Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Specialisten moeten verplicht op functioneringsgesprek

Vakgroepen van medisch specialisten worden verplicht om in te ingrijpen als zij zien of vermoeden dat een collega niet goed functioneert. Dit staat in een visiedocument dat de Orde van Medisch Specialisten vandaag publiceert.
Specialisten moeten verplicht op functioneringsgesprek
Foto: AVL

Met dit document committeren alle medisch specialisten in ziekenhuizen, universitaire ziekenhuizen, zbc's, ggz en vrijgevestigd specialisten zich te houden aan de afspraken.

Verantwoordelijk voor elkaar

De medisch specialist is verantwoordelijk voor kwaliteit en veiligheid van de zorg. Niet alleen individueel, ook als vakgroep. Daarom moet disfunctioneren ook verplicht worden aangepakt. Dat dit allemaal niet vanzelfsprekend is, zei Isala-bestuurder Robbin Thieme Groen al in het aprilnummer van Zorgvisie magazine: 'Bij het vermoeden van disfunctioneren gaan de maten vaak om elkaar heen staan'.

Disfunctioneren

Toont de specialist in kwestie geen verbetering, dan moet als eerst het stafbestuur en vervolgens de raad van bestuur worden ingelicht. Als de vakgroep niet in staat is het probleem op te lossen, dan volgt altijd overleg met "de medische staf en/of Raad van Bestuur" van de instelling, zo stelt de Orde. Mocht blijken dat aanbevelingen onvoldoende worden opgepakt en de patiëntveiligheid in het geding is, dan waarschuwt de wetenschappelijke vereniging de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Functioneringsgesprek

Alle specialisten moeten jaarlijks een functioneringsgesprek hebben, zowel op medisch-inhoudelijke als op communicatieve vaardigheden. Specialisten dienen de raad van bestuur van de instelling inzage te geven in deze en andere kwaliteitsgegevens. Het stafbestuur en de raad van bestuur moeten dit regelmatig controleren. Ook de raad van toezicht moet dit als vast gespreksonderwerp op de agenda zetten.

Visitaties beroepsgroep

Wetenschappelijke verenigingen moeten strenger gaan visiteren en uitdrukkelijk ook de professionele omgeving van de medisch specialist erbij betrekken. Gesprekken met onder meer huisartsen en patientenverenigingen horen uiterlijk een dag van tevoren plaats te vinden zodat de informatie kan worden gebruikt tijdens de visitatie. Ook gesprekken met verpleegkundigen, paramedici en anderen. Een specialist is niet alleen verantwoordelijk voor het eigen functioneren maar ook voor dat van de vakgroep als geheel.  Daarom moeten visitaties zowel individueel, als per vakgroep of maatschap worden gehouden.

Communicatie

Kwaliteitsvisitaties horen niet puur medisch-inhoudelijk te zijn. Ook dienen controlerend specialisten te kijken naar andere, bijvoorbeeld communicatieve, aspecten. Dat betekent dat een of meer deskundigen die op het beoordelen van dezes competenties zijn geschoold en getraind zijn aan het visitatieteam van medisch specialisten moeten worden toegevoegd. De wetenschappelijke verenigingen dienen jaarlijks de uitgevoerde visitaties te evalueren en daaruit consequenties voor het visitatiebeleid te trekken. Het "peer to peer" karakter, dat wil zeggen door leden van hetzelfde specialisme, van kwaliteitsvisitaties moet behouden blijven. "Het is goed dat vlees gekeurd wordt door een slager, als het maar het vlees van een andere slager is."

Raad van bestuur

Raden van bestuur medeverantwoordelijk voor kwaliteit medisch specialistische zorg: scheppen van voorwaarden. Specialisten moeten de conclusies en benoemde verbeterpunten van het kwaliteitsvisitatierapport delen met in elk geval het bestuur van de medische staf en de Raad van Bestuur van de instelling.

Bij- en nascholing verplicht

Er worden tot op dit moment geen inhoudelijke eisen gesteld aan de verplichtingen voor herregistratie. Dat moet veranderen, vindt de Orde. De Registratiecommissie Geneeskundige Specialismen gaat controleren of een specialist bij en nascholing volgt. Consequentie is dat medisch specialisten en een vakgroepen zich ook laat toetsen op de resultaten van daarin afgesproken verbeteracties.

Of registreer u om te kunnen reageren.