Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Gebruik geld wtcg voor nieuwe thuishulp’

De Amsterdamse wethouder Eric van der Burg oppert in een interview met Zorgvisie om het budget van de Wet tegemoetkoming chronisch zoeken en gehandicapten, Wtcg, te gebruiken voor een nieuwe thuishulpvoorziening. Staatssecretaris Martin van Rijn vindt het ‘een interessant idee’.
‘Gebruik geld wtcg voor nieuwe thuishulp’
Foto: ANP Koen Suyk

Volgens Van der Burg, VVD-wethouder in Amsterdam, wordt met de geplande bezuiniging van 75 procent de hulp bij het huishouden feitelijk afgeschaft. Voor de thuishulp blijft een budget van ongeveer 250 miljoen over. In 2014 moet er een nieuwe voorziening voor de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) komen. Het gaat om 750 miljoen euro. Van der Burg: ‘Ik vind dat we die twee budgetten bij elkaar moeten leggen om lokaal een nieuwe voorziening op te bouwen voor de zwakkeren in de samenleving.’

'Interessant idee'

Staatssecretaris Martin van Rijn zei vrijdag voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad, het een ‘interessant idee te vinden om 750 miljoen euro extra vrij te maken om zo minder ingrijpend te bezuinigen op huishoudelijke hulp voor ouderen.’ Van Rijn stelt dat het nog te vroeg is om het idee uit te gaan voeren, maar gaat er zeker goed naar kijken. ,,Ik ga alle ideeën bekijken en op een rijtje zetten en dan stuur ik in maart een brief naar de Kamer. Daarna kunnen we er uitgebreid over praten'', stelde de staatssecretaris.

Ggz-patienten

Het interview met wethouder Eric van der Burg verschijnt in een artikel over de toekomst van de huishoudelijke hulp in Zorgvisie nummer 3, dat op 1 maart verschijnt. Van der Burg zegt verder dat hij hoe dan ook de thuishulp voor ggz-patiënten overeind wil houden.

CG-Raad

Patiëntenorganisaties zien geen heil in het plan. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) vreest dat haar leden niets meer terugzien van het Wtcg-geld als dat wordt samengevoegd met het AWBZ-budget. ‘Dit kabinet laat al een heleboel compensatieregelingen verdwijnen. Door nu met Wtcg-geld de bezuiniging op de huishoudelijke hulp te verzachten, gaan chronisch zieken en gehandicapten er nog meer op achteruit. Zo kunnen ze wel 100 tot 250 euro per maand mislopen', aldus een woordvoerder. ‘De inkomenspositie van chronisch zieken en gehandicapten is daarvoor te kwetsbaar.'

Carolien Stam

2 reacties

  • bezorgde

    Er is een groep die gehandicapt is en blijft en hooguit achteruit gaat qua functies. Vroeger behorend tot de onverzekerbare zorg. Moet familie zijn volledige tijd offeren voor de verzorging? Op hoeveel vrije uren per week heeft een mantelzorger recht? Hoeveel ongestoorde nachten? Gelden op de grote Wmo hoop
    zijn niet geoormerkt en mogelijk ontoereikend. Veel CG-ers hebben liever rechten dan afhankelijkheid, het ontneemt toch een stuk eigenwaarde en eigen regie. Eigen budget geeft rust. Bedenk iets simpels om de uitvoeringskosten laag te houden.

  • linkerkant

    Dit vereist ook weer een panel van onafhankelijke deskundigen op het vlak van indicering en toewijzing van ondersteunende premies.
    De kans dat dan bureau's zgn. deskundig op dit vlak een hoop geld weg-cashen is zeer groot!(zie debacle thuishulp)

Of registreer u om te kunnen reageren.