Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Ziekenhuizen sturen brandbrief over zorginkoop

De zorgverzekeraars zetten bij de contractonderhandelingen voor 2014 ongekend hard in op lagere volumes en prijzen. De Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) en de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ) hebben hierover een brandbrief gestuurd aan de NVZ vereniging van ziekenhuizen.
Ziekenhuizen sturen brandbrief over zorginkoop

Zorgverzekeraars houden zich op lokaal niveau niet aan de financiële kaders die in het zorgakkoord zijn afgesproken. Dat gaat uit van een basisgroei van 1,5 procent (exclusief inflatie). Bestuurders van ziekenhuizen die anoniem willen blijven geven aan dat de verzekeraars soms kortingspercentages van 15 procent  of meer voorstellen. Dat doen ze door bijvoorbeeld een korting van 7,5 procent op het volume en nog eens 7,5 procent  op de prijs te eisen.

Wat is de zin van bestuurlijk akkoord?

'Lokale inkoopteams kijken niet verder dan hun eigen target. Je vraagt je af wat het centrale beleid is. Dit is in ieder geval heel anders dan in het bestuurlijke akkoord is afgesproken. Dus waarom zijn die afspraken dan gemaakt',  aldus een bestuurder. Ook is in de gesprekken geen sprake van een relatie met kwaliteit. De inkoop vindt plaats op basis van volume en prijs. De bestuurders waarschuwen dat ziekenhuizen die op deze manier onder druk worden gezet, richting faillissement kunnen worden gedreven of worden gedwongen tot een fusie met een andere instelling.

Brandbrief: geen tijd te verliezen

De SAZ, waarin de kleine ziekenhuizen zijn verenigd, en de STZ luiden de noodklok in een brandbrief aan de NVZ vereniging van ziekenhuizen. In de brief, in het bezit van Zorgvisie, stellen de SAZ en de STZ dat 'er geen tijd te verliezen is', omdat Achmea, de grootste zorgverzekeraar van Nederland, de contractering voor 1 oktober afgerond wil hebben. De SAZ noemt 'de gevolgen van het door Achmea, VGZ en CZ ingezette beleid buitenproportioneel'. SAZ en STZ willen van de NVZ weten wat de stand van zaken is rond de instelling van de commissie die de uitvoering van het zorgakkoord gaat monitoren. Daarnaast roepen ze de NVZ op 'actie te ondernemen richting de betrokken zorgverzekeraars en VWS te informeren over deze praktijk'. De SAZ en de NVZ willen geen nader commentaar geven.

15 reacties

 • Sleepmaker

  De verzekeraars: mooi weer spelen aan de voorkant, 'we hebben het beste met u voor' en ondertussen die mensen die echt met de handen aan de patient komen de zwartepiet toespelen. B#!!s#!t.
  Het gaat hen om slechts 1 ding, zoals bij elk bedrijf: maximaliseren van de winst en minimaliseren van de kosten.
  Broodnodige ontwikkelingen en investeringen voor de toekomst kunnen niet meer gedaan worden, omdat alle winsten bij de ziekenhuizen worden afgeroomd. Ik voorspel dat we over een paar jaar stilstand hebben van onze cure en de apparatuur niet vervangen kan worden. Er is gewoon geen geld voor. Als het ene ziekenhuis na het andere omvalt, waar moeten al die patienten heen? Met z'n allen naar ziekenhuis nummer 3? Zal lekker gaan met die wachtlijsten...

 • anhjansen

  ZN kan haar onderliggende leden niet binden. Akkoorden, Convenanten of wat dan ook afsluiten met ZN is zinloos als de onderliggende ZN-leden niet meetekenen! Dat is de harde les die de KNMP heeft geleerd nal het Convenant 2007 - 2009. De Rechter heeft de KNMP toen moeten wijzen op de Statuten van ZN.
  Jammer dat de overige koepels deze dure les niet hebben geleerd.

  Orde en NVZ gaat dit nog flink opbreken. De verzekeraars hebben als enigen de zorgplicht en de zorg is functioneel omschreven in de Zvw. Het zijn de verzekeraars die de regie hebben en voeren en dat zullen zij doen ook; zo niet, dan wordt hun licensie ingetrokken en dat wil de Minister nog even uitstellen; als een Deens model wordt ingevoerd is de Overheid aan zet en gelden de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur weer en dat zijn opleggen van kortingen van 15% veel moeilijker. Zorgstelsel model 2006 is door de EU commissie toegestaan tot 2016. Daarna vervallen de 10 miljard opgepotte ziekenfondspremies aan de verzekeraars en hebben wij een volwaardig USA systeem. Agenda van VWS is nog 2 jaar!

 • ppep

  Dit is dan ook precies allemaal de bedoeling va het jaren geleden al ingestoken beleid. De klacht kon wel eens in de bureaulade blijven liggen...

 • DGo

  Alle ziekenhuizen zouden kunnen overwegen om collectief te weigeren contracten af te sluiten. Daartoe mogen SAG, STZ en NVZ niet oproepen, maar dat wil niet zeggen dat het niet kan.

  Een lagere productie zou echter reëel kunnen zijn wanneer gedurende de afgelopen 2 jaren de afgesproken producties niet werden gehaald. De prijzen ook laten zakken lijkt niet logisch. Het tegenovergestelde ligt meer in de reden.

 • Arjan M

  Het verder uitknijpen van organisaties kan alleen maar leiden tot kwaliteits verlies, maarja het gaat maar over onze gezondheid en veiligheid... Dus waar hebben we het over.
  Iedere Nederlander is verplicht verzekert bij een kleine selecte groep aanbieders waarvan ze 100% afhankelijk zijn, dit is een regelrecht recept voor een ramp !

 • adeagle

  Ziekenhuizen de handen ineen slaan en sterke rug houden in het belang van haar lokale patienten. Partij als Achmea boycotten en niet zelf kontakt mee zoeken als ze zich zo onbehoorlijk als marktpartij jegens inkopers gedragen... Er zal op korte termijn een Revolutie met Recht moeten starten om te komen tot een geheel nieuw zorgsysteem met een duidelijk herkenbare menselijke maat. De suggestie van Trufi lijkt me een goede.

 • IKKE

  Fijn he dat dit allemaal kan dankzij het CDA en de VVD. Zij zijn de architecten van deze constructie. Zorgverzekeraars lekker rijk worden, artsen als misbruikers te kakken zetten.( eigenlijk ben je dom als je nu nog geneeskunde gaat studeren: minimaal 6 jaar leren dus veel studieschuld en dan nog 3-6 specialiseren om aan de leiband van de ZV te gaan werken) Het dbc-en is en blijft een PERVERS systeem, marktwerking ?hahaha de zorgverzekeraars bepalen alles en de een doet de ander na. Kartelvorming in bouw mag niet in de zorg wel. Menzis strategie heel sluw: wolf in schaapskleren; CZ gewoon de botte bijl; Multizorg en Achmea lijken een wat langzaam beleid te hebben.

 • j

  De Machte .en dit allemaal over de ruggen van de patient die steeds meer moet betalen tegen minder zorg. levensgevaarlijk zijn ze !

 • Alberts

  vrijgevestigd huisartsen en ggz aanbieders hebben hier al een tijd mee te maken, nu de ziekenhuizen het overkomt is het pas nieuws: zorgverzekeraars onderhandelen niet. ze geven maximale prijs en maximaal budget onder het 'take it of leave it' motto. de illusie dat het om kwaliteit gaat ben ik sinds 2008 al kwijt.

 • jvandenhout

  John
  Laat de zorgverzekeraars voorlopig maar goed monitoren wat de kosten zijn, verdwijnt de luchtbel in de zorg eindelijk ook eens.
  Ministerie hoeft alleen maar het teveel betaalde premie en belastinggeld terug te halen bij zowel ziekenhuizen als zorgverzekeraars.
  Dat er banen en instellingen verdwijnen is op zich geen reden om geld wat voor de zorg bedoeld is naar open eind financiering te laten stromen

 • Trufi

  Marktwerking in de zorg werkt niet in NL. De macht ligt bij de verzekeraars die in feite niets meer zijn dan veredelde administratie kantoren met wat actuarissen (de enige nuttige werknemers bij een zorg/schadeverzekeraar) en te veel afdelingen met nutteloze overhead. Nederland kan beter terug naar een ziekenfondssysteem voor 90 procent vd zorg. Daar wordt genoeg belasting voor betaald. Alleen aan de vraagkant zul je bij moeten sturen; dus niet alles zogenaamd gratis en de beste niet altijd even rationele behandeling eisen. Lean en mean centraal geleid zonder overhead. 10% kan vrije zorg zijn maar daar moet ook de vrije markt de kans krijgen (alleen restitutie polissen). Verder de professionals adequaat belonen en alle overhead (managers niet gehinderd door enige kennis) minimaliseren. Daarnaast conflicterende wetgeving af te schaffen.
  Als je echt marktwerking wilt, moet je ook het belastingstelsel aanpassen waardoor je zelf kunt bepalen wat je met je geld doet. Dit zal toch niet gebeuren want dan kunnen veel ambtenaren & burocraten ook weer wat anders gaan doen dus centraal geleid zoals voor 2006 is de betere optie. Heb je tenminste het idee dat er iets nuttigs gedaan wordt met je belastingcenten

 • Jean M

  En tegelijkertijd is dit in het nieuws vandaag:
  'Verzekeraars hebben teveel zorg ingekocht bij ziekenhuizen. Daardoor zijn mogelijk honderden miljoenen euro's meer betaald dan nodig.
  Ziekenhuizen produceren minder dan verzekeraars geraamd hadden. Maar dat verschil wordt vooralsnog niet terugbetaald. Dat schrijft het Financieele Dagblad.
  Volgens de krant hebben de verzekeraars een vast bedrag gegeven aan ziekenhuizen om een grens te stellen aan de verwachte stijging in de zorgkosten. Vooral Achmea zou werken volgens deze methode. VGZ en CZ betalen juist per behandeling'.
  Niet terugbetalen!! de ware attitude van de ziekenhuisbestuurders.

 • J.almeida

  we blijven klagen maar we doen niks tegen die verzekeraars die hebben geld zat over onze rug .

 • Joshua

  Inmiddels zijn er al 2 instellingen hierdoor failliet in 2014. Zij kunnen de poorten sluiten. Duizenden patienten staan op straat en zijn de dupe. Waar vinden ze een andere vertrouwde dokter. Ook artsen en personeel staan op straat, het inkomen valt weg. De minister, VWS, heeft de macht en het politieke beleid uit handen aan de verzekeraar met financieel eigenbelang gegeven. Dit is een politieke kunstfout. De minister moet nu eens hard ingrijpen. Er is teveel doorgedraafd. Het dient nergens toe, zeker geen kostenbesparing of beheersing. Maar grote afbraak en grof slopen van zorgvuldig opgebouwde kwaliteitsinstellingen. Voorgoed verdwenen. Schande!

 • wetje

  Tja is de macht toch in verkeerde handen gevallen??Jammer dat zij na allerlei akkoorden vanaf 2008 nu deze vorm van onderhandelen kiezen, jammer

Of registreer u om te kunnen reageren.