Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

BuurtzorgT en De Nieuwe GGZ rekenen af met bureaucratie

BuurtzorgT sluit zich als elfde instelling aan bij de beweging De Nieuwe GGZ, die zich sterk maakt voor ontmanteling van de bureaucratie in de ggz. Bestuurder Nico Moleman van BuurtzorgT: ‘De Nieuwe GGZ predikt wat BuurtzorgT uitvoert. We werken zonder inkoopcontracten met verzekeraars en zijn daardoor fors minder tijd kwijt aan bureaucratie.’
administratie400.jpg

Nico Moleman en Jos de Blok van Buurtzorg hebben in 2012 BuurtzorgT opgezet. Cliënten van BuurtzorgT krijgen psychiatrische zorg en behandeling aan huis en in de wijk. Inmiddels loopt de pilotfase van BuurtzorgT ten einde en zijn er tien zelfsturende ggz-buurtteams actief in Friesland, Zeeland, Amsterdam, Rotterdam, Amersfoort en Brabant. ‘Dat doen we met zo groot mogelijke autonomie voor onze professionals', vertelt Moleman. ‘We willen minder tijd kwijt zijn aan administratie dan nu helaas gebruikelijk is in de ggz. Doordat we geen contracten met verzekeraars hebben, krijgen we via de restitutie slechts 75 procent van de behandeling vergoed. De ironie is dat we, dankzij de tijd die we niet kwijt zijn aan het constante dbc-verantwoordingscircus, hiermee toch net uitkomen omdat we veel minder overhead hebben.’

Epd
De constante verantwoording is bij BuurtzorgT vervangen door volledige transparantie in het elektronische patiëntendossier (epd). Moleman: ‘In ons epd houden cliënt en zorgprofessional bij wat er allemaal gebeurd is. Dat maakt heel inzichtelijk welke zorg precies geleverd is en wat het effect ervan is. Dat betekent ook dat onze psychiaters en verpleegkundigen weer de tijd hebben om te doen waarvoor ze zijn opgeleid; namelijk goede zorg verlenen bij mensen in de thuissituatie. Bijkomend voordeel is dat we door kostenbesparing op administratie en overhead over relatief veel psychiaters kunnen beschikken. Een op de zes medewerkers is psychiater.'

De Nieuwe GGZ
In 2015 werd de beweging De nieuwe GGZ opgericht door een groep bezorgde professionals. In hun pamflet stellen de auteurs dat de sector niet duurzaam is en dat er iets grondig moet veranderen om dat wel te worden. Inmiddels is de beweging met de toetreding van BuurtzorgT uitgegroeid tot elf ggz-organisaties. Hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en ondertekenaar van De Nieuwe GGZ Philippe Delespaul: ‘BuurtzorgT is een disruptieve speler in de ggz-wereld die zorg buiten de reguliere kanalen op basis van restitutie aanbiedt. We zijn gecharmeerd van de creativiteit en slagvaardigheid van de organisatie. Nico Moleman was, samen met Jules Tielens, ook betrokken bij de oprichting van de Brouwerij en nu recent bij de samenwerking met Zorgvrijstaat Rotterdam West; mooie voorbeelden van hoe het ook anders kan.’

E-community
Michael Milo van E-Hulp en ondertekenaar van De Nieuwe GGZ vult aan: ‘Vanuit de Nieuwe GGZ ontwerpen we een e-community waarin we online samenwerking en behandeling rond psychische problemen mogelijk maken. De community werkt over organisaties heen. Met BuurtzorgT als partner kan nieuwe content worden toegevoegd en kan de community op meer plaatsen en door meer mensen gebruikt worden. Bovendien zijn we nog met verschillende partijen in gesprek, zoals ggz-instellingen, aanverwante "bewegingen”, gemeentes, provincie, VWS, zorgverzekeraars, om de opschaling van de beweging verder vorm te geven.’

Wouter Van den Elsen

Eén reactie

  • Marchand

    Mooie 'commercial break'. Wellicht is/was het voor 'nieuwe wegen' ook iets om meer over de ggz-muur heen te kijken. Dat blijft een hardnekkige, bijna genetisch bepaalde weeffout binnen de GGZ-domeinen. Zo had men jaren geleden al inzichten en praktijken vanuit terreinen als maatschappelijke opvang, RIBW's en sommige koplopers (die waren er toen nog weinig) uit de sociale sector kunnen integreren. Het wordt nu allemaal als 'hagelneu' gepresenteerd maar dat valt dus wel mee. Dit als nuancering.

Of registreer u om te kunnen reageren.