Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Schippers zet door: verzekeraars risicodragend voor ggz

Zorgverzekeraars worden in 2017 volledig risicodragend voor de ggz en de wijkverpleging. Minister Schippers van VWS negeert een oproep van Zorgverzekeraars Nederland voor uitstel. Dat heeft Schippers gezegd in een Kamerdebat over risicoverevening op 22 juni.
Schippers_VWS.jpeg
Schippers: 'Als we te veel verevenen, is er onvoldoende prikkel tot doelmatigheid.' - Foto: VWS

Het systeem van risicoverevening vormt de hoeksteen van ons zorgstelsel. Daarover was consensus in het Kamerdebat. Zorgverzekeraars hebben acceptatieplicht en moeten dus ook voorspelbaar verliesgevende verzekerden accepteren. De risicoverevening compenseert verzekeraars die relatief veel klanten hebben met hoge zorgkosten. Het systeem zorgt er zo voor dat ook chronisch zieken goede zorg krijgen. Het zorgt voor een eerlijk speelveld en voorkomt dat verzekeraars aan risicoselectie doen. Het systeem van het uitruilen van risico’s draait volgens Schippers om drie zaken: een gelijk speelveld, risicoselectie en doelmatige zorginkoop. Die staan soms op gespannen voet met elkaar. ‘Als we te veel kosten verevenen, dan worden de zorgverzekeraars niet voldoende geprikkeld tot doelmatige zorginkoop.’

Schippers vergroot risico voor verzekeraars
De lijn van Schippers is duidelijk. In de jaren dat zij minister is, heeft ze het financiële risico voor verzekeraars steeds verhoogd. Dat heeft ze gedaan door de compensatie achteraf in stappen te vervangen door compensatie vooraf op basis van de gezondheidskenmerken van patiënten. Per 2017 wil ze de ex post compensatie volledig afschaffen, ook voor de langdurende ggz en de wijkverpleging. Ze krijgen dan alleen nog compensatie vooraf. Zorgverzekeraars vinden dat te snel, zo lieten ze voor het Kamerdebat weten. Voor de ggz en de wijkverpleging bestaan immers nog geen goede gezondheidskenmerken die voorspellende waarde hebben voor de zorgkosten, redeneren ze.

Kosten ggz en wijkverpleging voorspellen
Schippers erkent dit in het Kamerdebat, maar ze heeft daarvoor een oplossing. Ze neemt de huidige kosten voor de ggz en wijkverpleging op als voorspeller voor de kosten van volgend jaar. Dat noemt ze een ‘tijdelijk lapmiddel’. Tijdelijk is een relatief begrip, blijkt tijdens het Kamerdebat, want de minister verwacht dat dit lapmiddel wel een paar jaar gebruikt gaat worden. In de tussentijd gaat de zoektocht naar gezondheidskenmerken die voorspellend zijn voor de zorgkosten van ggz- en wijkverpleging-cliënten.

Vrees voor risicoselectie
CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot vraagt zich af of het niet te risicovol is om de wijkverpleging en de ggz volledig risicodragend uit te voeren. SP-Kamerlid Renske Leijten gaat een stap verder. Ze vreest risicoselectie door verzekeraars en vindt dat de ggz en de wijkverpleging niet thuishoren in de Zorgverzekeringswet (ZVW). ‘Ik zie in de reclamespotjes nooit dat verzekeraars klanten in de ggz en wijkverpleging proberen te trekken. Ze richten zich allemaal op de jonge mensen waarop ze makkelijk winst maken.’

Meer innovatie binnen Zorgverzekeringswet
Maar er is geen Kamermeerderheid tegen de plannen van de minister. Schippers vertelt dat de sector zelf een jaar geleden de wens heeft uitgesproken om onder het regime van de ZVW te vallen en niet onder de Wet langdurende zorg. Binnen de ZVW is er meer innovatie mogelijk dan binnen het systeem van budgettering. Verder wijst Schippers erop dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoek doet naar risicoselectie en collectiviteiten en dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bekijkt of verzekeraars wel voldoende met elkaar concurreren.

Prikkel tot meer doelmatigheid
Partner Piet Stam van SiRM, expert op het gebied van risicoverevening, begrijpt dat de minister verzekeraars volledig risicodragend wil maken. ‘We zijn hier al sinds de invoering van het zorgstelsel in 2006 mee bezig. Dit heeft iedereen aan kunnen zien komen. Als je hier als minister voor kiest, dan is het goed om de huidige kosten voor de ggz en wijkverpleging te gebruiken als voorspeller voor de kosten van volgend jaar. Dat stimuleert verzekeraars net wat meer om in te zetten op doelmatigheid dan als je ze achteraf compenseert voor de werkelijke kosten. Deze stap kan dus als een milde vorm van volledige risicodragendheid worden gezien.’

Tijdelijk lapmiddel
‘Ondertussen is het belangrijk om, zoals de minister zegt, te werken naar een systeem waarbij je de voorspelling van de kosten kunt doen op basis van de gezondheidsverschillen tussen verzekerden. De eindigheid van het ‘tijdelijke lapmiddel’ van de minister is een signaal voor verzekeraars en aanbieders om hier hard aan mee te werken.'3 reacties

  • jjansen

    Voor de goede verstaander: doelmatig inkopen betekent dus uiteindelijk het zelfgecreëerde financiële probleem van de overheid/verzekeraar doorschuiven naar de zorgaanbieders. En dat met droge ogen...

  • robbar

    Dit zorgt alleen maar voor hoge lasten bij verzekeraars. . Veel administratie. Veel regels en papierwerk om te kunnen voldoen aan een ellenlange lijst van eisen. Waarom niet PGB. Hierin zijn de aanvrager en zorgverlener verantwoordelijk voor de zorg. Beide hebben een sterk belang om het goed te doen. Korte lijnen en heel veel rendement. Het enige wat je moet doen is goed opletten bij de voordeur en een jaarlijkse controle. En dit kan de zorgverzekeraar goed doen.

  • robbar

    Hoe kan een zorgverzekeraar nu verantwoordelijk zijn voor werk van een ander. En ook nog eens werk waar zij totaal geen verstand van heeft.

Of registreer u om te kunnen reageren.