Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

NVZ: WNT-2 bedreigt bestuurbaarheid ziekenhuizen

De invoering van de Wet normering topinkomens-2 (WNT-2) is een gevaar voor de bestuurbaarheid van ziekenhuizen en vormt zo een bedreiging voor de kwaliteit van zorg. De instroom van dokters, zware bestuurders uit andere sectoren en interne talenten in de raad van bestuur stagneert.
Bestuurder_450.jpg

Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen  (NVZ) in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken, die woensdag debatteert over de WNT. De NVZ kan goed leven met de WNT-1. De beloning die zorgbestuurders daarin krijgen, zijn verwerkt in de Zorgbrede Governancecode. Maar de WNT-2 is in de ziekenhuiswereld altijd slecht gevallen. Die verlaagt het topinkomen nog verder van 130 naar 100 procent van een ministersalaris, ofwel maximaal 179.000 euro. ‘De extra verlaging van de norm komt te snel en is te fors gelet op de arbeidsmarkt waarop ziekenhuizen moeten concurreren voor het aantrekken van bestuurders, maar ook om hun toptalenten vast te houden’, schrijft de NVZ.

Doorstroom bestuurders stagneert
Door de verlaging is het volgens de NVZ vrijwel onmogelijk om medisch specialisten te interesseren voor een baan in de raad van bestuur, omdat zij zich geconfronteerd zien met een aanzienlijke salarisverlaging. Het ontbreken van dokters in het ziekenhuisbestuur ziet de NVZ als een ongewenste ontwikkeling, omdat zij cruciaal zijn voor de verbinding tussen ziekenhuis en medische staf. Ook is er minder interesse van getalenteerde bestuurders uit andere sectoren voor de ziekenhuiswereld. Van oudsher leveren zij volgens de NVZ een belangrijke bijdrage aan het voortdurend verbeteren van de organisatie van ziekenhuizen. Tegelijkertijd stagneert ook de doorstroom van talenten uit de eigen organisatie, omdat de geringe extra vergoeding niet opweegt tegen de zware verantwoordelijkheden die horen bij een bestuurders.

WNT-2 bedreigt kwaliteit van zorg
De invoering van de WNT-2 vormt volgens de NVZ een bedreiging voor de kwaliteit van de zorg, omdat de bestuurbaarheid van complexe zorgorganisaties als ziekenhuizen wordt ondergraven. Wat het besturen van ziekenhuizen met name zo complex maakt, is het werken met vrijgevestigde medisch specialisten en het medisch specialistisch bedrijf. Alleen al het vooruitzicht van de inwerkingtreding van de WNT-2 werkt verlammend, zo blijkt uit eigen onderzoek van de NVZ. Bestuurders blijven zitten waar ze zitten en de instroom van medisch specialisten en bestuurlijke talenten stagneert. Daarnaast wijst de NVZ erop dat de Raad van State gehakt heeft gemaakt van de WNT-2, omdat argumenten, bewijs en onderzoek voor de inkomensverlaging ontbraken.  Verder vindt de NVZ het oneerlijk dat de WNT-2 niet geldt voor staatsondernemingen, zoals de Nederlandse Spoorwegen, Gasunie en Tennet. ‘Dat vinden wij in strijd met het gelijkheidsbeginsel en bedreigt het gelijke speelveld tussen en binnen sectoren’, aldus de NVZ.

Uitzondering op WNT-2
De NVZ vraagt de Kamerleden de minister van Binnenlandse Zaken te vragen om ‘ruimhartig uitzonderingen op de WNT-2 toe te staan’ en aan te sluiten bij honorering, zoals die al gold in 2014 en 2015.  Minister Plasterk van Binnenlandse zaken heeft al een uitzondering toegestaan bij de benoeming van de nieuwe bestuurder van het UMC Utrecht.

Of registreer u om te kunnen reageren.