moeten nu een kleiner pakket krijgen en minder recht op zorg accepteren. Algemeen bekend is, dat mensen met een lage Sociaal Economische Status (SES) met weinig inkomen juist door die combinatie vaak minder gezond zijn en meer mankeren. Dat ze minder betalen is dan gerechtvaardigd, maar is feitelijk nu ook al zo door alle toeslagen en tegemoetkomingen maar minder recht op zorg is niet te accepteren. Als we hen nu beperken in het zorggebruik omdat zij grootverbruikers zijn, dan moeten we hun gezondheidssituatie juist gaan verbeteren en niet om kosten te besparen zorg onthouden! Minder geld te besteden = minder zorg vragen = gezondheidsstatus omlaag! Verkeerde beslissing dus! Deze mensen komen door deze beslissingen in een nog veel slechtere gezondheidsstatus terecht waardoor hun problemen alleen maar groter worden. Dat is niet rechtvaardig, sociaal en solidair!

 • Henk

  Het laffe is ook dat er weer niet bij staat om welke zorg het dan gaat. Welke zorg kunnen mensen met een lager inkomen dan zonder heren van het CPB?

 • Rob

  Ik sluit mij graag aan bij Henkik. Niet zo lang geleden vertelde een medewerker van het CPB dat verdelingsvraagstukken politiek zijn en buiten de scope van het CPB vallen.

  Los daarvan vraag ik mij af waarom de verpleegkundige en verzorgende die hun hele leven zwoegen om anderen te verzorgen volgens het CPB zelf geen recht zouden moeten hebben op die zorg. Ook vraag ik mij af waar de grens ligt. Krijgen ouderen met een lager inkomen straks de pil van drion aangeboden wanneer zij niet meer zelfstandig kunnen leven, en zal het CPB ons voorzien van een nieuwe invulling van het begrip lebesunwertes leben?

Of registreer u om te kunnen reageren.