Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

RVZ: legitimiteit zorgverzekeraars is in het geding

Zorgverzekeraars slagen er onvoldoende in om hun rol als zorginkoper waar te maken. Dat kan leiden tot een legitimiteitsvraagstuk.
RVZ: legitimiteit zorgverzekeraars is in het geding
Foto: ANP

Daarvoor waarschuwt de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) in het advies De stem van verzekerden over de legitimiteit en governance van zorgverzekeraars.

Rol zorginkoper komt niet uit de verf

De rol van financiële verzekeraar kennen de meeste burgers. Maar de rol van zorginkoper is 'veel minder vanzelfsprekend voor en geaccepteerd door verzekerden, patiënten en zorgverleners', schrijft de RVZ. Dat komt vooral doordat zorgverzekeraars schimmig zijn over de manier waarop zij kwaliteitscriteria gebruiken voor de zorginkoop. Het is niet duidelijk waarom zij de ene zorgaanbieder wel en de andere niet contracteren. Omdat dit inzicht ontbreekt, kunnen verzekerden nu alleen overstappen naar een andere zorgverzekeraar op basis de hoogte van de zorgpremie en het serviceniveau.

Loyale verzekerde raakt uit beeld

'Wat we willen zien is dat verzekeraars elkaar beconcurreren op de kwaliteit van zorg', zegt RVZ-voorzitter Pauline Meurs in een interview dat vrijdag 5 december verschijnt in het Zorgvisie Weekoverzicht. 'Maar de concurrentie spitst zich nu nog te veel toe op het werven van verzekerden. Verzekeraars investeren veel geld in marketingcampagnes en doen verzekerden een scherp aanbod. Wij vinden dat verzekeraars meer aandacht moeten besteden aan de kwaliteit van zorg van de circa negentig procent van de verzekerden die niet overstappen. Dat zijn hun loyale klanten. Daar moet de dienstverlening op gericht zijn en voor die loyale klanten moeten ze steels opnieuw duidelijk maken wat de toegevoegde waarde is van de eigen verzekeraar.'

Legitimiteit als zorginkoper

De raad adviseert om verzekerden en patiënten beter te betrekken bij het beleid van zorgverzekeraars, met name bij de zorginkoop. Dit kan door verzekerdenraden, klantenpanels, regionale bijeenkomsten en patiëntenverenigingen. 'Het is van belang dat kennis en ervaring van verzekerden en patiënten al in een vroeg stadium van het inkoopproces worden ingezet en dat dit niet vrijblijvend is', schrijft de RVZ. Als zij hier niet in slagen kan dit leiden tot een legitimiteitsvraagstuk, aldus de RVZ. PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester concludeerde onlangs in een interview met Zorgvisie dat verzekeraars een groot legitimiteitsprobleem hebben, omdat ze 'vooral bezig zijn met geld, macht en groter worden'.

DNB te dominant, NZa faalt

Verder vindt de raad dat het externe toezicht beter moet. Met name de Nederlandse Bank (DNB) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moeten hun toezichtaanpak beter op elkaar afstemmen. Meurs: 'De DNB is te dominant. Vanwege de  financiële crisis valt het te begrijpen dat er streng financieel toezicht is. Maar de rol van de NZa, het toezicht op een goede prijs-kwaliteit-verhouding, komt nog niet goed uit de verf.'

 

Zorginkoop

Zorgverzekeraars kopen zorg in bij zorgaanbieders. De contractonderhandelingen verlopen niet altijd even gemakkelijk. Hoe het de partijen vergaat, leest u in het dossier zorginkoop. Bekijk het dossier
Zorgvisie organiseert 8 april 2015 de Dag van de Zorginkoop, hét congres voor alle stakeholders: Media Plaza, Utrecht.

Foto

 • RVZ: legitimiteit zorgverzekeraars is in het geding
  Foto: RVZ

10 reacties

 • AACM Maes

  weer een partij die de schuld bij een ander legt. Er zijn 3 partijen op de zorgmarkt, met 6 toezichthouders. Pas wanneer deze partijen zelf een eigen bijdrage/inzet leveren om de tripleaim doelen, komen we verder. Niet steeds maar wijzen naar de ander! Datzelfde geldt voor de adviesorganen: welke RVZ adviezen de afgelopen 10 jaar hebben bijgedragen tot betere en minder dure zorg? En daar begint al het probleem: RVZ schuurt tegen de Haagse werkelijkheid aan. Niet zo vreemd, want minister VWS benoemt de RVZ leden..

 • Qzo

  Beste JohnJ: juist meer mogelijkheden bieden aan zorgverzekeraars zodat ze hun taak eindelijk goed kunnen uitvoeren en niet zo bang hoeven te zijn voor verzekerden die vanwege de hoogte van de premie weglopen. En tegelijkertijd zorgaanbieders verplichten over geleverde kwaliteit te rapporteren. Dan ontstaat er een situatie dat zorgverzekeraars echt hun license to operate kunnen en moeten bewijzen.

 • JohnJ

  De politiek heeft de zorgverzekeraars een regierol gegeven. Het was naïef te veronderstellen dat de zv kwaliteit van zorg zou kunnen inschatten. Misschien dat ze het wel wilden, maar de afgelopen jaren toonden ze dat zeker niet aan en dus moesten ze zich noodgedwongen beperken tot inkopen op prijs en volume. Dat is dus een zwaktebod! En dus gedragen ze nu als 'financials', als bankiers, en als je die te veel macht geeft, dan zijn er inmiddels genoeg voorbeelden van hoe het misloopt. Perk de macht van zorgverzekeraars zo gauw mogelijk in! Een zorgverzekering is in de essentie iets anders dan een schadeverzekering voor een auto ofzo...

 • Arjan1966

  Er lijkt totaal geen sprake van governance op verzekeraars. De ondoorzichtigheid en het macht- en monopoliespel van verzekeraars neemt dezelfde vormen aan als eerder de bouwfraude en de bankenfraude met dezelfde wantoestanden en ellende voor de individueel verzekerde patient. De regering heeft dit zelf veroorzaakt door de verzekeraar deze rol te geven. Aandacht voor thuiszorg en ouderenzorg is ver te zoeken, alles moet via de eerste lijn en perifere ziekenhuizen worden stelselmatig naar de vernieling geholpen. Het is de bedoeling van de geschiedenis te leren, niet deze te kopiëren dacht ik.

 • koonings

  Ook dit jaar geven de verzekeraars weer meer dan 0,5 miljard uit aan promotie / klantenwerving; dat is net zoveel als de bezuinigingen op de thuiszorg...Lang geleden waren er nog de ziekenfondsen en toen waren de uitvoeringskosten circa 3% van de totale zorgkosten; hoeveel zou dat nu zijn ?? Met dank aan meneer Hoogervorst.
  Boodschap: terug naar ziekenfondssysteem met premie naar draagkracht.

 • De Vogelvrije Huisarts

  RvZ doet er goed aan haar eigen positie ter discussie te stellen. Eerdere adviezen zat ze te Cherry-pikken in landen die geen zorgverzekeraars hebben maar een Single Payer model.

 • bezorgde

  Met zijn vieren verdelen de zorgverzekeraars de markt. Concurrentie? Ondoorzichtig. Wurgcontracten met ziekenhuizen: ja. Kiezersbedrog:ja.
  Ondoorzichtige en onvergelijkbare polissen: ja. Inspraak van verzekerden in het beleid? Miniem en onbekend. Salarissen bij zorgverzekeraars die absurd zijn gestegen? Tuurlijk, vergelijkbaar met de woningcorporaties. Uitkleden zorg: ja. Zelfs de basisverzekering wordt alsmaar verder uitgehold. Het eigen risico zo hoog dat alle minima bij gemeenten aankloppen: wat kosten al die ambtenarenuren erbovenop voor betalingsregelingen wel niet? De enige winst is voor de politiek : de verantwoording is afgeschoven. Dit is de wortel voor maatschappelijke onrust!

 • Henk

  Het gedrag van verzekeraars is volkomen logisch in het huidige systeem. Premieconcurrentie en risicoselectie zijn altijd veel gemakkelijker dan moeizaam zorg inkopen in de hoop dat verzekerden dat boeit. Verzekeraars kunnen de kwaliteit van zorg niet goed inschatten, verzekerden zijn niet voldoende in staat polissen te vergelijken. Het stelsel is gebouwd op economische naïviteit.

 • bas_leerink

  Goed als de politiek ook naar zichzelf kijkt. Hoofdlijnen akkoorden en MBI helpen hier niet bij. Daarmee komt de aandacht vooral op kostenbeheersing te liggen, en niet op waardevermeerdering. En verzekerden zijn alleen in dat laatste geïnteresseerd, als mogelijk alternatief voor een lage premie.

 • GKMitrasing

  Wat een farce van de RVZ... 'pappen en nathouden, brood en spelen'...

Of registreer u om te kunnen reageren.