Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

ABN AMRO: zwaar weer voor langdurige zorg

ABN AMRO verwacht dat de meeste instellingen die langdurige zorg leveren het jaar 2015 zullen afsluiten met rode cijfers.
ABN AMRO: zwaar weer voor langdurige zorg
Foto: ABN Amro

Sectorbankier Anja van Balen: 'Ik heb het gevoel dat de meeste instellingen dit jaar verlies zullen maken'. Van Balen deed haar uitspraak donderdag tijdens een lezing op het Zorg & Finance-congres van Zorgvisie.

Zorg naar gemeenten

De instellingen voelen de gevolgen van de transitie waarbij delen van de zorg zijn overgeheveld naar de gemeenten. De veranderingen gaan gepaard met kortingen op de budgetten en met een aantal praktische problemen in de uitvoering. Van Balen houdt er rekening mee dat problemen bij de registratie en bij het declareren van zorg bij de gemeenten ook zullen leiden tot vertraging bij de goedkeuring van de jaarrekeningen. 'Daarom zullen we de instellingen vragen om interim-cijfers', aldus Van Balen. Ze roept de instellingen op om tijdig te communiceren met hun bank. 'Bel gewoon de bank over bijvoorbeeld de bevoorschotting.'

Zorgsector

Ze stelt vast dat haar bank anders naar de zorgsector kijkt dan enige jaren geleden. De ziekenhuizen konden de jaarverslagen over 2013 niet op tijd publiceren, de ggz-instellingen kunnen dat niet met de jaarverslagen over 2014 en bij de langdurige zorg dreigt hetzelfde te gebeuren met de jaarverslagen over 2015. 'Dan heb ik het binnen de bank moeilijk om uit te leggen dat de zorg een solide sector is. Ons hele ratingmodel is afhankelijk van goedkeurende verklaringen', aldus de ABN AMRO-bankier.

Zorginstellingen

De bank vraagt steeds meer strategische informatie aan zorginstellingen. Ziekenhuizen moeten een tienjarenvisie ontwikkelen en toelichten bij de bank. De bank wil weten wat de positie van het ziekenhuis is in zijn werkgebied. Wat de verwachte zorgvraag is en wat de plannen zijn als het gaat om bijvoorbeeld verdere specialisatie en afbouw van bedrijfsonderdelen. Tevens is de bank geïnteresseerd in de contracten die worden afgesloten met de zorgverzekeraars. En de bank wil weten wat de prognoses zijn voor een aantal kernratio's zoals het vermogen om de rente en aflossingen terug te betalen en de planning van de afschrijvingen op het vastgoed.

Langdurige zorg

De instellingen in de langdurige zorg wordt voorlopig niet om een tienjarenvisie gevraagd vanwege de ingrijpende veranderingen die momenteel plaatsvinden. 'Uiteindelijk moet een organisatie in de langdurige zorg natuurlijk ook een tienjarenvisie hebben. We willen bijvoorbeeld weten welk deel van het vastgoed wordt uitgefaseerd en welk deel van de intramurale zorg wordt afgestoten', aldus de ABN AMRO-bankier.

Gerelateerde tags

3 reacties

 • PavAnt

  Vervolg op eerdere reactie:
  De bank vraagt veel informatie, maar het zou de instellingen helpen als het duidelijk is wat de bank doet met de verkregen informatie en wat de bank zou willen en kunnen bijdragen om de grote onzekerheid bij de instellingen te kunnen verminderen.
  Verder denk ik dat veel instellingen de nodige (SWOT, strategische e.d.) analyses hebben gemaakt, maar als de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de opdrachtgevers (verzekeraars, gemeenten) vooral ingegeven worden door 'marktwerking' dan schieten de instellingen niet echt op met het oplossen van de geschetste problematiek.

 • PavAnt

  Wat zou de ABNAMRO willen en kunen doen om deze sector,die (eel) kwetsbare mensen zorg biedt, te helpen?

 • Esther Nieuwenhuizen , Novire

  Juist met het oog op de onzekerheden en de korte termijn politiek waarmee de transitie gepaard gaat met betrekking tot tarieven, voorwaarden en contracteisen, is het noodzakelijk om te komen tot een initieel en onafhankelijker businessmodel voor de hele organisatie. Dit model dient te worden opgebouwd vanuit de klant (netwerkmogelijkheden, publieke aanspraak op zorg, particuliere financiele mogelijkheden)

  Dan hebben we het over het (onder)scheiden van zorg (steeds meer op ambulante basis), service (publieke, private of een gecombineerde dienstverlening) en vastgoed (publieke, private en/of een gecombineerde uitbating).

  Op basis hiervan dienen fundamentele gesprekken plaats te vinden met de financier, toezichthouder en stakeholders.
  Rondrekenen op basis van oude uitgangspunten en lichtzinnige 'windowdressing' leidt tot ondergang.

  En ja dan moeten ook contracten met achterhaalde uitgangspunten vanuit het verleden op tafel komen. En ja dan zullen deze verliezen moeten worden erkend, ook door de woningbouwverenigingen of andere semi maatschappelijke investeerders. Dit verlies kunnen zorginstellingen ook niet alleen dragen, maar moeten wel zelf regie blijven voeren en tot een ander plan komen. En dan heb ik het niet over koude sanering of sluiting van huizen met behoud van het oude model.

  Komt dit niet tijdig op gang, dan zal er een hele keten ten gronde gaan, met alle gevolgen voor klanten en medewerkers van dien.

Of registreer u om te kunnen reageren.