Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties36

ActiZ adviseert tegen inzet zzp’ers

Mark van Dorresteijn
Brancheorganisatie ActiZ adviseert haar leden in geen enkel geval zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in te zetten. Dat blijkt uit stukken in handen van de redactie van Zorgvisie. Volgens ActiZ is en blijft het onmogelijk om als individu in de AWBZ zorg te leveren.
ActiZ adviseert tegen inzet zzp’ers

In een interne brief uit december 2010 beantwoordt ActiZ vragen van leden over de inzet van zzp’ers. ActiZ adviseert zorgorganisaties geen zzp’ers in te zetten. Niet via een bemiddelingsbureau en ook niet rechtstreeks. In de brief staat te lezen: “Kern van de discussie die nog gevoerd moet worden, is of een enkelvoudige zzp’er dezelfde zorg kan leveren en verantwoorden als een zorginstelling. Als alleen al gedacht wordt aan de continuïteit bij 24-uurs beschikbaarheid, ziekte, verlof, vakantie en dergelijke, dan is dat in het geheel niet realistisch. Ook zorgkantoren zullen onder deze condities geen contract willen aangaan.”

Onmogelijk

De recente aanpassing van de AWBZ door staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten verandert volgens ActiZ niets aan dit advies. Veldhuijzen van Zanten maakte onlangs bekend dat niet alleen instellingen maar ook individuen de AWBZ-markt op mogen. “Ook met die aanpassing blijft het praktisch onmogelijk om zzp’ers in te zetten”, zegt woordvoerder Pauline Fuhri van ActiZ. “Zodra een zorginstelling een zzp’er contracteert, is er volgens de belastingsdienst nog steeds sprake van een arbeidsrelatie.” Dat betekent dat er voor de zorgaanbieder fiscaal gezien geen voordeel bestaat om voor een zzp’er te kiezen in plaats van een vaste medewerker.

Positie zzp’ers

De brancheorganisatie verwacht niet dat aan deze situatie in de toekomst iets zal veranderen. In de verwachte Wet Cliëntenrechten Zorg (WCZ) zal onder andere omschreven staan aan welke kwaliteitseisen een individuele zorgverlener in de AWBZ moet voldoen. Dat zou volgens de staatssecretaris de toegang van zzp’ers ook praktisch mogelijk moeten maken. ActiZ vraagt zich af of die wet er wel zal komen: “Uiteindelijk zal de positie van de zzp’er dus in de WCZ geborgd moeten worden. Of die wet er komt, is de vraag. De invoering ervan wordt, als die er al komt, niet voor 2013 verwacht. De Raad van State had reeds vernietigende kritiek op het wetsontwerp, mede ook ten aanzien van de zzp-materie.”

Alleen via pgb

Maar zelfs als de wet er wel komt, verandert er volgens ActiZ niets. “De WCZ beoogt nadrukkelijk niet om inzet van zzp’ers voor (thuis)zorgorganisaties mogelijk te maken. Eventuele toekomstige wetgeving zal er alleen toe kunnen leiden dat de zzp-er zelf een zorgaanbieder wordt mits deze alleen op zichzelf opereert, maar brengt in het geheel geen wijziging in de arbeidsrechtelijke en fiscale positie van pseudo zzp’ers die voor bemiddelingsbureaus of zorgorganisaties zorg in natura leveren.” Volgens Fuhri houdt dat in dat zzp’ers ook in de toekomst alleen zorgwerk kunnen doen via het persoonsgebonden budget (pgb) of in de Wmo maar dat AWBZ-zorg via een instelling voor hen ontoegankelijk zal blijven.

PrivaZorg

Directeur Barend van Leeuwen van bemiddelingsbureau voor zzp’ers PrivaZorg reageert desgevraagd: “Het lijkt erop dat ActiZ er alles aan gelegen is de zzp-er van het zorgtoneel te laten verdwijnen. Doelbewust gaat ActiZ voorbij aan de krapte op de arbeidsmarkt wat uiteindelijk ten koste gaat van de cliënt. Met deze opstelling kan het ministerie van VWS niet blij zijn. Het bericht van ActiZ getuigt van ongenuanceerde doelredenatie, wellicht ingegeven door vrees voor concurrentie. De zzp-er zal, net zoals in allerlei andere branches het geval is, ook in de zorg heel goed in staat en bereid zijn om kwalitatief goed werk af te leveren.”

Tabak

Zzp’er Lex Tabak reageert: “Ik ben geschokt. Zonder in te gaan op de kansen die zzp-ers bieden voor de markt en zonder oog te hebben voor de arbeidsmarktproblematiek, wordt er klakkeloos tegen zzp-ers geadviseerd. Terwijl ActiZ kamerleden een rad voor de ogen draait door begin januari een document aan GroenLinks, SP, VVD, PVV en CDA te versturen waarin letterlijk staat ‘ActiZ is in het geheel niet tegen het opereren van echte zzp-ers in de zorg’, wordt er dus intern tegenovergesteld beleid geadviseerd aan de leden. Het is ongelooflijk dat een enorme koepelorganisatie zoals ActiZ, die aangeeft de client centraal te stellen en vernieuwend ondernemerschap mogelijk te maken, slechts uit is op het behoud van het eigen krachtenveld en blijkbaar geen nieuwkomers duldt.”

Voorstander

ActiZ laat weten juist wel voorstander te zijn dat zorgorganisaties rechtstreeks kunnen werken met zzp-ers. Fuhri: “ActiZ heeft al eind 2007 in een breed platvorm met VWS, UWV, BTN, SPOT, de fiscus en Financiën zeer intensief de mogelijkheden daartoe onderzocht. Een deel van de partijen heeft toen de weg van het ‘Convenant bemiddeling in de thuiszorg bij AWBZ-erkende thuiszorginstellingen’ gekozen. Dat bleek geen haalbare kaart, omdat ook daar regels in de weg stonden. ActiZ stond en staat een andere oplossing voor ogen en heeft reeds in 2009 en 2010 aan het ministerie van VWS voorgelegd te onderzoeken onder welke voorwaarden samenwerkingsverbanden van nevengeschikte zelfstandige ondernemers als zorgorganisatie kunnen worden erkend en kunnen contracteren in de AWBZ.”

(Zorgvisie – Wouter van den Elsen / Twitter)

Lees ook:

Rookgordijn rond zzp’ers in de zorg

ActiZ wint kort geding over zzp’ers

PrivaZorg wint kort geding over zzp’ers

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

36 REACTIES

 1. Het is werkelijk een onwaarschijnlijke reactie van Actiz op de aanwezigheid van ZZPers in de zorg. Dat Actiz maar ook VWS de ogen sluit voor een ontwikkeling die niet meer te stuiten is. Als eigenaar van bemiddelingsbureau Qareworkpartners maak ik praktisch dagelijks de gesprekken mee met verzorgende en verpleegkundige die uit frustratie het vak willen verlaten. De frustratie komt door de veel te hoge werkdruk vanwege o.a. vacatures en verzuimende collegae. Vanwege de zeer beperkte regelruimte om hun privézaken te regelen ivm kinderen etc. Vanwege de beperkte keuze`s die men kan maken mbt arbeidscontracten etc. en uiteraard ook vanwege de honorering. Deze professionals vinden in het werken als ZZPer weer het plezier in hun werk terug. Men heeft veel meer regie over de eigen werktijden en daarmee ook over hun inkomen. Dit gevoel van ongebonden zijn resulteert in een veel grotere beschikbaarheid van kwalitatief goede verzorgende en verpleegkundige uren, zonder de krenten uit de pap te pikken. Want de ZZPer heeft zoveel plezier in de uitvoering van het werk dat men duidelijk meer beschikbaar komt en dus meer gaat werken. Dat het inzetten van ZZPers de zorg duurder zou maken is echte onzin. De bonafide bureau`s, zoals wij er een zijn, bemiddelen ZZPers tegen een tarief wat lager ligt of gelijk is aan de kostprijs van medewerkers in loondienst. De kwaliteit is hierbij gegarandeerd want anders prijzen zij zich snel uit de markt. Mijn stelling is dat de gezondheidzorg simpelweg niet meer buiten de zelfstandig werkende professional kan! Mijn bureau is de afgelopen jaren gigantisch gegroeid en inmiddels landelijk actief. Wij presenteren onze transparante werkwijze op landelijke zorgcarrière beurzen en ja, als bureau verdienen wij hier ook ons brood mee. Een ander mag beoordelen of deze verdiensten in verhouding staan tot de moeite die wij er voor doen. De onstuimige groei van de afgelopen 3 jaar geeft mij het gevoel dat dit wel goed zit.

 2. Lees alle reacties
 3. Als ZZP’er zou ik graag zorg willen blijven leveren aan de personen waar ik me verantwoordelijk voor voel en welke mij graag zien verschijnen in hun privé-omgeving.
  Daar heb ik geen bemiddelingsbureau voor nodig wel een club welke mij ondersteunt en perspectieven biedt om zorg te mogen leven in natura en in het 2e compartiment van de zorg, ZVW. in m’n eentje krijg ik dat niet geregeld maar met één club wel, De ZorgProfessional.
  Afbouwen om vervolgens te kunnen opbouwen zou mijn inziens zeer van toepassing kunnen zijn voor ActiZ om gezonde tarieven te verkrijgen in de markt van de zorg.

 4. @ Henk. Natuurlijk heeft een zzp’er ook belangen die niet in lijn liggen met die van de patiënt. Dat blijkt uit elke staking van medisch specialisten. Zij protesteren vrijwel alleen voor hun inkomen en gebruiken daarbij vrijwel alleen kwaliteit van zorgargumenten. Dat straalt af op alle zorgprofessionals. Toch is er een verschil tussen een zzp’er en een bestuurder. Een zzp’er is zowel verantwoordelijk (en gedraagt zich ook zo) voor kwaliteit als voor de financiën, terwijl een bestuurder alleen verantwoordelijk is voor het voortbestaan van de organisatie. En dat voortbestaan blijkt in de praktijk vrijwel alleen afhankelijk van de financiën.

 5. Als een zorginstelling het argument kwaliteit in stelling brengt, dan is het inderdaad oppassen geblazen. Maar ja, dat geldt ook als ZZP’ers en hun bemiddelingsbureau’s het argument kwaliteit in stelling brengen. ZZP’er in het belang van de cliënt, ja ja.

 6. Tijd voor enige nuance in het ‘Actiz-bashen’. Als een zzp-er een bemiddelingsbureau nodig heeft, is hij dan zelfstandig ondernemer? Zijn acquisitie en bedrijfsvoering voert hij dan toch niet zelf. Wat kost een bemiddelingsbureau? Hoeveel ZZp-ers en bemiddelingsbureaus zouden er zijn als er geen krapte op de arbeidsmarkt was?Inhuur van deze zgn ZZp-ers gaat vaak gepaard met hoge kosten voor de cliënt. Dit geldt niet voor de ZZP-er die in 1 op 1 contact zijn eigen zorgcliënt werft en van diensten voorziet vanuit een ZZP (zonder tussenkomst van de bemiddelaars).

 7. @ Hans hierboven. Anoniem ActiZ afzeiken is niet zo fraai. Daarom wil ik mijn standpunt hierboven toelichten en dan kan de lezer zelf oordelen. Elke specialist ouderengeneeskunde weet dat hij weinig gehoor bij zijn bestuur krijgt als hij vraagt om extra uitgaven om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De bestuurders roepen dan in koor: “Daar is geen geld voor”, en “Van slechte kwaliteit is nog nooit een verpleeghuis failliet gegaan”. En als je de bestuurders aanspreekt op hun verantwoordelijkheid om goede kwaliteit te leveren, dan geven ze aan dat het hun verantwoordelijkheid om de tent overeind te houden en dat dat vooral betekent dat de organisatie financieel gezond moet blijven. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit ligt volgens hen bij de zorgprofessionals. En zodra er meer geld beschikbaar is dan is de bestuurder bereid contact op te nemen om te inventariseren waar dat geld het best naar toe kan gaan. Dat laatste is natuurlijk nog nooit gebeurd. Kortom, kwaliteit en bestuur horen gewoon niet bij elkaar. Tot zover heb ik niets nieuws verteld, denk ik (ook al heb ik er jaren voor nodig gehad om tot dit inzicht te komen). Dan naar ActiZ. ActiZ is een branchevereniging waar vele verpleeghuizen bij zijn aangesloten. Maar vertegebwoordigt ActiZ dan de verpleeghuizen en alles wat daarbinnen gebeurd? Nee, in de praktij vertegenwoordigt ActiZ het bestuur. Als medewerkers, zoals de specialisten ouderengeneeskunde een lobbyclub nodig hebben dan gaan ze niet naar ActiZ, dan gaan ze naar Verenso (helaas is deze club veel minder sterk dan ActiZ). Ook andere zorgprofessionals zullen niet bij ActiZ aankloppen voor steun en advies. Kortom, de scheiding tussen financiën en bestuur aan de ene kant en kwaliteit van zorg en zorgprofessionals aan de andere kant, bestaat ook op lobbyclubniveau. En juist daarom klinkt het mij telkens vreemd in de oren als ActiZ tijdens haar lobby-activiteiten wel gebruik maakt van kwaliteit van zorgargumenten. Dat maakt ActiZ (voor mij in ieder geval) ongeloofwaardig.

 8. @ Pauline. Als ActiZ kwaliteit van zorg als argument gebruikt, dan gaan bij mij de alarmbellen rinkelen. Mochten ActiZ toch gebruik willen maken van kwaliteit van zorg argumenten, trek dan samen op met de cliëntenverenigingen. Zorg ervoor dat die zich uitspreken tegen de zzp’ers als zorgaanbieders en ActiZ wint haar geloofwaardigheid voor een stukje terug.

 9. @ Pauline (ActiZ). Waarom zou ActiZ zich zorgen maken om de wijze waarop andere zorgaanbieders zich organiseren? Laat dat nou maar aan de markt over. Die bepaalt welk type aanbieder de beste zorg levert tegen de beste prijs, en dus welke zorgaanbieders zullen overleven. Als ActiZ van mening is dat de zzp-ers een bron van oneerlijke concurrentie vormen voor haar leden, dan heeft ActiZ mogelijk een punt. Maar wees dan helder. Waarom is die concurrentie oneerlijk? En wat zou er moeten worden aangepast? Een verhaal dat ActiZ zo maatschappelijk betrokken is dat ze vanuit het belang van de patiënt redeneert gelooft niemand hier. Nu lijkt het er op dat ActiZ probeert concurrentie op de wijze van zorgaanbod probeert te voorkomen. Daar is, buiten de directie van de ActiZ-leden, niemand bij gebaat.

 10. Dit artikel bevat veel onjuistheden.
  Juist is dat ActiZ haar leden vorig jaar geadviseerd heeft om als zorgorganisaties geen zzp’ers in te huren vanwege arbeidsrechtelijke en fiscale gevolgen: het risico op een naheffing van de Belastingdienst en/of UWV is groot. Dat is omdat volgens de landelijke sociale verzekeringswetten en de fiscale regels een zzp’er die werkt voor een zorgorganisatie door Belastingdienst en UWV als werknemer in loondienst wordt beschouwd.
  Dat Zorgvisie dit advies gebruikt ter onderbouwing van de stelling dat ActiZ met dit advies ook in het algemeen tegen de inzet van zzp’ers in de zorg is, is volstrekt onjuist. Ook ActiZ vindt dat het in het belang van de cliënten is dat alle beschikbare mensen en middelen ingezet worden in de zorg. Zij werkt dan ook graag mee aan een werkwijze waarbij dit mogelijk wordt gemaakt. Zo heeft ActiZ al in 2009 aan het Ministerie van VWS voorgesteld een model uit te werken van samenwerkingsverbanden van zelfstandige ondernemers die als zorgorganisatie kunnen contracteren in de AWBZ. Dit sluit bovendien aan bij de landelijke trend waarbij zzp’ers steeds meer samenwerken om continuïteit en kwaliteit te waarborgen. Dat wil ActiZ nog steeds.

 11. Mijn complimenten voor Zorgvisie en Wouter van den Elsen! Dit is prachtige journalistiek. Ik ben ook erg benieuwd hoe dit verhaal zal aflopen. Hoeveel schade lopen de politici (min, st secr, CDA TK lid) op? Uit de pol is al gebleken dat niemand de minister nog gelooft als het gaat om de 12.000 extra werknemers. En na de recente beslissingen kan ze zich niet meer verstoppen achter smoesjes. Verder ben ik benieuwd hoe de bewindslieden hun frustratie afreageren op de ambtenaren die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor dit politiek onverkoopbare ‘compromis’. Ik hoop op een vervolg. In de tussentijd denk ik dat dit verhaal groot en sappig genoeg is voor de algemene media. Iets voor Elsevier Magazine?

 12. Ik werk 12 jaar als Vigger in een verpleeghuis en wij zijn allemaal zeer blij met de zzpers. Wij hebben vaak dezelfde zzpers op de afdeling omdat dat via Wendy Elbers zo prima geregeld is. ( Sister Wendy) is hier haar bijnaam. Andere uitzendbureaus konden toch vaak niet leveren of de mensen kwamen niet opdagen. De Zzpers via dit bureau zijn opvallen goed en betrouwbaar. Zo blijkt ook uit de strenge selectie zoals ik begrepen heb.
  Ze verkopen ook zelden ‘nee’. Wij zouden dan echt een groot probleem hebben. Petje af , zzpers. Jullie mogen blijven.. nee jullie moeten blijven.

 13. Helemaal eens met wat Greet zegt! Ik had het gehad met water naar de zee dragen. Ook ik werk via Wendy Elbers en sinds ik daar werk heb ik het gevoel dat ik weer kwaliteit kan leveren, zonder dat ik nog last heb van de stroperigheid van de organisatie. De kwaliteitseisen van Wendy Elbers zijn hoog! Als verpleegkundige moet je ziekenhuiservaring hebben om binnen te komen. Sinds ik via haar werk heb ik weer het gevoel echt nuttig en kwalitatief goed bezig te zijn. Binnen een vast dienstverband ging ik bijna burn-out. Nu kan ik als zzper zelf enigszins bepalen waar en wanneer ik ‘draai’, en dat met een top bemiddelingsbureau achter me dat bij problemen altijd klaar staat. Zonder Zzpers gaat het fout hier in de Randstad!!

 14. Veel zzp’ers hebben hun vaste contract opgezegd bij een instelling, juist omdat ze de kwaliteit die ze zo graag zouden willen bieden aan de clienten niet meer kunnen bieden. Als “eigen baas” ,kan je binnen een instelling toch enigszins werken / zorg bieden zoals je dat zo ontzettend graag ook binnen een dienstverband had willen doen!! Je kan in elk geval je mond open doen (of het helpt??) en op dat moment je verantwoordelijkheid nemen. Inderdaad, de drive, de motivatie om met de menselijke maat te meten en kwaliteit te leveren is meer dan 100%!!

 15. De voorbeelden hier genoemd zijn ZZP ingezet als uitzendkracht,geen structurele inzet bij minstens drie verschillende opdrachtgevers en eigen regie.De belastingdienst ziet hier niets in en vraag mij af of deze personen een Var Wuo krijgen.Actiz heeft er wel voor gezorgd dat veel ZZP niet meer kunnen werken maar dat was ook de bedoeling van deze onfrisse club.

 16. Ik werk veel met zzp-ers en sta voor 100% achter hen! Mensen met een grote verantwoordelijkheid en drive voor hun werk!
  Jarenlang paars beleid vanuit Den Haag heeft ervoor gezorgd dat er ‘organisaties’als een ActiZ moesten komen om de gezondheidszorg kwalitatief verder naar beneden te krijgen en dit ze goed gelukt.
  Er maar wauwelen over kwaliteit, terwijl ze niet eens weten wat echte kwaliteit is.

 17. Er zijn hier twee Henken actief, maar ik was die eerste. 🙂
  De voorbeelden die in de reacties worden genoemd, gaan over ZZP’ers die net als uitzendkrachten tijdelijk gaten opvullen. Nuttig, maar daar gaat die brief volgens mij niet over. Zelf langdurig ZZP’ers contracteren door een zorginstelling heeft weinig zin, niet voor de zorginstelling en ook niet voor de oplossing van het personeelsgebrek. De belastingdienst trapt er niet in en de regelgeving zal op dat punt ook niet veranderend. Gelukkig maar voor al die mensen die geen zin hebben verplicht ZZP’er te worden.
  Dat Actiz misschien bang is voor concurrentie door ZZP’ers blijf ik buiten, maar daar ging dit advies aan de leden zo te lezen niet over.
  Maar ja, complotdenken blijft nu eenmaal aantrekkelijk om maar te zwijgen over anoniem hele beroepsgroepen beledigen.

 18. Voor een ieder die wat meer achtergrondinformatie wil lezen over de rol van Actiz van de afgelopen jaren in dit dossier:
  http://www.lextabak.nl/2011/05/04/hypocriet/
  @Neijens Bedankt voor de steunbetuiging!
  @ Henk Het fiscale probleem is in dit dossier van een andere orde. Mee eens. Dan zou Actiz echter moeten aangeven alleen op dit moment geen zaken te willen doen met zzp-ers. Totdat de zaak opgehelderd is. Actiz adviseert echter ook in de toekomst geen zaken te doen met zzp-ers. Dat heeft niets met de fiscaliteit te maken, maar met de eigen concurrentie positie.
  Ik ben erg blij wat praktijkvoorbeelden van vandaag de dag te lezen over de inzet van zzp-ers.

 19. Ik heb via veel bemiddelingsbureaus gewerkt, maar sinds ik via Wendy Elbers werk, heb ik eindelijk genoeg werk als Zzper. Hoe zij dat in haar eentje runt is ongelofelijk. Als ze niemand kan sturen gaat ze bij calamiteiten zelf nog de werkvloer op. Ze werkt haar eigen zzpers in en is alleen maar bezig met kwaliteitsverbetering en scholing. Af en toe kom ik op locaties waar de nood echt heel hoog is. Vooral als het weer zomer wordt vallen er enorme gaten in de roosters van veel instellingen. Zij gaat steeds tot het uiterste om iemand te sturen. ZZpers zijn dus onmisbaar! Ze vullen de noodvragen op. Ik zit nooit op een rustige afdeling.

 20. Actiz is inderdaad bezig om de boel te frusteren! Wat ze overigens niet gaan lukken want de gezondheidszorg zakt als een pudding in elkaar zonder de zzpers die er zijn. Zoals er geen verschil hoeft te zijn in een loodgieter in loondienst of een loodgieter die voor zichzelf werkt, zo is dat onder verpleegkundigen ook niet hoor! En als ze niet goed genoeg zijn dan regelt de markt dat vanzelf. Je wordt dan minder gevraagd. Juist als zzper moet je dus enorme inzet hebben. Ik werk me kapot en moet ook vaak ineens de deur uit. Dat is de kracht van het bedrijf Elbers waar ik voor werk.

 21. Nou… inderdaad. Ik werk via bureau W.D.Elbers als verpleegkundige en zou ook niet weten hoe het zou moeten zonder dat bureau.De instellingen bellen vaak op het laatste moment en hebben echt geen oplossingen meer onder het vaste personeel. Ze zitten met de handen in het haar. Als ik dan niet ga, hebben ze een levensgroot probleem. Ik doe aan scholing en voldoe gewoon aan de eisen waar vaste krachten ook aan voldoen. ZZpers zijn echt onmisbaar! Zonder Zzpers vallen er doden.

 22. Ja… ik voel me ook onmisbaar als ZZper. Er is geen kip op de werkvloer. Degenen die er zijn werken voor 2 ( ook vast personeel hoor!), maar toch… hoe willen ze het zonder zzpers doen? Ik word gebeld en trek mijn jas aan om in te springen.
  En wat is er mis met de kwaliteit die ik lever? Ik heb toch dezelfde opleiding achter de rug als de vaste krachten en daarna nog jarenlange ervaring op verschillende terreinen. Als ik als zzper niet voldoe aan de kwaliteitseisen, dan voldoet niemand daaraan.

 23. Ik word met grote regelmaat opgeroepen via het bemiddelingsbureau waar ik ben aangesloten om naar een afdeling te gaan. Er zijn dan 1 of 2 ziekmeldingen van het vaste personeel. Bij binnenkomst is er nog 1 collega op 30 clienten. Als ik nou ook niet meer mag komen…. nou hele prettige wedstrijd dan…!!!

 24. U kunt helaas geen lid worden van ActiZ. Een rechtspersoon in de vorm van een vereniging, stichting of bv is echt een vereiste.
  En de minimumcontributie bedraagt € 1.000,- per jaar.
  Overigens kunnen ZZP-ers (ook) geen lid worden van ActiZ.
  Bovenstaande is het laatste antwoord welke wij, via mail, als kleine thuiszorgorganisatie in het noorden kregen.
  Zegt toch genoeg!
  Alleen groot en vooral geldverslindend
  Wat is eigenlijk precies de bedoeling van hun bestaan? Of is het weer eens een te grote, onduidelijke, organisatie binnen de gebruikers van het “zorg-budget”die eigenlijk allang doorgelicht en ontbonden moest zijn.

 25. Ik heb net 5 jaarscontrole gehad van de belastingdienst als zorgbemiddelingsbureau en zij keurden mijn bedrijfsvoering volledig goed. Mijn bemiddelingsbureau is , net als andere bemiddelingsbureaus, een onmisbare spil voor vele zorgorganisaties. Ik krijg de ene ‘noodoproep’ na de andere bij ziekmelding of uitval van vast personeel. Zonder de zzpers zou de kwaliteit van zorg juist ernstig in de problemen komen!Omdat de zzpers vaak op veel verschillende locaties werken zijn zij juist van alle markten thuis, en zzpers doen zeker ook aan scholing en moeten straks ook aan het 2058 urencriterium voldoen voor herregistratie in 2014. Onzin dus wat Actiz hier verkondigt. Dit is gewoon een mislukte concurrentiestunt van ze.

 26. Opvallend dat tot nu toe niemand de moeite neemt op de argumenten van Actiz in te gaan. Eigenlijk maar één argument. Een ZZP’er die geheel of grotendeels in opdracht van één zorgorganisatie werkt, is volgens de wet geen ZZP’er en wordt beschouwd als werknemer. Daar lijkt me geen speld tussen te krijgen.

 27. De reactie van ActiZ is duidelijk de reactie van een speler op de markt die geen raad weet met nieuwe spelers. Beste mensen van ActiZ de wereld verandert, zelfs de wereld van de gezondheidszorg! Doe mee aan innovaties en doe niet aan protectionisme. Dat is een doodlopende route. Snap dat er grote problemen op de arbeidsmarkt zijn. Onder meer ZZP’ers kunnen een bijdrage leveren om dit probleem aan te pakken. Dit beleid van ActiZ gaat ten koste van de cliënt. Ik hoop dat het ministerie van VWS krachtig stelling neemt tegen ActiZ.

 28. De reactie van ActiZ is duidelijk de reactie van een speler op de markt die geen raad weet met nieuwe spelers. Beste mensen van ActiZ de wereld verandert, zelfs de wereld van de gezondheidszorg! Doe mee aan innovaties en doe niet aan protectionisme. Dat is een doodlopende route. Snap dat er grote problemen op de arbeidsmarkt zijn. Onder meer ZZP’ers kunnen een bijdrage leveren om dit probleem aan te pakken. Dit beleid van ActiZ gaat ten koste van de cliënt. Ik hoop dat het ministerie van VWS krachtig stelling neemt tegen ActiZ. arbeidsmarktproblematiek, wordt er klakkeloos tegen zzp-ers geadviseerd. Terwijl ActiZ kamerleden een rad voor de ogen draait door begin januari een document aan GroenLinks, SP, VVD, PVV en CDA te versturen waarin letterlijk staat ‘ActiZ is in het geheel niet tegen het opereren van echte zzp-ers in de zorg’, wordt er dus intern tegenovergesteld beleid geadviseerd aan de leden. Het is ongelooflijk dat een enorme koepelorganisatie zoals ActiZ, die aangeeft de client centraal te stellen en vernieuwend ondernemerschap mogelijk te maken, slechts uit is op het behoud van het eigen krachtenveld en blijkbaar geen nieuwkomers duldt.”

 29. Mijn reactie begint even met een begripsbepaling: ik neem aan dat de ophef alleen betrekking heeft op de rol van de verzorgenden en verpleegkundigen in de zorg? Dan lijkt die bezorgdheid mij voorlopig buiten proportie. De meeste eenmansbedrijven(zzp-ers) in de zorg worden gecontracteerd in de hogere regionen van de organisatie. VOLOP. Beleidsadviseurs, managers, interimmanagers die binnen de zorgsector veelal worden getolereerd en zelfs omarmd. En waar dat niet zo is, zijn ze noodzakleijk omdat vacatures niet kunnen worden opgevuld. Laten we nu niet met twee maten gaan meten. De systematischa instandhouding van dit legioen functionarissen staat garant voor het zwarte verdwijngat van kapitaal, pensioengelden, zorgtalent. En als Actiz dáár tegen is zijn we het eens. Zijn de VVT-bonzen bezig met tamtam maken over de zelfstandige verpleegkundige en verzorgende om de aandacht maar af te leiden van de donkere kant van de VVT-sector. Wordt de angst voor de transparantie hier overschreeuwd met beleid van directies en raden van bestuur die vrezen voor echt beleid in de zorg? Zal toont overheid de daadkracht tonen die noodzakelijk is voor een gezondere economie door een gezondere samenleving? Lex Tabak en zelfstandige verpleegkundigen hoeven niet aan zijn zaak te twijfelen. Ik hoop dat ze zich niet laten wegblazen, maar de wedervragen stellen die noodzakelijk zijn. Het is de hoogste tijd dat de bestuurders, vastgoedbeheerders en pensioenfondsen worden doorgelicht. Want wie in het licht wandelt, zal zijn voet niet stoten aan een steen.

 30. Ach, eigenlijk weten we het allemaal al en al lang al: de ActiZ is de het Capo di tutti capi overleg van de VVT-maffia en houdt zich als een goede criminele organistie alleen maar bezig met het eigen belang (van met name de Raden van Bestuur).
  Wanneer grijpt niet alleen VWS, maar ook Justitie nu eens in en wordt de ActiZ en daarmee de hele branche veroordeeld tot en verboden als een ciminele organisatie ?!
  “….. zegt woordvoerder Pauline Fuhri van ActiZ. “Zodra een zorginstelling een zzp’er contracteert, is er volgens de belastingsdienst nog steeds sprake van een arbeidsrelatie.”.
  Is ronduit gelul, tenzij een zzp-er maar 1 werkgever heeft.
  Directeur Barend van Leeuwen van bemiddelingsbureau voor zzp’ers PrivaZorg reageert desgevraagd: “Het lijkt erop dat ActiZ er alles aan gelegen is de zzp-er van het zorgtoneel te laten verdwijnen. Doelbewust gaat ActiZ voorbij aan de krapte op de arbeidsmarkt wat uiteindelijk ten koste gaat van de cliënt. Met deze opstelling kan het ministerie van VWS niet blij zijn. Het bericht van ActiZ getuigt van ongenuanceerde doelredenatie, wellicht ingegeven door vrees voor concurrentie. De zzp-er zal, net zoals in allerlei andere branches het geval is, ook in de zorg heel goed in staat en bereid zijn om kwalitatief goed werk af te leveren.”
  Sterker nog: een zpp-er (waar het contract per direct mee beëindigd kan worden) kan NOOIT zo beroerd zijn als de hufters, formeel verzorgenden en verplegers genoemd (de weinige wel goede niet te na gesproken, maar die krijgen veelal geen kans), die in vaste dienst van de veel te grote instellingen zijn.
  Terwijl ActiZ kamerleden een rad voor de ogen draait door begin januari een document aan GroenLinks, SP, VVD, PVV en CDA te versturen waarin letterlijk staat ‘ActiZ is in het geheel niet tegen het opereren van echte zzp-ers in de zorg’, wordt er dus intern tegenovergesteld beleid geadviseerd aan de leden.
  Als b.v. dit geen maffia-methode is ?!

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.