Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Inkomen interim-bestuurder aan banden

De Tweede Kamer wil afrekenen met hoge vergoedingen voor interim-bestuurders. Op 4 februari werd een motie aangenomen die een maandelijks maximum bepleit.
Inkomen interim-bestuurder aan banden

De motie is ingediend door Madeleine van Toorenburg (CDA) en Ronald van Raak (SP). In de motie verzoeken de leden om de bezoldiging van interim-bestuurders te beperken. Ze vragen de regering om een maximum te verdienen bedrag per maand te bepalen en de Kamer hierover voor 1 maart 2014 te informeren. Alle partijen stemden voor, behalve de VVD en D66.

Medisch specialisten

Een motie van dezelfde leden die moest voorkomen dat de beloning van medisch specialisten verder werd teruggebracht, werd niet aangenomen. De motie werd met het oog op de integrale bekostiging ingediend. VVD, PvdA, D66 en SGP stemden tegen.

Topinkomens

Verdienen zorgbestuurders te veel of juist te weinig? Over die vraag lopen de meningen uiteen. Zorgvisie volgt de discussie op de voet en verzamelt de artikelen in dit dossier.
Bekijk het dossier

3 reacties

  • HHFConsult

    Het is altijd goed inkomens van bestuurders (incl interim en advieskosten) goed te monitoren en te evaluaren. In de huidige discussie hierover wordt echter de indruk gewekt dat er een onbalans is tussen de prestatie en de vergoeding. Er wordt geen woord gerept over de waarde die mogelijk wordt gecreerd. Daarnaast is het ridicuul een vast tarief te koppelen aan functies en dienstverlening die totaal verschillend zijn qua complexiteit en gewenste deskundigheid. En riskant voor het aantrekken van (top)talent en de juiste competenties.

  • Zorggoedvoorelkaar

    Het zou goed zijn om dan ook een maximum uur tarief vast te stellen voor advieskosten van welke aard dan ook. Kijkend naar de jaarrekeningen van zorginstellingen gaan daar enorme bedragen in om.

  • het kan beter

    Het afbouwen van inkomen voor (interim) bestuurders in de zorg is een goede zaak. Bestuurders in de zorg bestaan slechts bij competente ondersteuners. Er zijn al miljoenen aan euro's weggegooid aan zwakke bestuurders ten koste van het zorgbudget

Of registreer u om te kunnen reageren.