Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

'Bizar weinig' specialisten houden functioneringsgesprek

Nog net geen twintig procent van de medisch specialisten per ziekenhuis doet mee aan gesprekken over het eigen functioneren.
'Bizar weinig' specialisten houden functioneringsgesprek

Dat blijkt uit cijfers over 2009, die net zijn gepubliceerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg in het rapport 'Het resultaat telt'. Rien Meijerink, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, is verrast door de cijfers en noemt dit aantal ‘bizar laag’.

Kwaliteitsindicatoren

'Het resultaat telt' is een jaarlijks inspectierapport waarin staat hoe de Nederlandse ziekenhuizen scoren op de kwaliteitsindicatoren. De inspectie vroeg de ziekenhuizen onder meer naar deelname aan het IFMS, individueel functioneren medisch specialisten. Dit is een kwaliteitsproject dat is opgezet door de Orde van Medisch Specialisten. IFMS is gericht op het breed verzamelen van informatie over een specialist bij anderen, de zogeheten 360-gradenevaluaties. Uit de reacties van 61 ziekenhuizen bleek dat slechts 19,2 procent van de medisch specialisten per ziekenhuis hieraan meedoet. Zeventien ziekenhuizen hadden in 2009 nog helemaal geen functioneringsgesprekken gevoerd. Cijfers over 2010 zijn nog niet bekend.

Beoordeling specialisten

De Orde van Medisch Specialisten ziet dit positief: “Aangezien het advies dateert uit 2008 is dit een logisch percentage. Het is bovendien indrukwekkend dat vrijwel alle Nederlandse ziekenhuizen aan de slag zijn; zoiets gebeurt maar zelden bij een nieuw kwaliteitsinstrument.” De Orde zegt te verwachten dat het aantal deelnemende medisch specialisten de komende jaren ‘gestaag zal toenemen’. Deze toename zal de Orde ‘monitoren’. De aanbevelingen die de RVZ vorig jaar in een rapport deed, gaan een stap verder dan het IFMS. De raad vindt dat het ziekenhuisbestuur een rol moet spelen in de beoordeling van medisch specialisten. Dit moet worden vastgelegd in toelatingsovereenkomsten. Meijerink: “De Orde zegt: ‘dat doen wij al ongeveer’. Quod non. Het IFMS waarborgt niet de rol van het bestuur en er doen te weinig specialisten aan mee zoals nu blijkt.”

Vaart maken

Het IFMS is een eigen systeem van de Orde. Individueel kunnen specialisten de uitkomst van de functioneringsgesprekken melden bij de raad van bestuur van het ziekenhuis maar zijn daar niet toe verplicht. Meijerink heeft de indruk dat dat in de praktijk nauwelijks plaatsvindt. Hij vindt dat er nu eindelijk iets moet gebeuren en roept ziekenhuisbestuurders op om vaart te maken met de aanpassing van de toelatingsovereenkomsten. De koepelorganisaties kunnen niet achterblijven, vindt hij: “De NVZ en de Orde zijn al jaren in gesprek. Ook op bestuurlijk nivo is dus sprake van een niet afgemaakte zaak.” (Zorgvisie – Carina van Aartsen)

Lees ook:

Gawande: ‘Medisch specialist moet nederig zijn’
IGZ wil normen voor specialisten in 2011

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

26 reacties

 • no-profile-image

  youp

  who the hell is die Lijbrink. Doet zilch door als professor, maar een beetje gegoogle geeft alleen reacties op deze zorgvisie site, geen enkele publicatie terug kunnen vinden van deze charlatan. En dan vertellen hoe het zou moeten. Wie stelt het functioneren van deze charlatan aan de orde. Internet is zo lekker anoniem he!.

 • no-profile-image

  MS

  Oeh wat een tendentieus gemopper. Lees: cijfers uit 2009. we leven 2012. Heel veel veranderd bij de Medisch Specialisten op allerlei vlakken. Ook over de functioneringsgesprekken. Jammer alleen dat de gesprekken vaak worden uitgesteld omdat het na 17.00 uur moet plaatsvinden en de gesprekspartners buiten de specialistengroep dan al naar huis zijn. Als we al de patiënt ongebonden activiteiten moeten laten plaatsvinden tijdens "werktijden" dan blijft er voor patientenzorg weinig tijd meer over. Functioneringsgesprekken zijn zeker een heel actueel item voor MS, alleen de facilitatie ervoor schiet ernstig tekort.

 • no-profile-image

  monique

  waarom moeten mensen in de zorg wel fun-gesprekken hebben en artsen e/o hooggeschoolde niet??
  Het kan helemaal geen kwaad om eens kritisch naar jezelf te kijken hoor!!

 • no-profile-image

  L

  het zou wel heel verstandig zijn dat men 1 of 2 keer in de maand samen om de tafel gingen zitten dat is zo gek nog niet dat weet je van elkaar meer en meer je hebt een grote kans dat er minder fouten gemaakt worden tuurlijk is het zo van waar gewerkt wordt kan fouten gemaakt worden.je kan niet alles over een kan scheren.maar het lijkt mij wel zeer verstandig om deze te doen

 • no-profile-image

  Victor

  @Conny.Knappe analyse van de essentie van het probleem

 • no-profile-image

  Conny

  @Victor Daar ligt precies het probleem. Kwetsbaar opstellen terwijl je in je functie zelfverzekerd en kordaat moet optreden. Het kwetsbaar opstellen kan twijfel en onzekerheid teweeg brengen; iets waar onze MS niet op zitten te wachten. Goed kijken naar de vormgeving van deze functioneringsgesprekken is daarom zeker van belang. We hebben het hier over een groep die wellicht wel het nut ervan inzien, maar het vertrouwen ontbreekt. Als onze MS er vertrouwen in krijgen heb ik er alle vertrouwen in dat het voor alle betrokkenen een positieve uitwerking zal hebben.

 • no-profile-image

  Peter de Wit

  Als arts in dienstverband heb ik functioneringsgesprekken mee gemaakt die bedoeld waren je éronder 'de houden, in het bedrijfsleven kan het ook zo werken. En ik heb bij een managementtraining geleerd hoe dat te doen, verbeterpuntjen opgeven en dan uiteindelijk een beoordelingsgesprek waarin het oordeel volgt dat het onder de maat is en hupsakee, daar gaat de lastpak en soms de echt slecht functionerende. Maar het kan ook heel integer gebruikt worden. Maar hoe dat te waarborgen binnen de organisatie. kwaadwillenden met macht kunnen wat dat betreft je ook met een fuge maken en breken en wettelijk afgedekt. Dus als je dit moet ondergaan, zorg voor een goede rechtsbijstandverzekering en lidmaatschap van een vakvereniging (geen fnv maar bijv., voor mij LAD).

 • no-profile-image

  Kattekop

  @verpleegkundige
  Dat was het nu juist, de arts communiceerde niet, zelfs op een verzoek van de patiënt om een gesprek werd niet eens gereageerd.

 • no-profile-image

  Victor

  Kijken naar het eigen functioneren als beroepsbeoefenaar vraagt om een houding van openheid en kwetsbaarheid als het gaat om kritiek- en aandachtspunten kunnen inzien en accepteren om daaruit te leren wat wellicht verbeterd kan worden. Medisch specialisten zijn een bijzondere doelgroep in een speciale sector.Functioneringsgesprekkenmet hen moeten daaraan aangepast worden wat normen en criteria betreft maar mogen niet voorbij gaan aan de essentie en waarde die ze voor hun zelf en de sector waarin ze werkzaam zijn kunnen hebben.Wellicht zal er nog meer geïnvesteerd moeten worden in het bijstellen van de (negatieve) beeldvorming over het gebruik van functioneringsgesprekken en de voordelen die het kan hebben voor de betrokkene zelf.Dan stijgt wellicht de toepassing ervan en worden drempels lager of weggenomen.

 • no-profile-image

  verpleegkundige

  klachten - fouten - kritiek - en zelfs de rechter wordt genoemd... Waarom niet communicatie??

 • no-profile-image

  bezorgde

  Iedereen die klachten heeft over het functioneren van een zorgaanbieder kan daarmee naar een klachtenfunctionaris, een klachtencommissie, een regionaal tuchtcollege of de civiele rechter. Misschien moet iedereen elkaar eens durven aanspreken op bejegening, maar vooral niet vergeten dat er ook al zoiets bestaat als melden van fouten en bijna-fouten, waarvoor ook al gebaande paden zijn. Puur vakinhoudelijke kritiek wordt binnen de maatschappen heus wel geventileerd, maar daar hoeft niet direct ook de verpleging van op de hoogte te worden gehouden.

 • no-profile-image

  Kattekop

  @ Maurits
  Dus een ms hoeft volgens u geen verantwoording af te leggen en te streven naar zo goed mogelijk werk? U bent van mening dat de eigen beoordeling voldoende is? Nou, ik heb specialisten meegemaakt die alle richtlijnen aan hun laars lapten en daarna alles bij elkaar logen om te bewijzen hoe geweldig ze hadden gewerkt. Gelukkig doorzag het Medisch Tuchtcollege de leugens en deelde terechtwijzingen uit. Waarom willen ms niet beoordeeld worden op de kwaliteit van hun werk? Vult u dit zelf maar in......

 • no-profile-image

  Maurits

  @ gezondheidszorgprofessional. Een gelijkwaardig gesprek in (volledig) vertrouwen met een collega lijkt mij prima, maar ik ben daar niet gerust op. Zo wordt er voor het IFMS overal informatie verzameld. Wie heeft er allemaal inzicht in deze informatie? Vervolgens praat Rien Meijerink over een rol van het ziekenhuisbestuur. Als dat de toekomst is, dan stel ik voor dat we nu keren. Het is niet het ziekenhuisbestuur die het functioneren van de MS moet beoordelen, maar andersom.

 • no-profile-image

  gezondheidszorgprofessional

  Verontwaardigd ben ik over de reactie van Maurits. Specialisten werken toch in een team? Het kan dramatische gevolgen hebben als er niet goed met elkaar om gegaan wordt. Als een teamlid asociaal gedrag vertoont, dan moet het tegen hem of haar gezegd kunnen worden. Vaak gebeurt het niet op de werkvloer. Een 360 graden intervisiegesprek: deze is ook (vooral) nuttig voor artsen die niet in loondienst zijn.

 • no-profile-image

  J.J.R. Hansma

  Als ik als onderdeel van een staf in een ziekenhuis werk(nil) wil ik ook een fu-gesprek, want ook als interimmer moet je weten wat er speelt. Ik ben een goed functionerende medisch specialist, maar het gros denkt alleen maar aan geld verdienen, ik ben 57 jaar, ik heb genoeg ervaring om dat te kunnen concluderen. Een kleine groep met wie ik gewerkt heb functioneerde goed en dacht louter aan mensen beter maken waar het kon, maar er waren ook genoeg die lachend hun schouders ophaalden als ze het verkeerde been amputeerden onder het mom: "Wie werkt maakt fouten." Schande!

 • no-profile-image

  Maurits

  Die evaluatie is voor medisch specialisten in loondienst. Voor de overige medisch specialisten is het ziekenhuis een facilitaire organisatie. Een functioneringsgesprek doet dan geen recht aan de verhoudingen. Wat een kritiek overigens op de medisch specialisten. Jaloers?

 • no-profile-image

  Peter

  nee, natuurlijk nemen die ego's niet deel aan functioneringsgesprekken, ze mochten eens op hun functioneren worden aangesproken....

 • no-profile-image

  anoniempje

  Het is gewoon dramavolk. Asociaal en voelen zich meer dan een ander. "Ja, maar wij hebben gestudeerd." Ja, en? Hans Janmaat was drs. En de standpunten van die man waren stommer dan stom.

 • no-profile-image

  verpleegkundige

  Het gedrag van sommige specialisten is bizar. Ik wil heel graag reflectie horen over mezelf en ook geven: als het nodig is per direct en anders met regelmaat. Daar voelt iedereen zich beter bij, ook de patiënt.

 • no-profile-image

  Hans

  Ik zeg: ophoepelen die specialisten, we hebben ze niet nodig. We kunnen het zelf wel. Ik kom op internet veel verder dan die zkkenvullers.

 • no-profile-image

  anoniempje

  75% van de specialisten functioneert matig, dus dan begrijp je ook wel waarom ze geen fugesprek willen. Maar wel ondertussen graaien en hun vette salaris en dikke auto onder de kont.

 • no-profile-image

  Jan

  Met dergelijke salarissen is het goed om kritisch naar jezelf te kijken. De premiebetalers investeren veel in deze beroepsgroep dus een kijkje over de schouder is erg op zijn plaats.

 • no-profile-image

  Conny

  Begrijpelijk wellicht, maar ook jammer. Het gesprek kun je ook zelf gebruiken voor je eigen ontwikkeling. Waarom altijd zo negatief hier tegenover staan? Zijn onze medisch specialisten dan zo onzeker over zichzelf?

 • no-profile-image

  Nel Muller

  Wat de patiënten maar al te duidelijk merken.

 • no-profile-image

  Chris

  Goed zo, niet aan meedoen, de gezondheidszorg krijgt steeds meer Orwelliaanse trekken op deze manier. Gelukkig is de vanouds aanwezige verzetsgeest nog niet geweken uit de beroepsgroep.

 • no-profile-image

  prof.dr.mr. m.p.lijbrink

  ik kan heel goed in denken waarom de functioneringsgesprekken zo laag zijn. specialisten chirurgen
  hebben geen belangstelling bij dat soort gesprekken zijn bang hun baan te verliezen.heel begrijpelijk vanuit de gedachtengang van cirurgen en specialisten.

Of registreer u om te kunnen reageren.