Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Toezichthouders zorg worstelen met kwaliteit’

Raden van toezicht in de zorg worstelen met de vraag hoe zij concreet invulling kunnen geven aan toezicht houden op kwaliteit van zorg. Dat komt naar voren uit een survey onder 132 toezichthouders, uitgevoerd door Yvonne van Kemenade in samenwerking van Dorel Smits-Hoekstra en Caroline van der Linde, in opdracht van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD).
Geld.verrekijker.fotolia.jpg
Foto: bouwfotolia

Bijna driekwart van de respondenten geeft aan goed zicht te hebben op de kwaliteit van zorg in hun organisatie. Maar van belangrijke signaleringssystemen, zoals calamiteitenprocedures en klokkenluidersregelingen, is een kleiner gedeelte op de hoogte. Bovendien worden kwaliteit-gerelateerde dilemma’s in een beperkter aantal gevallen besproken met de bestuurder. Volgens de NCD is juist het bespreken van dit soort dilemma’s erg belangrijk omdat het hier gaat om bewustwording van wat er in de organisatie speelt en welke dialogen worden gevoerd op welke niveaus in de organisatie.  ‘Bij persoonsgerichte zorg gaat het in toenemende mate om een verschuiving van het afvinken van regels, procedures en (IGZ) normen, naar het aanvinken en bespreekbaar maken van en het beargumenteerd afwijken van normen en regels. Er bestaat een spanning tussen verantwoorde en goede zorg. Het gaat er dan om in dialoog met elkaar te bepalen welke risico’s acceptabel zijn en welke niet.’

Kwaliteit
Uit de enquête blijkt dat de meeste raden van toezicht (95 procent) kwaliteit zien als een integrale verantwoordelijkheid, net als de financiën, en beschikken over een commissie/aandachtfunctionaris voor kwaliteit (80 procent). Bijna driekwart (72 procent) van de respondenten geeft aan goed zicht te hebben op de kwaliteit van zorg in hun organisatie. In 86 procent van de RvT’s staat kwaliteit regelmatig op de agenda, in 48 procent iedere RvT vergadering, in 38 procent meer dan tweemaal per jaar en in 5 procent eenmaal per jaar. In 3 procent van de gevallen is kwaliteit geen punt van bespreking. In de RvT vergaderingen wordt in 83 procent van de gevallen kwaliteitsrapportages besproken en werkt 44 procent van de RvT’s met een dashboard Kwaliteit.

Dossier Governance
In het dossier governance staan artikelen over de wijze van besturen, de gedragscode en het toezicht op organisaties.

Gerelateerde tags

2 reacties

 • Kwaliteit van verpleeghuiszorg is het beste te meten achter de deur van de client (met een uitgebreide zorgvraag) zelf.
  Niet alleen direct achter de deur van de zorginstelling, achter de deur van dossierkasten, zeker niet alleen achter de deur van registraties, achter de deur van koelkasten..en het restaurant.
  kwaliteit juist hier meten, gaat veel verder dan het 'wassen en kleden', en (be-) oordeelt niet de zorg of behandelaar. Hier wordt gemeten in hoeverre het de organisatie lukt, om de (mantel-)zorg te ondersteunen in kennis en vaardigheden als: contact maken, omgaan met passiviteit, omgaan met onbegrepen gedrag, omgaan met risico's op complicaties als pijn, angst, verlies van eigenwaarde, regieverlies, en doorliggen.
  Hier meten we het beste hoever omgevingszorg reikt.
  Hier meten we het beste hoever fixatievrije zorg reikt (regieverlies, verlies van eigenwaarde).
  Hoever acceptabele (zorg-)zwaarte voor zowel client als zorg reikt.
  Hier gaat het om kwaliteit van eten en drinken, als de client dit niet meer kan.
  Het meten 'achter andere deuren' kan zeker, maar hier bv luisteren naar client en netwerk vind ik vanzelfsprekend, en een bijna logisch gevolg van toenemende mondigheid, en marktwerking. Hier maak ik mij minder zorgen. Ook worden nog vele metingen uitgevoerd, waarbij bv organisaties zelf de geïnterviewden mogen selecteren.

 • T. Schraven

  Die worsteling van RvT's op kwaliteit van zorg herken ik in mijn governance-adviespraktijk en eigenlijk is dat wel een goed teken.
  Zie het rapport van RvS over illusie van evidence based zorg.
  Er is dus ook de in bepaald opzicht de illusie van zicht op evidence based kwaliteit zorg.
  Heeft het werk van de RvT op terrein dan geen zin? Natuurlijk wel; het is een bestuurlijke uitdaging steeds na te blijven denken en te handelen over wat kwaliteit van zorg in de specifieke context is.

Of registreer u om te kunnen reageren.