Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

'Driekwart jaarverslagen zorg problematisch'

Het merendeel van de ziekenhuizen verwacht geen of slechts een gedeeltelijke goedkeuring van de jaarrekening door de accountant. Afwaardering van vastgoed kost de hele zorg zo’n 350 miljoen euro.
'Driekwart jaarverslagen zorg problematisch'

Dat blijkt uit een onderzoek van Finance Ideas onder 168 zorgfinancials.

DOT

Zestig procent van de zorgfinancials in ziekenhuizen en ggz-instellingen verwacht een goedkeuring van de jaarrekening 2013 met beperkingen. Vijftien procent van de ziekenhuizen verwacht zelfs helemaal geen goedkeuring. Als voornaamste reden noemen de respondenten de toegenomen complexiteit van de bekostiging en onzekerheden rondom de bepaling van de omzet. Dat heeft negatieve gevolgen voor de risicoprofielen van de instellingen. Wat de reactie van de banken hierop zal zijn, is nog ongewis, maar renteverhogingen zijn niet uitgesloten, zegt Pim Diepstraten, directeur zorg van Finance Ideas.

Scheiden wonen en zorg

Eenderde van de zorgorganisaties verwacht een afwaardering van het vastgoed. In de gehandicaptenzorg en de ggz verwacht zelfs de helft van de instellingen verlies te lijden op de gebouwen. Dit komt  vooral door het scheiden van wonen en zorg. Gebouwen komen leeg te staan, de tarieven staan onder druk of de huur van de woningen dekt de kosten niet. Gemiddeld verwachten alle zorginstellingen een afwaardering van twee procent van de omzet. Dat komt neer op een bedrag van 350 miljoen euro, zo berekent Finance Ideas.

Zorgthermometer

De Financiële Zorgthermometer is gebaseerd op onderzoek dat elk kwartaal wordt uitgevoerd door Finance Ideas onder de ruim negenhonderd leden van HEAD, de vereniging van financiële deskundigen in de zorgsector. Elke keer wordt een vaste set van vragen aan hen voorgelegd, plus enkele vragen over actuele thema's. Het meest recente onderzoek vond begin maart plaats.

3 reacties

 • Esther Nieuwenhuizen

  Het college van deskundigen dat het draaiboek ontwikkeld heeft staat overigens open voor een vrijblijvend rondetafelgesprek met bestuurders. Privacy wordt in acht genomen. Meld u aan via de website www.stichtingbim.nl.

  Filosofie en uitkomstindicatorenset Improvement model (algemeen kader en rode draad) zijn ook inspirerend voor ziekenhuizen en behandelcentra zeer. U kunt de documentatie die sinds 2013/2014 publiekelijk ter beschikking gesteld is, rechtstreeks downloaden via bovengenoemde site.

 • Esther Nieuwenhuizen

  Kort door de bocht zou geen enkele zorginstelling een rooskleurige jaarrekening of sluitende begroting kunnen hebben door de herordening publiek-privaat. Enerzijds verschuift het juridische fundament en aansprakelijkheid en anderzijds wordt bekostiging steeds meer op onderscheidende meerwaarde en uitkomsten afgestemd. Dus geen vanzelfsprekende financiering meer op basis van het instellingsprofiel van weleer.

  De ''rotonde van de transitie wonen en zorg scheiden'' (met 100% publiek erin en er met ca 40% er weer uit) moet bij meeste zorginstellingen nog worden genomen. Deze move heeft fundamentele gevolgen en consequenties voor vastgoed, werkgelegenheid en continuïteit.

  Er zit niets anders op dan het businessmodel helemaal opnieuw op te bouwen vanuit de positie van de klant/burger in relatie tot de nieuwe regels van het sociaal zekerheidsstelsel (publiek-privaat). Alleen dan heeft de publieke organisatie gefundeerde legitimatie om grote veranderingen door te voeren, contracten open te breken en in gesprek te gaan met (semi) private partijen.

  Een stevige en gefundeerde legitimatie is een vereiste om tot nieuwe en duurzame concepten te komen waarbij de burger maximaal bediend blijft. De overheid werpt de aanleiding daartoe die in de schoot, dus waar wachten zorginstellingen nog op? Accountants en juristen kunnen dergelijke stappen steunen en ondersteunen.

  Zie voor meer informatie -draaiboekwonenvanzorgonderscheiden- en Improvement model via www.stichtingbim.nl

 • Jaap van den Heuvel

  Er begint zich inderdaad een aardige puinhoop af te tekenen met die Jaarrekeningen. De landelijke accountantsclub overweegt niemand een goedkeurende verklaring te geven om de schade wat te beperken. Dan lijkt het namelijk minder erg.

Of registreer u om te kunnen reageren.