Home Tags Zorgverzekering

zorgverzekering

Ggz
Gerard van den Berg

Behandeling bij arts X of Y: de kosten zijn gelijk

Zorgbudgettering in de ggz, houdt dit stand bij de rechter? Eerder was een rechter nog een 'halfgod' die de wet toepaste. Nu worden zaken ook beoordeeld vanuit politiek, maatschappelijk en ethisch perspectief. Wat betekent dit voor de keus van de patiënt?
Financiën

Ambtenaren adviseren kabinet nog harder te bezuinigen op ouderenzorg

Een groep ambtenaren uit verschillende departementen brengt advies uit over mogelijkheden om extra te bezuinigen, variërend tussen de 0,6 en 2,7 miljard euro. Minister Helder laat weten 'aanvullende activiteiten' te zullen ontplooien, maar schuift keuzes door naar een volgend kabinet.
Eerstelijnszorg
kwaliteitskader fysio- en oefentherapie, passende zorg

‘Passende’ vergoeding fysio- en oefentherapie per 2025 twijfelachtig

Het is zeer de vraag of er met ingang van 2025 al een nieuwe vergoedingsregeling voor eerstelijns fysio- en oefentherapie ligt. Minister Kuipers noemt het tijdspad ‘ambitieus’ en ziet risico’s omtrent betaalbaarheid.
Financiën
Ton van Houten

Regionale zorginkoop is geen illusie

Zorginkoop is geen illusie, meent Ton van Houten, bestuursvoorzitter van Zorg en Zekerheid. Het biedt kansen voor regionale samenwerking en versterkt ons zorgstelsel. Van Houten reageert hiermee op uitspraken van Wouter Bos, bestuursvoorzitter van Menzis, vorige week in de Volkskrant.
Kwaliteit
Jet Bussemaker Foto Paul Tolenaar

Bevrijding van het stelsel

Waarom staat het zorgstelsel eigenlijk niet ter discussie? Waarom zouden we het niet over het stelsel mogen, of zelfs moeten hebben, vraagt Jet Bussemaker zich af. "Laten we niet al te bang zijn om over wijzigingen in en van het stelsel te praten."
Financiën
Martien Bouwmans

De Zorgverzekeringswet staat als een huis

Het einde van de Zorgverzekeringswet is nabij, schrijft Jeroen van den Oever in zijn veelgelezen opiniestuk op Zorgvisie. De oorzaak is volgens hem. Dan werkt de markt niet meer. Zijn voorstel: verander het stelsel: één regionale instantie die de zorgbudgetten verdeelt. Is dat de oplossing?
Financiën
Zorgverzekeraars

CZ grote winnaar overstapseizoen: 420.000 klanten erbij

CZ is de grote winnaar van het overstapseizoen. Deze zorgverzekeraar kreeg er maar liefst 420.000 nieuwe klanten bij.
Ziekenhuiszorg
rechtszaak gegevens ggz naar NZa

Advocaat waarschuwt: blijf patiënt informeren over eventuele kosten

De patiënt moet zelf op de hoogte zijn of de polis bij een budgetverzekering een behandeling dekt of niet, oordeelde de rechtbank Oost-Brabant onlangs. Deze uitspraak ontslaat zorgaanbieders echter niet volledig van de verplichting om patiënten van informatie te voorzien over de vergoeding van behandelingen, waarschuwt advocaat Vivian Slotboom van Eldermans|Geerts Advocaten.
Financiën
Aad de Groot

DSW nadert met nieuwe zorgpremie zijn solvabiliteitsgrens

Zorgverzekeraar DSW zet alle zeilen bij om de gevolgen van de sterk stijgende kosten in de zorg te beperken voor zijn verzekerden. Opnieuw put het bedrijf uit de reserves om de premiestijging voor volgend jaar te beperken.
Ggz

MIND: handen af van artikel 13

Het voortbestaan van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet hangt aan een zijden draadje. Belangenorganisatie van ggz-cliënten, MIND, is morbide tegen het afschaffen van dit artikel. Zij is bang dat de rekening bij de patiënt komt te liggen.