Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Menzis gaat waardegericht inkopen

Menzis gaat in 2018 over de volle breedte waardegericht inkopen. ‘Het is de heilige graal om de zorg te verbeteren en betaalbaar te houden’, zegt Joris van Eijck.
JorisvanEijck450.jpg
Joris van Eijck: 'Value based healthcare is de heilige graal voor betere en doelmatige zorg.' - Foto: Menzis

Menzis wil bij de zorginkoop 2018 waardegericht inkopen. Dat betekent dat de zorgverzekeraar met zorgaanbieders over de volle breedte meerjarencontracten wil afsluiten op basis van principes die aansluiten bij value based healthcare (VBHC), het concept van Michael Porter om met zorg meerwaarde voor patiënten te leveren tegen de laagste prijs. Menzis verlangt van de zorgaanbieders dat ze transparant zijn over hun uitkomsten en laten zien dat ze die permanent verbeteren. Ze moeten ook kunnen aantonen dat ze alleen zinnige zorg leveren. In ruil daarvoor krijgen ze financiële zekerheid in de vorm van een meerjarencontract. ‘We willen verbetering belonen’, zegt Joris van Eijck van Menzis in een interview met Zorgvisie.

Meerjarencontract met Martini
Met het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft Menzis al sinds afgelopen jaar zo’n meerjarencontract. Daarin is onderscheid gemaakt tussen de acute zorg en de planbare zorg. Voor de acute zorg financiert Menzis de faciliteiten die daarvoor nodig zijn, zoals de spoedeisende hulp, operatiekamer en intensive care. Voor de planbare zorg zijn er elf speerpunten, aandoeningen waarvoor Martini geen budgetplafond krijgt. Dat is planbare zorg waarop het topklinische ziekenhuis in Groningen de kans krijgt om te excelleren. Het ziekenhuis moet kunnen aantonen dat de kwaliteit permanent verbetert. Specialisten moeten ook laten zien dat ze alleen zinnige zorg leveren. Als ze niet aan die voorwaarden voldoen, vervalt het speerpunt. Dan gaat Menzis met het ziekenhuis bekijken hoe die planbare zorg kan worden georganiseerd, in het ziekenhuis of via e-health, huisartsen of zelfstandige behandelklinieken (zbc’s).  Met de andere Santeon-ziekenhuizen heeft Menzis onlangs dergelijke afspraken gemaakt voor de inkoop van borstkanker. ‘De zeven Santeon-ziekenhuizen spiegelen zich aan elkaar om de zorg permanent te verbeteren.’

Value based pricing voor heup- en knieoperaties
Menzis streeft ernaar om de zorginkoop op de lange termijn volledig volgens het principe van value based pricing te doen. De zorgverzekeraar start met de heup- en knieoperaties. Samen met de betrokken beroepsgroepen wordt bekeken welke indicatoren van het International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) voor patiënten in Nederland relevante medische uitkomsten geven. Tijdens een bijeenkomst op 7 april met specialisten komen enkele Zweedse ICHOM-experts daarbij helpen. ‘Het liefste willen we de hele zorgketen rond bewegen zo bekostigen. Alle zorgaanbieders worden dan betaald voor wat het kost om patiënten weer goed te laten lopen’, zegt Van Eijck.

Shared savings rond COPD
Menzis wil enkele succesvolle innovaties rond VBHC opschalen naar landelijk niveau. De eerste is de manier waarop COPD-patiënten worden behandeld in de Achterhoek. Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en thuiszorgorganisatie Sensire werken daarin nauw samen. Patiënten meten thuis zelf allerlei waardes en nemen die via een beeldverbinding door met gespecialiseerde verpleegkundigen. Alleen als het nodig is komen ze naar de specialist in het ziekenhuis. ‘De therapietrouw groeit en we zijn af van de gereguleerde poli-bezoeken om specialisten een hand te geven. Binnen de bestaande regelgeving hebben we een formule gevonden om de financiële voor- en nadelen voor alle partijen te delen.’

Meerjarencontract Lentis
Ook in de ggz en met huisartsen is het mogelijk om waardegericht in te kopen. Met Lentis is Menzis onlangs de intentie tot een meerjarencontract overeengekomen waarin de ggz-aanbieder zich gaat concentreren op het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de gespecialiseerde complexe patiënten. De basis-ggz wordt meer via huisartsen en e-health georganiseerd. Ook van Lentis wordt openheid over de uitkomsten verwacht.
Ook met de wijkverpleging wil Menzis op dergelijke wijze op waarde inkopen. Met huisartsen staat Menzis op het punt meerjarenafspraken te maken.

VHBC is de heilige graal
Maar werkt deze manier van inkopen ook als zorgverzekeraars financieel zwaar onder druk komen te staan? ‘Voor ons is drukken op de tarieven via aanbestedingen geen strategie voor de lange termijn’, zegt Van Eijck. ‘We willen samen met zorgaanbieders een agenda voor de toekomst maken. Ziekenhuizen moeten zich daarbij richten op hun kerntaken. Waardegericht inkopen is voor ons de heilige graal om de kwaliteit te verbeteren en zorg betaalbaar te houden. Het is daarmee ook de sleutel tot een lage zorgpremie.’

Populatiebekostiging in de Achterhoek
In de oostelijke Achterhoek wil Menzis nog een stap verder gaan. Daar wil de zorgverzekeraar met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, huisartsen en alle zorgaanbieders in de wijkverpleging en ggz experimenteren met populatiebekostiging. Alle aanbieders leggen hun budget bij elkaar en kijken wat de beste interventies zijn om de bevolking gezond te houden en ziektes te voorkomen. Daarbij vormt de Triple Aim van de het Institute voor Healthcare Improvement (IHI) de inspiratie. Van Eijck licht zijn plannen op 17 maart toe als spreker op het Santeon-congres over value based healthcare.

Zorginkoop
Zorgverzekeraars kopen zorg in bij zorgaanbieders. De contractonderhandelingen verlopen niet altijd even gemakkelijk. Hoe het de partijen vergaat, leest u in het dossier zorginkoop. >> Bekijk het dossier

Of registreer u om te kunnen reageren.